[Adminsces] NOVA LLISTA: Correcció de saldos negatius i usuaris d'altres xarxes

al al a blogmail.cc
dll maig 2 14:44:08 CEST 2011


Hola, veig que està anunciada la xerrada a Mollet de l'EcoXarxa Baix 
Vallès. Fem servir el mateix CES, no?

Per altra banda, la interfície web del CES ara va mooolt lenta i, a 
vegades cau per Timeout, sembla un problema del servidor web. Es pot fer 
alguna cosa al respecte?

On 02/05/11 11:41, vado a tresones.com wrote:
> Bones!
>
> Transcric un missatge de l'al, relatiu a la creació de l'ecoxarxa del Vallès.
> caldria agregar-lo a la llista de cooreu d'administradors del ces.
>
> Salut!
>
>
>
>
>
>
> -------------------------------- Missatge original ---------------------------------
> Assumpte: Nova Ecoxarxa del Vallès: difusió i migrar usuaris
> De:    "al"<al a blogmail.cc>
> Data:   Sun, Maig 1, 2011 2:22 pm
> A:    "Enric Duran Giralt"<enric a enricduran.cat>
>      Vadó<vado a tresones.com>
>      "didac costa"<didacscosta a gmail.com>
> ------------------------------------------------------------------------------------
>
> Hola, hem creat al CES l'Ecoxarxa del Vallès (que inclou tots dos
> Vallessos excepte la zona del Montseny que ja té el seu grup) i anem a
> preparar una ecofira a Valldoreix ja pel juny. Som un grup petit però
> que ve amb molta força motivada per l'ecofira que s'ha fet avuí a Sant
> Esteve de Palautordera (on han anat les companyes).
>
> Us demanem que ens ajudeu a fer la difusió anunciant-ho als contactes de
> la Cooperativa Integral, a fer una xerrada sobre monedes socials a la
> fira i a passar a la gent que està a l'ecoxarxa de Barcelona o altres
> però que viu a la zona del Vallès.
>
> Moltes gràcies.
>
>
>
>
>
>
>
>>>   Respecte l'emplaçament de les bbdd enviades per l'administració central del
>>> CES,
>>> no cal que estigui centralitzat a un servidor de la CIC. De fet, el més correcte
>>> es que cada admin esculli un servidor, per exemple el de la web del seu ces, creï
>>> un compte ftp especific per això i faci la petició d'enviament de la bd a aquest
>>> compte.
>>>
>>>   Es pot accedir als comptes ftp dels diferents ces de forma automàtica des d'un
>>> servidor, mentre disposem de l'accés al compte per fer-ne la copia i guardar-les
>>> en un sol lloc. D'aquesta manera les bd s'enviaran sempre al propietari, que
>>> podrà decidir participar o no, o sol.licitar un servei de recerca en concret, per
>>> localitzar usuaris, rebre informes especifics, etc... L'ideal seria que hi hagués
>>> un centre de recerques permanent de consulta per tots els admin, preferentment
>>> gestionat per la CIC.
>>>
>>>
>>>  Per cert, he enviat un missatge a en Tim Jenkin (tema modul euros virtuals). La
>>> web del ces a la xarxa ning està mooooolt parada, i no li puc enviar missatges des
>>> d'alli. No funciona be.
>>>
>>>
>>>
>>> Salut!
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>> (reenviat)
>>>>
>>>>   Ok, més fàcil doncs. Provem amb el nom complet. No hem d'utilitzar el nif, no
>>>> hem de crear nosaltres un nº, estarà en el carnet de la cic, es totalment
>>>> personal i fàcil de que en un col.lectiu la dada sigui verificable.
>>>>
>>>>   No hi ha motiu perquè un usuari no doni el seu nom complet. Però tot i aixì hi
>>>> ha
>>>> usuaris al ces que no l'hi tenen.
>>>>
>>>>   Per fer el seguiment d'usuaris encara serà més ràpid que insertant el dni en
>>>> el
>>>> camp 'notes' per a administradors, tot i que s'hauran de llegir dos camps
>>>> ('firstname','surname'). Serà molt més ràpid d'implementar, ja que la majoria de
>>>> membres ja l'hi tenen.
>>>>
>>>>   Però caldria que els administradors s'asseguressin que en aquestat camps
>>>> únicament hi va el que toca, i mirant que no hi hagi faltes. De totes maneres, en
>>>> cas que el nom no sigui exacte també pot apareixer en les recerques per
>>>> semblança.
>>>>
>>>>  Estic d'acord en no partir de suposicions que impliquen desconfiança, per molt
>>>> poc
>>>> científic que això sigui. Es una qüestió de principis implícita en la nostra
>>>> lluita per recuperar la confiança. En compensació, si apareix la necessitat, sí
>>>> tindrem un argument per demanar autenticitat de dades sense haver causat
>>>> nosaltres
>>>> la situació en l'origen.
