[Adminsces] NOVA LLISTA: Correcció de saldos negatius i usuaris d'altres xarxes

Jordi Flores Domínguez jordi at xarxaeco.org
Tue Apr 19 22:12:36 CEST 2011


Totalment d'acord amb Vadó.


Salut!

Jordi Flores Domínguez (telf. 663.677.384)
Xarxa ECO de Tarragona - www.xarxaeco.org
Cooperativa Integral Catalana - http://cooperativa.ecoxarxes.cat

El 19/04/2011 20:39, vado at tresones.com escribió:
> Hola!
>
>
>  Els temes que comenta en Jordi sobre els usuaris enregistrats a cada ces (més
> d'un compte per usuari, comptes obsolets vinculats a saldos positius/negatius), el
> tema de la dinamització del ces (contacte amb usuaris amb balanç negatiu superior a
> X, amb productors amb balanç positiu superior a X, usuaris inactius), etc... bé,
> potser ara que hi ha pocs membres a cada ces la cosa pot resoldre's amb un treball
> manual, però no es viable.
>
>  - es necessari poder identificar els usuaris, estiguin on estiguin, per mantenir
> la confiança en el sistema de moneda complementaria.
>
>  - si els diferents ces estan conectats, només s'hauria de poder tenir un compte
> personal en un ces, segons la bioregió-ecoxarxa corresponent, mentre que s'haurien
> de poder tenir diferents comptes com a empresa. El cas de la CIC, crec que es una
> excepció, ja que no es una ecoxarxa, sino una bioregió d'un ordre superior.
>  Crec que aquest tema es pot resoldre des de la coordinació de les diferents
> ecoxarxes entresi i amb la cic, tenint en compte que l'acceptació d'un usuari es
> responsabilitat de l'administrador de cada ces. O sigui, quan un ces es conecta a un
> altre s'han de donar unes condicions, concretament que no hi hagi usuaris que
> estiguin en tots dos; això a nivell d'ecoxarxes. Mentre que sí es pot convenir que
> un usuari tingui un compte en una ecoxarxa i un en la cic. La coordinació afectarà
> les decisions a nivell del límit de dèbit de cada usuari en els dos ces.
>
>  La clau que tot funcioni es el procés d'acceptació de nous usuaris, que no pot
> quedar buit de sentit, acceptant tots els usuaris perquè sí, per tal de creixer. Cal
> la seva coneixença i identificació, tant si es un compte personal com d'empresa, ja
> que l'acceptació es l'otorgament de la confiança del col.lectiu.
>
>  Per això, crec que no s'hauria d'eliminar cap compte, per molt que sigui inactiu.
> més aviat crec que s'hauria de bloquejar, i mantenir-se enregistrat amb la seva
> identificació per si mes endavant apareix en una altra ecoxarxa. Després sí es pot
> eliminar coincidint amb el canvi d'ecoxarxa. En aquest cas, sí l'usuari tenia un
> saldo negatiu i es vol canviar d'ecoxarxa, crec que s'hauria d'emportar el seu saldo
> negatiu al nou compte, i que el nou ces hauria de tenir en compte aquesta informació
> a l'hora d'acceptar-lo, ja que quan la comunitat accepta un membre ho fa perquè el
> coneix i confia en ell i assumeix la seva situació, passant - el seu deute, a ser un
> deute de la nova comunitat respecte de la vella.
>
>  Per permetre aquest funcionament, crec que es necessari crear una comissió
> conjunta cic-ecoxarxes que tingui la suficient confiança com per a poder realitzar
> consultes informatitzades sobre totes les bbdd, per tal de fer un seguiment dels
> usuaris de tot el sistema.
>
>  Aquest tema no depen de l'administració central del CES, ja que la identificació
> real dels usuaris no existeix com a paràmetre en el programa; la identificació dels
> usuaris ha de sorgir d'un acord entre cic i ecoxarxes, i els comptes al ces l'han
> d'incorporar en algun lloc, com ara en les dades de contacte.
>
> Resumint:
> - acord cic-ecoxarxes per a protocol d'acceptació de nous usuaris, amb identificació
> personal.
> - comissió conjunta cic-ecoxarxes que tingui accés a totes les bbdd per a seguiment
> d'usuaris i equilibrament del sistema (oferta i demanda, acumulació positiva o
> negativa, falta d'activitat, preus, etc...). La mateixa comissió hauria de protegir
> les relacions de deutes amb copies de seguretat per poder fer possible una migració
> a un nou sistema més endavant.
>
>  Crec que fins que no es resolgui això, no podem esperar consistencia en el model
> que estem construint ecoxarxes-cic/cic-ecoxarxes.
