<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <br>
    <div class="moz-forward-container">
      <div class="moz-forward-container">
        <div class="moz-forward-container">
          <meta http-equiv="content-type" content="text/html;
            charset=UTF-8">
          <br>
          <div class="moz-forward-container">
            <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
              charset=UTF-8">
            <meta name="language" content="ca">
            <title>Butlletí d´Ecologistes en Acció de Catalunya</title>
            <style type="text/css" media="screen">
/*--------- links ---------*/
body {
background-color: #eeeeee;
}
a img {
border: none;
}
table.bg1 {
background-color: #eeeeee;
}
table.bg2 {
background-color: #ffffff;
}
td.permission {
background-color: #eeeeee;
padding: 10px 20px 10px 20px;
}
td.permission p {
font-family: Arial;
font-size: 11px;
font-weight: normal;
color: #333333;
margin: 0;
padding: 0;
}
td.permission p a {
font-family: Arial;
font-size: 11px;
font-weight: normal;
color: #333333;
}
td.body {
padding: 0 20px 20px 20px;
background-color: #ffffff;
}
td.sidebar h3 {
font-family: Arial;
font-size: 15px;
font-weight: bold;
color: #333333;
margin: 0;
padding: 0;
}
td.sidebar ul {
font-family: Arial;
font-size: 13px;
font-weight: normal;
color: #333333;
margin: 6px 0 14px 24px;
padding: 0;
}
td.sidebar ul li a {
font-family: Arial;
font-size: 13px;
font-weight: normal;
color: #680606;
}
td.sidebar h4 {
font-family: Arial;
font-size: 13px;
font-weight: bold;
color: #680606;
margin: 6px 0 0 0;
padding: 0;
}
td.sidebar h4 a {
font-family: Arial;
font-size: 13px;
font-weight: bold;
color: #680606;
text-decoration: none;
}
td.sidebar p {
font-family: Arial;
font-size: 12px;
font-weight: normal;
color: #333333;
margin: 0 0 10px 0;
padding: 0;
}
td.sidebar p a {
font-family: Arial;
font-size: 12px;
font-weight: normal;
color: #680606;
text-decoration: none;
}
td.buttons {
padding: 20px 0 0 0; 
}
td.mainbar h2 {
font-family: Arial;
font-size: 16px;
font-weight: bold;
color: #005C49;
margin: 0;
padding: 0;
}
td.mainbar h2 a {
font-family: Arial;
font-size: 16px;
font-weight: bold;
color: #005C49;
text-decoration: none;
margin: 0;
padding: 0;
}
td.mainbar img.hr {
margin: 0;
padding: 0 0 10px 0;
}
td.mainbar p {
font-family: Arial;
font-size: 13px;
font-weight: normal;
color: #333333;
margin: 0 0 14px 0;
padding: 0;
}
td.mainbar p a {
font-family: Arial;
font-size: 13px;
font-weight: normal;
color: #680606;
}
td.mainbar p.more a {
font-family: Arial;
font-size: 13px;
font-weight: normal;
color: #680606;
text-decoration: none;
}
td.mainbar ul {
font-family: Arial;
font-size: 13px;
font-weight: normal;
color: #333333;
margin: 0 0 14px 24px;
padding: 0;
}
td.mainbar ul li a {
font-family: Arial;
font-size: 13px;
font-weight: normal;
color: #680606;
}
td.footer {
padding: 0 20px 0 20px;
background-image: url('<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.ecologistasenaccion.org/boletin/pie_fed.gif">http://www.ecologistasenaccion.org/boletin/pie_fed.gif</a>');
background-repeat: no-repeat;
background-position: top center;
background-color: #333333;
height: 61px;
vertical-align: middle;
}
td.footer p {
font-family: Arial;
font-size: 11px;
font-weight: normal;
color: #ffffff;
line-height: 16px;
margin: 0;
padding: 0;
}
</style>
            <div class="body" style="background:
              #fff;font-family:'Trebuchet MS', Tahoma, Arial,
              Verdana,sans-serif;font-size: 0.9em;text-align: left;">
              <table class="bg1" width="100%" border="0" cellpadding="0"
                cellspacing="0">
                <tbody>
                  <tr>
                    <td align="center">
                      <table class="bg2" width="600" border="0"
                        cellpadding="0" cellspacing="0">
                        <tbody>
                          <tr>
                            <td class="permission" align="left">
                              <p>Si vols <a moz-do-not-send="true"
                                  href="mailto:catalunya@ecologistesenaccio.org">Subscriure't                                  / Esborrar-te</a> de la llista</p>
                            </td>
                          </tr>
                          <tr>
                            <td class="header" align="left"> <img
                                moz-do-not-send="true"
                                src="http://www.ecologistasenaccion.org/boletin/cap_butlleti.gif"
                                alt="cabecera" width="600" height="105"></td>
                          </tr>
                          <tr>
                            <td class="body" valign="top">
                              <table width="100%" border="0"
                                cellpadding="0" cellspacing="0">
                                <tbody>
                                  <tr>
                                    <td class="mainbar" valign="top"
                                      align="left">
                                      <h2><a moz-do-not-send="true"
                                          href="http://www.ecologistasenaccion.org/rubrique65.html">Ecologistes                                          en Acció de Catalunya</a></h2>
                                      <br>
                                      <div
                                        style="margin-bottom:.5em;border:
                                        1px solid #ccc;padding:.5em;">
                                        <p>Hola,<br>
                                          Us enviem la informació de les
                                          activitats d'Ecologistes en
                                          Acció de Catalunya. I com
                                          sempre, us agraïm la difusió
                                          d'aquestes convocatòries.<br>
                                          <br>
                                          <small>Si no desitges seguir
                                            rebent informació, respon
                                            aquest missatge amb el text
                                            "BAIXA" en l'assumpte.</small></p>
                                      </div>
                                      <div
                                        style="margin-bottom:.5em;border:
                                        1px solid #ccc;padding:.5em;">
                                        <meta http-equiv="CONTENT-TYPE"
                                          content="text/html;
                                          charset=UTF-8">
                                        <h3 class="h3 entry-title"><a
                                            moz-do-not-send="true"
                                            href="http://www.ecologistasenaccion.es/article28241.html"
                                            rel="bookmark">Dia d'acció
                                            global contra les
                                            prospeccions</a><br>
                                        </h3>
                                        <p style="margin-bottom: 0cm">Demà

