[Adminsces] Resoldre conflicte usuari multi-CES amb saldos negatius (era "NOVA LLISTA: Correcció de saldos negatius i usuaris d'altres xarxes")

vadó vado a tresones.com
dic ago 24 13:11:18 CEST 2011


Hola!
Disculpeu, crec que encara no havia fet els deures respecte el CES.
Merci Al. He estat mirant i veig que el CES està a punt per fer el
seguiment d'usuaris. Es totalment viable per fer el manteniment de les
ecoxarxes si hi ha el costum de fer una recerca per cada nou membre
abans de donar-lo d'alta, con mostra l'Al. Tot i que, si un usuari dona
un nom diferent i un email diferent ja no es possible la recerca; crec
que s'hauria de recomanar que per sistema es pogués contrastar el nom
amb el dni, especialment si el nº de membres va augmentant.

Salut!

El 22/08/2011 16:23, al escribió:
> Hola, com a admin del CES de l'Ecoxarxa del Vallès Occidental i com a
> membre actual de l'Ecoxarxa de Barcelona (estic mudat) he de dir que
> tenim un usuari que va demanar un compte a l'Ecoxarxa del Vallès
> Occidental (hi viu), tot tenint comptes a altres instàncies del CES,
> com ara (no he mirat a tot arreu):
>
> SENY0010: saldo:  0
> BCNA0024: saldo: -57.65
> COOP0089: saldo: -58.70 (excedit el límit)
>
> L'usuari es:
> Pau Bofill - grogmanley at gmail.com -   
> pau at ac.upc.edu
> Passeig Dels Til·lers, 18 - La Floresta
> 626625652
>
> L'Ecoxarxa del Vallès Occ. no acceptarà aquest usuari fins que no
> tingui normalitzats els seus saldos. No acceptarà importar saldos
> negatius per aquest usuari. Des de la meva part ja ha estat avisat fa
> mesos abans de compartir-ho aquí, però no fa res al respecte.
>
> Igualment no és mala persona, però s'està penjant molt amb aquest tema
> i crec que és responsabilitat de tots que les Ecoxarxes i el sistema
> d'intercanvi comunitari funcioni.
>
> Salut!
>
> On 02/05/11 11:41, vado at tresones.com wrote:
>> Bones!
>>
>> Transcric un missatge de l'al, relatiu a la creació de l'ecoxarxa del
>> Vallès.
>> caldria agregar-lo a la llista de cooreu d'administradors del ces.
>>
>> Salut!
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> -------------------------------- Missatge original
>> ---------------------------------
>> Assumpte: Nova Ecoxarxa del Vallès: difusió i migrar usuaris
>> De:    "al"<al at blogmail.cc>
>> Data:   Sun, Maig 1, 2011 2:22 pm
>> A:    "Enric Duran Giralt"<enric at enricduran.cat>
>>      Vadó<vado at tresones.com>
>>      "didac costa"<didacscosta at gmail.com>
>> ------------------------------------------------------------------------------------
>>
>>
>> Hola, hem creat al CES l'Ecoxarxa del Vallès (que inclou tots dos
>> Vallessos excepte la zona del Montseny que ja té el seu grup) i anem a
>> preparar una ecofira a Valldoreix ja pel juny. Som un grup petit però
>> que ve amb molta força motivada per l'ecofira que s'ha fet avuí a Sant
>> Esteve de Palautordera (on han anat les companyes).
>>
>> Us demanem que ens ajudeu a fer la difusió anunciant-ho als contactes de
>> la Cooperativa Integral, a fer una xerrada sobre monedes socials a la
>> fira i a passar a la gent que està a l'ecoxarxa de Barcelona o altres
>> però que viu a la zona del Vallès.
>>
>> Moltes gràcies.
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>>>   Respecte l'emplaçament de les bbdd enviades per l'administració
>>>> central del
>>>> CES,
>>>> no cal que estigui centralitzat a un servidor de la CIC. De fet, el
>>>> més correcte
>>>> es que cada admin esculli un servidor, per exemple el de la web del
>>>> seu ces, creï
>>>> un compte ftp especific per això i faci la petició d'enviament de
>>>> la bd a aquest
>>>> compte.
>>>>
>>>>   Es pot accedir als comptes ftp dels diferents ces de forma
>>>> automàtica des d'un
>>>> servidor, mentre disposem de l'accés al compte per fer-ne la copia
>>>> i guardar-les
>>>> en un sol lloc. D'aquesta manera les bd s'enviaran sempre al
>>>> propietari, que
>>>> podrà decidir participar o no, o sol.licitar un servei de recerca
>>>> en concret, per
>>>> localitzar usuaris, rebre informes especifics, etc... L'ideal seria
>>>> que hi hagués
>>>> un centre de recerques permanent de consulta per tots els admin,
>>>> preferentment
>>>> gestionat per la CIC.
>>>>
>>>>
>>>>  Per cert, he enviat un missatge a en Tim Jenkin (tema modul
>>>> euros virtuals). La
>>>> web del ces a la xarxa ning està mooooolt parada, i no li puc
>>>> enviar missatges des
>>>> d'alli. No funciona be.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Salut!
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>> (reenviat)
>>>>>
>>>>>   Ok, més fàcil doncs. Provem amb el nom complet. No hem
>>>>> d'utilitzar el nif, no
>>>>> hem de crear nosaltres un nº, estarà en el carnet de la cic, es
>>>>> totalment
>>>>> personal i fàcil de que en un col.lectiu la dada sigui verificable.
>>>>>
>>>>>   No hi ha motiu perquè un usuari no doni el seu nom complet.
>>>>> Però tot i aixì hi
>>>>> ha
>>>>> usuaris al ces que no l'hi tenen.