>
>
>  Bé, hi ha punts delicats sobre la taula...  identificació? nif? sistemitis? no,
> la sistemitis no ve de la identitat, ve del diner. Identitat es confiança, es la
> relació entre el deute adquirit (en moneda social!) i la persona.
>
>
> Jordi:
> "NOTA: Fa uns dies vaig crear un usuari a la Xarxa ECO, i li vaig posar com a zona
> de residència/actuació "Barcelona Provincia". Després vaig veure al CES que les
> seves ofertes apareixien dintre de l'Ecoxarxa de Barcelona. Llavors vaig pensar que
> tenia un altre compte al CES, però no, el seu compte és el que jo li vaig obrir al
> grup ECOS, tot i que les seues ofertes es veuen com si fos membre de l'ecoxarxa de
> BCN.
>> Algú més s'ha fixat en això? És el funcionament normal, o tenim alguna
> particularitat al grup de la Xarxa ECO?
>> Si això es pot fer sempre, crec que seria una solució per tots els usuaris del
> grup COOP, ja que estarien registrats al CES de la CIC, però la seva oferta es
> veurà dintre del grup de la seva ecoxarxa. (Ho dic perque alguns usuaris han
> preguntat perque no poden veure ofertes locals en primer lloc i veuen
> majoritàriament ofertes d'altres ecoxarxes). "
>
>
>   Jo no m'he fixat en això, però no em sorpren. El ces es un software molt simple,
> i en contra del que això suggereix, per mi es un avantatge, perquè vol dir que
> ens permet prendre moltes més decisions als administradors.
>
>
>   El cas que comentes, és un argument més a favor de la importancia del paper de
> l'administrador (que pot controlar la visibilitat de les ofertes dels seus
> usuaris) i
> la necessitat de coordinació entre administradors. Si els ces es conecten, som un
> sol ces.
>
>
> Finalment, respecte al punt 5 (taxa del ces):
> - estic d'acord amb tú, que no hauria de dependre del volum, sinó del nº de
> transaccions, o sigui, del cost real.
> - no podem decidir al respecte.
> - sí afectarà el nostre comportament amb l'enregistrament de les transaccions,
> evidentment, amb la conseqüent pèrdua d'informació; però tot el que passi al marge
> del ces és pur intercanvi, cosa que també promovem; si passa es que comprador i
> venedor han desenvolupat una relació de confiança. Crec que no es tracta de tenir un
> control absolut de les activitats, sino només de com s'utilitza el sistema. Que
> s'utilitzi només pel necessari, i que sigui consistent. I d'aqui que el tema de les
> taxes es pot equilibrar tot solet... Una altra história es el tema del mòdul d'euros
> virtuals, que també integra el cobrament de taxes... he d'establir contacte amb en
> Tim i preguntar-li.
>
>
>  A mi em segueix inspirant molta confiança el CES, per la seva simplicitat.
>
>
>
>  Salut!
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>> Bona tarda,
>> Permeteu fer un resum o sumari que ens serveixi de guió. Podeu afegir punts nous i
> comentar els que he posat.
>> Crec que des de l'administració del CES, per part de cada ecoxarxa, hem de
> coordinar-nos en els següents punts:
>> 1- _Correcció de saldos negatius_:
>> Els saldos negatius al CES són forçosament obligatoris, ja que en un sistema de
> comptabilitat a 0, on la suma de saldos donarà 0, si tenim comptes en positiu,
> també hem de tenir el mateix saldo en negatiu. Així que no representa res dolent,
> no sempre significa estar en "números vermells". Però com vaig dir en el seu
> moment, algunes vegades pot ser interessant revisar els comptes i fer determinades
> correccions, per exemple, quan un usuari desapareix i ja no participa (deixant un
> petit saldo en negatiu), quan un projecte o persona acumula un saldo negatiu
> crònic, etc.
>> Penso que cal eliminar els comptes de les *persones que ja no
>> participen*, passant-los primer a saldo 0, es a dir, amb càrrec a un compte de
> gestió o un compte amb saldos positius derivats de l'activitat a l'Ecoxarxa
> (excedents de la Central de Compres, excedents per
>> l'organització d'un mercat, etc.) Es a dir, potser seria interessant tenir un
> compte especial a on es van retirant petits saldos positius, i que serviria per
> anar tancant comptes d'usuaris que ja no participen (han deixat un saldo negatiu,
> fruït d'un consum que després no han compensat oferint nous productes/serveis).
>> Això faria que els comptes al CES estiguessin actualitzats i no arribi un dia que
> ens trobem amb molta gent que no participa però encara manté ofertes velles,
> saldos negatius, etc. Seria com donar de baixa a una persona de la xarxa
> d'intercanvi. Per això cal destacar que primer cal parlar amb la persona o
> projecte i preguntar-los si ja no volen
>> participar més.
