<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <div class="moz-forward-container">
      <div class="moz-forward-container">
        <meta http-equiv="content-type" content="text/html;
          charset=UTF-8">
        <br>
        <div class="moz-forward-container"><br>
          <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
            charset=UTF-8">
          <meta name="language" content="ca">
          <title>Butlletí d´Ecologistes en Acció de Catalunya</title>
          <style type="text/css" media="screen">
/*--------- links ---------*/
body {
background-color: #eeeeee;
}
a img {
border: none;
}
table.bg1 {
background-color: #eeeeee;
}
table.bg2 {
background-color: #ffffff;
}
td.permission {
background-color: #eeeeee;
padding: 10px 20px 10px 20px;
}
td.permission p {
font-family: Arial;
font-size: 11px;
font-weight: normal;
color: #333333;
margin: 0;
padding: 0;
}
td.permission p a {
font-family: Arial;
font-size: 11px;
font-weight: normal;
color: #333333;
}
td.body {
padding: 0 20px 20px 20px;
background-color: #ffffff;
}
td.sidebar h3 {
font-family: Arial;
font-size: 15px;
font-weight: bold;
color: #333333;
margin: 0;
padding: 0;
}
td.sidebar ul {
font-family: Arial;
font-size: 13px;
font-weight: normal;
color: #333333;
margin: 6px 0 14px 24px;
padding: 0;
}
td.sidebar ul li a {
font-family: Arial;
font-size: 13px;
font-weight: normal;
color: #680606;
}
td.sidebar h4 {
font-family: Arial;
font-size: 13px;
font-weight: bold;
color: #680606;
margin: 6px 0 0 0;
padding: 0;
}
td.sidebar h4 a {
font-family: Arial;
font-size: 13px;
font-weight: bold;
color: #680606;
text-decoration: none;
}
td.sidebar p {
font-family: Arial;
font-size: 12px;
font-weight: normal;
color: #333333;
margin: 0 0 10px 0;
padding: 0;
}
td.sidebar p a {
font-family: Arial;
font-size: 12px;
font-weight: normal;
color: #680606;
text-decoration: none;
}
td.buttons {
padding: 20px 0 0 0; 
}
td.mainbar h2 {
font-family: Arial;
font-size: 16px;
font-weight: bold;
color: #005C49;
margin: 0;
padding: 0;
}
td.mainbar h2 a {
font-family: Arial;
font-size: 16px;
font-weight: bold;
color: #005C49;
text-decoration: none;
margin: 0;
padding: 0;
}
td.mainbar img.hr {
margin: 0;
padding: 0 0 10px 0;
}
td.mainbar p {
font-family: Arial;
font-size: 13px;
font-weight: normal;
color: #333333;
margin: 0 0 14px 0;
padding: 0;
}
td.mainbar p a {
font-family: Arial;
font-size: 13px;
font-weight: normal;
color: #680606;
}
td.mainbar p.more a {
font-family: Arial;
font-size: 13px;
font-weight: normal;
color: #680606;
text-decoration: none;
}
td.mainbar ul {
font-family: Arial;
font-size: 13px;
font-weight: normal;
color: #333333;
margin: 0 0 14px 24px;
padding: 0;
}
td.mainbar ul li a {
font-family: Arial;
font-size: 13px;
font-weight: normal;
color: #680606;
}
td.footer {
padding: 0 20px 0 20px;
background-image: url('<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.ecologistasenaccion.org/boletin/pie_fed.gif">http://www.ecologistasenaccion.org/boletin/pie_fed.gif</a>');
background-repeat: no-repeat;
background-position: top center;
background-color: #333333;
height: 61px;
vertical-align: middle;
}
td.footer p {
font-family: Arial;
font-size: 11px;
font-weight: normal;
color: #ffffff;
line-height: 16px;
margin: 0;
padding: 0;
}
</style>
          <div class="body" style="background:
            #fff;font-family:'Trebuchet MS', Tahoma, Arial,
            Verdana,sans-serif;font-size: 0.9em;text-align: left;">
            <table class="bg1" width="100%" border="0" cellpadding="0"
              cellspacing="0">
              <tbody>
                <tr>
                  <td align="center">
                    <table class="bg2" width="600" border="0"
                      cellpadding="0" cellspacing="0">
                      <tbody>
                        <tr>
                          <td class="permission" align="left">
                            <p>Si vols <a moz-do-not-send="true"
                                href="mailto:catalunya@ecologistesenaccio.org">Subscriure't