                                          dissabte, 28 de juny</p>
                                        <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
                                          Ecologistes en Acció es suma a
                                          les accions en desenes de
                                          localitats que mostren
                                          l'oposició social majoritària
                                          a l'extracció de petroli en el
                                          mar.<br>
                                          <br>
                                          <b>Convocatòries a Catalunya</b><b><u><br>
                                            </u></b><br>
                                          <table width="463" border="0"
                                            cellpadding="2"
                                            cellspacing="0">
                                            <colgroup><col width="68"> <col
                                                width="141"> <col
                                                width="162"> <col
                                                width="75"> </colgroup><tbody>
                                              <tr>
                                                <td width="68">
                                                  <p>Barcelona</p>
                                                </td>
                                                <td width="141">
                                                  <p>Recollida
                                                    signatures <br>
                                                  </p>
                                                </td>
                                                <td width="162">
                                                  <p>Plaça del Mar
                                                    (Barcelona) </p>
                                                </td>
                                                <td width="75">
                                                  <p>18:30-20 h.</p>
                                                </td>
                                              </tr>
                                            </tbody>
                                          </table>
                                          <table width="465" border="0"
                                            cellpadding="2"
                                            cellspacing="0">
                                            <colgroup><col width="67"> <col
                                                width="141"> <col
                                                width="163"> <col
                                                width="78"> </colgroup><tbody>
                                              <tr>
                                                <td width="67">
                                                  <p>Girona</p>
                                                </td>
                                                <td width="141">
                                                  <p>Abraçada al mar</p>
                                                </td>
                                                <td width="163">
                                                  <p>Platja del
                                                    Portitxol (L’Escala)</p>
                                                </td>
                                                <td width="78">
                                                  <p>18 - 20 h.</p>
                                                </td>
                                              </tr>
                                            </tbody>
                                          </table>
                                        </p>
                                        <ul class="spip">
                                          <li> <a
                                              moz-do-not-send="true"
                                              href="http://ecologistasenaccion.org/article26139.html"
                                              class="spip_in">[Ciberacción]


                                              No a las prospecciones
                                              petrolíferas en el
                                              Mediterráneo</a></li>
                                          <li> <a
                                              moz-do-not-send="true"
                                              href="http://ecologistasenaccion.org/article26472.html"
                                              class="spip_in">[Ciberacción]


