[Quideuaquitarragona] [Qui-deu-a-qui] Impunitat S.A. (nuevo informe con mapa interactivo)

Monica - ODG monica.vargas a odg.cat
dij gen 31 13:27:28 CET 2013


*(en castellano más abajo)*

*Nou informe: Impunitat S.A. Eines de reflexió sobre els "súper drets" i 
els "súper poders" del capital corporatiu (amb Mapa interactiu 
<http://odg.cat/MCA/ImpunidadSA/impunidadSA.html>)*

/Publicació conjunta de l'Observatori del Deute en la Globalització 
<http://www.odg.cat> i del Transnational Institute, 
<http://www.tni.org>Barcelona, gener 2013/

<http://www.odg.cat/ct/inicio/publicacions/11.php?id_pagina=11&id_noticia=&id_agenda=&publicacions=3&id_publicacions=42&categorialink=&id_butlleti=&any_but=&id_nota=&id=>L´informe 
Impunitat S.A., emprès en el marc de la *Campanya Desmantellem el poder 
corporatiu i posem fi a la impunitat!* 
<http://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es> , té l´objectiu de 
brindar, mitjançant *tres estudis de cas*, eines de reflexió sobre els 
"súper" drets i "súper poders "de les empreses transnacionals. Registra 
els abusos i violacions dels drets laborals fonamentals que es 
produeixen quotidianament en les fàbriques de peces de vestir del 
*Marroc*, destacant la responsabilitat de la *transnacional espanyola 
Inditex*. Evidència una situació similar a *Nicaragua*, assenyalant el 
paper de *Pescanova*. I en tots dos casos ressalta com tot això ocorre 
en el marc dels *Acords d´Associació imposats per la Unió Europea (UE),* 
en un context en què la *Lex Mercatoria* i la protecció dels interessos 
corporatius segueixen primant sobre els éssers humans.

L´informe també es concentra en el *metabolisme social europeu*, 
examinant les conseqüències de la *dependència de la UE* de matèries 
primeres cada vegada més estratègiques i situades en els països 
empobrits . Mitjançant els casos de l´explotació de *zinc a Bolívia*, 
*carbó a Colòmbia i cobalt a la República Democràtica del Congo, soja i 
canya de sucre a Argentina i Brasil s´il·lustren els nefastos impactes 
de Glencore* i s´analitza fins a quin punt el*s *acords comercials 
asseguren la impunitat de les grans corporacions. També s´assenyala la 
participació d´aquesta empresa en l´*especulació financera *sobre les 
matèries primeres. Impunitat S.A. proposa alhora una mirada sobre les 
"venes físiques" de la liberalització comercial, considerant els avenços 
dels *mega-projectes * d´infraestructures a Amèrica del Sud 
*(IIRSA-COSIPLAN)*, ressaltant el cas de la *responsabilitat del capital 
europeu en les infraestructures i en la seva financiarització*. Es 
dedica un apartat especial al cas de les mega-preses amazòniques que es 
construeixen sobre el *Riu Madera, *amb la participació del *Banc 
Santander, GDF-Suez, Abengoa, Voith, Siemens* i altres empreses europees...

Esperem que Impunitat S.A. contribueixi a les campanyes contra els 
impactes de les transnacionals, els tractats de lliure comerç, els 
megaprojectes i l'especulació financera.

*Resum executiu 
<http://odg.cat/MCA/ImpunidadSA/docs/IMPUNIDAD_SA_Resumen_Ejecutivo.pdf> 
(castellà)

Es pot descarregar l'informe sencer (80 pàgines, 4 MB, castellà) a 
aquest enllaç 
<http://www.odg.cat/documents/publicacions/IMPUNIDAD_SA.pdf>, o bé per 
capítols aquí 
<http://www.odg.cat/ct/inicio/publicacions/11.php?id_pagina=11&id_noticia=&id_agenda=&publicacions=3&id_publicacions=42&categorialink=&id_butlleti=&any_but=&id_nota=&id=>. 
*

*
Com a novetat, l´informe disposa a més d´un MAPA INTERACTIU 
<http://odg.cat/MCA/ImpunidadSA/impunidadSA.html> *

<http://odg.cat/MCA/ImpunidadSA/impunidadSA.html>


/Gràcies per difondre:
- Penjant l'informe a les vostres pàgines web i blocs (ho teniu en 
format pdf a aquest enllaç: 
http://www.odg.cat/documents/publicacions/IMPUNIDAD_SA.pdf)
- Reenviant aquest correu
- Per facebook 
<https://www.facebook.com/interferencies/posts/209980859141342>/

Més informació: http://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es

-----

*Nuevo Informe: Impunidad S.A. Herramientas de reflexión sobre los 
"súper derechos" y los "súper poderes" del capital corporativo
(con Mapa interactivo <http://odg.cat/MCA/ImpunidadSA/impunidadSA.html>)*

