[Adminsces] NOVA LLISTA: Correcció de saldos negatius i usuaris d'altres xarxes

Seb sebacorradini at gmail.com
Tue Apr 19 17:21:26 CEST 2011


Sobre les comissions de l'admin de CES (punt 4) jo no carregaria els
comptes de tots els usuaris amb taxes ni cap altre sistema de comissions
per operació. Simplement no faria res, deixant que la gestió central de
CES es financii a partir de la comissió al compte públic de l'admin
local sense intentar cobrir el negatiu del compte. Això no afectarà a
ningú i permetra solucionar el problema de financiació de les tasques
comunes. Molta gent arreu del món vol ajudar a l'administració central
de CES però l'estructura actualno ho permet, doncs quan CES obri la
partipació eventualment es podria iniciar una compensació de saldos.
Mentre es reflecteix el que realment passa, que hi han unes persones que
fan un treball i són compensades per les comunitats, això és
l'important.


El mar, 19-04-2011 a las 16:41 +0200, Jordi Flores Domínguez escribió:
> Bona tarda,
> 
> Permeteu fer un resum o sumari que ens serveixi de guió. Podeu afegir
> punts nous i comentar els que he posat. 
> 
> Crec que des de l'administració del CES, per part de cada ecoxarxa,
> hem de coordinar-nos en els següents punts:
> 
> 1- Correcció de saldos negatius: 

> Els saldos negatius al CES són forçosament obligatoris, ja que en un
> sistema de comptabilitat a 0, on la suma de saldos donarà 0, si tenim
> comptes en positiu, també hem de tenir el mateix saldo en negatiu.
> Així que no representa res dolent, no sempre significa estar en
> "números vermells". Però com vaig dir en el seu moment, algunes
> vegades pot ser interessant revisar els comptes i fer determinades
> correccions, per exemple, quan un usuari desapareix i ja no participa
> (deixant un petit saldo en negatiu), quan un projecte o persona
> acumula un saldo negatiu crònic, etc.
> 
> Penso que cal eliminar els comptes de les persones que ja no
> participen, passant-los primer a saldo 0, es a dir, amb càrrec a un
> compte de gestió o un compte amb saldos positius derivats de
> l'activitat a l'Ecoxarxa (excedents de la Central de Compres,
> excedents per l'organització d'un mercat, etc.) Es a dir, potser seria
> interessant tenir un compte especial a on es van retirant petits
> saldos positius, i que serviria per anar tancant comptes d'usuaris que
> ja no participen (han deixat un saldo negatiu, fruït d'un consum que
> després no han compensat oferint nous productes/serveis).
> 
> Això faria que els comptes al CES estiguessin actualitzats i no arribi
> un dia que ens trobem amb molta gent que no participa però encara
> manté ofertes velles, saldos negatius, etc. Seria com donar de baixa a
> una persona de la xarxa d'intercanvi. Per això cal destacar que primer
> cal parlar amb la persona o projecte i preguntar-los si ja no volen
> participar més.
> 
> A part de les persones que siguin baixa, també ens podem trobar
> persones que participen però van a viure a una ecoxarxa diferent de la
> que estàn registrats. Llavors que cal fer? Traslladar el seu saldo
> negatiu a la nova ecoxarxa? Llavors es podrà tancar el compte a la
> ecoxarxa anterior i començar a treballar amb saldo negatiu a la nova.
> Això mantindria la informació pels altres membres de que aquella
> persona ha fet un consum per sobre de la seva oferta de
> productes/serveis i que encara no ha tancat el cicle de l'intercanvi.
> Podriem així prevenir situacions d'abús amb una persona vagi canviant
> de residència i acumuli saldos negatius a diferents ecoxarxes.
> 
> Però també hem de tenir en compte altres formes. L'ecoxarxa vella pot
> asumir el saldo negatiu i no traslladar-lo a la nova ecoxarxa. Llavors
> la persona comença de 0 i deixa un saldo negatiu.