                                              No al petróleo en las
                                              Islas Canarias</a></li>
                                        </ul>
                                        <title></title>
                                        <meta name="GENERATOR"
                                          content="OpenOffice.org 3.3
                                          (Win32)">
                                        <style type="text/css">
        <!--
                @page { margin: 2cm }
                P { margin-bottom: 0.21cm }
        --</style><br>
                                      </div>
                                      <br>
                                      <h2>Properes convocatòries</h2>
                                      <div
                                        style="margin-bottom:.5em;border:
                                        1px solid #ccc;padding:.5em;">
                                        <div style="font-weight:bold"><a
                                            moz-do-not-send="true"
                                            href="http://www.ecologistasenaccion.es/article28214.html"
                                            style="text-decoration:none">Alcanar:                                            Presentació Xarxa per la
                                            Sobirania Energètica</a></div>
                                        <div
                                          style="color:#999999;font-size:90%;padding-bottom:.5em">
                                          <p>5 de juliol, 10:15 h.</p>
                                        </div>
                                        <p>Presentació Xarxa per la
                                          Sobirania Energètica a les
                                          Terres de l’Ebre i del Sénia
                                          Local del serveis Agraris
                                          d’Alcanar Av. Catalunya 64
                                          Alcanar Centre Dissabte 5 de
                                          juliol de 2014 La Xarxa per la
                                          Sobirania Energètica, es va
                                          crear el passat 5 d’octubre de
                                          2013 a Girona per agrupar
                                          totes les entitats (...) [<a
                                            moz-do-not-send="true"
                                            href="http://www.ecologistasenaccion.es/article28214.html"
style="text-decoration:none;font-size:90%;color:#666666">Llegir més...</a>]</p>
                                      </div>
                                      <div
                                        style="margin-bottom:.5em;border:
                                        1px solid #ccc;padding:.5em;">
                                        <div style="font-weight:bold"><a
                                            moz-do-not-send="true"
                                            href="http://www.ecologistasenaccion.es/article28224.html"
                                            style="text-decoration:none">Granollers:                                            Presentació grup Ecologistes
                                            en Acció del Vallès <br>
                                          </a></div>
                                        <div
                                          style="color:#999999;font-size:90%;padding-bottom:.5em">
                                          <p>7 de juliol, 19:00 h.</p>
                                        </div>
                                        <p>Presentació d’Ecologistes en
                                          Acció del Vallès Dilluns 7 de
                                          juliol, a les 19:00 h. a
                                          l’Anònims C/ Ricomà 57
                                          Granollers. Xerrada
                                          L’ecologisme social, l’única
                                          sortida a la crisi global a
                                          càrrec de Maria Garcia,
                                          coordinadora Ecologistes en
                                          Acció de (...) [<a
                                            moz-do-not-send="true"
                                            href="http://www.ecologistasenaccion.es/article28224.html"
style="text-decoration:none;font-size:90%;color:#666666">Llegir més...</a>]</p>
                                      </div>
                                      <div
                                        style="margin-bottom:.5em;border:
                                        1px solid #ccc;padding:.5em;">
                                        <div style="font-weight:bold"><a
                                            moz-do-not-send="true"
                                            href="http://www.ecologistasenaccion.org/article28243.html"
                                            title="Trobada organització:
                                            15 de juliol, a les 18:30 a
                                            la Nau Ivanow (c/ Hondures
                                            28, Barcelona, M Sagrera).
                                            PARK(ing) Day és una
                                            iniciativa anual a (...)">Barcelona:

                                            Organització Park(ing) Day
                                            BCN</a><br>
                                          <meta
                                            http-equiv="CONTENT-TYPE"
                                            content="text/html;
                                            charset=UTF-8">
                                          <p style="margin-bottom: 0cm">15

                                            de juliol, 18:30 h.Tercera
                                            trobada organitzativa <br>
                                            <br>
                                          </p>
                                          <title></title>
                                          <meta name="GENERATOR"
                                            content="OpenOffice.org 3.3
                                            (Win32)">
                                          <style type="text/css">
        <!--
                @page { margin: 2cm }
                P { margin-bottom: 0.21cm }
        -->
        </style>
                                          <meta
                                            http-equiv="CONTENT-TYPE"
                                            content="text/html;
                                            charset=UTF-8">
                                          <p style="margin-bottom: 0cm">Convocatòria


                                            a organitzacions i persones:
                                          </p>
                                          <p style="margin-bottom: 0cm">Participa