/Publicación conjunta del Observatorio de la Deuda en la Globalización 
<http://www.odg.cat> y del Transnational Institute, 
<http://www.tni.org>Barcelona, enero de 2013/

<http://www.odg.cat/documents/publicacions/IMPUNIDAD_SA.pdf>El 
informe Impunidad S.A., emprendido en el marco de la *Campaña 
¡Desmantelemos el poder corporativo y pongamos fin a la impunidad! 
<http://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es>*, tiene el objetivo de 
brindar, mediante *tres estudios de caso*, herramientas de reflexión 
sobre los "súper" derechos y "súper poderes" de las empresas 
transnacionales. Registra losabusos y violaciones de los derechos 
laborales fundamentales que se producen cotidianamente en las fábricas 
de prendas de vestir de *Marruecos*, destacando la responsabilidad de la 
*transnacional española Inditex*. Evidencia una situación similar en 
*Nicaragua*, señalando el papel de *Pescanova*. Y en ambos casos resalta 
cómo todo esto ocurre en el marco de los *Acuerdos de Asociación 
impuestos por la Unión Europea (UE)* , en un contexto en el que la *Lex 
Mercatoria *y la protección de los intereses corporativos siguen 
primando sobre los seres humanos.

El informe también se concentra en el *metabolismo social europeo*, 
examinando las consecuencias de la *dependencia de la UE de* cara a 
materias primas crecientemente estratégicas y situadas en los países 
empobrecidos. Mediante los casos de la explotación de *zinc en Bolivia, 
carbón en Colombiay cobalto en la República Democrática del Congo, soja 
y caña de azúcar en Argentina y Brasil se ilustran los nefastos impactos 
de Glencore *y se analiza hasta qué punto los acuerdos comerciales 
aseguran la impunidad de las grandes corporaciones. También se señala la 
participación de esta empresa en la *especulación financiera *sobre las 
materias primas. Impunidad S.A. propone a la vez una mirada sobre las 
"venas físicas" de la liberalización comercial, considerando los avances 
de los*megaproyectos *de infraestructuras en América del Sur 
*(IIRSA-COSIPLAN)*, resaltando el caso de la *responsabilidad del 
capital europeo en las infraestructuras y en su financiarización*. Se 
dedica un apartado especial al caso de las *megarepresas amazónicas que 
se construyen sobre el Río Madera, *con la participación del *Banco 
Santander, GDF-Suez, Abengoa, Voith, Siemens* y otras empresas europeas...

Esperamos que Impunidad S.A. contribuya a las campañas contra los 
impactos de las transnacionales, los tratados de libre comercio, los 
megaproyectos y la especulación financiera.

*Resumen ejecutivo 
<http://odg.cat/MCA/ImpunidadSA/docs/IMPUNIDAD_SA_Resumen_Ejecutivo.pdf>

Se puede descargar la totalidad del informe (80 páginas, 4 MB, 
castellano) en este enlace 
<http://www.odg.cat/documents/publicacions/IMPUNIDAD_SA.pdf>, o bien por 
capítulos 
<http://www.odg.cat/es/inicio/publicacions/11.php?id_pagina=11&id_noticia=&id_agenda=&publicacions=3&id_publicacions=42&categorialink=&id_butlleti=&any_but=&id_nota=&id=>: 
*


*Como novedad, el informe cuenta con un MAPA INTERACTIVO 
<http://odg.cat/MCA/ImpunidadSA/impunidadSA.html>*

<http://odg.cat/MCA/ImpunidadSA/impunidadSA.html>/Gracias por difundir:
- Colgando el informe en sus páginas web y blogs (lo tienen en formato 
pdf en este enlace: 
http://www.odg.cat/documents/publicacions/IMPUNIDAD_SA.pdf)
- Reenviando este correo
- Por facebook 
<https://www.facebook.com/interferencies/posts/209980859141342>/

Más información: http://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es


-- 
Observatori del Deute en la Globalització (ODG)
http://www.odg.cat

-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.moviments.net/pipermail/quideuaquitarragona/attachments/20130131/c27d7baf/attachment-0001.htm>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: no disponible
Type: image/jpeg
Size: 91294 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.moviments.net/pipermail/quideuaquitarragona/attachments/20130131/c27d7baf/attachment-0001.jpeg>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: no disponible
Type: image/png
Size: 102990 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.moviments.net/pipermail/quideuaquitarragona/attachments/20130131/c27d7baf/attachment-0001.png>
-------------- part següent --------------
_________________________________________
web de la campaña :
www.quiendebeaquien.org
Qui-deu-a-qui mailing list
_______________________________________________
para modificar o dar de alta o baja tu subscripción :
https://llistes.moviments.net/listinfo/qui-deu-a-qui


More information about the Quideuaquitarragona mailing list