>> A part de les persones que siguin baixa, també ens podem trobar
>> *persones que participen però van a viure a una ecoxarxa diferent de la que estàn
> registrats*. Llavors que cal fer? Traslladar el seu saldo negatiu a la nova
> ecoxarxa? Llavors es podrà tancar el compte a la ecoxarxa anterior i començar a
> treballar amb saldo negatiu a la nova. Això mantindria la informació pels altres
> membres de que aquella persona ha fet un consum per sobre de la seva oferta de
> productes/serveis i que encara no ha tancat el cicle de l'intercanvi. Podriem així
> prevenir situacions d'abús amb una persona vagi canviant de residència i acumuli
> saldos negatius a diferents ecoxarxes.
>> Però també hem de tenir en compte altres formes. L'ecoxarxa vella pot asumir el
> saldo negatiu i no traslladar-lo a la nova ecoxarxa. Llavors la persona comença de
> 0 i deixa un saldo negatiu.
>> Cal reflexionar sobre que pot ser millor per cada ecoxarxa i pel global dels grups
> de les ecoxarxes. Es pot acceptar que els usuaris traslladin saldos
> positius/negatius entre ecoxarxes? Jo entenc que si, però caldria analitzar cas a
> cas.
>> Es genera alguna comissió de gestió? O alguna comissió per part de la ecoxarxa que
> assumeixi el saldo negatiu?
>> 2- _Traspàs d'usuaris d'una ecoxarxa a una altra_:
>> Pot ser perque l'usuari s'ha canviat de domicili, o perque demani canviar de grup
> al CES, perque treballa normalment amb un grup diferent del seu lloc de
> residència/registre.
>> Sigui quin sigui el motiu, només caldrà que l'ecoxarxa anterior
>> comuniqui les noves dades a la nova ecoxarxa. Es contactarà al l'usuari per
> explicar-li que es farà el canvi de grup, i es crearà el compte nou. Aquí enllaçem
> amb el punt 1, es compensa el saldo anterior o s'assumeix com a negatiu/possitiu a
> l'ecoxarxa anterior.
>> A la Xarxa ECO tenim més de 50-60 usuaris que resideixen a altres ecoxarxes. Això
> suposa un lleuger problema, ja que els coordinadors no podem contactar
> personalment amb ells, ni poden fer intercanvis locals, ni poden assistir a
> reunions locals i, quan entren al CES, veuen primer les ofertes d'altres membres
> de la seva ecoxarxa, per davant de les ofertes de proximitat que més els podrien
> interessar.
>> NOTA: Fa uns dies vaig crear un usuari a la Xarxa ECO, i li vaig posar com a zona
> de residència/actuació "Barcelona Provincia". Després vaig veure al CES que les
> seves ofertes apareixien dintre de l'Ecoxarxa de Barcelona. Llavors vaig pensar
> que tenia un altre compte al CES, però no, el seu compte és el que jo li vaig
> obrir al grup ECOS, tot i que les seues ofertes es veuen com si fos membre de
> l'ecoxarxa de BCN.
>> Algú més s'ha fixat en això? És el funcionament normal, o tenim alguna
> particularitat al grup de la Xarxa ECO?
>> Si això es pot fer sempre, crec que seria una solució per tots els usuaris del
> grup COOP, ja que estarien registrats al CES de la CIC, però la seva oferta es
> veurà dintre del grup de la seva ecoxarxa. (Ho dic perque alguns usuaris han
> preguntat perque no poden veure ofertes locals en primer lloc i veuen
> majoritàriament ofertes d'altres ecoxarxes). 3- _Interrelació entre usuaris del
> grup de la CIC al CES i els grups d'altres ecoxarxes_:
>> · Es poden tenir dos usuaris a diferents grups? Amb alguna limitació en quant a
> saldos, transferències, etc.?
>> · Es poden tenir més de 2 usuaris, per exemple, el meu propi cas, un a Tarragona
> com a persona, un a Tarragona com a empresa, un usuari al grup COOP?
>> 4- _Comissió trimestral per part del CES_:
>> La utilització del CES te ara una comissió (cost) en concepte de despeses de
> servidors, programació, suport, etc. Sembla que és una comissió trimestral i que
> es carrega directament al compte principal (gestió) de cada grup. No es carrega a
> cada operació.
>> Què s'ha decidit sobre aquesta comissió? Ja se que es preveu que algún dia tinguem
> el nostre propi sistema, però això pot trigar en arribar. Simplement ho assumim?