>>>>>
>>>>>   Per fer el seguiment d'usuaris encara serà més ràpid que
>>>>> insertant el dni en
>>>>> el
>>>>> camp 'notes' per a administradors, tot i que s'hauran de llegir
>>>>> dos camps
>>>>> ('firstname','surname'). Serà molt més ràpid d'implementar, ja que
>>>>> la majoria de
>>>>> membres ja l'hi tenen.
>>>>>
>>>>>   Però caldria que els administradors s'asseguressin que en
>>>>> aquestat camps
>>>>> únicament hi va el que toca, i mirant que no hi hagi faltes. De
>>>>> totes maneres, en
>>>>> cas que el nom no sigui exacte també pot apareixer en les
>>>>> recerques per
>>>>> semblança.
>>>>>
>>>>>  Estic d'acord en no partir de suposicions que impliquen
>>>>> desconfiança, per molt
>>>>> poc
>>>>> científic que això sigui. Es una qüestió de principis implícita en
>>>>> la nostra
>>>>> lluita per recuperar la confiança. En compensació, si apareix la
>>>>> necessitat, sí
>>>>> tindrem un argument per demanar autenticitat de dades sense haver
>>>>> causat
>>>>> nosaltres
>>>>> la situació en l'origen.
>>>>>
>>>>> Ah! tenint en compte que en la realitat sempre hi ha excepcions
>>>>> (almenys en conec
>>>>> un), si es dona el cas que un usuari necessita que el seu nom no
>>>>> sigui el del
>>>>> carnet, es pot afegir un asterisc al nom, de manera que es pugui
>>>>> vincular a una
>>>>> llista de notes només accessible a l'admin.
>>>>>
>>>>>  Salut!
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>>     Bé, tenim consensuat que en el Carnet de soci no usarem
>>>>>> el NIF, i el CES
>>>>>> tampoc el demana...
>>>>>>
>>>>>>  l'identificació que usarem es combinada la del usuari o usuaris
>>>>>> al CES, el nom
>>>>>> o
>>>>>> pseudònim que pot ser el que es vulgui
>>>>>>  però sempre ha de ser la mateixa+ la fotografia que demanem en
>>>>>> el carnet,
>>>>>>
>>>>>>  Crec que és el carnet de soci la propia identificació que
>>>>>> necessitem i la
>>>>>> seguretat
>>>>>> del sistema monetari ha de tenir aquesta com eina capdal
>>>>>>
>>>>>>  per mi, és una qüestió bàsica de principis no usar el sistema
>>>>>> d'identificació
>>>>>> estatal, sino ser capaços de generar el propi sistema
>>>>>> identificatiu autònom
>>>>>>  de la mateixa manera que estem generant la nostra propia moneda.
>>>>>>  Em sembla prioritari defensar la credibilitat del sistema
>>>>>> polític abans de la
>>>>>> seguretat del sistema monetari; i entenc que des del punt de
>>>>>> vista d'un
>>>>>> administrador del CES això és una dificultat, però ningú ha dit
>>>>>> que el camí vagi
>>>>>> a
>>>>>> ser fàcil.
>>>>>>
>>>>>>  salut!
>>>>>>  enric
>>>>>>
>>>>>>  En/na Sergi Fàbregas ha escrit: ep! totalment d'acord, al final
>>>>>> tot es resol a
>>>>>> través del NIF
>>>>>>
>>>>>>  gràcies per l'aclaració!
>>>>>>
>>>>>>  sergi
>>>>>>
>>>>>>   El 20 d&#65533;abril de 2011 16:33, ha escrit:
>>>>>>   Hola Sergi!
>>>>>>
>>>>>>  "La clau que tot funcioni es el procés d'acceptació de nous
>>>>>> usuaris, que no
>>>>>> pot
>>>>>>  quedar buit de sentit, acceptant tots els usuaris perquè sí,
>>>>>> per tal de
>>>>>> creixer.
>>>>>>    Cal la seva coneixença i identificació,(...)"
>>>>>>
>>>>>>  Bé, no he parlat de limitar, controlar o seleccionar. Parlava
>>>>>> únicament de la
>>>>>>  identitat de l'usuari, que permet a un administrador saber si
>>>>>> ja existeix en el
>>>>>>  sistema i quin es el seu balanç; son dades que s'han de
>>>>>> coneixer per fer canvis
>>>>>>  del ces d'un usuari entre administradors.
>>>>>>
>>>>>>  Estic d'acord que el valor principal es la inclussivitat, però
>>>>>> això no
>>>>>> significa
>>>>>>  menysprear la informació mínima necessaria perquè el sistema
>>>>>> funcioni. Si un
>>>>>>  usuari no es vol identificar, no significa que no confia?
>>>>>>
>>>>>>  Tampoc m'agrada la idea d'utilitzar el nif, però no se
>>>>>> m'acudeix cap altre
>>>>>> mitjà
>>>>>>  universal i ja implementat per a substituir-lo. Si utilitzem el
>>>>>> nif, amb poc
>>>>>> temps
>>>>>>  podem actualitzar els comptes i incrementar la qualitat del
>>>>>> sistema.
>>>>>>
>>>>>>  Per altra banda, si creiem que demanar el nif a un usuari pot
>>>>>> reduir el nº
>>>>>>  d'usuaris nous, be, potser ens hauriem de replantejar el motiu;
>>>>>> creixer, perquè
>>>>>>  sí, sense que l'acceptació tingui sentit d'otorgament de
>>>>>> confiança? Si un
>>>>>> usuari
>>>>>>  que no vol identificar-se es acceptat i se li permet un crèdit
>>>>>> negatiu x, no hi
>>>>>> ha
>>>>>>  una descompensació?