>>>>
>>>> Ah! tenint en compte que en la realitat sempre hi ha excepcions (almenys en conec
>>>> un), si es dona el cas que un usuari necessita que el seu nom no sigui el del
>>>> carnet, es pot afegir un asterisc al nom, de manera que es pugui vincular a una
>>>> llista de notes només accessible a l'admin.
>>>>
>>>>  Salut!
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>>     Bé, tenim consensuat que en el Carnet de soci no usarem el NIF, i el CES
>>>>> tampoc el demana...
>>>>>
>>>>>  l'identificació que usarem es combinada la del usuari o usuaris al CES, el nom
>>>>> o
>>>>> pseudònim que pot ser el que es vulgui
>>>>>  però sempre ha de ser la mateixa+ la fotografia que demanem en el carnet,
>>>>>
>>>>>  Crec que és el carnet de soci la propia identificació que necessitem i la
>>>>> seguretat
>>>>> del sistema monetari ha de tenir aquesta com eina capdal
>>>>>
>>>>>  per mi, és una qüestió bàsica de principis no usar el sistema d'identificació
>>>>> estatal, sino ser capaços de generar el propi sistema identificatiu autònom
>>>>>  de la mateixa manera que estem generant la nostra propia moneda.
>>>>>  Em sembla prioritari defensar la credibilitat del sistema polític abans de la
>>>>> seguretat del sistema monetari; i entenc que des del punt de vista d'un
>>>>> administrador del CES això és una dificultat, però ningú ha dit que el camí vagi
>>>>> a
>>>>> ser fàcil.
>>>>>
>>>>>  salut!
>>>>>  enric
>>>>>
>>>>>  En/na Sergi Fàbregas ha escrit: ep! totalment d'acord, al final tot es resol a
>>>>> través del NIF
>>>>>
>>>>>  gràcies per l'aclaració!
>>>>>
>>>>>  sergi
>>>>>
>>>>>   El 20 d&#65533;abril de 2011 16:33, ha escrit:
>>>>>   Hola Sergi!
>>>>>
>>>>>  "La clau que tot funcioni es el procés d'acceptació de nous usuaris, que no
>>>>> pot
>>>>>  quedar buit de sentit, acceptant tots els usuaris perquè sí, per tal de
>>>>> creixer.
>>>>>    Cal la seva coneixença i identificació,(...)"
>>>>>
>>>>>  Bé, no he parlat de limitar, controlar o seleccionar. Parlava únicament de la
>>>>>  identitat de l'usuari, que permet a un administrador saber si ja existeix en el
>>>>>  sistema i quin es el seu balanç; son dades que s'han de coneixer per fer canvis
>>>>>  del ces d'un usuari entre administradors.
>>>>>
>>>>>  Estic d'acord que el valor principal es la inclussivitat, però això no
>>>>> significa
>>>>>  menysprear la informació mínima necessaria perquè el sistema funcioni. Si un
>>>>>  usuari no es vol identificar, no significa que no confia?
>>>>>
>>>>>  Tampoc m'agrada la idea d'utilitzar el nif, però no se m'acudeix cap altre
>>>>> mitjà
>>>>>  universal i ja implementat per a substituir-lo. Si utilitzem el nif, amb poc
>>>>> temps
>>>>>  podem actualitzar els comptes i incrementar la qualitat del sistema.
>>>>>
>>>>>  Per altra banda, si creiem que demanar el nif a un usuari pot reduir el nº
>>>>>  d'usuaris nous, be, potser ens hauriem de replantejar el motiu; creixer, perquè
>>>>>  sí, sense que l'acceptació tingui sentit d'otorgament de confiança? Si un
>>>>> usuari
>>>>>  que no vol identificar-se es acceptat i se li permet un crèdit negatiu x, no hi
>>>>> ha
>>>>>  una descompensació?
>>>>>
>>>>>   Respecte 'no eliminar un usuari, sino bloquejar-lo', estava parlant dels
>>>>> usuaris
>>>>>  inactius o absents, per una qüestió de manteniment. Evidentment, un usuari es
>>>>>  lliure de deixar de participar en un ces, i sol.licitar la baixa, però, si té
>>>>> un
>>>>>  saldo negatiu, un deute envers la comunitat per productes i serveis que ha
>>>>>  consumit, crec que almenys hauria de quedar enregistrat en l'historial, o sigui
>>>>>  mantenir-se en el sistema sense estar visible, com a usuari inactiu.
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>  Salut!
>>>>>
>>>>>  Nota: bbdd-> bases de dades
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>  > Per cert, què és bbdd? Gràcies!
>>>>>  >
>>>>>  > sergi
>>>>>  >
>>>>>  > El 20 d&#65533;abril de 2011 15:26, Sergi Fàbregas ha
>>>>>  > escrit:
>>>>>  >
>>>>>  >> Hola!
