<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html charset=windows-1252"></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;"><div apple-content-edited="true"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;"><br></div></div><div><blockquote type="cite"><div><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html charset=windows-1252"><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;"></div></div></blockquote><div><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;">Hola!!!<div><br></div><div>Recordeu que aquesta tarda, a les 19h, a la seu de la FCONG, ens trobarem per escudrinyar que hi ha darrera del deute català ... no hi falteu!!!</div><div><br></div><div>Iolanda</div><div><br><div><div>
<div style="font-family: Verdana; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;">Iolanda Fresnillo</div><div style="font-family: Verdana; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;"><br></div><div style="font-family: Verdana; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;"><a href="http://haitiotrosterremotos.info/"><b>haitiotrosterremotos.info</b></a><br><br><a href="mailto:ifresnillo@riseup.net" style="font-weight: normal;">ifresnillo@riseup.net</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://twitter.com/ifresnillo" style="font-weight: normal;">@ifresnillo</a><br><a href="http://iolandafresnillo.wordpress.com/" style="font-weight: normal;">iolandafresnillo.wordpress.com</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://iolandafresnillofoto.wordpress.com/" style="font-weight: normal;">iolandafresnillofoto.wordpress.com</a></div>
</div>
<div><div><br></div><div><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;"><div><div leftmargin="0" marginwidth="0" topmargin="0" marginheight="0" offset="0" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(242, 242, 242); position: static; z-index: auto; height: 100% !important; width: 100% !important;"><center><table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%" width="100%" id="bodyTable" style="border-collapse: collapse; margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(242, 242, 242); position: static; z-index: auto; height: 100% !important; width: 100% !important;">
                <tbody><tr>
                    <td align="center" valign="top" id="bodyCell" style="mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;margin: 0;padding: 20px;border-top: 0;height: 100% !important;width: 100% !important;">
                        <!-- BEGIN TEMPLATE // -->
                        <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600" id="templateContainer" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;border: 0;">
                            <tbody><tr>
                                <td align="center" valign="top" style="mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
                                    <!-- BEGIN PREHEADER // -->
                                    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600" id="templatePreheader" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;background-color: #FFFFFF;border-top: 0;border-bottom: 0;">
                                        <tbody><tr>
                                                <td valign="top" class="preheaderContainer" style="padding-top: 9px;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="mcnTextBlock" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
    <tbody class="mcnTextBlockOuter">
        <tr>
            <td valign="top" class="mcnTextBlockInner" style="mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">

                <table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="366" class="mcnTextContentContainer" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
                    <tbody><tr>

                        <td valign="top" class="mcnTextContent" style="padding-top: 9px;padding-left: 18px;padding-bottom: 9px;padding-right: 0;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #606060;font-family: Helvetica;font-size: 11px;line-height: 125%;text-align: left;">

                            <em>Si us plau, ajudeu-nos a fer difusió entre persones que puguin estar interessades en participar en una Auditoria Ciutadana a Catalunya</em>
                        </td>
                    </tr>
                </tbody></table>

                <table align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="197" class="mcnTextContentContainer" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
                    <tbody><tr>

                        <td valign="top" class="mcnTextContent" style="padding-top: 9px;padding-right: 18px;padding-bottom: 9px;padding-left: 0;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #606060;font-family: Helvetica;font-size: 11px;line-height: 125%;text-align: left;">

                            <a href="http://us6.campaign-archive1.com/?u=d7b32bb77b3cb44ceb51ec406&amp;id=af1c38ca11&amp;e=85131e42e4" target="_blank" style="word-wrap: break-word;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #606060;font-weight: normal;text-decoration: underline;">S</a><a href="http://us6.campaign-archive1.com/?u=d7b32bb77b3cb44ceb51ec406&amp;id=af1c38ca11&amp;e=85131e42e4" target="_blank" style="word-wrap: break-word;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #606060;font-weight: normal;text-decoration: underline;">i no veus bé aquest missatge, obre'l al teu navegador</a>
                        </td>
                    </tr>
                </tbody></table>