>>>>>>
>>>>>>   Respecte 'no eliminar un usuari, sino bloquejar-lo', estava
>>>>>> parlant dels
>>>>>> usuaris
>>>>>>  inactius o absents, per una qüestió de manteniment.
>>>>>> Evidentment, un usuari es
>>>>>>  lliure de deixar de participar en un ces, i sol.licitar la
>>>>>> baixa, però, si té
>>>>>> un
>>>>>>  saldo negatiu, un deute envers la comunitat per productes i
>>>>>> serveis que ha
>>>>>>  consumit, crec que almenys hauria de quedar enregistrat en
>>>>>> l'historial, o sigui
>>>>>>  mantenir-se en el sistema sense estar visible, com a usuari
>>>>>> inactiu.
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>  Salut!
>>>>>>
>>>>>>  Nota: bbdd-> bases de dades
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>  > Per cert, què és bbdd? Gràcies!
>>>>>>  >
>>>>>>  > sergi
>>>>>>  >
>>>>>>  > El 20 d&#65533;abril de 2011 15:26, Sergi Fàbregas ha
>>>>>>  > escrit:
>>>>>>  >
>>>>>>  >> Hola!
>>>>>>  >>
>>>>>>  >> Estic d'acord amb el que s'està plantejant excepte en el
>>>>>> punt en que en
>>>>>>  >> Vadó vol "limitar o controlar" l'entrades de noves usuàries
>>>>>> al sistema.
>>>>>>  >> Si necessitem una confiança prèvia, vol dir que no
>>>>>> acceptaríem persones que
>>>>>>  >> volen entrar en aquest sistema d'avui per demà. Llavors
>>>>>> quin criteri
>>>>>>  >> escolliríem per fer la selecció? Haurien de demostrar qué?
>>>>>> Haurien de
>>>>>>  >> provar qué? No ho veig gaire clar. Podríem caure en
>>>>>> sectarismes... El CES ha
>>>>>>  >> de ser lliure, segons el meu entendre.
>>>>>>  >> Crec que és suficient l'interès que mostren les persones
>>>>>> per fer operacions
>>>>>>  >> amb moneda social ja que és un trencament amb la manera en
>>>>>> que han
>>>>>>  >> interactuat exclusivament fins al moment, és a dir, dins el
>>>>>> sistema
>>>>>>  >> capitalista. Crec que posar barreres d'entrada és una
>>>>>> errada ja que està més
>>>>>>  >> que clar que ens han acostumat a que quan una cosa és una
>>>>>> mica complicada
>>>>>>  >> més val deixar-ho. Contínuament el mkt capitalista parla de
>>>>>> "ràpid i
>>>>>>  >> sencill" i és un problema molt greu ja que s'està començant
>>>>>> a integrar dins
>>>>>>  >> les nostres ments. Per tant, crec que cal facilitar
>>>>>> l'entrada per evitar un
>>>>>>  >> rebuig d'entrada degut a les dificultats. (Ja està passant
>>>>>> pel fet que la
>>>>>>  >> pàgina està en anglès...).
>>>>>>  >> Un cop dins, al tenir els comptes de tots els usuaris
>>>>>> visibles, pots saber
>>>>>>  >> l'historial de a qui véns o a qui compres i sorgeix una
>>>>>> autoregulació com
>>>>>>  >> passa per exemple a l'eBay, on abans d'interactuar pots
>>>>>> veure les opinions o
>>>>>>  >> l'activitat dels usuaris i decideixes. Si dubtes d'un
>>>>>> usuari perquè pots
>>>>>>  >> veure la seva activitat transparent, decideixes no
>>>>>> interactuar. No sé si
>>>>>>  >> existeix la opció al CES de fer opinions dels compradors
>>>>>> sobre el producte o
>>>>>>  >> el productor...
>>>>>>  >> Només crec que a títol personal s'hauria de poder tenir un
>>>>>> sol compte per
>>>>>>  >> evitar l'acumulació de comptes amb saldo negatiu fet que
>>>>>> ens porta a
>>>>>>  >> plantejar si s'ha de requerir el NIF...
>>>>>>  >> Crec que sí s'haurien de donar baixes prèvia comunicació
>>>>>> telefònica (no és
>>>>>>  >> tanta feina), ja que les circumstàncies de cadascú poden
>>>>>> dur a haver de
>>>>>>  >> marxar totalment del CES. Si es torna (hauria d'haver-hi un
>>>>>> temps prudencial
>>>>>>  >> i prefixat per evitar anar fent altes i baixes per tenir
>>>>>> saldos negatius),
>>>>>>  >> es torna a repetir el procés de presa de NIF.
>>>>>>  >>
>>>>>>  >> Caldria pensar si hi ha una alternativa fiable al NIF, ja
>>>>>> que no deixa de
>>>>>>  >> ser un document que conté massa informació personal i
>>>>>> èticament és
>>>>>>  >> discutible.
>>>>>>  >>
>>>>>>  >> Endavant i ànims!
>>>>>>  >>
>>>>>>  >> sergi
>>>>>>  >>
>>>>>>  >> El 19 d&#65533;abril de 2011 22:12, Jordi Flores Domínguez
>>>>>> ha escrit:
>>>>>>  >>
>>>>>>  >>  Totalment d'acord amb Vadó.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  Salut!
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>> Jordi Flores Domínguez (telf. 663.677.384)
>>>>>>  >>> Xarxa ECO de Tarragona - www.xarxaeco.org
>>>>>>  >>> Cooperativa Integral Catalana -
>>>>>> http://cooperativa.ecoxarxes.cat
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>> El 19/04/2011 20:39, vado at tresones.com escribió:
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>> Hola!