                                            a l'organització del
                                            PARK(ing) Day, iniciativa
                                            anual que es realitza a més
                                            de 170 ciutats i aquest any
                                            25 entitats i grups de
                                            ciutadans organitzem per
                                            primer cop a Barcelona per
                                            reclamar una ciutat amb bona
                                            qualitat de l’aire, prou
                                            espai públic de qualitat i
                                            amb més verd urbà. Propera
                                            reunió organització<strong><span
                                                style="font-weight:
                                                normal"> 15 de juliol, a
                                                les 18:30 a la Nau
                                                Ivanow (c/ Hondures 28,
                                                Barcelona, M Sagrera).</span></strong>Més


                                            informació <a
                                              moz-do-not-send="true"
                                              href="http://www.ecologistasenaccion.org/article28243.html">aquí</a></p>
                                          <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
                                            <img class="alignleft
                                              wp-image-80"
                                              src="cid:part13.00050904.04000206@ecologistesenaccio.cat"
                                              alt="Parking Day Barcelona
                                              2007 Acció Natura"
                                              width="268" height="202">
                                          </p>
                                          <p style="margin-bottom: 0cm">
                                            Web <a
                                              moz-do-not-send="true"
                                              href="http://www.ecologistasenaccion.org/parkingdaybcn.org">parkingdaybcn.org</a></p>
                                          <br>
                                        </div>
                                      </div>
                                      <br>
                                      <h2>Articles</h2>
                                      <div
                                        style="margin-bottom:.5em;border:
                                        1px solid #ccc;padding:.5em;">
                                        <div style="font-weight:bold"><a
                                            moz-do-not-send="true"
                                            href="http://www.ecologistasenaccion.es/article28223.html"
                                            style="text-decoration:none">Projecto                                            Castor, la ciutadania paga
                                            de nou?</a></div>
                                        <p>El grupo empresarial ACS da
                                          pasos para renunciar al
                                          proyecto Castor, tal y como se
                                          ha dado a conocer hoy. Todo
                                          parece indicar que, una vez
                                          más, serán los contribuyentes
                                          quienes sufraguen la cara
                                          apuesta por las energías
                                          sucias y los proyectos
                                          temerarios. [<a
                                            moz-do-not-send="true"
                                            href="http://www.ecologistasenaccion.es/article28223.html"
style="text-decoration:none;font-size:90%;color:#666666">Llegir més...</a>]<br>
                                        </p>
                                      </div>
                                      <h2>Altres <br>
                                      </h2>
                                      <div
                                        style="margin-bottom:.5em;border:
                                        1px solid #ccc;padding:.5em;">
                                        <h3><a moz-do-not-send="true"
                                            href="http://www.ecologistasenaccion.org/article11714.html">Ecomarxa                                            2014</a></h3>
                                        <p><img alt="cartel ecomarcha"
                                            src="cid:part18.06010604.03030303@ecologistesenaccio.cat"
                                            vspace="10" width="300"
                                            height="180" hspace="10"
                                            align="left" border="0"></p>
                                        <p style="margin-bottom: 0cm">Ja
                                          pots apuntar-te a la 4ª
                                          Ecomarxa que organitzem des
                                          d'Ecologistes en Acció. De
                                          l'11 al 27 de juliol de 2014
                                          entre Palència i Donosti,
                                          recorrent els paisatges
                                          amenaçats pel fracking en
                                          suport a les lluites per
                                          aturar aquests projectes i
                                          conèixer les alternatives de
                                          vida respectant el territori.
                                        </p>
                                        <span style="font-style: normal"></span>
                                        <p style="margin-bottom: 0cm"><span
                                            style="font-style: normal"><b><br>
                                              <a moz-do-not-send="true"
href="http://www.ecologistasenaccion.org/article11714.html">Més
                                                informació</a> </b></span><br>
                                          <a moz-do-not-send="true"
                                            href="http://www.ecologistasenaccion.org/article11714.html?artpage=2"><span
                                              style="font-style: normal">Inscripcions</span></a></p>
                                        <p><br>
                                        </p>
                                      </div>
                                      <h2>Informacions d'interès</h2>
                                      <div style="border: 1px solid
                                        #CCC;margin-bottom:.5em;padding:
                                        0.3em;">
                                        <ul>
                                          <li><a moz-do-not-send="true"
href="http://www.ecologistasenaccion.org/article20700.html?artpage=7-7#outil_sommaire_6"
style="text-decoration:none">Grups federats </a></li>
                                          <li><a moz-do-not-send="true"
href="http://www.ecologistasenaccion.org/article20700.html#outil_sommaire_0"
style="text-decoration:none">Fer-te soci o sòcia</a></li>
                                          <li><a moz-do-not-send="true"
href="http://www.ecologistasenaccion.org/article20700.html"
                                              style="text-decoration:none">Col·labora                                              amb nosaltres </a></li>
                                          <li><a moz-do-not-send="true"
href="http://www.ecologistasenaccion.org/article20700.html?artpage=8-8#outil_sommaire_7"
style="text-decoration:none">Entitats col.laboradores </a></li>
                                          <li><a moz-do-not-send="true"
href="mailto:catalunya@ecologistesenaccio.org"
                                              style="text-decoration:none">Subscriure't                                              / Esborrar-te de la llista</a></li>
                                        </ul>
                                      </div>
                                      <br>
                                      <h2><a moz-do-not-send="true"
                                          href="http://www.ecologistasenaccion.org/revista">Revista</a></h2>
                                      <div
                                        style="margin-bottom:.5em;border:
                                        1px solid #ccc;padding:.5em;"> <a
                                          moz-do-not-send="true"
                                          href="http://www.ecologistasenaccion.es/article81.html"><img
                                            moz-do-not-send="true"
                                            class="spip_logos" alt=""
src="http://www.ecologistasenaccion.es/local/cache-vignettes/L71xH100/arton81-16150.jpg"
style="height:100px;width:71px;" width="71" height="100" align="left"></a>
                                        <div style="font-weight:bold"><a
                                            moz-do-not-send="true"
                                            href="http://www.ecologistasenaccion.es/article81.html"
                                            style="text-decoration:none">El