>>>>>  >>
>>>>>  >> Estic d'acord amb el que s'està plantejant excepte en el punt en que en
>>>>>  >> Vadó vol "limitar o controlar" l'entrades de noves usuàries al sistema.
>>>>>  >> Si necessitem una confiança prèvia, vol dir que no acceptaríem persones que
>>>>>  >> volen entrar en aquest sistema d'avui per demà. Llavors quin criteri
>>>>>  >> escolliríem per fer la selecció? Haurien de demostrar qué? Haurien de
>>>>>  >> provar qué? No ho veig gaire clar. Podríem caure en sectarismes... El CES ha
>>>>>  >> de ser lliure, segons el meu entendre.
>>>>>  >> Crec que és suficient l'interès que mostren les persones per fer operacions
>>>>>  >> amb moneda social ja que és un trencament amb la manera en que han
>>>>>  >> interactuat exclusivament fins al moment, és a dir, dins el sistema
>>>>>  >> capitalista. Crec que posar barreres d'entrada és una errada ja que està més
>>>>>  >> que clar que ens han acostumat a que quan una cosa és una mica complicada
>>>>>  >> més val deixar-ho. Contínuament el mkt capitalista parla de "ràpid i
>>>>>  >> sencill" i és un problema molt greu ja que s'està començant a integrar dins
>>>>>  >> les nostres ments. Per tant, crec que cal facilitar l'entrada per evitar un
>>>>>  >> rebuig d'entrada degut a les dificultats. (Ja està passant pel fet que la
>>>>>  >> pàgina està en anglès...).
>>>>>  >> Un cop dins, al tenir els comptes de tots els usuaris visibles, pots saber
>>>>>  >> l'historial de a qui véns o a qui compres i sorgeix una autoregulació com
>>>>>  >> passa per exemple a l'eBay, on abans d'interactuar pots veure les opinions o
>>>>>  >> l'activitat dels usuaris i decideixes. Si dubtes d'un usuari perquè pots
>>>>>  >> veure la seva activitat transparent, decideixes no interactuar. No sé si
>>>>>  >> existeix la opció al CES de fer opinions dels compradors sobre el producte o
>>>>>  >> el productor...
>>>>>  >> Només crec que a títol personal s'hauria de poder tenir un sol compte per
>>>>>  >> evitar l'acumulació de comptes amb saldo negatiu fet que ens porta a
>>>>>  >> plantejar si s'ha de requerir el NIF...
>>>>>  >> Crec que sí s'haurien de donar baixes prèvia comunicació telefònica (no és
>>>>>  >> tanta feina), ja que les circumstàncies de cadascú poden dur a haver de
>>>>>  >> marxar totalment del CES. Si es torna (hauria d'haver-hi un temps prudencial
>>>>>  >> i prefixat per evitar anar fent altes i baixes per tenir saldos negatius),
>>>>>  >> es torna a repetir el procés de presa de NIF.
>>>>>  >>
>>>>>  >> Caldria pensar si hi ha una alternativa fiable al NIF, ja que no deixa de
>>>>>  >> ser un document que conté massa informació personal i èticament és
>>>>>  >> discutible.
>>>>>  >>
>>>>>  >> Endavant i ànims!
>>>>>  >>
>>>>>  >> sergi
>>>>>  >>
>>>>>  >> El 19 d&#65533;abril de 2011 22:12, Jordi Flores Domínguez ha escrit:
>>>>>  >>
>>>>>  >>  Totalment d'acord amb Vadó.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  Salut!
>>>>>  >>>
>>>>>  >>> Jordi Flores Domínguez (telf. 663.677.384)
>>>>>  >>> Xarxa ECO de Tarragona - www.xarxaeco.org
>>>>>  >>> Cooperativa Integral Catalana - http://cooperativa.ecoxarxes.cat
>>>>>  >>>
>>>>>  >>> El 19/04/2011 20:39, vado a tresones.com escribió:
>>>>>  >>>
>>>>>  >>> Hola!
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>   Els temes que comenta en Jordi sobre els usuaris enregistrats a cada ces
>>>>> (més
>>>>>  >>> d'un compte per usuari, comptes obsolets vinculats a saldos
>>>>> positius/negatius),
>>>>>  >>> el
>>>>>  >>> tema de la dinamització del ces (contacte amb usuaris amb balanç negatiu
>>>>> superior
>>>>>  >>> a
>>>>>  >>> X, amb productors amb balanç positiu superior a X, usuaris inactius),
>>>>> etc...