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>   Els temes que comenta en Jordi sobre els usuaris
>>>>>> enregistrats a cada ces
>>>>>> (més
>>>>>>  >>> d'un compte per usuari, comptes obsolets vinculats a saldos
>>>>>> positius/negatius),
>>>>>>  >>> el
>>>>>>  >>> tema de la dinamització del ces (contacte amb usuaris amb
>>>>>> balanç negatiu
>>>>>> superior
>>>>>>  >>> a
>>>>>>  >>> X, amb productors amb balanç positiu superior a X, usuaris
>>>>>> inactius),
>>>>>> etc...
>>>>>>  bé,
>>>>>>  >>> potser ara que hi ha pocs membres a cada ces la cosa pot
>>>>>> resoldre's amb un
>>>>>>  >>> treball
>>>>>>  >>> manual, però no es viable.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>   - es necessari poder identificar els usuaris, estiguin
>>>>>> on estiguin, per
>>>>>>  >>> mantenir
>>>>>>  >>> la confiança en el sistema de moneda complementaria.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>   - si els diferents ces estan conectats, només s'hauria
>>>>>> de poder tenir un
>>>>>>  >>> compte
>>>>>>  >>> personal en un ces, segons la bioregió-ecoxarxa
>>>>>> corresponent, mentre que
>>>>>>  >>> s'haurien
>>>>>>  >>> de poder tenir diferents comptes com a empresa. El cas de
>>>>>> la CIC, crec que
>>>>>> es
>>>>>> una
>>>>>>  >>> excepció, ja que no es una ecoxarxa, sino una bioregió
>>>>>> d'un ordre superior.
>>>>>>  >>>   Crec que aquest tema es pot resoldre des de la
>>>>>> coordinació de les
>>>>>> diferents
>>>>>>  >>> ecoxarxes entresi i amb la cic, tenint en compte que
>>>>>> l'acceptació d'un
>>>>>> usuari
>>>>>> es
>>>>>>  >>> responsabilitat de l'administrador de cada ces. O sigui,
>>>>>> quan un ces es
>>>>>> conecta
>>>>>> a
>>>>>>  >>> un
>>>>>>  >>> altre s'han de donar unes condicions, concretament que no
>>>>>> hi hagi usuaris
>>>>>> que
>>>>>>  >>> estiguin en tots dos; això a nivell d'ecoxarxes. Mentre
>>>>>> que sí es pot
>>>>>> convenir
>>>>>>  >>> que
>>>>>>  >>> un usuari tingui un compte en una ecoxarxa i un en la cic.
>>>>>> La coordinació
>>>>>>  >>> afectarà
>>>>>>  >>> les decisions a nivell del límit de dèbit de cada usuari
>>>>>> en els dos ces.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>   La clau que tot funcioni es el procés d'acceptació de
>>>>>> nous usuaris, que
>>>>>> no
>>>>>> pot
>>>>>>  >>> quedar buit de sentit, acceptant tots els usuaris perquè
>>>>>> sí, per tal de
>>>>>> creixer.
>>>>>>  >>> Cal
>>>>>>  >>> la seva coneixença i identificació, tant si es un compte
>>>>>> personal com
>>>>>> d'empresa,
>>>>>>  >>> ja
>>>>>>  >>> que l'acceptació es l'otorgament de la confiança del
>>>>>> col.lectiu.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>   Per això, crec que no s'hauria d'eliminar cap compte,
>>>>>> per molt que sigui
>>>>>>  >>> inactiu.
>>>>>>  >>> més aviat crec que s'hauria de bloquejar, i mantenir-se
>>>>>> enregistrat amb la
>>>>>> seva
>>>>>>  >>> identificació per si mes endavant apareix en una altra
>>>>>> ecoxarxa. Després sí
>>>>>> es
>>>>>>  >>> pot
>>>>>>  >>> eliminar coincidint amb el canvi d'ecoxarxa. En aquest
>>>>>> cas, sí l'usuari
>>>>>> tenia
>>>>>> un
>>>>>>  >>> saldo negatiu i es vol canviar d'ecoxarxa, crec que
>>>>>> s'hauria d'emportar el
>>>>>> seu
>>>>>>  >>> saldo
>>>>>>  >>> negatiu al nou compte, i que el nou ces hauria de tenir en
>>>>>> compte aquesta
>>>>>>  >>> informació
>>>>>>  >>> a l'hora d'acceptar-lo, ja que quan la comunitat accepta
>>>>>> un membre ho fa
>>>>>> perquè
>>>>>>  >>> el
>>>>>>  >>> coneix i confia en ell i assumeix la seva situació,
>>>>>> passant - el seu deute,
>>>>>> a
>>>>>> ser
>>>>>>  >>> un
>>>>>>  >>> deute de la nova comunitat respecte de la vella.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>   Per permetre aquest funcionament, crec que es
>>>>>> necessari crear una
>>>>>> comissió
>>>>>>  >>> conjunta cic-ecoxarxes que tingui la suficient confiança
>>>>>> com per a poder
>>>>>>  >>> realitzar
>>>>>>  >>> consultes informatitzades sobre totes les bbdd, per tal de
>>>>>> fer un seguiment
>>>>>> dels
>>>>>>  >>> usuaris de tot el sistema.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>   Aquest tema no depen de l'administració central del
>>>>>> CES, ja que la
>>>>>>  >>> identificació
>>>>>>  >>> real dels usuaris no existeix com a paràmetre en el
>>>>>> programa; la
>>>>>> identificació
>>>>>>  >>> dels
>>>>>>  >>> usuaris ha de sorgir d'un acord entre cic i ecoxarxes, i
>>>>>> els comptes al ces
>>>>>> l'han
>>>>>>  >>> d'incorporar en algun lloc, com ara en les dades de contacte.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>> Resumint:
>>>>>>  >>> - acord cic-ecoxarxes per a protocol d'acceptació de nous
>>>>>> usuaris, amb
>>>>>>  >>> identificació
>>>>>>  >>> personal.