                                / Esborrar-te</a> de la llista</p>
                          </td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td class="header" align="left"> <img
                              moz-do-not-send="true"
                              src="http://www.ecologistasenaccion.org/boletin/cap_butlleti.gif"
                              alt="cabecera" width="600" height="105"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td class="body" valign="top">
                            <table width="100%" border="0"
                              cellpadding="0" cellspacing="0">
                              <tbody>
                                <tr>
                                  <td class="mainbar" valign="top"
                                    align="left">
                                    <h2><a moz-do-not-send="true"
                                        href="http://www.ecologistasenaccion.org/rubrique65.html">Ecologistes


                                        en Acció de Catalunya</a></h2>
                                    <br>
                                    <div
                                      style="margin-bottom:.5em;border:
                                      1px solid #ccc;padding:.5em;">
                                      <p>Hola,<br>
                                        Us enviem la informació de les
                                        activitats d'Ecologistes en
                                        Acció de Catalunya. I com
                                        sempre, us agraïm la difusió
                                        d'aquestes convocatòries.<br>
                                        <br>
                                        <small>Si no desitges seguir
                                          rebent informació, respon
                                          aquest missatge amb el text
                                          "BAIXA" en l'assumpte.</small></p>
                                    </div>
                                    <div
                                      style="margin-bottom:.5em;border:
                                      1px solid #ccc;padding:.5em;"> <br>
                                      <h2>Participa <br>
                                      </h2>
                                      <p style="margin-bottom: 0cm"><font
                                          color="#004586"><font
                                            style="font-size: 13pt"
                                            size="3"><b><br>
                                              Defensem el Parc Natural
                                              de Cap de Creus<br>
                                            </b></font></font></p>
                                      <p style="margin-bottom: 0cm"> <b>
                                        </b></p>
                                      <p style="margin-bottom: 0cm"><font
                                          color="#999999"><b>DIEM NO a
                                            El Bulli Foundation a Cala
                                            Montjoi</b></font></p>
                                      <p style="margin-bottom: 0cm"><b><br>
                                        </b><br>
                                      </p>
                                      <p><span><span>Segur que molts de
                                            vosaltres ja heu signat la
                                            petició <a
                                              moz-do-not-send="true"
                                              href="http://change.org"
                                              target="_blank">change.org</a>
                                            per demanar el Parlament de
                                            Catalunya que no aprovi la
                                            llei a mida que permetria el
                                            projecte El Bulli1846 d'en
                                            Ferran Adrià a cala Montjoi,
                                            ja hi ha més de 75.000
                                            signatures! <br>
                                          </span></span></p>
                                      <p><span><span>Ara<strong> també
                                              podeu signar les
                                              al·legacions</strong> que
                                            s'adrecen al Departament de
                                            Territori i Sostenibilitat i
                                            que qüestionen, primer, que
                                            l'interès públic del
                                            projecte preval a l'interès
                                            públic de la protecció del
                                            cap de Creus i, també, la
                                            validesa de l'estudi
                                            d'impacte ambiental del
                                            projecte. </span>Podeu
                                          signar les al·legacions a la
                                          llei i al projecte ElBulli1846
                                          a la pàgina web <a
                                            moz-do-not-send="true"
                                            href="http://www.iaeden.cat/Afirmes/Bulli/signabulli.php"
                                            rel="nofollow nofollow"
                                            target="_blank">http://www.iaeden.cat/Afirmes/Bulli/signabulli.php</a>
                                          <br>
                                        </span></p>
                                      <meta http-equiv="CONTENT-TYPE"
                                        content="text/html;
                                        charset=UTF-8">
                                      <p style="margin-bottom: 0.5cm"><em>Recordeu