            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table></td>
                                        </tr>
                                    </tbody></table>
                                    <!-- // END PREHEADER -->
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td align="center" valign="top" style="mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
                                    <!-- BEGIN HEADER // -->
                                    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600" id="templateHeader" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;background-color: #FFFFFF;border-top: 0;border-bottom: 0;">
                                        <tbody><tr>
                                            <td valign="top" class="headerContainer" style="mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="mcnImageBlock" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
    <tbody class="mcnImageBlockOuter">
            <tr>
                <td valign="top" style="padding: 9px;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" class="mcnImageBlockInner">
                    <table align="left" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="mcnImageContentContainer" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
                        <tbody><tr>
                            <td class="mcnImageContent" valign="top" style="padding-right: 9px;padding-left: 9px;padding-top: 0;padding-bottom: 0;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">


                                        <img align="left" alt="" src="https://gallery.mailchimp.com/d7b32bb77b3cb44ceb51ec406/images/independentsdequi.jpg" width="564" style="max-width: 960px;padding-bottom: 0;display: inline !important;vertical-align: bottom;border: 0;outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;" class="mcnImage">


                            </td>
                        </tr>
                    </tbody></table>
                </td>
            </tr>
    </tbody>
</table></td>
                                        </tr>
                                    </tbody></table>
                                    <!-- // END HEADER -->
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td align="center" valign="top" style="mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
                                    <!-- BEGIN BODY // -->
                                    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600" id="templateBody" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;background-color: #FFFFFF;border-top: 0;border-bottom: 0;">
                                        <tbody><tr>
                                            <td valign="top" class="bodyContainer" style="mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="mcnTextBlock" style="border-collapse: collapse; position: static; z-index: auto;">
    <tbody class="mcnTextBlockOuter">
        <tr>
            <td valign="top" class="mcnTextBlockInner" style="mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">

                <table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600" class="mcnTextContentContainer" style="border-collapse: collapse; position: static; z-index: auto;">
                    <tbody><tr>

                        <td valign="top" class="mcnTextContent" style="padding-top: 9px;padding-right: 18px;padding-bottom: 9px;padding-left: 18px;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #606060;font-family: Helvetica;font-size: 15px;line-height: 150%;text-align: left;">

                            <div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:24px">Independents de qui?&nbsp;</span></strong></div>

<div style="text-align: center;"><span style="font-size:18px"><em><strong>Vine a conèixer com el deute català ens fa cada cop més esclaves<br>
... i a treballar per a que deixi de ser així</strong></em></span></div>

<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>

<div style="text-align: center;">Dimarts 29 d'Abril de 19 a 21h</div>

<div style="text-align: center;">Seu de la Federació Catalana d'ONG&nbsp;</div>

<div style="text-align: center;">C Tàpies 1-5, Raval, Barcelona (&lt;M&gt; Paral·lel / Drassanes)</div>

<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>

<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>

<div style="text-align: justify;">Les administracions de la Generalitat de Catalunya devien a 31 de desembre de 2013 un total de 57.122 milions d'euros a bancs, mercats financers i a l'Estat espanyol.&nbsp;<br>
&nbsp;</div>

<div style="text-align: justify;">Aquesta xifra creix cada dia que passa.&nbsp;<strong>El deute públic a Catalunya s'ha triplicat des de l'inici de la crisi</strong>.&nbsp;<br>
&nbsp;</div>

<div style="text-align: justify;">Cada català i cada catalana hem passat de deure poc més de 2.200 euros a l'any 2007 a&nbsp;<strong>7.666€ per càpita</strong>&nbsp;només pels deutes acumulats pel govern de Catalunya.&nbsp;<br>
&nbsp;</div>

<div style="text-align: justify;"><strong>L'any 2013 s'han destinat 8.983 milions d'euros a pagar el deute</strong>, principal partida de despeses, per sobre de sanitat (8.215 milions €). A més de 1.761 milions d'€ pagats en interessos. &nbsp;<br>
&nbsp;</div>