>>>>>>  >>> - comissió conjunta cic-ecoxarxes que tingui accés a totes
>>>>>> les bbdd per a
>>>>>>  >>> seguiment
>>>>>>  >>> d'usuaris i equilibrament del sistema (oferta i demanda,
>>>>>> acumulació
>>>>>> positiva
>>>>>> o
>>>>>>  >>> negativa, falta d'activitat, preus, etc...). La mateixa
>>>>>> comissió hauria de
>>>>>>  >>> protegir
>>>>>>  >>> les relacions de deutes amb copies de seguretat per poder
>>>>>> fer possible una
>>>>>>  >>> migració
>>>>>>  >>> a un nou sistema més endavant.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>   Crec que fins que no es resolgui això, no podem
>>>>>> esperar consistencia en
>>>>>> el
>>>>>>  >>> model
>>>>>>  >>> que estem construint ecoxarxes-cic/cic-ecoxarxes.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>   Bé, hi ha punts delicats sobre la taula...  
>>>>>> identificació? nif?
>>>>>> sistemitis?
>>>>>>  >>> no,
>>>>>>  >>> la sistemitis no ve de la identitat, ve del diner.
>>>>>> Identitat es confiança,
>>>>>> es
>>>>>> la
>>>>>>  >>> relació entre el deute adquirit (en moneda social!) i la
>>>>>> persona.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>> Jordi:
>>>>>>  >>> "NOTA: Fa uns dies vaig crear un usuari a la Xarxa ECO, i
>>>>>> li vaig posar com
>>>>>> a
>>>>>>  >>> zona
>>>>>>  >>> de residència/actuació "Barcelona Provincia". Després vaig
>>>>>> veure al CES que
>>>>>> les
>>>>>>  >>> seves ofertes apareixien dintre de l'Ecoxarxa de
>>>>>> Barcelona. Llavors vaig
>>>>>> pensar
>>>>>>  >>> que
>>>>>>  >>> tenia un altre compte al CES, però no, el seu compte és el
>>>>>> que jo li vaig
>>>>>> obrir
>>>>>>  >>> al
>>>>>>  >>> grup ECOS, tot i que les seues ofertes es veuen com si fos
>>>>>> membre de
>>>>>> l'ecoxarxa
>>>>>>  >>> de
>>>>>>  >>> BCN.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  Algú més s'ha fixat en això? És el funcionament normal,
>>>>>> o tenim alguna
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  particularitat al grup de la Xarxa ECO?
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  Si això es pot fer sempre, crec que seria una solució
>>>>>> per tots els usuaris
>>>>>> del
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  grup COOP, ja que estarien registrats al CES de la CIC,
>>>>>> però la seva
>>>>>> oferta
>>>>>> es
>>>>>>  >>> veurà dintre del grup de la seva ecoxarxa. (Ho dic perque
>>>>>> alguns usuaris
>>>>>> han
>>>>>>  >>> preguntat perque no poden veure ofertes locals en primer
>>>>>> lloc i veuen
>>>>>>  >>> majoritàriament ofertes d'altres ecoxarxes). "
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>    Jo no m'he fixat en això, però no em sorpren. El ces
>>>>>> es un software
>>>>>> molt
>>>>>>  >>> simple,
>>>>>>  >>> i en contra del que això suggereix, per mi es un
>>>>>> avantatge, perquè vol dir
>>>>>> que
>>>>>>  >>> ens permet prendre moltes més decisions als administradors.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>    El cas que comentes, és un argument més a favor de la
>>>>>> importancia del
>>>>>> paper
>>>>>>  >>> de
>>>>>>  >>> l'administrador (que pot controlar la visibilitat de les
>>>>>> ofertes dels seus
>>>>>>  >>> usuaris) i
>>>>>>  >>> la necessitat de coordinació entre administradors. Si els
>>>>>> ces es conecten,
>>>>>> som
>>>>>> un
>>>>>>  >>> sol ces.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>> Finalment, respecte al punt 5 (taxa del ces):
>>>>>>  >>> - estic d'acord amb tú, que no hauria de dependre del
>>>>>> volum, sinó del nº de
>>>>>>  >>> transaccions, o sigui, del cost real.
>>>>>>  >>> - no podem decidir al respecte.
>>>>>>  >>> - sí afectarà el nostre comportament amb l'enregistrament
>>>>>> de les
>>>>>> transaccions,
>>>>>>  >>> evidentment, amb la conseqüent pèrdua d'informació; però
>>>>>> tot el que passi
>>>>>> al
>>>>>>  >>> marge
>>>>>>  >>> del ces és pur intercanvi, cosa que també promovem; si
>>>>>> passa es que
>>>>>> comprador
>>>>>> i
>>>>>>  >>> venedor han desenvolupat una relació de confiança. Crec
>>>>>> que no es tracta de
>>>>>> tenir
>>>>>>  >>> un
>>>>>>  >>> control absolut de les activitats, sino només de com
>>>>>> s'utilitza el sistema.
>>>>>> Que
>>>>>>  >>> s'utilitzi només pel necessari, i que sigui consistent. I
>>>>>> d'aqui que el
>>>>>> tema
>>>>>> de
>>>>>>  >>> les
>>>>>>  >>> taxes es pot equilibrar tot solet... Una altra história es
>>>>>> el tema del
>>>>>> mòdul
>>>>>>  >>> d'euros
>>>>>>  >>> virtuals, que també integra el cobrament de taxes... he
>>>>>> d'establir contacte
>>>>>> amb
>>>>>>  >>> en
>>>>>>  >>> Tim i preguntar-li.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>   A mi em segueix inspirant molta confiança el CES, per
>>>>>> la seva
>>>>>> simplicitat.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>   Salut!