                                          que només demanem que busquin
                                          un altre lloc, en sòl urbà o
                                          urbanitzable de Roses, i així
                                          es respectarien les lleis que
                                          protegeixen Montjoi i no
                                          caldria una llei a mida.</em>
                                      </p>
                                      <title></title>
                                      <meta name="GENERATOR"
                                        content="OpenOffice.org 3.3
                                        (Win32)">
                                      <style type="text/css">
        <!--
                @page { margin: 2cm }
                P { margin-bottom: 0.21cm }
        --> </style>
                                      <p style="margin-bottom: 0cm"><a
                                          moz-do-not-send="true"
href="http://www.depana.org/public/Qu%C3%A8_fem/Acci%C3%B3_ambiental/Manifest_El_Bulli/">Manifest


                                        </a>de les entitats ecologistes
                                        sobre el projecte d'El Bulli
                                        Foundation al Cap de Creus </p>
                                      <title></title>
                                      <meta name="GENERATOR"
                                        content="OpenOffice.org 3.3
                                        (Win32)">
                                      <style type="text/css">
        <!--
                @page { margin: 2cm }
                P { margin-bottom: 0.21cm }
                A:link { so-language: zxx }
        -->
        </style><br>
                                    </div>
                                    <br>
                                    <h2>Properes convocatòries</h2>
                                    <div
                                      style="margin-bottom:.5em;border:
                                      1px solid #ccc;padding:.5em;">
                                      <p style="margin-bottom: 0cm"><small><a
                                            moz-do-not-send="true"
                                            href="http://parkingdaybcn.org/"><font
                                              style="font-size: 13pt"
                                              size="3"><small><b>Park(ing)

                                                  Day</b></small></font></a></small>
                                      </p>
                                      <br>
                                      <p style="margin-bottom: 0cm"> </p>
                                      <p style="margin-bottom: 0cm">19
                                        de setembre, Barcelona.
                                        Park(ing) Day és un esdeveniment
                                        anual on diverses persones,
                                        col·lectius i entitats
                                        ambientals, artístiques,
                                        socials,… transformen, de forma
                                        temporal, places públiques
                                        d’aparcament en petits espais
                                        verds, lúdics o de descans amb
                                        l’objectiu de reivindicar una
                                        ciutat:<br>
                                        – Més verda, amb més parcs i
                                        jardins i amb més biodiversitat<br>
                                        – Amb més espai públic de
                                        qualitat, dissenyat per a les
                                        persones i no per als cotxes<br>
                                        – Conscienciada i activa per la
                                        reducció de la contaminació
                                        atmosfèrica i acústica<br>
                                        – Que aposti per una mobilitat
                                        sostenible<br>
                                      </p>
                                      <p style="margin-bottom: 0cm"><img
                                          class="alignleft wp-image-80"
src="cid:part8.07040404.07030907@ecologistesenaccio.cat" alt="Parking
                                          Day Barcelona 2007 Acció
                                          Natura" width="323"
                                          height="243"> </p>
                                      <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
                                      </p>
                                      <p style="margin-bottom: 0cm"> </p>
                                      <p style="margin-bottom: 0cm">El
                                        Park(ing) Day es realitza a més
                                        de 170 ciutats i aquest any 25
                                        entitats i grups de ciutadans
                                        organitzem per primer cop a
                                        Barcelona el proper divendres 19
                                        de setembre. <a
                                          moz-do-not-send="true"
                                          href="http://parkingdaybcn.org/fes-servir-el-hashtag-parkingdaybcn2014/">
                                          #parkingdaybcn2014</a> </p>
                                    </div>
                                    <div
                                      style="margin-bottom:.5em;border:
                                      1px solid #ccc;padding:.5em;"><br>
                                      <a moz-do-not-send="true"
                                        href="http://xse.cat/volt-oligotoxic/"><font
                                          style="font-size: 13pt"
                                          size="3"><b>Volt Oligotòxic‏</b></font></a>
                                      <p style="margin-bottom: 0cm">26,27