<div style="text-align: justify;">Durant l'any 2014 pagarem 7.788 milions d'euros pel retorn del deute i els seus interessos (més de 2.000 milions dels quals en interessos).&nbsp;<br>
&nbsp;</div>

<div style="text-align: justify;">Aquesta xifra equival al&nbsp;<strong>28% de tot el pressupost</strong>&nbsp;de 2014 (incloses les despeses financeres i el retorn del capital del deute), sempre i quan l'executat no superi el pressupostat.&nbsp;<br>
&nbsp;</div>

<div style="text-align: justify;">El pagament del deute previst per al 2014 serà superior al pressupost de les partides d'Ensenyament, Cultura, Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Benestar social i Família, Empresa i&nbsp;Ocupació i Justícia, totes juntes. Xifra que contrasta amb les retallades pressupostàries en àmbits com la Sanitat, Educació o Benestar Social, entre d'altres.&nbsp;</div>

<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>

<div style="text-align: center;"><strong><em>Com hem arribat a aquesta situació?</em></strong></div>

<div style="text-align: center;"><strong><em>A qui devem aquests recursos?</em></strong></div>

<div style="text-align: center;"><strong><em>És aquest un deute públic molt elevat?</em></strong></div>

<div style="text-align: center;"><strong><em>Qui se n'ha beneficiat i qui està pagant els plats trencats de l'endeutament?</em></strong></div>

<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>

<div style="text-align: justify;">Des de la&nbsp;<a href="http://auditoriaciudadana.us6.list-manage2.com/track/click?u=d7b32bb77b3cb44ceb51ec406&amp;id=930882b6ec&amp;e=85131e42e4" style="word-wrap: break-word;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #6DC6DD;font-weight: normal;text-decoration: underline;"><strong>Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute</strong></a>&nbsp;hem començat a analitzar les dades disponibles per poder comprendre millor el procés d'endeutament a Catalunya i als Països Catalans. Estem elaborant un&nbsp;seguit d'informes i materials que esperem tenir llestos de cara a la tardor. Esperem que les dades i el seu anàlisi puguin esperonar&nbsp;<strong>Auditories Ciutadanes del Deute a Catalunya</strong>. És per això que volem&nbsp;compartir amb tothom que hi tingui interès els primers resultats d'aquest treball,&nbsp;<strong>el proper 29 d'abril</strong>&nbsp;amb un&nbsp;<strong>taller obert a tothom&nbsp;</strong>qui tingui ganes de treballar en el tema o per a qui aquesta informació pugui ser d'utilitat en la seva militància.&nbsp;No es tracta d'un anàlisi acabat ni disposem de totes les dades, però pensem que les dades disponibles i els anàlisi preliminars&nbsp;que hem fet són suficients per començar a comprendre aquesta evolució del deute públic a casa nostra. Esperem també que en aquest compartir ens pugueu ajudar a definir i engegar les següents fases d'aquest&nbsp;procés. &nbsp;</div>

<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>

<div style="text-align: justify;"><strong>Us esperem el proper dimarts 29 d'abril a les 19h a la seu de la Federació Catalana d'ONG (C Tàpies 1-5, Raval, Barcelona).&nbsp;</strong></div>

<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>

<div style="text-align: center;">Per a més informació poseu-vos en contacte amb nosaltres a:</div>

<div style="text-align: center;"><a href="mailto:auditoriabcn@gmail.com" style="word-wrap: break-word;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #6DC6DD;font-weight: normal;text-decoration: underline;">auditoriabcn@gmail.com</a>&nbsp;<br>
<a href="http://auditoriaciudadana.us6.list-manage1.com/track/click?u=d7b32bb77b3cb44ceb51ec406&amp;id=bf53c0a327&amp;e=85131e42e4" target="_blank" style="word-wrap: break-word;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #6DC6DD;font-weight: normal;text-decoration: underline;">@auditoriaBCN</a>&nbsp;</div>