                                            Ecologista nº 81</a></div>
                                        <p>Biodiversitat privatitzada,
                                          *mercantilizando la
                                          naturalesa. Amfibis. Camins.
                                          Valdecañas. TTIP i fracking.
                                          Horts urbans. Prospeccions
                                          marines... [<a
                                            moz-do-not-send="true"
                                            href="http://www.ecologistasenaccion.es/article81.html"
style="text-decoration:none;font-size:90%;color:#666666">Llegir més...</a>]</p>
                                        <p>    <a moz-do-not-send="true"
href="http://www.ecologistasenaccion.org/revista">Nombres anteriors</a>
                                          | <a moz-do-not-send="true"
                                            href="http://www.ecologistasenaccion.org/article1500.html">Índexs</a>
                                          | <a moz-do-not-send="true"
                                            href="http://www.ecologistasenaccion.org/article679.html">Subscripció</a>
                                          | <a moz-do-not-send="true"
                                            href="http://www.ecologistasenaccion.org/ebook">Edició                                            digital</a></p>
                                      </div>
                                    </td>
                                  </tr>
                                </tbody>
                              </table>
                            </td>
                          </tr>
                          <tr>
                            <td class="footer" valign="middle"
                              height="61" align="left">
                              <p>Ecologistes en Acció de Catalunya<br>
                              </p>
                              <p>Can Basté pg. Fabra i Puig, 274 - 08031
                                Barcelona- T.: 648761199</p>
                              <p> Segueix-nos <a moz-do-not-send="true"
href="https://www.facebook.com/ecologistesenacciocatalunya"
                                  style="text-decoration: underline"><img
                                    moz-do-not-send="true"
                                    style="padding: 0px 0px 5px 0px;
                                    vertical-align: middle;"
                                    src="http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/png/face.png"
                                    width="16" height="16" border="0"></a>
                                <a moz-do-not-send="true"
                                  href="https://www.facebook.com/ecologistesenacciocatalunya"
                                  style="color: white; text-decoration:
                                  underline"><span style="color: white">Facebook</span></a>
                                <a moz-do-not-send="true"
                                  href="https://twitter.com/ecologistes"
                                  style="text-decoration: underline"><img
                                    moz-do-not-send="true"
                                    style="padding: 0px 0px 5px 0px;
                                    vertical-align: middle;"
                                    src="http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/png/twitter.png"
                                    width="16" height="16" border="0"></a>
                                <a moz-do-not-send="true"
                                  href="https://twitter.com/ecologistes"
                                  style="color: white; text-decoration:
                                  underline"><span style="color: white">Twitter</span></a>
                              </p>
                            </td>
                          </tr>
                        </tbody>
                      </table>
                    </td>
                  </tr>
                </tbody>
              </table>
            </div>
            <br>
          </div>
          <br>
          <br>
        </div>
        <br>
        <br>
      </div>
      <br>
      <br>
    </div>
    <br>
  </body>
</html>