                                        i 28 de setembre.<br>
                                        <br>
                                      </p>
                                      <p style="margin-bottom: 0cm">1r
                                        Volt Oligotòxic‏. En l’energia
                                        també volem decidir! .  Des de
                                        la Xarxa per la sobirania
                                        energètica ens plau convidar-vos
                                        al 1r Volt Oligotòxic els
                                        propers 26, 27 i 28 de
                                        setembre. El Volt farà un
                                        recorregut pels indrets del
                                        territori que pateixen els
                                        impactes de model energètic
                                        oligopòlic, fòssil i nuclear,
                                        donant protagonisme als grups i
                                        comunitats locals que el
                                        denuncien, a més de visitar
                                        alguna de les alternatives.
                                        Podeu veure el recorregut en el
                                        mapa. Si esteu interessats/des
                                        en participar-hi, feu la
                                        pre-inscripció sense cap
                                        compromís en aquest <a
                                          moz-do-not-send="true"
                                          href="http://xse.cat/volt-oligotoxic/">formulari</a>.
                                        Tota la informació estarà
                                        actualitzada al web de la Xarxa.<br>
                                      </p>
                                      <br>
                                    </div>
                                    <div
                                      style="margin-bottom:.5em;border:
                                      1px solid #ccc;padding:.5em;">
                                      <div style="font-weight:bold"><a
                                          moz-do-not-send="true"
                                          href="http://www.ecologistasenaccion.org/article11169.html"
                                          style="text-decoration:none">Accident


                                          Vandellòs I (Tarragona, 1989)</a>
                                        <div
                                          style="color:#999999;font-size:90%;padding-bottom:.5em">19

                                          de octubre. Concentració
                                          antinuclear.Guardeu-vos la
                                          data! </div>
                                        <p style="margin-bottom: 0cm">El
                                          19 d’octubre de 1989 la C.N. <span
                                            class="spip_surligne">Vandellòs</span>
                                          I va tenir un accident molt
                                          greu que va portar aquesta
                                          planta a una situació crítica:
                                          va estar a punt de fusionar el
                                          seu nucli. La temperatura del
                                          circuit de refrigeració del
                                          reactor va quedar a tres graus
                                          de produir un vessament
                                          radiològic a l’atmosfera
                                          segons va informar el Consell
                                          de Seguretat Nuclear (CSN).
                                          (...)<br>
                                          <a moz-do-not-send="true"
                                            href="http://www.ecologistasenaccion.org/article15621.html">[Llegir
més...]


                                          </a> </p>
                                        <br>
                                      </div>
                                    </div>
                                    <h2><br>
                                    </h2>
                                    <h2>Cursos  <br>
                                    </h2>
                                    <br>
                                    <div
                                      style="margin-bottom:.5em;border:
                                      1px solid #ccc;padding:.5em;">
                                      <div style="font-weight:bold"><a
                                          moz-do-not-send="true"
                                          href="http://www.ecologistasenaccion.es/article23002.html"
                                          style="text-decoration:none">Barcelona:


                                          Curs L’hort a casa</a></div>
                                      <div
                                        style="color:#999999;font-size:90%;padding-bottom:.5em">
                                        <p>13-15-18 / 20-22-25 octubre
                                          2014</p>
                                      </div>
                                      <p>L’hort a casa: verdures
                                        ecològiques i remeis naturals
                                        Curs d’ecologia casolana per
                                        alimentar-se i curar-se amb
                                        plantes mediterrànies 13-15-18 /
                                        20-22-25 octubre 2014 per totes
                                        aquelles persones interessades
                                        en... entendre de primera mà els
                                        cicles naturals cultivar-se un
                                        hort urbà al balcó o al (...) [<a
                                          moz-do-not-send="true"
                                          href="http://www.ecologistasenaccion.es/article23002.html"
style="text-decoration:none;font-size:90%;color:#666666">Llegir més...</a>]</p>
                                    </div>
                                    <br>
                                    <br>
                                    <h2>Informacions d'interès</h2>
                                    <div style="border: 1px solid
                                      #CCC;margin-bottom:.5em;padding:
                                      0.3em;">
                                      <ul>
                                        <li><a moz-do-not-send="true"
href="http://www.ecologistasenaccion.org/article20700.html?artpage=7-7#outil_sommaire_6"
                                            style="text-decoration:none">Grups


                                            federats </a></li>
                                        <li><a moz-do-not-send="true"
href="http://www.ecologistasenaccion.org/article20700.html#outil_sommaire_0"
                                            style="text-decoration:none">Fer-te


                                            soci o sòcia</a></li>
                                        <li><a moz-do-not-send="true"
                                            href="http://www.ecologistasenaccion.org/article20700.html"
                                            style="text-decoration:none">Col·labora