> 
> Cal reflexionar sobre que pot ser millor per cada ecoxarxa i pel
> global dels grups de les ecoxarxes. Es pot acceptar que els usuaris
> traslladin saldos positius/negatius entre ecoxarxes? Jo entenc que si,
> però caldria analitzar cas a cas. 
> 
> Es genera alguna comissió de gestió? O alguna comissió per part de la
> ecoxarxa que assumeixi el saldo negatiu?
> 
> 
> 2- Traspàs d'usuaris d'una ecoxarxa a una altra:
> 
> Pot ser perque l'usuari s'ha canviat de domicili, o perque demani
> canviar de grup al CES, perque treballa normalment amb un grup
> diferent del seu lloc de residència/registre.
> 
> Sigui quin sigui el motiu, només caldrà que l'ecoxarxa anterior
> comuniqui les noves dades a la nova ecoxarxa. Es contactarà al
> l'usuari per explicar-li que es farà el canvi de grup, i es crearà el
> compte nou. Aquí enllaçem amb el punt 1, es compensa el saldo anterior
> o s'assumeix com a negatiu/possitiu a l'ecoxarxa anterior.
> 
> A la Xarxa ECO tenim més de 50-60 usuaris que resideixen a altres
> ecoxarxes. Això suposa un lleuger problema, ja que els coordinadors no
> podem contactar personalment amb ells, ni poden fer intercanvis
> locals, ni poden assistir a reunions locals i, quan entren al CES,
> veuen primer les ofertes d'altres membres de la seva ecoxarxa, per
> davant de les ofertes de proximitat que més els podrien interessar.
> 
> NOTA: Fa uns dies vaig crear un usuari a la Xarxa ECO, i li vaig posar
> com a zona de residència/actuació "Barcelona Provincia". Després vaig
> veure al CES que les seves ofertes apareixien dintre de l'Ecoxarxa de
> Barcelona. Llavors vaig pensar que tenia un altre compte al CES, però
> no, el seu compte és el que jo li vaig obrir al grup ECOS, tot i que
> les seues ofertes es veuen com si fos membre de l'ecoxarxa de BCN.
> 
> Algú més s'ha fixat en això? És el funcionament normal, o tenim alguna
> particularitat al grup de la Xarxa ECO?
> 
> Si això es pot fer sempre, crec que seria una solució per tots els
> usuaris del grup COOP, ja que estarien registrats al CES de la CIC,
> però la seva oferta es veurà dintre del grup de la seva ecoxarxa. (Ho
> dic perque alguns usuaris han preguntat perque no poden veure ofertes
> locals en primer lloc i veuen majoritàriament ofertes d'altres
> ecoxarxes).
> 
> 3- Interrelació entre usuaris del grup de la CIC al CES i els grups
> d'altres ecoxarxes:
> 
> · Es poden tenir dos usuaris a diferents grups? Amb alguna limitació
> en quant a saldos, transferències, etc.?
> · Es poden tenir més de 2 usuaris, per exemple, el meu propi cas, un a
> Tarragona com a persona, un a Tarragona com a empresa, un usuari al
> grup COOP?
> 
> 4- Comissió trimestral per part del CES:
> 
> La utilització del CES te ara una comissió (cost) en concepte de
> despeses de servidors, programació, suport, etc. Sembla que és una
> comissió trimestral i que es carrega directament al compte principal
> (gestió) de cada grup. No es carrega a cada operació.
> 
> Què s'ha decidit sobre aquesta comissió? Ja se que es preveu que algún
> dia tinguem el nostre propi sistema, però això pot trigar en arribar.
> Simplement ho assumim? Jo preferiria una quota fixa o en funció del
> número de transaccions (operacions realitzades), que no pas una xifra
> en funció de la quantitat de moneda social gestionada. Suposo que deu
> ser així perque en cas contrari, un grup petit que faci operacions de
> grans imports, pot pagar més que un grup gran amb moltes operacions
> petites (quan realment està consumint més recursos).