<div style="text-align: center;"><a href="http://auditoriaciudadana.us6.list-manage.com/track/click?u=d7b32bb77b3cb44ceb51ec406&amp;id=62fc7996c9&amp;e=85131e42e4" style="word-wrap: break-word;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #6DC6DD;font-weight: normal;text-decoration: underline;">www.auditoriaciudadana.net</a><br>
<a href="http://auditoriaciudadana.us6.list-manage.com/track/click?u=d7b32bb77b3cb44ceb51ec406&amp;id=41f015543c&amp;e=85131e42e4" style="word-wrap: break-word;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #6DC6DD;font-weight: normal;text-decoration: underline;">facebook.com/auditoriaciudadanadeuda</a>&nbsp;</div>

                        </td>
                    </tr>
                </tbody></table>

            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="mcnImageBlock" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
    <tbody class="mcnImageBlockOuter">
            <tr>
                <td valign="top" style="padding: 0px;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" class="mcnImageBlockInner">
                    <table align="left" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="mcnImageContentContainer" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
                        <tbody><tr>
                            <td class="mcnImageContent" valign="top" style="padding-right: 0px;padding-left: 0px;padding-top: 0;padding-bottom: 0;text-align: center;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">

                                    <a href="http://auditoriaciudadana.us6.list-manage1.com/track/click?u=d7b32bb77b3cb44ceb51ec406&amp;id=31e2e0f75d&amp;e=85131e42e4" title="" class="" target="_blank" style="word-wrap: break-word;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
                                        <img align="center" alt="" src="https://gallery.mailchimp.com/d7b32bb77b3cb44ceb51ec406/images/logoBcnTWcc089e0cb8276439cb.jpg" width="200" style="max-width: 200px;padding-bottom: 0;display: inline !important;vertical-align: bottom;border: 0;outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;" class="mcnImage">
                                    </a>

                            </td>
                        </tr>
                    </tbody></table>
                </td>
            </tr>
    </tbody>
</table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="mcnShareBlock" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
    <tbody class="mcnShareBlockOuter">
            <tr>
                <td valign="top" style="padding: 9px;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" class="mcnShareBlockInner">
                    <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="mcnShareContentContainer" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
    <tbody><tr>
        <td align="center" style="padding-top: 9px;padding-left: 9px;padding-bottom: 0;padding-right: 9px;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="mcnShareContent" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
                <tbody><tr>
                    <td valign="top" class="mcnShareContentItemContainer" style="mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">

                            <table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
                                <tbody><tr>
                                    <td valign="top" style="padding-right: 10px;padding-bottom: 9px;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" class="mcnShareContentItemContainer">
                                        <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="" class="mcnShareContentItem" style="border-collapse: separate;background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #CCCCCC;border-top-left-radius: 5px;border-top-right-radius: 5px;border-bottom-right-radius: 5px;border-bottom-left-radius: 5px;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
                                            <tbody><tr>
                                                <td align="left" valign="middle" style="padding-top: 5px;padding-right: 10px;padding-bottom: 5px;padding-left: 9px;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
                                                    <table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
                                                        <tbody><tr>
                                                            <td align="center" valign="middle" width="18" class="mcnShareIconContent" style="mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
                                                                <a href="http://auditoriaciudadana.us6.list-manage.com/track/click?u=d7b32bb77b3cb44ceb51ec406&amp;id=1849659508&amp;e=85131e42e4" target="_blank" style="word-wrap: break-word;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;"><img src="http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block/color-facebook-128.png" style="display: block;border: 0;outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;" height="18" width="18" class=""></a>
                                                            </td>
                                                            <td align="left" valign="middle" class="mcnShareTextContent" style="padding-left: 5px;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
                                                                <a href="http://auditoriaciudadana.us6.list-manage.com/track/click?u=d7b32bb77b3cb44ceb51ec406&amp;id=ff75ba9ebc&amp;e=85131e42e4" target="" style="color: #505050;font-family: Arial;font-size: 12px;text-decoration: none;font-weight: normal;line-height: 100%;text-align: center;word-wrap: break-word;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">Share</a>
                                                            </td>
                                                        </tr>
                                                    </tbody></table>
                                                </td>
                                            </tr>
                                        </tbody></table>
                                    </td>
                                </tr>
                            </tbody></table>