                                            amb nosaltres </a></li>
                                        <li><a moz-do-not-send="true"
href="http://www.ecologistasenaccion.org/article20700.html?artpage=8-8#outil_sommaire_7"
                                            style="text-decoration:none">Entitats


                                            col.laboradores </a></li>
                                        <li><a moz-do-not-send="true"
                                            href="mailto:catalunya@ecologistesenaccio.org"
                                            style="text-decoration:none">Subscriure't


                                            / Esborrar-te de la llista</a></li>
                                      </ul>
                                    </div>
                                    <br>
                                    <h2><a moz-do-not-send="true"
                                        href="http://www.ecologistasenaccion.org/revista">Revista</a></h2>
                                    <div
                                      style="margin-bottom:.5em;border:
                                      1px solid #ccc;padding:.5em;">
                                      <div
                                        style="margin-bottom:.5em;border:
                                        1px solid #ccc;padding:.5em;"> <a
                                          moz-do-not-send="true"
                                          href="http://www.ecologistasenaccion.org/article81.html"><img
                                            class="spip_logos" alt=""
                                            src="cid:part22.02000608.07070400@ecologistesenaccio.cat"
                                            width="66" height="94"> </a>
                                        <div style="font-weight:bold"><a
                                            moz-do-not-send="true"
                                            href="http://www.ecologistasenaccion.org/article81.html"
                                            style="text-decoration:none">El


                                            Ecologista nº 81</a><br>
                                        </div>
                                        <br>
                                        <p>Biodiversitat privatitzada,
                                          *mercantilizando la
                                          naturalesa. Amfibis. Camins.
                                          Valdecañas. TTIP i fracking.
                                          Horts urbans. Prospeccions
                                          marines.... [<a
                                            moz-do-not-send="true"
                                            href="http://ecologistasenaccion.org/article81.html"
style="text-decoration:none;font-size:90%;color:#666666">Llegir més...</a>]</p>
                                        <p>    <a moz-do-not-send="true"
href="http://www.ecologistasenaccion.org/revista">Nombres anteriors</a>
                                          | <a moz-do-not-send="true"
                                            href="http://www.ecologistasenaccion.org/article1500.html">Índexs</a>
                                          | <a moz-do-not-send="true"
                                            href="http://www.ecologistasenaccion.org/article679.html">Subscripció</a>
                                          | <a moz-do-not-send="true"
                                            href="http://www.ecologistasenaccion.org/ebook">Edició

                                            digital</a></p>
                                      </div>
                                      <br>
                                    </div>
                                  </td>
                                </tr>
                              </tbody>
                            </table>
                          </td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td class="footer" valign="middle" height="61"
                            align="left">
                            <p>Ecologistes en Acció de Catalunya<br>
                            </p>
                            <p>Can Basté pg. Fabra i Puig, 274 - 08031
                              Barcelona- T.: 648761199</p>
                            <p> Segueix-nos <a moz-do-not-send="true"
                                href="https://www.facebook.com/ecologistesenacciocatalunya"
                                style="text-decoration: underline"><img
                                  moz-do-not-send="true" style="padding:
                                  0px 0px 5px 0px; vertical-align:
                                  middle;"
                                  src="http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/png/face.png"
                                  width="16" height="16" border="0"></a>
                              <a moz-do-not-send="true"
                                href="https://www.facebook.com/ecologistesenacciocatalunya"
                                style="color: white; text-decoration:
                                underline"><span style="color: white">Facebook</span></a>
                              <a moz-do-not-send="true"
                                href="https://twitter.com/ecologistes"
                                style="text-decoration: underline"><img
                                  moz-do-not-send="true" style="padding:
                                  0px 0px 5px 0px; vertical-align:
                                  middle;"
                                  src="http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/png/twitter.png"
                                  width="16" height="16" border="0"></a>
                              <a moz-do-not-send="true"
                                href="https://twitter.com/ecologistes"
                                style="color: white; text-decoration:
                                underline"><span style="color: white">Twitter</span></a>
                            </p>
                          </td>
                        </tr>
                      </tbody>
                    </table>
                  </td>
                </tr>
              </tbody>
            </table>
          </div>
          <br>
        </div>
        <br>
        <br>
      </div>
      <br>
      <br>
    </div>
    <br>
  </body>
</html>