>>>>>  bé,
>>>>>  >>> potser ara que hi ha pocs membres a cada ces la cosa pot resoldre's amb un
>>>>>  >>> treball
>>>>>  >>> manual, però no es viable.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>   - es necessari poder identificar els usuaris, estiguin on estiguin, per
>>>>>  >>> mantenir
>>>>>  >>> la confiança en el sistema de moneda complementaria.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>   - si els diferents ces estan conectats, només s'hauria de poder tenir un
>>>>>  >>> compte
>>>>>  >>> personal en un ces, segons la bioregió-ecoxarxa corresponent, mentre que
>>>>>  >>> s'haurien
>>>>>  >>> de poder tenir diferents comptes com a empresa. El cas de la CIC, crec que
>>>>> es
>>>>> una
>>>>>  >>> excepció, ja que no es una ecoxarxa, sino una bioregió d'un ordre superior.
>>>>>  >>>   Crec que aquest tema es pot resoldre des de la coordinació de les
>>>>> diferents
>>>>>  >>> ecoxarxes entresi i amb la cic, tenint en compte que l'acceptació d'un
>>>>> usuari
>>>>> es
>>>>>  >>> responsabilitat de l'administrador de cada ces. O sigui, quan un ces es
>>>>> conecta
>>>>> a
>>>>>  >>> un
>>>>>  >>> altre s'han de donar unes condicions, concretament que no hi hagi usuaris
>>>>> que
>>>>>  >>> estiguin en tots dos; això a nivell d'ecoxarxes. Mentre que sí es pot
>>>>> convenir
>>>>>  >>> que
>>>>>  >>> un usuari tingui un compte en una ecoxarxa i un en la cic. La coordinació
>>>>>  >>> afectarà
>>>>>  >>> les decisions a nivell del límit de dèbit de cada usuari en els dos ces.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>   La clau que tot funcioni es el procés d'acceptació de nous usuaris, que
>>>>> no
>>>>> pot
>>>>>  >>> quedar buit de sentit, acceptant tots els usuaris perquè sí, per tal de
>>>>> creixer.
>>>>>  >>> Cal
>>>>>  >>> la seva coneixença i identificació, tant si es un compte personal com
>>>>> d'empresa,
>>>>>  >>> ja
>>>>>  >>> que l'acceptació es l'otorgament de la confiança del col.lectiu.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>   Per això, crec que no s'hauria d'eliminar cap compte, per molt que sigui
>>>>>  >>> inactiu.
>>>>>  >>> més aviat crec que s'hauria de bloquejar, i mantenir-se enregistrat amb la
>>>>> seva
>>>>>  >>> identificació per si mes endavant apareix en una altra ecoxarxa. Després sí
>>>>> es
>>>>>  >>> pot
>>>>>  >>> eliminar coincidint amb el canvi d'ecoxarxa. En aquest cas, sí l'usuari
>>>>> tenia
>>>>> un
>>>>>  >>> saldo negatiu i es vol canviar d'ecoxarxa, crec que s'hauria d'emportar el
>>>>> seu
>>>>>  >>> saldo
>>>>>  >>> negatiu al nou compte, i que el nou ces hauria de tenir en compte aquesta
>>>>>  >>> informació
>>>>>  >>> a l'hora d'acceptar-lo, ja que quan la comunitat accepta un membre ho fa
>>>>> perquè
>>>>>  >>> el
>>>>>  >>> coneix i confia en ell i assumeix la seva situació, passant - el seu deute,
>>>>> a
>>>>> ser
>>>>>  >>> un
>>>>>  >>> deute de la nova comunitat respecte de la vella.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>   Per permetre aquest funcionament, crec que es necessari crear una
>>>>> comissió
>>>>>  >>> conjunta cic-ecoxarxes que tingui la suficient confiança com per a poder
>>>>>  >>> realitzar
>>>>>  >>> consultes informatitzades sobre totes les bbdd, per tal de fer un seguiment
>>>>> dels
>>>>>  >>> usuaris de tot el sistema.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>   Aquest tema no depen de l'administració central del CES, ja que la
>>>>>  >>> identificació
>>>>>  >>> real dels usuaris no existeix com a paràmetre en el programa; la
>>>>> identificació
>>>>>  >>> dels
>>>>>  >>> usuaris ha de sorgir d'un acord entre cic i ecoxarxes, i els comptes al ces
>>>>> l'han
>>>>>  >>> d'incorporar en algun lloc, com ara en les dades de contacte.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>> Resumint:
>>>>>  >>> - acord cic-ecoxarxes per a protocol d'acceptació de nous usuaris, amb
>>>>>  >>> identificació
>>>>>  >>> personal.
>>>>>  >>> - comissió conjunta cic-ecoxarxes que tingui accés a totes les bbdd per a
>>>>>  >>> seguiment
>>>>>  >>> d'usuaris i equilibrament del sistema (oferta i demanda, acumulació
>>>>> positiva
>>>>> o
>>>>>  >>> negativa, falta d'activitat, preus, etc...). La mateixa comissió hauria de
>>>>>  >>> protegir
>>>>>  >>> les relacions de deutes amb copies de seguretat per poder fer possible una
>>>>>  >>> migració
>>>>>  >>> a un nou sistema més endavant.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>   Crec que fins que no es resolgui això, no podem esperar consistencia en
>>>>> el
>>>>>  >>> model
>>>>>  >>> que estem construint ecoxarxes-cic/cic-ecoxarxes.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>   Bé, hi ha punts delicats sobre la taula...  identificació? nif?