                            <table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
                                <tbody><tr>
                                    <td valign="top" style="padding-right: 10px;padding-bottom: 9px;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" class="mcnShareContentItemContainer">
                                        <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="" class="mcnShareContentItem" style="border-collapse: separate;background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #CCCCCC;border-top-left-radius: 5px;border-top-right-radius: 5px;border-bottom-right-radius: 5px;border-bottom-left-radius: 5px;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
                                            <tbody><tr>
                                                <td align="left" valign="middle" style="padding-top: 5px;padding-right: 10px;padding-bottom: 5px;padding-left: 9px;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
                                                    <table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
                                                        <tbody><tr>
                                                            <td align="center" valign="middle" width="18" class="mcnShareIconContent" style="mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
                                                                <a href="http://auditoriaciudadana.us6.list-manage.com/track/click?u=d7b32bb77b3cb44ceb51ec406&amp;id=9e4777049d&amp;e=85131e42e4" target="_blank" style="word-wrap: break-word;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;"><img src="http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block/color-twitter-128.png" style="display: block;border: 0;outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;" height="18" width="18" class=""></a>
                                                            </td>
                                                            <td align="left" valign="middle" class="mcnShareTextContent" style="padding-left: 5px;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
                                                                <a href="http://auditoriaciudadana.us6.list-manage.com/track/click?u=d7b32bb77b3cb44ceb51ec406&amp;id=8058b3cb26&amp;e=85131e42e4" target="" style="color: #505050;font-family: Arial;font-size: 12px;text-decoration: none;font-weight: normal;line-height: 100%;text-align: center;word-wrap: break-word;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">Tweet</a>
                                                            </td>
                                                        </tr>
                                                    </tbody></table>
                                                </td>
                                            </tr>
                                        </tbody></table>
                                    </td>
                                </tr>
                            </tbody></table>

                            <table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
                                <tbody><tr>
                                    <td valign="top" style="padding-right: 0;padding-bottom: 9px;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" class="mcnShareContentItemContainer">
                                        <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="" class="mcnShareContentItem" style="border-collapse: separate;background-color: #FFFFFF;border: 1px solid #CCCCCC;border-top-left-radius: 5px;border-top-right-radius: 5px;border-bottom-right-radius: 5px;border-bottom-left-radius: 5px;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
                                            <tbody><tr>
                                                <td align="left" valign="middle" style="padding-top: 5px;padding-right: 10px;padding-bottom: 5px;padding-left: 9px;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
                                                    <table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
                                                        <tbody><tr>
                                                            <td align="center" valign="middle" width="18" class="mcnShareIconContent" style="mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
                                                                <a href="http://us6.forward-to-friend.com/forward?u=d7b32bb77b3cb44ceb51ec406&amp;id=af1c38ca11&amp;e=85131e42e4" target="_blank" style="word-wrap: break-word;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;"><img src="http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block/color-forwardtofriend-128.png" style="display: block;border: 0;outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;" height="18" width="18" class=""></a>
                                                            </td>
                                                            <td align="left" valign="middle" class="mcnShareTextContent" style="padding-left: 5px;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
                                                                <a href="http://us6.forward-to-friend.com/forward?u=d7b32bb77b3cb44ceb51ec406&amp;id=af1c38ca11&amp;e=85131e42e4" target="" style="color: #505050;font-family: Arial;font-size: 12px;text-decoration: none;font-weight: normal;line-height: 100%;text-align: center;word-wrap: break-word;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">Forward to Friend</a>
                                                            </td>
                                                        </tr>
                                                    </tbody></table>
                                                </td>
                                            </tr>
                                        </tbody></table>
                                    </td>
                                </tr>
                            </tbody></table>

                    </td>
                </tr>
            </tbody></table>
        </td>
    </tr>
</tbody></table>