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  Bona tarda,
>>>>>>  >>> Permeteu fer un resum o sumari que ens serveixi de guió.
>>>>>> Podeu afegir punts
>>>>>> nous
>>>>>>  >>> i
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  comentar els que he posat.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  Crec que des de l'administració del CES, per part de
>>>>>> cada ecoxarxa, hem de
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  coordinar-nos en els següents punts:
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  1- _Correcció de saldos negatius_:
>>>>>>  >>> Els saldos negatius al CES són forçosament obligatoris, ja
>>>>>> que en un
>>>>>> sistema
>>>>>> de
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  comptabilitat a 0, on la suma de saldos donarà 0, si
>>>>>> tenim comptes en
>>>>>> positiu,
>>>>>>  >>> també hem de tenir el mateix saldo en negatiu. Així que no
>>>>>> representa res
>>>>>> dolent,
>>>>>>  >>> no sempre significa estar en "números vermells". Però com
>>>>>> vaig dir en el
>>>>>> seu
>>>>>>  >>> moment, algunes vegades pot ser interessant revisar els
>>>>>> comptes i fer
>>>>>>  >>> determinades
>>>>>>  >>> correccions, per exemple, quan un usuari desapareix i ja
>>>>>> no participa
>>>>>> (deixant
>>>>>> un
>>>>>>  >>> petit saldo en negatiu), quan un projecte o persona
>>>>>> acumula un saldo
>>>>>> negatiu
>>>>>>  >>> crònic, etc.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  Penso que cal eliminar els comptes de les *persones que
>>>>>> ja no
>>>>>>  >>> participen*, passant-los primer a saldo 0, es a dir, amb
>>>>>> càrrec a un compte
>>>>>> de
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  gestió o un compte amb saldos positius derivats de
>>>>>> l'activitat a
>>>>>> l'Ecoxarxa
>>>>>>  >>> (excedents de la Central de Compres, excedents per
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  l'organització d'un mercat, etc.) Es a dir, potser seria
>>>>>> interessant tenir
>>>>>> un
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  compte especial a on es van retirant petits saldos
>>>>>> positius, i que
>>>>>> serviria
>>>>>> per
>>>>>>  >>> anar tancant comptes d'usuaris que ja no participen (han
>>>>>> deixat un saldo
>>>>>> negatiu,
>>>>>>  >>> fruït d'un consum que després no han compensat oferint nous
>>>>>> productes/serveis).
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  Això faria que els comptes al CES estiguessin
>>>>>> actualitzats i no arribi un
>>>>>> dia
>>>>>>  >>> que
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  ens trobem amb molta gent que no participa però encara
>>>>>> manté ofertes
>>>>>> velles,
>>>>>>  >>> saldos negatius, etc. Seria com donar de baixa a una
>>>>>> persona de la xarxa
>>>>>>  >>> d'intercanvi. Per això cal destacar que primer cal parlar
>>>>>> amb la persona o
>>>>>>  >>> projecte i preguntar-los si ja no volen
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  participar més.
>>>>>>  >>> A part de les persones que siguin baixa, també ens podem
>>>>>> trobar
>>>>>>  >>> *persones que participen però van a viure a una ecoxarxa
>>>>>> diferent de la que
>>>>>> estàn
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  registrats*. Llavors que cal fer? Traslladar el seu
>>>>>> saldo negatiu a la
>>>>>> nova
>>>>>>  >>> ecoxarxa? Llavors es podrà tancar el compte a la ecoxarxa
>>>>>> anterior i
>>>>>> començar
>>>>>> a
>>>>>>  >>> treballar amb saldo negatiu a la nova. Això mantindria la
>>>>>> informació pels
>>>>>> altres
>>>>>>  >>> membres de que aquella persona ha fet un consum per sobre
>>>>>> de la seva oferta
>>>>>> de
>>>>>>  >>> productes/serveis i que encara no ha tancat el cicle de
>>>>>> l'intercanvi.
>>>>>> Podriem
>>>>>>  >>> així
>>>>>>  >>> prevenir situacions d'abús amb una persona vagi canviant
>>>>>> de residència i
>>>>>> acumuli
>>>>>>  >>> saldos negatius a diferents ecoxarxes.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  Però també hem de tenir en compte altres formes.
>>>>>> L'ecoxarxa vella pot
>>>>>> asumir
>>>>>> el
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  saldo negatiu i no traslladar-lo a la nova ecoxarxa.
>>>>>> Llavors la persona
>>>>>> comença
>>>>>>  >>> de
>>>>>>  >>> 0 i deixa un saldo negatiu.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  Cal reflexionar sobre que pot ser millor per cada
>>>>>> ecoxarxa i pel global
>>>>>> dels
>>>>>>  >>> grups
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  de les ecoxarxes. Es pot acceptar que els usuaris
>>>>>> traslladin saldos
>>>>>>  >>> positius/negatius entre ecoxarxes? Jo entenc que si, però
>>>>>> caldria analitzar
>>>>>> cas
>>>>>> a
>>>>>>  >>> cas.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  Es genera alguna comissió de gestió? O alguna comissió
>>>>>> per part de la
>>>>>> ecoxarxa
>>>>>>  >>> que
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  assumeixi el saldo negatiu?
