<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;
      charset=ISO-8859-1">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <br>
    <i><b>Gr&agrave;cies per difondre!</b></i><br>
    <br>
    <div align="center"><big><big><font color="#009900"><b>Amaz&ograve;nia:
              extractivisme i energia. Una mirada geopol&iacute;tica</b></font></big></big><br>
      <br>
      <i><font color="#009900"><b>Xerrada a c&agrave;rrec de Marco Gandarillas,
            Director del Centro de Investigaci&oacute;n y Difusi&oacute;n de Bolivia
            (CEDIB)<br>
            <br>
          </b></font></i><big><b>Dimarts 10 juny 2014<br>
          Lloc: Seu de la FCONGD (C/T&agrave;pies, 1-3, Barcelona)<br>
          Hora: 19h30 </b></big><br>
    </div>
    <br>
    <div align="center"><a
href="http://bloc.odg.cat/anticooperacio/amazonia-extractivisme-i-energia-una-mirada-geopolitica.html#more-1613"><img
          alt="" src="cid:part1.06040509.08050809@odg.cat" border="2"
          height="334" width="505"></a><br>
    </div>
    <br>
    <div align="center"><big><b><br>
        </b></big></div>
    <div align="justify">Despr&eacute;s d'una introducci&oacute; sobre les tend&egrave;ncies
      mundials en l'&agrave;mbit de l'<b>energia i el extractivisme</b>, <b>Marco


        Gandarillas,</b> expert en la mat&egrave;ria, ens brindar&agrave; eines clau
      de reflexi&oacute; sobre: els plans actuals de penetraci&oacute; a l'Amaz&ograve;nia,
      les tend&egrave;ncies en els diferents pa&iuml;sos amaz&ograve;nics a l'avan&ccedil; cap a
      l'adjudicaci&oacute; de noves &agrave;rees petrolieres i mineres, aix&iacute; com els
      plans sobre mega-preses hidroel&egrave;ctriques, concessions forestals i
      agroind&uacute;stria. S'avaluaran els impactes sobre els territoris
      ind&iacute;genes i les &agrave;rees protegides m&eacute;s riques en biodiversitat.<br>
      <br>
      <big><font color="#009900"><i><b>Durant l'acte, presentarem
              igualment una versi&oacute; curta del documental: ALERTA
              amaz&ograve;nica, pobles acorralats pel gas (20 minuts), comptant
              amb la pres&egrave;ncia del director, Marc Gavald&agrave;. </b></i><br>
        </font></big><br>
      <div align="center"><a
          href="http://alertamaz%F2nica.wordpress.com"><img alt=""
            src="cid:part3.09030902.01000902@odg.cat" border="2"
            height="331" width="496"></a><br>
      </div>
      <br>
      El documental investiga i denuncia l&#8217;acorralament dels pobles
      amaz&ograve;nics del riu Urubamba (Per&uacute;) sotmesos a la pressi&oacute; industrial
      de l&acute;avan&ccedil; de l&acute;activitat gas&iacute;fera selva endins. <br>
      <br>
      M&eacute;s informaci&oacute;: <br>
      <a href="http://alertamaz%F2nica.wordpress.com">http://alertamaz&ograve;nica.wordpress.com</a><br>
      <br>
      <i><b>Convoquen: </b>ACSUR &#8211; Catalunya, alterNativa - Intercanvi
        amb pobles Ind&iacute;genes, Ecologistes en Acci&oacute;, EDPAC, Enginyeria
        Sense Fronteres, Entrepobles, Grupo de Investigaci&oacute;n en Derechos
        Humanos y Sostenibilidad, Observatorio por la Autonom&iacute;a y
        Derechos de los Pueblos Ind&iacute;genas en Colombia (Obsevatorio
        ADPI), Observatori del Deute en la Globalitzaci&oacute;, Repsolmata,
        RETS.<br>
      </i></div>
    <br>
    &nbsp;<br>
    &nbsp; <br>
    <br>
  </body>
</html>