<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html charset=windows-1252"></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;"><div><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;"><div style="text-align: center; "><i>Si us plau, ajudeu-nos a fer difusió entre persones que puguin estar interessades en participar en una Auditoria Ciutadana a Catalunya</i></div><div><br></div><b style="font-size: 14px;"><div style="text-align: center;"><b>Independents de qui?&nbsp;</b></div></b><span style="font-size: 12px;"><div style="text-align: center;"><b>Vine a conèixer com el deute català ens fa cada cop més esclaves</b></div></span><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;">Dimarts 29 d'Abril de 19 a 21h</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;">Seu de la Federació Catalana d'ONG&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;">C Tàpies 1-5, Raval, Barcelona (&lt;M&gt; Paral·lel / Drassanes)</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;">Les administracions de la Generalitat de Catalunya devien a 31 de desembre de 2013 un total de 57.122 milions d'euros a bancs, mercats financers i a l'Estat espanyol.&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;">Aquesta xifra creix cada dia que passa.&nbsp;<b>El deute públic a Catalunya s'ha triplicat des de l'inici de la crisi</b>.&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;">Cada català i cada catalana hem passat de deure poc més de 2.200 euros a l'any 2007 a&nbsp;<b>7.666€ per càpita</b>&nbsp;només pels deutes acumulats pel govern de Catalunya.&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><b>L'any 2013 s'han destinat 8.983 milions d'euros a pagar el deute</b>, principal partida de despeses, per sobre de sanitat (8.215 milions €). A més de 1.761 milions d'€ pagats en interessos. &nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;">Durant l'any 2014 pagarem 7.788 milions d'euros pel retorn del deute i els seus interessos (més de 2.000 milions dels quals en interessos).&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;">Aquesta xifra equival al&nbsp;<b>28% de tot el pressupost</b>&nbsp;de 2014 (incloses les despeses financeres i el retorn del capital del deute), sempre i quan l'executat no superi el pressupostat.&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;">El pagament del deute previst per al 2014 serà superior al pressupost de les partides d'Ensenyament, Cultura, Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Benestar social i Família, Empresa i&nbsp;Ocupació i Justícia, totes juntes. Xifra que contrasta amb les retallades pressupostàries en àmbits com la Sanitat, Educació o Benestar Social, entre d'altres.&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(20, 24, 35); font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><b><i style="font-size: 12px;">Com hem arribat a aquesta situació?</i></b></div><div style="text-align: center;"><b><i style="font-size: 12px;">A qui devem aquests recursos?</i></b></div><div style="text-align: center;"><b><i style="font-size: 12px;">És aquest un deute públic molt elevat?</i></b></div><div style="text-align: center;"><b><i style="font-size: 12px;">Qui se n'ha beneficiat i qui està pagant els plats trencats de l'endeutament?</i></b></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;">Des de la&nbsp;</span><a href="http://auditoriaciudadana.net/nodo/barcelona/"><b style="font-size: 12px;">Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute</b></a><span style="font-size: 12px;">&nbsp;hem començat a analitzar les dades disponibles per poder comprendre millor el procés d'endeutament a Catalunya i als Països Catalans. Estem elaborant un&nbsp;seguit d'informes i materials que esperem tenir llestos de cara a la tardor. Esperem que les dades i el seu anàlisi puguin esperonar&nbsp;<b>Auditories Ciutadanes del Deute a Catalunya</b>. És per això que volem&nbsp;compartir amb tothom que hi tingui interès els primers resultats d'aquest treball,&nbsp;</span><b style="font-size: 12px;">el proper 29 d'abril</b><span style="font-size: 12px;">&nbsp;amb un&nbsp;</span><b style="font-size: 12px;">taller obert a tothom&nbsp;</b><span style="font-size: 12px;">qui tingui ganes de treballar en el tema o per a qui aquesta informació pugui ser d'utilitat en la seva militància.&nbsp;No es tracta d'un anàlisi acabat ni disposem de totes les dades, però pensem que les dades disponibles i els anàlisi preliminars&nbsp;que hem fet són suficients per començar a comprendre aquesta evolució del deute públic a casa nostra. Esperem també que en aquest compartir ens pugueu ajudar a definir i engegar les següents fases d'aquest&nbsp;procés. &nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><b>Us esperem el proper dimarts 29 d'abril a les 19h a la seu de la Federació Catalana d'ONG (C Tàpies 1-5, Raval, Barcelona).&nbsp;</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;">Per a més informació poseu-vos en contacte amb nosaltres a:</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><a href="mailto:auditoriabcn@gmail.com">auditoriabcn@gmail.com</a>&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">                </span>@auditoriaBCN&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">                </span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><a href="http://www.auditoriaciudadana.net/">www.auditoriaciudadana.net</a><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">        </span><a href="http://facebook.com/auditoriaciudadanadeuda">facebook.com/auditoriaciudadanadeuda</a>&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img height="652" width="960" apple-width="yes" apple-height="yes" apple-inline="yes" id="5C7B668F-336F-4BCA-A67F-BFF67DD1EA15" src="cid:85360908-0F92-4B6C-91FA-EAD20C9CE089"></div></div></div><br></body></html>