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  2- _Traspàs d'usuaris d'una ecoxarxa a una altra_:
>>>>>>  >>> Pot ser perque l'usuari s'ha canviat de domicili, o perque
>>>>>> demani canviar
>>>>>> de
>>>>>> grup
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  al CES, perque treballa normalment amb un grup diferent
>>>>>> del seu lloc de
>>>>>>  >>> residència/registre.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  Sigui quin sigui el motiu, només caldrà que l'ecoxarxa
>>>>>> anterior
>>>>>>  >>> comuniqui les noves dades a la nova ecoxarxa. Es
>>>>>> contactarà al l'usuari per
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  explicar-li que es farà el canvi de grup, i es crearà el
>>>>>> compte nou. Aquí
>>>>>>  >>> enllaçem
>>>>>>  >>> amb el punt 1, es compensa el saldo anterior o s'assumeix
>>>>>> com a
>>>>>> negatiu/possitiu
>>>>>>  >>> a
>>>>>>  >>> l'ecoxarxa anterior.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  A la Xarxa ECO tenim més de 50-60 usuaris que resideixen
>>>>>> a altres
>>>>>> ecoxarxes.
>>>>>>  >>> Això
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  suposa un lleuger problema, ja que els coordinadors no
>>>>>> podem contactar
>>>>>>  >>> personalment amb ells, ni poden fer intercanvis locals, ni
>>>>>> poden assistir a
>>>>>>  >>> reunions locals i, quan entren al CES, veuen primer les
>>>>>> ofertes d'altres
>>>>>> membres
>>>>>>  >>> de la seva ecoxarxa, per davant de les ofertes de
>>>>>> proximitat que més els
>>>>>> podrien
>>>>>>  >>> interessar.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  NOTA: Fa uns dies vaig crear un usuari a la Xarxa ECO, i
>>>>>> li vaig posar com
>>>>>> a
>>>>>>  >>> zona
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  de residència/actuació "Barcelona Provincia". Després
>>>>>> vaig veure al CES
>>>>>> que
>>>>>> les
>>>>>>  >>> seves ofertes apareixien dintre de l'Ecoxarxa de
>>>>>> Barcelona. Llavors vaig
>>>>>> pensar
>>>>>>  >>> que tenia un altre compte al CES, però no, el seu compte
>>>>>> és el que jo li
>>>>>> vaig
>>>>>>  >>> obrir al grup ECOS, tot i que les seues ofertes es veuen
>>>>>> com si fos membre
>>>>>> de
>>>>>>  >>> l'ecoxarxa de BCN.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  Algú més s'ha fixat en això? És el funcionament normal,
>>>>>> o tenim alguna
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  particularitat al grup de la Xarxa ECO?
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  Si això es pot fer sempre, crec que seria una solució
>>>>>> per tots els usuaris
>>>>>> del
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  grup COOP, ja que estarien registrats al CES de la CIC,
>>>>>> però la seva
>>>>>> oferta
>>>>>> es
>>>>>>  >>> veurà dintre del grup de la seva ecoxarxa. (Ho dic perque
>>>>>> alguns usuaris
>>>>>> han
>>>>>>  >>> preguntat perque no poden veure ofertes locals en primer
>>>>>> lloc i veuen
>>>>>>  >>> majoritàriament ofertes d'altres ecoxarxes). 3-
>>>>>> _Interrelació entre usuaris
>>>>>> del
>>>>>>  >>> grup de la CIC al CES i els grups d'altres ecoxarxes_:
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  · Es poden tenir dos usuaris a diferents grups? Amb
>>>>>> alguna limitació en
>>>>>> quant
>>>>>> a
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  saldos, transferències, etc.?
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  · Es poden tenir més de 2 usuaris, per exemple, el meu
>>>>>> propi cas, un a
>>>>>> Tarragona
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  com a persona, un a Tarragona com a empresa, un usuari
>>>>>> al grup COOP?
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  4- _Comissió trimestral per part del CES_:
>>>>>>  >>> La utilització del CES te ara una comissió (cost) en
>>>>>> concepte de despeses
>>>>>> de
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  servidors, programació, suport, etc. Sembla que és una
>>>>>> comissió trimestral
>>>>>> i
>>>>>> que
>>>>>>  >>> es carrega directament al compte principal (gestió) de
>>>>>> cada grup. No es
>>>>>> carrega
>>>>>> a
>>>>>>  >>> cada operació.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  Què s'ha decidit sobre aquesta comissió? Ja se que es
>>>>>> preveu que algún dia
>>>>>>  >>> tinguem
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  el nostre propi sistema, però això pot trigar en
>>>>>> arribar. Simplement ho
>>>>>> assumim?
>>>>>>  >>> Jo preferiria una quota fixa o en funció del número de
>>>>>> transaccions
>>>>>> (operacions
>>>>>>  >>> realitzades), que no pas una xifra en funció de la
>>>>>> quantitat de moneda
>>>>>> social
>>>>>>  >>> gestionada. Suposo que deu ser així perque en cas
>>>>>> contrari, un grup petit
>>>>>> que
>>>>>>  >>> faci
>>>>>>  >>> operacions de grans imports, pot pagar més que un grup
>>>>>> gran amb moltes
>>>>>> operacions
>>>>>>  >>> petites (quan realment està consumint més recursos).
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  Important: Aquesta comissió ens farà canviar els hàbits
>>>>>> de registre
>>>>>>  >>> d'operacions?
