<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;
      charset=ISO-8859-1">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    En castellano más abajo<br>
    <font color="#330099"><big><b><i><br>
            Gràcies per difondre!</i></b></big></font><br>
    <br>
    <br>
    <div align="center"><a
href="http://www.soberaniaalimentaria.info/otros-documentos/actividades/131-llaurant-barcelona-2"><img
          alt="" src="cid:part1.05090804.09040901@odg.cat" border="2"
          height="277" width="634"></a><br>
      <br>
    </div>
    <div align="center"><big><b>Jornades “Llaurant Barcelona - La
          comercialització alimentària a la ciutat de Barcelona” <br>
          <br>
          <font color="#330099">3 i 4 d’octubre 2014 <br>
            Lloc: Sala La Cuina de l'Espai Francesca Bonnemaison de
            Barcelona (Carrer Sant Pere Més Baix, 7).<br>
          </font></b></big></div>
    <br>
    <div align="justify">Sabem que el comerç d'aliments és un punt clau
      que condiciona el model alimentari de la ciutat, i amb això, també
      el model de produir els aliments tant a l'entorn de la ciutat com
      a la resta del món. Quin valor aporta cada model?  Cal millorar
      alguna cosa?  Com ho veuen els diferents graons de la cadena? Hem
      convidat a persones amb visions molt diferents per generar un bon
      debat, proposar, discutir i construir idees de com hauria de ser
      el model de comercialització d'aliments que volem per Barcelona.
      Tindrem presentació d'estudis, documental, i dues taules rodones
      per a poder aprofundir en la temàtica. <br>
    </div>
    <br>
    <a
href="http://www.soberaniaalimentaria.info/otros-documentos/actividades/131-llaurant-barcelona-2">Més

      informació, programa, inscripcions</a><br>
    <br>
    Contacte: <a class="moz-txt-link-abbreviated"
      href="mailto:david@soberaniaalimentaria.info">david@soberaniaalimentaria.info</a><br>
    <br>
    Organitza: Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas<br>
    Col·laboren GRAIN i l'Observatori del Deute en la Globalització, amb
    el suport de l'Ajuntament de Barcelona i el recoltzament de la CGT i
    La Directa.<br>
    <br>
    ----<br>
    <i><b><font color="#330099">Gracias por difundir!</font></b></i><br>
    <br>
    <div align="center"><a
href="http://www.soberaniaalimentaria.info/otros-documentos/actividades/131-llaurant-barcelona-2"><img
          alt="" src="cid:part1.05090804.09040901@odg.cat" border="2"
          height="263" width="604"></a><br>
    </div>
    <br>
    <div align="center"><big><big><b>Jornadas “Labrando Barcelona – La
            comercialización alimentaria en la ciudad de Barcelona”<br>
            <br>
            <font color="#330099"><small>3 y 4 de octubre de 2014<br>
                Lugar: Sala La Cuina de l'Espai Francesca Bonnemaison de
                Barcelona (Carrer Sant Pere Més Baix, 7)<br>
              </small></font></b></big></big></div>
    <br>
    <div align="justify">Sabemos que la comercialización de los
      alimentos és un punto clave que condiciona el modelo alimentario
      de la ciudad, y el modo de producción de los alimentos en el area
      perirubana, así como en el resto del mundo. ¿Qué valor aporta cada
      modelo de comercialización y de distribución? ¿Qué se puede
      mejorar? ¿Qué perspectiva desde los diferentes eslabones de la
      cadena? Contaremos con participantes de visiones muy distintas,
      para generar un debate, proponer, discutir y construir ideas de
      cómo debería de ser el modelo de comercialización de los alimentos
      que queremos para Barcelona. Se presentarán estudios, un
      documental, y dos mesa redondas para poder profundizar la
      problemática. <br>
    </div>
    <br>
    <a
href="http://www.soberaniaalimentaria.info/otros-documentos/actividades/131-llaurant-barcelona-2">Más

      información, programa, inscripciones</a><br>
    <br>
    Contacto: <a class="moz-txt-link-abbreviated"
      href="mailto:david@soberaniaalimentaria.info">david@soberaniaalimentaria.info</a><br>
    <br>
    <i>Organiza: Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas<br>
      En colaboración con GRAIN, Observatori del Deute en la
      Globalització, y el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, la CGT i
      La Directa.<br>
    </i><br>
    <br>
    <br>
    <br>
  </body>
</html>