> 
> Important: Aquesta comissió ens farà canviar els hàbits de registre
> d'operacions? Em refereixo a que si hem de pagar una comissió per
> operació/import, ens pot resultar menys costós fer intercanvis
> directes entre les Centrals de Compres (i registrar al CES només la
> diferència de valors). Exemple:
> 
> CC Ecoxarxa 1: paga 900 ecos a CC Ecoxarxa 2
> CC Ecoxarxa 2: paga 750 ecos a CC Ecoxarxa 1
> 
> Així queda tot molt ben detallat, però hem fet dues operacions per un
> total de 1650 ecos.
> 
> Si només posem el resultat:
> 
> CC Ecoxarxa 1: paga 150 ecos a CC Ecoxarxa 2
> 
> Ens queda una operació que només reflecteix la diferència (resultat)
> de l'operació d'intercanvi.
> 
> A la comptabilitat habitual no es pot fer així. No es poden compensar
> saldos ni factures. 
> Fent-ho així perdem el valor del CES per registrar totes les
> transaccions entre ecoxarxes, entre usuaris i saber el volum total de
> moneda social que s'està gestionant, però reduïm la comissió que
> paguem a cada grup local.
> 
> 5- Dinamització de les ofertes:
> 
> Ja he escrit molt sobre això. Bàsicament, des de la coordinació dels
> diferents grups locals es podria crear un grup encarregat de gestionar
> la xarxa d'intercanvi online. Nosaltres (a Tarragona) o farem des del
> grup local de comunicació i difusió, que s'encarregarà de la web que
> tenim, llistes de correu, informacions en paper, xerrades, etc. però
> també dinamitzarà les ofertes del nostre grup del CES, principalment
> per garantir:
> 
> - Que les ofertes estàn ben escrites: títol entenedor, bona
> descripció, informació sobre el preu/cost, informació sobre el
> percentatge d'acceptació de moneda social, imatge il·lustrativa
> - Que les ofertes estiguin actualitzades: stock de producte
> disponible, productes de temporada, eliminar ofertes caducades o
> d'usuaris que ja no participen
> - Que la informació de les ofertes sigui correcta: corregir canvis als
> preus, percentatge d'acceptació de moneda social (ja ens hem trobat
> alguna oferta que posava un percentatge i després no era el que
> s'oferia realment).
> 
> - També volem crear un petit resum de les ofertes més destacades per
> mostrar-lo a reunions, mercats, llistes de correu, web, etc. de forma
> que no sigui imprescindible accedir al CES setmanalment per
> mantenir-se al dia de les ofertes disponibles.
> 
> Això serà difícil, segurament només es farà amb ofertes que accepten
> un alt percentatge en ecos, o de productes bàsics, o amb un stock de
> productes elevat.
> 
> 
> 
> Salut! 
> 
> Jordi Flores Domínguez (telf. 663.677.384)
> Xarxa ECO de Tarragona - www.xarxaeco.org
> Cooperativa Integral Catalana - http://cooperativa.ecoxarxes.cat
> 
> 
> 
> 
> El 19/04/2011 15:15, Enric Duran Giralt escribió: 
> > Hola,
> > 
> > Enceto amb aquest missatge, la llista de correu d'admins dels CES de
> > les ecoxarxes i la CIC
> > 
> > que vam quedar que crearíem a través del fil  de missatges que podeu
> > trobar a sota.
> > A més dels que hi erem,  donem la benvinguda a les persones
> > administradores
> > de les ecoxarxes de Girona, d'Osona, del Penedes, del Pallars i de
> > Lleida  (ja hi eren de Barcelona, Tarragona, Montseny, Garraf,
> > ecocoops CIC i Ecobasics CIC) Ara ja hi som en principi de totes les
> > ecoxarxes.
> > 
> > A les persones que us afegiu ara al fil de missatges, us recomanem
> > la lectura fins al final del missatge per posar-vos al dia,
> > 
> > per a totes, cal escriure a adminsces at llistes.moviments.net
> > perquè el missatge ens arribi a totxs
> > 
> > seguim fent xarxa
> > salut!
> > enric
> _______________________________________________
> Adminsces mailing list
> Adminsces at llistes.moviments.net
> https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces
More information about the Adminsces mailing list