                </td>
            </tr>
    </tbody>
</table></td>
                                        </tr>
                                    </tbody></table>
                                    <!-- // END BODY -->
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td align="center" valign="top" style="mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
                                    <!-- BEGIN FOOTER // -->
                                    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600" id="templateFooter" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;background-color: #FFFFFF;border-top: 0;border-bottom: 0;">
                                        <tbody><tr>
                                            <td valign="top" class="footerContainer" style="padding-bottom: 9px;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="mcnTextBlock" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
    <tbody class="mcnTextBlockOuter">
        <tr>
            <td valign="top" class="mcnTextBlockInner" style="mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">

                <table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600" class="mcnTextContentContainer" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
                    <tbody><tr>

                        <td valign="top" class="mcnTextContent" style="padding-top: 9px;padding-right: 18px;padding-bottom: 9px;padding-left: 18px;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #606060;font-family: Helvetica;font-size: 11px;line-height: 125%;text-align: left;">

                            <em>Creative Commons Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute - PACD</em><br>
 Ens has fet arribar el teu correu a alguna xerrada, debat, assemblea o plaça. 
Nos has hecho llegar tu correo en alguna charla, debate, asamblea o plaza.<br>
<br>
<strong>Our mailing address is:</strong><br>
<div class="vcard"><span class="org fn">Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute - PACD</span><div class="adr"><div class="street-address">Carrer de les Tàpies, Barcelona, Espanya</div><div class="extended-address">Seu de la Federació Catalana d'ONG</div><span class="locality">Barcelona</span>, <span class="region">Catalunya</span>  <span class="postal-code">08001</span> <div class="country-name">Spain</div><br><a href="http://auditoriaciudadana.us6.list-manage1.com/vcard?u=d7b32bb77b3cb44ceb51ec406&amp;id=46aac5df7d" class="hcard-download">Add us to your address book</a></div>
<br>
<br>
<a class="utilityLink" href="http://auditoriaciudadana.us6.list-manage2.com/unsubscribe?u=d7b32bb77b3cb44ceb51ec406&amp;id=46aac5df7d&amp;e=85131e42e4&amp;c=af1c38ca11" style="word-wrap: break-word;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #606060;font-weight: normal;text-decoration: underline;">unsubscribe from this list</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a class="utilityLink" href="http://auditoriaciudadana.us6.list-manage2.com/profile?u=d7b32bb77b3cb44ceb51ec406&amp;id=46aac5df7d&amp;e=85131e42e4" style="word-wrap: break-word;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #606060;font-weight: normal;text-decoration: underline;">update subscription preferences</a>&nbsp;<br>
<br>
 <a href="http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=monkey_rewards&amp;aid=d7b32bb77b3cb44ceb51ec406&amp;afl=1"><img src="http://cdn-images.mailchimp.com/monkey_rewards/MC_MonkeyReward_15.png" border="0" alt="Email Marketing Powered by MailChimp" title="MailChimp Email Marketing" width="139" height="54"></a>
                        </div></td>
                    </tr>
                </tbody></table>