>>>>> sistemitis?
>>>>>  >>> no,
>>>>>  >>> la sistemitis no ve de la identitat, ve del diner. Identitat es confiança,
>>>>> es
>>>>> la
>>>>>  >>> relació entre el deute adquirit (en moneda social!) i la persona.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>
>>>>>  >>> Jordi:
>>>>>  >>> "NOTA: Fa uns dies vaig crear un usuari a la Xarxa ECO, i li vaig posar com
>>>>> a
>>>>>  >>> zona
>>>>>  >>> de residència/actuació "Barcelona Provincia". Després vaig veure al CES que
>>>>> les
>>>>>  >>> seves ofertes apareixien dintre de l'Ecoxarxa de Barcelona. Llavors vaig
>>>>> pensar
>>>>>  >>> que
>>>>>  >>> tenia un altre compte al CES, però no, el seu compte és el que jo li vaig
>>>>> obrir
>>>>>  >>> al
>>>>>  >>> grup ECOS, tot i que les seues ofertes es veuen com si fos membre de
>>>>> l'ecoxarxa
>>>>>  >>> de
>>>>>  >>> BCN.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  Algú més s'ha fixat en això? És el funcionament normal, o tenim alguna
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  particularitat al grup de la Xarxa ECO?
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  Si això es pot fer sempre, crec que seria una solució per tots els usuaris
>>>>> del
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  grup COOP, ja que estarien registrats al CES de la CIC, però la seva
>>>>> oferta
>>>>> es
>>>>>  >>> veurà dintre del grup de la seva ecoxarxa. (Ho dic perque alguns usuaris
>>>>> han
>>>>>  >>> preguntat perque no poden veure ofertes locals en primer lloc i veuen
>>>>>  >>> majoritàriament ofertes d'altres ecoxarxes). "
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>    Jo no m'he fixat en això, però no em sorpren. El ces es un software
>>>>> molt
>>>>>  >>> simple,
>>>>>  >>> i en contra del que això suggereix, per mi es un avantatge, perquè vol dir
>>>>> que
>>>>>  >>> ens permet prendre moltes més decisions als administradors.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>    El cas que comentes, és un argument més a favor de la importancia del
>>>>> paper
>>>>>  >>> de
>>>>>  >>> l'administrador (que pot controlar la visibilitat de les ofertes dels seus
>>>>>  >>> usuaris) i
>>>>>  >>> la necessitat de coordinació entre administradors. Si els ces es conecten,
>>>>> som
>>>>> un
>>>>>  >>> sol ces.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>
>>>>>  >>> Finalment, respecte al punt 5 (taxa del ces):
>>>>>  >>> - estic d'acord amb tú, que no hauria de dependre del volum, sinó del nº de
>>>>>  >>> transaccions, o sigui, del cost real.
>>>>>  >>> - no podem decidir al respecte.
>>>>>  >>> - sí afectarà el nostre comportament amb l'enregistrament de les
>>>>> transaccions,
>>>>>  >>> evidentment, amb la conseqüent pèrdua d'informació; però tot el que passi
>>>>> al
>>>>>  >>> marge
>>>>>  >>> del ces és pur intercanvi, cosa que també promovem; si passa es que
>>>>> comprador
>>>>> i
>>>>>  >>> venedor han desenvolupat una relació de confiança. Crec que no es tracta de
>>>>> tenir
>>>>>  >>> un
>>>>>  >>> control absolut de les activitats, sino només de com s'utilitza el sistema.
>>>>> Que
>>>>>  >>> s'utilitzi només pel necessari, i que sigui consistent. I d'aqui que el
>>>>> tema
>>>>> de
>>>>>  >>> les
>>>>>  >>> taxes es pot equilibrar tot solet... Una altra história es el tema del
>>>>> mòdul
>>>>>  >>> d'euros
>>>>>  >>> virtuals, que també integra el cobrament de taxes... he d'establir contacte
>>>>> amb
>>>>>  >>> en
>>>>>  >>> Tim i preguntar-li.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>   A mi em segueix inspirant molta confiança el CES, per la seva
>>>>> simplicitat.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>   Salut!