> Jo preferiria una quota fixa o en funció del número de transaccions (operacions
> realitzades), que no pas una xifra en funció de la quantitat de moneda social
> gestionada. Suposo que deu ser així perque en cas contrari, un grup petit que faci
> operacions de grans imports, pot pagar més que un grup gran amb moltes operacions
> petites (quan realment està consumint més recursos).
>> Important: Aquesta comissió ens farà canviar els hàbits de registre d'operacions?
> Em refereixo a que si hem de pagar una comissió per operació/import, ens pot
> resultar menys costós fer intercanvis directes entre les Centrals de Compres (i
> registrar al CES només la diferència de valors). Exemple:
>> CC Ecoxarxa 1: paga 900 ecos a CC Ecoxarxa 2
>> CC Ecoxarxa 2: paga 750 ecos a CC Ecoxarxa 1
>> Així queda tot molt ben detallat, però hem fet dues operacions per un total de
> 1650 ecos.
>> Si només posem el resultat:
>> CC Ecoxarxa 1: paga 150 ecos a CC Ecoxarxa 2
>> Ens queda una operació que només reflecteix la diferència (resultat) de l'operació
> d'intercanvi.
>> A la comptabilitat habitual no es pot fer així. No es poden compensar saldos ni
> factures.
>> Fent-ho així perdem el valor del CES per registrar totes les
>> transaccions entre ecoxarxes, entre usuaris i saber el volum total de moneda
> social que s'està gestionant, però reduïm la comissió que paguem a cada grup
> local.
>> 5- _Dinamització de les ofertes_:
>> Ja he escrit molt sobre això. Bàsicament, des de la coordinació dels diferents
> grups locals es podria crear un grup encarregat de gestionar la xarxa d'intercanvi
> online. Nosaltres (a Tarragona) o farem des del grup local de comunicació i
> difusió, que s'encarregarà de la web que tenim, llistes de correu, informacions en
> paper, xerrades, etc. però també dinamitzarà les ofertes del nostre grup del CES,
> principalment per garantir:
>> - Que les ofertes estàn ben escrites: títol entenedor, bona descripció, informació
> sobre el preu/cost, informació sobre el percentatge
>> d'acceptació de moneda social, imatge il·lustrativa
>> - Que les ofertes estiguin actualitzades: stock de producte disponible, productes
> de temporada, eliminar ofertes caducades o d'usuaris que ja no participen
>> - Que la informació de les ofertes sigui correcta: corregir canvis als preus,
> percentatge d'acceptació de moneda social (ja ens hem trobat alguna oferta que
> posava un percentatge i després no era el que s'oferia realment).
>> - També volem crear un petit resum de les ofertes més destacades per mostrar-lo a
> reunions, mercats, llistes de correu, web, etc. de forma que no sigui
> imprescindible accedir al CES setmanalment per mantenir-se al dia de les ofertes
> disponibles.
>> Això serà difícil, segurament només es farà amb ofertes que accepten un alt
> percentatge en ecos, o de productes bàsics, o amb un stock de productes elevat.
>> Salut!
>> Jordi Flores Domínguez (telf. 663.677.384)
>> Xarxa ECO de Tarragona - www.xarxaeco.org
>> Cooperativa Integral Catalana - http://cooperativa.ecoxarxes.cat El 19/04/2011
> 15:15, Enric Duran Giralt escribió:
>>> Hola,
>>> Enceto amb aquest missatge, la llista de correu d'admins dels CES de les
> ecoxarxes i la CIC
>>> que vam quedar que crearíem a través del fil de missatges que podeu trobar a sota.
>>> A més dels que hi erem, donem la benvinguda a les persones
>>> administradores
>>> de les ecoxarxes de Girona, d'Osona, del Penedes, del Pallars i de Lleida (ja hi
> eren de Barcelona, Tarragona, Montseny, Garraf,
>>> ecocoops CIC i Ecobasics CIC) Ara ja hi som en principi de totes les ecoxarxes.
>>> A les persones que us afegiu ara al fil de missatges, us recomanem la lectura
> fins al final del missatge per posar-vos al dia,
>>> per a totes, cal escriure a adminsces at llistes.moviments.net
>>> perquè el missatge ens arribi a totxs
>>> seguim fent xarxa
>>> salut!
>>> enric
>> _______________________________________________
>> Adminsces mailing list
>> Adminsces at llistes.moviments.net
>> https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces
>
>
> _______________________________________________
> Adminsces mailing list
> Adminsces at llistes.moviments.net
> https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://llistes.moviments.net/pipermail/adminsces/attachments/20110419/38ac52d0/attachment-0001.htm>


More information about the Adminsces mailing list