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  Em refereixo a que si hem de pagar una comissió per
>>>>>> operació/import, ens
>>>>>> pot
>>>>>>  >>> resultar menys costós fer intercanvis directes entre les
>>>>>> Centrals de
>>>>>> Compres
>>>>>> (i
>>>>>>  >>> registrar al CES només la diferència de valors). Exemple:
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  CC Ecoxarxa 1: paga 900 ecos a CC Ecoxarxa 2
>>>>>>  >>> CC Ecoxarxa 2: paga 750 ecos a CC Ecoxarxa 1
>>>>>>  >>> Així queda tot molt ben detallat, però hem fet dues
>>>>>> operacions per un total
>>>>>> de
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  1650 ecos.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  Si només posem el resultat:
>>>>>>  >>> CC Ecoxarxa 1: paga 150 ecos a CC Ecoxarxa 2
>>>>>>  >>> Ens queda una operació que només reflecteix la diferència
>>>>>> (resultat) de
>>>>>>  >>> l'operació
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  d'intercanvi.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  A la comptabilitat habitual no es pot fer així. No es
>>>>>> poden compensar
>>>>>> saldos
>>>>>> ni
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  factures.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  Fent-ho així perdem el valor del CES per registrar totes
>>>>>> les
>>>>>>  >>> transaccions entre ecoxarxes, entre usuaris i saber el
>>>>>> volum total de
>>>>>> moneda
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  social que s'està gestionant, però reduïm la comissió
>>>>>> que paguem a cada
>>>>>> grup
>>>>>>  >>> local.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  5- _Dinamització de les ofertes_:
>>>>>>  >>> Ja he escrit molt sobre això. Bàsicament, des de la
>>>>>> coordinació dels
>>>>>> diferents
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  grups locals es podria crear un grup encarregat de
>>>>>> gestionar la xarxa
>>>>>>  >>> d'intercanvi
>>>>>>  >>> online. Nosaltres (a Tarragona) o farem des del grup local
>>>>>> de comunicació i
>>>>>>  >>> difusió, que s'encarregarà de la web que tenim, llistes de
>>>>>> correu,
>>>>>> informacions
>>>>>>  >>> en
>>>>>>  >>> paper, xerrades, etc. però també dinamitzarà les ofertes
>>>>>> del nostre grup
>>>>>> del
>>>>>> CES,
>>>>>>  >>> principalment per garantir:
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  - Que les ofertes estàn ben escrites: títol entenedor,
>>>>>> bona descripció,
>>>>>>  >>> informació
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  sobre el preu/cost, informació sobre el percentatge
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  d'acceptació de moneda social, imatge il·lustrativa
>>>>>>  >>> - Que les ofertes estiguin actualitzades: stock de
>>>>>> producte disponible,
>>>>>> productes
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  de temporada, eliminar ofertes caducades o d'usuaris que
>>>>>> ja no participen
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  - Que la informació de les ofertes sigui correcta:
>>>>>> corregir canvis als
>>>>>> preus,
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  percentatge d'acceptació de moneda social (ja ens hem
>>>>>> trobat alguna oferta
>>>>>> que
>>>>>>  >>> posava un percentatge i després no era el que s'oferia
>>>>>> realment).
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  - També volem crear un petit resum de les ofertes més
>>>>>> destacades per
>>>>>> mostrar-lo
>>>>>>  >>> a
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  reunions, mercats, llistes de correu, web, etc. de forma
>>>>>> que no sigui
>>>>>>  >>> imprescindible accedir al CES setmanalment per mantenir-se
>>>>>> al dia de les
>>>>>> ofertes
>>>>>>  >>> disponibles.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  Això serà difícil, segurament només es farà amb ofertes
>>>>>> que accepten un
>>>>>> alt
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  percentatge en ecos, o de productes bàsics, o amb un
>>>>>> stock de productes
>>>>>> elevat.
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  Salut!
>>>>>>  >>> Jordi Flores Domínguez (telf. 663.677.384)
>>>>>>  >>> Xarxa ECO de Tarragona - www.xarxaeco.org
>>>>>>  >>> Cooperativa Integral Catalana -
>>>>>> http://cooperativa.ecoxarxes.cat El
>>>>>> 19/04/2011
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  15:15, Enric Duran Giralt escribió:
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  Hola,
>>>>>>  >>> Enceto amb aquest missatge, la llista de correu d'admins
>>>>>> dels CES de les
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  ecoxarxes i la CIC
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  que vam quedar que crearíem a través del fil de
>>>>>> missatges que podeu
>>>>>> trobar
>>>>>> a
>>>>>>  >>> sota.
>>>>>>  >>> A més dels que hi erem, donem la benvinguda a les persones
>>>>>>  >>> administradores
>>>>>>  >>> de les ecoxarxes de Girona, d'Osona, del Penedes, del
>>>>>> Pallars i de Lleida
>>>>>>  (ja
>>>>>> hi
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  eren de Barcelona, Tarragona, Montseny, Garraf,
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  ecocoops CIC i Ecobasics CIC) Ara ja hi som en principi
>>>>>> de totes les
>>>>>> ecoxarxes.
>>>>>>  >>> A les persones que us afegiu ara al fil de missatges, us
>>>>>> recomanem la
>>>>>> lectura
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  fins al final del missatge per posar-vos al dia,
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  per a totes, cal escriure a adminsces at llistes.moviments.net
>>>>>>  >>> perquè el missatge ens arribi a totxs
>>>>>>  >>> seguim fent xarxa
>>>>>>  >>> salut!
>>>>>>  >>> enric
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  _______________________________________________
>>>>>>  >>> Adminsces mailing
>>>>>>       >>> 
>>>>>> listAdminsces at llistes.moviments.nethttps://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>  _______________________________________________
>>>>>>  >>> Adminsces mailing
>>>>>>  >>> 
>>>>>> listAdminsces at llistes.moviments.nethttps://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces
>>>>>>      >>>
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>> _______________________________________________
>>>>>>  >>> Adminsces mailing list
>>>>>>  >>> Adminsces at llistes.moviments.net
>>>>>>  >>> https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>>
>>>>>>  >>
>>>>>>  > _______________________________________________
>>>>>>  > Adminsces mailing list
>>>>>>  > Adminsces at llistes.moviments.net
>>>>>>  > https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces
>>>>>>  >
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>    _______________________________________________ Adminsces
>>>>>> mailing list
>>>>>> Adminsces at llistes.moviments.net
>>>>>> https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces
>>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>>
>>>
>>
>


More information about the Adminsces mailing list