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  Bona tarda,
>>>>>  >>> Permeteu fer un resum o sumari que ens serveixi de guió. Podeu afegir punts
>>>>> nous
>>>>>  >>> i
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  comentar els que he posat.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  Crec que des de l'administració del CES, per part de cada ecoxarxa, hem de
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  coordinar-nos en els següents punts:
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  1- _Correcció de saldos negatius_:
>>>>>  >>> Els saldos negatius al CES són forçosament obligatoris, ja que en un
>>>>> sistema
>>>>> de
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  comptabilitat a 0, on la suma de saldos donarà 0, si tenim comptes en
>>>>> positiu,
>>>>>  >>> també hem de tenir el mateix saldo en negatiu. Així que no representa res
>>>>> dolent,
>>>>>  >>> no sempre significa estar en "números vermells". Però com vaig dir en el
>>>>> seu
>>>>>  >>> moment, algunes vegades pot ser interessant revisar els comptes i fer
>>>>>  >>> determinades
>>>>>  >>> correccions, per exemple, quan un usuari desapareix i ja no participa
>>>>> (deixant
>>>>> un
>>>>>  >>> petit saldo en negatiu), quan un projecte o persona acumula un saldo
>>>>> negatiu
>>>>>  >>> crònic, etc.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  Penso que cal eliminar els comptes de les *persones que ja no
>>>>>  >>> participen*, passant-los primer a saldo 0, es a dir, amb càrrec a un compte
>>>>> de
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  gestió o un compte amb saldos positius derivats de l'activitat a
>>>>> l'Ecoxarxa
>>>>>  >>> (excedents de la Central de Compres, excedents per
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  l'organització d'un mercat, etc.) Es a dir, potser seria interessant tenir
>>>>> un
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  compte especial a on es van retirant petits saldos positius, i que
>>>>> serviria
>>>>> per
>>>>>  >>> anar tancant comptes d'usuaris que ja no participen (han deixat un saldo
>>>>> negatiu,
>>>>>  >>> fruït d'un consum que després no han compensat oferint nous
>>>>> productes/serveis).
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  Això faria que els comptes al CES estiguessin actualitzats i no arribi un
>>>>> dia
>>>>>  >>> que
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  ens trobem amb molta gent que no participa però encara manté ofertes
>>>>> velles,
>>>>>  >>> saldos negatius, etc. Seria com donar de baixa a una persona de la xarxa
>>>>>  >>> d'intercanvi. Per això cal destacar que primer cal parlar amb la persona o
>>>>>  >>> projecte i preguntar-los si ja no volen
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  participar més.
>>>>>  >>> A part de les persones que siguin baixa, també ens podem trobar
>>>>>  >>> *persones que participen però van a viure a una ecoxarxa diferent de la que
>>>>> estàn
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  registrats*. Llavors que cal fer? Traslladar el seu saldo negatiu a la
>>>>> nova
>>>>>  >>> ecoxarxa? Llavors es podrà tancar el compte a la ecoxarxa anterior i
>>>>> començar
>>>>> a
>>>>>  >>> treballar amb saldo negatiu a la nova. Això mantindria la informació pels
>>>>> altres
>>>>>  >>> membres de que aquella persona ha fet un consum per sobre de la seva oferta
>>>>> de
>>>>>  >>> productes/serveis i que encara no ha tancat el cicle de l'intercanvi.
>>>>> Podriem
>>>>>  >>> així
>>>>>  >>> prevenir situacions d'abús amb una persona vagi canviant de residència i
>>>>> acumuli
>>>>>  >>> saldos negatius a diferents ecoxarxes.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  Però també hem de tenir en compte altres formes. L'ecoxarxa vella pot
>>>>> asumir
>>>>> el
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  saldo negatiu i no traslladar-lo a la nova ecoxarxa. Llavors la persona
>>>>> comença
>>>>>  >>> de
>>>>>  >>> 0 i deixa un saldo negatiu.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  Cal reflexionar sobre que pot ser millor per cada ecoxarxa i pel global
>>>>> dels
>>>>>  >>> grups
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  de les ecoxarxes. Es pot acceptar que els usuaris traslladin saldos
>>>>>  >>> positius/negatius entre ecoxarxes? Jo entenc que si, però caldria analitzar
>>>>> cas
>>>>> a
>>>>>  >>> cas.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  Es genera alguna comissió de gestió? O alguna comissió per part de la
>>>>> ecoxarxa
>>>>>  >>> que
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  assumeixi el saldo negatiu?
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  2- _Traspàs d'usuaris d'una ecoxarxa a una altra_:
>>>>>  >>> Pot ser perque l'usuari s'ha canviat de domicili, o perque demani canviar
>>>>> de
>>>>> grup
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  al CES, perque treballa normalment amb un grup diferent del seu lloc de
>>>>>  >>> residència/registre.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  Sigui quin sigui el motiu, només caldrà que l'ecoxarxa anterior
>>>>>  >>> comuniqui les noves dades a la nova ecoxarxa. Es contactarà al l'usuari per
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  explicar-li que es farà el canvi de grup, i es crearà el compte nou. Aquí
>>>>>  >>> enllaçem
>>>>>  >>> amb el punt 1, es compensa el saldo anterior o s'assumeix com a
>>>>> negatiu/possitiu
>>>>>  >>> a
>>>>>  >>> l'ecoxarxa anterior.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  A la Xarxa ECO tenim més de 50-60 usuaris que resideixen a altres
>>>>> ecoxarxes.
