[Adminsces] NOVA LLISTA: Correcció de saldos negatius i usuaris d'altres xarxes

Jordi Flores Domínguez jordi at xarxaeco.org
Tue Apr 19 16:41:59 CEST 2011


Bona tarda,

Permeteu fer un resum o sumari que ens serveixi de guió. Podeu afegir
punts nous i comentar els que he posat.

Crec que des de l'administració del CES, per part de cada ecoxarxa, hem
de coordinar-nos en els següents punts:

1- _Correcció de saldos negatius_:

Els saldos negatius al CES són forçosament obligatoris, ja que en un
sistema de comptabilitat a 0, on la suma de saldos donarà 0, si tenim
comptes en positiu, també hem de tenir el mateix saldo en negatiu. Així
que no representa res dolent, no sempre significa estar en "números
vermells". Però com vaig dir en el seu moment, algunes vegades pot ser
interessant revisar els comptes i fer determinades correccions, per
exemple, quan un usuari desapareix i ja no participa (deixant un petit
saldo en negatiu), quan un projecte o persona acumula un saldo negatiu
crònic, etc.

Penso que cal eliminar els comptes de les *persones que ja no
participen*, passant-los primer a saldo 0, es a dir, amb càrrec a un
compte de gestió o un compte amb saldos positius derivats de l'activitat
a l'Ecoxarxa (excedents de la Central de Compres, excedents per
l'organització d'un mercat, etc.) Es a dir, potser seria interessant
tenir un compte especial a on es van retirant petits saldos positius, i
que serviria per anar tancant comptes d'usuaris que ja no participen
(han deixat un saldo negatiu, fruït d'un consum que després no han
compensat oferint nous productes/serveis).

Això faria que els comptes al CES estiguessin actualitzats i no arribi
un dia que ens trobem amb molta gent que no participa però encara manté
ofertes velles, saldos negatius, etc. Seria com donar de baixa a una
persona de la xarxa d'intercanvi. Per això cal destacar que primer cal
parlar amb la persona o projecte i preguntar-los si ja no volen
participar més.

A part de les persones que siguin baixa, també ens podem trobar
*persones que participen però van a viure a una ecoxarxa diferent de la
que estàn registrats*. Llavors que cal fer? Traslladar el seu saldo
negatiu a la nova ecoxarxa? Llavors es podrà tancar el compte a la
ecoxarxa anterior i començar a treballar amb saldo negatiu a la nova.
Això mantindria la informació pels altres membres de que aquella persona
ha fet un consum per sobre de la seva oferta de productes/serveis i que
encara no ha tancat el cicle de l'intercanvi. Podriem així prevenir
situacions d'abús amb una persona vagi canviant de residència i acumuli
saldos negatius a diferents ecoxarxes.

Però també hem de tenir en compte altres formes. L'ecoxarxa vella pot
asumir el saldo negatiu i no traslladar-lo a la nova ecoxarxa. Llavors
la persona comença de 0 i deixa un saldo negatiu.

Cal reflexionar sobre que pot ser millor per cada ecoxarxa i pel global
dels grups de les ecoxarxes. Es pot acceptar que els usuaris traslladin
saldos positius/negatius entre ecoxarxes? Jo entenc que si, però caldria
analitzar cas a cas.

Es genera alguna comissió de gestió? O alguna comissió per part de la
ecoxarxa que assumeixi el saldo negatiu?


2- _Traspàs d'usuaris d'una ecoxarxa a una altra_:

Pot ser perque l'usuari s'ha canviat de domicili, o perque demani
canviar de grup al CES, perque treballa normalment amb un grup diferent
del seu lloc de residència/registre.

Sigui quin sigui el motiu, només caldrà que l'ecoxarxa anterior
comuniqui les noves dades a la nova ecoxarxa. Es contactarà al l'usuari
per explicar-li que es farà el canvi de grup, i es crearà el compte nou.
Aquí enllaçem amb el punt 1, es compensa el saldo anterior o s'assumeix
com a negatiu/possitiu a l'ecoxarxa anterior.

A la Xarxa ECO tenim més de 50-60 usuaris que resideixen a altres
ecoxarxes. Això suposa un lleuger problema, ja que els coordinadors no
podem contactar personalment amb ells, ni poden fer intercanvis locals,
ni poden assistir a reunions locals i, quan entren al CES, veuen primer
les ofertes d'altres membres de la seva ecoxarxa, per davant de les
ofertes de proximitat que més els podrien interessar.

NOTA: Fa uns dies vaig crear un usuari a la Xarxa ECO, i li vaig posar
com a zona de residència/actuació "Barcelona Provincia". Després vaig
veure al CES que les seves ofertes apareixien dintre de l'Ecoxarxa de
Barcelona. Llavors vaig pensar que tenia un altre compte al CES, però
no, el seu compte és el que jo li vaig obrir al grup ECOS, tot i que les
seues ofertes es veuen com si fos membre de l'ecoxarxa de BCN.

Algú més s'ha fixat en això? És el funcionament normal, o tenim alguna
particularitat al grup de la Xarxa ECO?

Si això es pot fer sempre, crec que seria una solució per tots els
usuaris del grup COOP, ja que estarien registrats al CES de la CIC, però
la seva oferta es veurà dintre del grup de la seva ecoxarxa. (Ho dic
perque alguns usuaris han preguntat perque no poden veure ofertes locals
en primer lloc i veuen majoritàriament ofertes d'altres ecoxarxes).