            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table></td>
                                        </tr>
                                    </tbody></table>
                                    <!-- // END FOOTER -->
                                </td>
                            </tr>
                        </tbody></table>
                        <!-- // END TEMPLATE -->
                    </td>
                </tr>
            </tbody></table>
        </center>
    .</div></div></div></div></div></div></div></div>
</div></div><br><style type="text/css">
                body,#bodyTable,#bodyCell{
                        height:100% !important;
                        margin:0;
                        padding:0;
                        width:100% !important;
                }
                table{
                        border-collapse:collapse;
                }
                img,a img{
                        border:0;
                        outline:none;
                        text-decoration:none;
                }
                h1,h2,h3,h4,h5,h6{
                        margin:0;
                        padding:0;
                }
                p{
                        margin:1em 0;
                        padding:0;
                }
                a{
                        word-wrap:break-word;
                }
                .ReadMsgBody{
                        width:100%;
                }
                .ExternalClass{
                        width:100%;
                }
                .ExternalClass,.ExternalClass p,.ExternalClass span,.ExternalClass font,.ExternalClass td,.ExternalClass div{
                        line-height:100%;
                }
                table,td{
                        mso-table-lspace:0pt;
                        mso-table-rspace:0pt;
                }
                #outlook a{
                        padding:0;
                }
                img{
                        -ms-interpolation-mode:bicubic;
                }
                body,table,td,p,a,li,blockquote{
                        -ms-text-size-adjust:100%;
                        -webkit-text-size-adjust:100%;
                }
                #bodyCell{
                        padding:20px;
                }
                .mcnImage{
                        vertical-align:bottom;
                }
                .mcnTextContent img{
                        height:auto !important;
                }
                body,#bodyTable{
                        background-color:#F2F2F2;
                }
                #bodyCell{
                        border-top:0;
                }
                #templateContainer{
                        border:0;
                }
                h1{
                        color:#606060 !important;
                        display:block;
                        font-family:Helvetica;
                        font-size:40px;
                        font-style:normal;
                        font-weight:bold;
                        line-height:125%;
                        letter-spacing:-1px;
                        margin:0;
                        text-align:left;
                }
                h2{
                        color:#404040 !important;
                        display:block;
                        font-family:Helvetica;
                        font-size:26px;
                        font-style:normal;
                        font-weight:bold;
                        line-height:125%;
                        letter-spacing:-.75px;
                        margin:0;
                        text-align:left;
                }
                h3{
                        color:#606060 !important;
                        display:block;
                        font-family:Helvetica;
                        font-size:18px;
                        font-style:normal;
                        font-weight:bold;
                        line-height:125%;
                        letter-spacing:-.5px;
                        margin:0;
                        text-align:left;
                }
                h4{
                        color:#808080 !important;
                        display:block;
                        font-family:Helvetica;
                        font-size:16px;
                        font-style:normal;
                        font-weight:bold;
                        line-height:125%;
                        letter-spacing:normal;
                        margin:0;
                        text-align:left;
                }
                #templatePreheader{
                        background-color:#FFFFFF;
                        border-top:0;
                        border-bottom:0;
                }
                .preheaderContainer .mcnTextContent,.preheaderContainer .mcnTextContent p{
                        color:#606060;
                        font-family:Helvetica;
                        font-size:11px;
                        line-height:125%;
                        text-align:left;
                }
                .preheaderContainer .mcnTextContent a{
                        color:#606060;
                        font-weight:normal;
                        text-decoration:underline;
                }
                #templateHeader{
                        background-color:#FFFFFF;
                        border-top:0;
                        border-bottom:0;
                }
                .headerContainer .mcnTextContent,.headerContainer .mcnTextContent p{
                        color:#606060;
                        font-family:Helvetica;
                        font-size:15px;
                        line-height:150%;
                        text-align:left;
                }
                .headerContainer .mcnTextContent a{
                        color:#6DC6DD;
                        font-weight:normal;
                        text-decoration:underline;
                }
                #templateBody{
                        background-color:#FFFFFF;
                        border-top:0;
                        border-bottom:0;
                }
                .bodyContainer .mcnTextContent,.bodyContainer .mcnTextContent p{
                        color:#606060;
                        font-family:Helvetica;
                        font-size:15px;
                        line-height:150%;
                        text-align:left;
                }
                .bodyContainer .mcnTextContent a{
                        color:#6DC6DD;
                        font-weight:normal;
                        text-decoration:underline;
                }
                #templateFooter{
                        background-color:#FFFFFF;
                        border-top:0;
                        border-bottom:0;
                }
                .footerContainer .mcnTextContent,.footerContainer .mcnTextContent p{
                        color:#606060;
                        font-family:Helvetica;
                        font-size:11px;
                        line-height:125%;
                        text-align:left;
                }
                .footerContainer .mcnTextContent a{