>>>>>  >>> Això
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  suposa un lleuger problema, ja que els coordinadors no podem contactar
>>>>>  >>> personalment amb ells, ni poden fer intercanvis locals, ni poden assistir a
>>>>>  >>> reunions locals i, quan entren al CES, veuen primer les ofertes d'altres
>>>>> membres
>>>>>  >>> de la seva ecoxarxa, per davant de les ofertes de proximitat que més els
>>>>> podrien
>>>>>  >>> interessar.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  NOTA: Fa uns dies vaig crear un usuari a la Xarxa ECO, i li vaig posar com
>>>>> a
>>>>>  >>> zona
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  de residència/actuació "Barcelona Provincia". Després vaig veure al CES
>>>>> que
>>>>> les
>>>>>  >>> seves ofertes apareixien dintre de l'Ecoxarxa de Barcelona. Llavors vaig
>>>>> pensar
>>>>>  >>> que tenia un altre compte al CES, però no, el seu compte és el que jo li
>>>>> vaig
>>>>>  >>> obrir al grup ECOS, tot i que les seues ofertes es veuen com si fos membre
>>>>> de
>>>>>  >>> l'ecoxarxa de BCN.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  Algú més s'ha fixat en això? És el funcionament normal, o tenim alguna
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  particularitat al grup de la Xarxa ECO?
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  Si això es pot fer sempre, crec que seria una solució per tots els usuaris
>>>>> del
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  grup COOP, ja que estarien registrats al CES de la CIC, però la seva
>>>>> oferta
>>>>> es
>>>>>  >>> veurà dintre del grup de la seva ecoxarxa. (Ho dic perque alguns usuaris
>>>>> han
>>>>>  >>> preguntat perque no poden veure ofertes locals en primer lloc i veuen
>>>>>  >>> majoritàriament ofertes d'altres ecoxarxes). 3- _Interrelació entre usuaris
>>>>> del
>>>>>  >>> grup de la CIC al CES i els grups d'altres ecoxarxes_:
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  · Es poden tenir dos usuaris a diferents grups? Amb alguna limitació en
>>>>> quant
>>>>> a
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  saldos, transferències, etc.?
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  · Es poden tenir més de 2 usuaris, per exemple, el meu propi cas, un a
>>>>> Tarragona
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  com a persona, un a Tarragona com a empresa, un usuari al grup COOP?
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  4- _Comissió trimestral per part del CES_:
>>>>>  >>> La utilització del CES te ara una comissió (cost) en concepte de despeses
>>>>> de
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  servidors, programació, suport, etc. Sembla que és una comissió trimestral
>>>>> i
>>>>> que
>>>>>  >>> es carrega directament al compte principal (gestió) de cada grup. No es
>>>>> carrega
>>>>> a
>>>>>  >>> cada operació.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  Què s'ha decidit sobre aquesta comissió? Ja se que es preveu que algún dia
>>>>>  >>> tinguem
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  el nostre propi sistema, però això pot trigar en arribar. Simplement ho
>>>>> assumim?
>>>>>  >>> Jo preferiria una quota fixa o en funció del número de transaccions
>>>>> (operacions
>>>>>  >>> realitzades), que no pas una xifra en funció de la quantitat de moneda
>>>>> social
>>>>>  >>> gestionada. Suposo que deu ser així perque en cas contrari, un grup petit
>>>>> que
>>>>>  >>> faci
>>>>>  >>> operacions de grans imports, pot pagar més que un grup gran amb moltes
>>>>> operacions
>>>>>  >>> petites (quan realment està consumint més recursos).
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  Important: Aquesta comissió ens farà canviar els hàbits de registre
>>>>>  >>> d'operacions?