3- _Interrelació entre usuaris del grup de la CIC al CES i els grups
d'altres ecoxarxes_:

· Es poden tenir dos usuaris a diferents grups? Amb alguna limitació en
quant a saldos, transferències, etc.?
· Es poden tenir més de 2 usuaris, per exemple, el meu propi cas, un a
Tarragona com a persona, un a Tarragona com a empresa, un usuari al grup
COOP?

4- _Comissió trimestral per part del CES_:

La utilització del CES te ara una comissió (cost) en concepte de
despeses de servidors, programació, suport, etc. Sembla que és una
comissió trimestral i que es carrega directament al compte principal
(gestió) de cada grup. No es carrega a cada operació.

Què s'ha decidit sobre aquesta comissió? Ja se que es preveu que algún
dia tinguem el nostre propi sistema, però això pot trigar en arribar.
Simplement ho assumim? Jo preferiria una quota fixa o en funció del
número de transaccions (operacions realitzades), que no pas una xifra en
funció de la quantitat de moneda social gestionada. Suposo que deu ser
així perque en cas contrari, un grup petit que faci operacions de grans
imports, pot pagar més que un grup gran amb moltes operacions petites
(quan realment està consumint més recursos).

Important: Aquesta comissió ens farà canviar els hàbits de registre
d'operacions? Em refereixo a que si hem de pagar una comissió per
operació/import, ens pot resultar menys costós fer intercanvis directes
entre les Centrals de Compres (i registrar al CES només la diferència de
valors). Exemple:

CC Ecoxarxa 1: paga 900 ecos a CC Ecoxarxa 2
CC Ecoxarxa 2: paga 750 ecos a CC Ecoxarxa 1

Així queda tot molt ben detallat, però hem fet dues operacions per un
total de 1650 ecos.

Si només posem el resultat:

CC Ecoxarxa 1: paga 150 ecos a CC Ecoxarxa 2

Ens queda una operació que només reflecteix la diferència (resultat) de
l'operació d'intercanvi.

A la comptabilitat habitual no es pot fer així. No es poden compensar
saldos ni factures.
Fent-ho així perdem el valor del CES per registrar totes les
transaccions entre ecoxarxes, entre usuaris i saber el volum total de
moneda social que s'està gestionant, però reduïm la comissió que paguem
a cada grup local.

5- _Dinamització de les ofertes_:

Ja he escrit molt sobre això. Bàsicament, des de la coordinació dels
diferents grups locals es podria crear un grup encarregat de gestionar
la xarxa d'intercanvi online. Nosaltres (a Tarragona) o farem des del
grup local de comunicació i difusió, que s'encarregarà de la web que
tenim, llistes de correu, informacions en paper, xerrades, etc. però
també dinamitzarà les ofertes del nostre grup del CES, principalment per
garantir:

- Que les ofertes estàn ben escrites: títol entenedor, bona descripció,
informació sobre el preu/cost, informació sobre el percentatge
d'acceptació de moneda social, imatge il·lustrativa
- Que les ofertes estiguin actualitzades: stock de producte disponible,
productes de temporada, eliminar ofertes caducades o d'usuaris que ja no
participen
- Que la informació de les ofertes sigui correcta: corregir canvis als
preus, percentatge d'acceptació de moneda social (ja ens hem trobat
alguna oferta que posava un percentatge i després no era el que s'oferia
realment).

- També volem crear un petit resum de les ofertes més destacades per
mostrar-lo a reunions, mercats, llistes de correu, web, etc. de forma
que no sigui imprescindible accedir al CES setmanalment per mantenir-se
al dia de les ofertes disponibles.

Això serà difícil, segurament només es farà amb ofertes que accepten un
alt percentatge en ecos, o de productes bàsics, o amb un stock de
productes elevat.Salut!

Jordi Flores Domínguez (telf. 663.677.384)
Xarxa ECO de Tarragona - www.xarxaeco.org
Cooperativa Integral Catalana - http://cooperativa.ecoxarxes.catEl 19/04/2011 15:15, Enric Duran Giralt escribió:
> Hola,
>
> Enceto amb aquest missatge, la llista de correu d'admins dels CES de
> les ecoxarxes i la CIC
>
> que vam quedar que crearíem a través del fil  de missatges que podeu
> trobar a sota.
> A més dels que hi erem,  donem la benvinguda a les persones
> administradores
> de les ecoxarxes de Girona, d'Osona, del Penedes, del Pallars i de
> Lleida  (ja hi eren de Barcelona, Tarragona, Montseny, Garraf,
> ecocoops CIC i Ecobasics CIC) Ara ja hi som en principi de totes les
> ecoxarxes.
>
> A les persones que us afegiu ara al fil de missatges, us recomanem la
> lectura fins al final del missatge per posar-vos al dia,
>
> per a totes, cal escriure a adminsces at llistes.moviments.net
> perquè el missatge ens arribi a totxs
>
> seguim fent xarxa
> salut!
> enric
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://llistes.moviments.net/pipermail/adminsces/attachments/20110419/45c527c2/attachment-0001.htm>


More information about the Adminsces mailing list