                        color:#606060;
                        font-weight:normal;
                        text-decoration:underline;
                }
        @media only screen and (max-width: 480px){
                body,table,td,p,a,li,blockquote{
                        -webkit-text-size-adjust:none !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                body{
                        width:100% !important;
                        min-width:100% !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                td[id=bodyCell]{
                        padding:10px !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                table[class=mcnTextContentContainer]{
                        width:100% !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                table[class=mcnBoxedTextContentContainer]{
                        width:100% !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                table[class=mcpreview-image-uploader]{
                        width:100% !important;
                        display:none !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                img[class=mcnImage]{
                        width:100% !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                table[class=mcnImageGroupContentContainer]{
                        width:100% !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                td[class=mcnImageGroupContent]{
                        padding:9px !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                td[class=mcnImageGroupBlockInner]{
                        padding-bottom:0 !important;
                        padding-top:0 !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                tbody[class=mcnImageGroupBlockOuter]{
                        padding-bottom:9px !important;
                        padding-top:9px !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                table[class=mcnCaptionTopContent],table[class=mcnCaptionBottomContent]{
                        width:100% !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                table[class=mcnCaptionLeftTextContentContainer],table[class=mcnCaptionRightTextContentContainer],table[class=mcnCaptionLeftImageContentContainer],table[class=mcnCaptionRightImageContentContainer],table[class=mcnImageCardLeftTextContentContainer],table[class=mcnImageCardRightTextContentContainer]{
                        width:100% !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                td[class=mcnImageCardLeftImageContent],td[class=mcnImageCardRightImageContent]{
                        padding-right:18px !important;
                        padding-left:18px !important;
                        padding-bottom:0 !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                td[class=mcnImageCardBottomImageContent]{
                        padding-bottom:9px !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                td[class=mcnImageCardTopImageContent]{
                        padding-top:18px !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                td[class=mcnImageCardLeftImageContent],td[class=mcnImageCardRightImageContent]{
                        padding-right:18px !important;
                        padding-left:18px !important;
                        padding-bottom:0 !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                td[class=mcnImageCardBottomImageContent]{
                        padding-bottom:9px !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                td[class=mcnImageCardTopImageContent]{
                        padding-top:18px !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                table[class=mcnCaptionLeftContentOuter] td[class=mcnTextContent],table[class=mcnCaptionRightContentOuter] td[class=mcnTextContent]{
                        padding-top:9px !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                td[class=mcnCaptionBlockInner] table[class=mcnCaptionTopContent]:last-child td[class=mcnTextContent]{
                        padding-top:18px !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                td[class=mcnBoxedTextContentColumn]{
                        padding-left:18px !important;
                        padding-right:18px !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                td[class=mcnTextContent]{
                        padding-right:18px !important;
                        padding-left:18px !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                table[id=templateContainer],table[id=templatePreheader],table[id=templateHeader],table[id=templateBody],table[id=templateFooter]{
                        max-width:600px !important;
                        width:100% !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                h1{
                        font-size:24px !important;
                        line-height:125% !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                h2{
                        font-size:20px !important;
                        line-height:125% !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                h3{
                        font-size:18px !important;
                        line-height:125% !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                h4{
                        font-size:16px !important;
                        line-height:125% !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                table[class=mcnBoxedTextContentContainer] td[class=mcnTextContent],td[class=mcnBoxedTextContentContainer] td[class=mcnTextContent] p{
                        font-size:18px !important;
                        line-height:125% !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                table[id=templatePreheader]{
                        display:block !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                td[class=preheaderContainer] td[class=mcnTextContent],td[class=preheaderContainer] td[class=mcnTextContent] p{
                        font-size:14px !important;
                        line-height:115% !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                td[class=headerContainer] td[class=mcnTextContent],td[class=headerContainer] td[class=mcnTextContent] p{
                        font-size:18px !important;
                        line-height:125% !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                td[class=bodyContainer] td[class=mcnTextContent],td[class=bodyContainer] td[class=mcnTextContent] p{
                        font-size:18px !important;
                        line-height:125% !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                td[class=footerContainer] td[class=mcnTextContent],td[class=footerContainer] td[class=mcnTextContent] p{
                        font-size:14px !important;
                        line-height:115% !important;
                }

}        @media only screen and (max-width: 480px){
                td[class=footerContainer] a[class=utilityLink]{
                        display:block !important;
                }

}</style></body></html>