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  Em refereixo a que si hem de pagar una comissió per operació/import, ens
>>>>> pot
>>>>>  >>> resultar menys costós fer intercanvis directes entre les Centrals de
>>>>> Compres
>>>>> (i
>>>>>  >>> registrar al CES només la diferència de valors). Exemple:
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  CC Ecoxarxa 1: paga 900 ecos a CC Ecoxarxa 2
>>>>>  >>> CC Ecoxarxa 2: paga 750 ecos a CC Ecoxarxa 1
>>>>>  >>> Així queda tot molt ben detallat, però hem fet dues operacions per un total
>>>>> de
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  1650 ecos.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  Si només posem el resultat:
>>>>>  >>> CC Ecoxarxa 1: paga 150 ecos a CC Ecoxarxa 2
>>>>>  >>> Ens queda una operació que només reflecteix la diferència (resultat) de
>>>>>  >>> l'operació
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  d'intercanvi.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  A la comptabilitat habitual no es pot fer així. No es poden compensar
>>>>> saldos
>>>>> ni
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  factures.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  Fent-ho així perdem el valor del CES per registrar totes les
>>>>>  >>> transaccions entre ecoxarxes, entre usuaris i saber el volum total de
>>>>> moneda
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  social que s'està gestionant, però reduïm la comissió que paguem a cada
>>>>> grup
>>>>>  >>> local.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  5- _Dinamització de les ofertes_:
>>>>>  >>> Ja he escrit molt sobre això. Bàsicament, des de la coordinació dels
>>>>> diferents
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  grups locals es podria crear un grup encarregat de gestionar la xarxa
>>>>>  >>> d'intercanvi
>>>>>  >>> online. Nosaltres (a Tarragona) o farem des del grup local de comunicació i
>>>>>  >>> difusió, que s'encarregarà de la web que tenim, llistes de correu,
>>>>> informacions
>>>>>  >>> en
>>>>>  >>> paper, xerrades, etc. però també dinamitzarà les ofertes del nostre grup
>>>>> del
>>>>> CES,
>>>>>  >>> principalment per garantir:
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  - Que les ofertes estàn ben escrites: títol entenedor, bona descripció,
>>>>>  >>> informació
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  sobre el preu/cost, informació sobre el percentatge
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  d'acceptació de moneda social, imatge il·lustrativa
>>>>>  >>> - Que les ofertes estiguin actualitzades: stock de producte disponible,
>>>>> productes
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  de temporada, eliminar ofertes caducades o d'usuaris que ja no participen
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  - Que la informació de les ofertes sigui correcta: corregir canvis als
>>>>> preus,
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  percentatge d'acceptació de moneda social (ja ens hem trobat alguna oferta
>>>>> que
>>>>>  >>> posava un percentatge i després no era el que s'oferia realment).
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  - També volem crear un petit resum de les ofertes més destacades per
>>>>> mostrar-lo
>>>>>  >>> a
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  reunions, mercats, llistes de correu, web, etc. de forma que no sigui
>>>>>  >>> imprescindible accedir al CES setmanalment per mantenir-se al dia de les
>>>>> ofertes
>>>>>  >>> disponibles.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  Això serà difícil, segurament només es farà amb ofertes que accepten un
>>>>> alt
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  percentatge en ecos, o de productes bàsics, o amb un stock de productes
>>>>> elevat.
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  Salut!
>>>>>  >>> Jordi Flores Domínguez (telf. 663.677.384)
>>>>>  >>> Xarxa ECO de Tarragona - www.xarxaeco.org
>>>>>  >>> Cooperativa Integral Catalana - http://cooperativa.ecoxarxes.cat El
>>>>> 19/04/2011
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  15:15, Enric Duran Giralt escribió:
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  Hola,
>>>>>  >>> Enceto amb aquest missatge, la llista de correu d'admins dels CES de les
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  ecoxarxes i la CIC
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  que vam quedar que crearíem a través del fil de missatges que podeu
>>>>> trobar
>>>>> a
>>>>>  >>> sota.
>>>>>  >>> A més dels que hi erem, donem la benvinguda a les persones
>>>>>  >>> administradores
>>>>>  >>> de les ecoxarxes de Girona, d'Osona, del Penedes, del Pallars i de Lleida
>>>>>  (ja
>>>>> hi
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  eren de Barcelona, Tarragona, Montseny, Garraf,
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  ecocoops CIC i Ecobasics CIC) Ara ja hi som en principi de totes les
>>>>> ecoxarxes.
>>>>>  >>> A les persones que us afegiu ara al fil de missatges, us recomanem la
>>>>> lectura
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  fins al final del missatge per posar-vos al dia,
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  per a totes, cal escriure a adminsces a llistes.moviments.net
>>>>>  >>> perquè el missatge ens arribi a totxs
>>>>>  >>> seguim fent xarxa
>>>>>  >>> salut!
>>>>>  >>> enric
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  _______________________________________________
>>>>>  >>> Adminsces mailing
>>>>>       >>> listAdminsces a llistes.moviments.nethttps://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>  _______________________________________________
>>>>>  >>> Adminsces mailing
>>>>>  >>> listAdminsces a llistes.moviments.nethttps://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces
>>>>>      >>>
>>>>>  >>>
>>>>>  >>> _______________________________________________
>>>>>  >>> Adminsces mailing list
>>>>>  >>> Adminsces a llistes.moviments.net
>>>>>  >>> https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces
>>>>>  >>>
>>>>>  >>>
>>>>>  >>
>>>>>  > _______________________________________________
>>>>>  > Adminsces mailing list
>>>>>  > Adminsces a llistes.moviments.net
>>>>>  > https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces
>>>>>  >
>>>>>
>>>>>
>>>>>    _______________________________________________ Adminsces mailing list
>>>>> Adminsces a llistes.moviments.net
>>>>> https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces
>>>>>
>>>>
>>>>
>>>
>>>
>>
>

-- 
http://al.blogmail.cc


More information about the Adminsces mailing list