[Adminsces] Seria correcte utilitzar la funcio levy rate de 'exchange settings' per repartir el cobrament de la taxa entre els usuaris?

vadó vado a tresones.com
dij set 8 18:38:52 CEST 2011


L'ajuda diu que 'levy rate' es el percentatge de cada transacció que es
descomptarà dels comptes tant del comprador com del venedor quan les
transaccions s'introdueixin, i que les quantitats cobrades s'acumulen al
compte 'treasury'.
('Levy Rate is the percentage of each transaction that will be deducted
from both the seller's and buyer's accounts when transactions are
entered. The levies accumulate in the Treasury account until called back
into the system by the administrator. A levy rate set to zero per cent
(0%) turns off the levy system.')

La taxa es descompta del compte administrador.

Hi ha una cosa que no entenc: diu que es descomptarà aquest percentatge
tant del compte del comprador com el del venedor.

O sigui, si el valor de 'levy rate'=1, quan jo compri per valor de 100
ecos, es descomptarà 1 eco del meu compte i un eco del compte del
venedor? en total la transaccio haurà costat un 2%, i no 1%.

Seguint el mateix raonament, si s'utilitza el mateix sistema per cobrar
les taxes a cada comunitat:
- si el ces fos tancat i totes les transaccions fossin internes, hauriem
de fer 'levy rate'=0.5
- si totes les transaccions fossin externes (com en el cas del CIEB
Renda Bàsica!) hauriem de fer 'levy rate'=1

En realitat, excepte en el cieb, no coneixem quina relacio hi haurà
entre les internes i les externes, ja que si volem utilitzar aquesta
funció, ha de ser en temps real.
Aleshores, seria correcte posar-la també a 1 i acceptar que s'anirà
acumulant un marge a Treasury, una vegada pagada la taxa que es cobri al
compte admin?


Salut!

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://llistes.moviments.net/pipermail/adminsces/attachments/20110908/080d7840/attachment.htm>


More information about the Adminsces mailing list