<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html charset=iso-8859-1"></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;"><div apple-content-edited="true"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;"><br></div></div><div><div><div dir="ltr"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600" id="templateContainer" style="border-collapse: collapse; border: 0px; font-family: Times; font-size: inherit; background-color: rgb(242, 242, 242);">

<tbody><tr><td align="center" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600" id="templatePreheader" style="border-collapse:collapse;background-color:rgb(255,255,255);border-top-width:0px;border-bottom-width:0px">

<tbody><tr><td valign="top" class="" style="padding-top:9px"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="" style="border-collapse:collapse"><tbody class=""><tr><td valign="top" class=""><table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="366" class="" style="border-collapse:collapse">

<tbody><tr><td valign="top" class="" style="color:rgb(96,96,96);font-family:Helvetica;font-size:11px;line-height:13px;padding:9px 0px 9px 18px"><strong><span style="font-size:18px">11, 12 i 13 d'Abril 2014 a Barcelona</span></strong></td>

</tr></tbody></table><table align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="197" class="" style="border-collapse:collapse"><tbody><tr><td valign="top" class="" style="color:rgb(96,96,96);font-family:Helvetica;font-size:11px;line-height:13px;padding:9px 18px 9px 0px">

<a href="http://us6.campaign-archive2.com/?u=d7b32bb77b3cb44ceb51ec406&amp;id=c3848e3123&amp;e=[UNIQID]" target="_blank" style="word-wrap:break-word;color:rgb(96,96,96)">Mira aquest correu en el teu navegador</a></td></tr>

</tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td align="center" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600" id="templateHeader" style="border-collapse:collapse;background-color:rgb(255,255,255);border-top-width:0px;border-bottom-width:0px">

<tbody><tr><td valign="top" class=""><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="" style="border-collapse:collapse"><tbody class=""><tr><td valign="top" class="" style="padding:9px"><table align="left" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="" style="border-collapse:collapse">

<tbody><tr><td class="" valign="top" style="padding:0px 9px;text-align:center"><a href="http://fscat.blog.pangea.org/fscat2014/" title="" class="" target="_blank" style="word-wrap:break-word"><img align="center" alt="" src="https://gallery.mailchimp.com/d7b32bb77b3cb44ceb51ec406/images/fscatff4546.jpg" width="254" class="" style="border: 0px; outline: none; text-decoration: none; vertical-align: bottom; max-width: 254px; padding-bottom: 0px; display: inline !important;"></a></td>

</tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td align="center" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600" id="templateBody" style="border-collapse:collapse;background-color:rgb(255,255,255);border-top-width:0px;border-bottom-width:0px">

<tbody><tr><td valign="top" class=""><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="" style="border-collapse:collapse"><tbody class=""><tr><td valign="top" class=""><table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600" class="" style="border-collapse:collapse">

<tbody><tr><td valign="top" class="" style="color:rgb(96,96,96);font-family:Helvetica;font-size:15px;line-height:22px;padding:9px 18px"><div style="text-align:center"><span style="font-size:24px"><strong>Des de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute et convidem al Fòrum Social Català.&nbsp;<br>

Vens?</strong></span><br><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,verdana,segoe,sans-serif">"<em>El Fòrum Social Català (FSCat) torna el 2014 per oferir un espai de reflexió, trobada i confluència a la ciutadania i als moviments socials catalans, per proposar un altre món possible davant el model capitalista que dia rere dia aprofundeix en les seves polítiques&nbsp;neoliberals, espoliant els recursos dels pobles dels països més empobrits</em>".<br>

Des de la&nbsp;<a href="http://auditoriaciudadana.net/" target="_blank" style="word-wrap:break-word;color:rgb(109,198,221)">PACD</a>&nbsp;ens hem volgut sumar a aquesta nova edició del FSCat no només donant suport a la seva&nbsp;<a href="http://fscat.blog.pangea.org/fscat2014/crida-forum-social-catala-2014/" target="_blank" style="word-wrap:break-word;color:rgb(109,198,221)">crida</a>, sinó proposant dos tallers. Et convidem a que els propers 11, 12 i 13 d'abril vinguis amb nosaltres a aquesta nova edició del FSCat.&nbsp;<a href="http://fscat.blog.pangea.org/fscat2014/programa-del-fscat2014/" target="_blank" style="word-wrap:break-word;color:rgb(109,198,221)">Aquí</a>&nbsp;pots consultar el&nbsp;<a href="http://fscat.blog.pangea.org/fscat2014/programa-del-fscat2014/" target="_blank" style="word-wrap:break-word;color:rgb(109,198,221)">programa</a>&nbsp;sencer, des de la PACD t'animem especialment a que participis en els següents&nbsp;tallers:</span></span></div>

</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td align="center" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600" id="templateColumns" style="border-collapse:collapse;background-color:rgb(255,255,255);border-top-width:0px;border-bottom-width:0px">

<tbody><tr><td align="left" valign="top" class="" width="50%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="" style="border-collapse:collapse"><tbody><tr><td valign="top" class=""><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="" style="border-collapse:collapse">

<tbody class=""><tr><td class="" valign="top" style="padding:9px"><table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="" width="false" style="border-collapse:collapse"><tbody><tr><td class="" align="left" valign="top" style="padding:0px 9px 9px">

<img alt="" src="https://gallery.mailchimp.com/d7b32bb77b3cb44ceb51ec406/images/10014680_10152308716077118_4365425588248146489_n.jpg" width="264" class="" style="border: 0px; outline: none; vertical-align: bottom; max-width: 960px;"></td>

</tr><tr><td class="" valign="top" width="264" style="color:rgb(96,96,96);font-family:Helvetica;font-size:15px;line-height:22px;padding:0px 9px"><span style="font-family: tahoma, verdana, segoe, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><strong>12 d'Abril de 12 a 14h. Aula 2.3</strong><br>

Amb el taller "<strong><span style="line-height:normal">Estratègies globals contra el deute i l'austeritat: Auditoria ciutadana i altres lluites</span></strong>" hem volgut fomentar un espai de trobada per a&nbsp;<strong>posar en comú els qui, què i com de les nostres lluites</strong>. Diferents moviments i grups lluitant en àmbits com la sanitat, educació, vivenda, energia, pau, finances, democràcia o relacions Nord Sud, compartirem qui som, quins drets estem defensant o quines retallades estem patint, qui ens està retallant, i quines estratègies principals seguim. Farem entre totes un mapa de lluites i estratègies. Seguirem&nbsp;</span><span style="font-size:12px"><span style="font-family:tahoma,verdana,segoe,sans-serif"><a href="http://issuu.com/auditoriabcn/docs/tallerfscat_esquema" target="_blank" style="word-wrap:break-word;color:rgb(109,198,221)">l'esquema</a></span></span><span style="font-family: tahoma, verdana, segoe, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;que podeu trobar&nbsp;</span><span style="font-size:12px"><span style="font-family:tahoma,verdana,segoe,sans-serif"><a href="http://issuu.com/auditoriabcn/docs/tallerfscat_esquema" target="_blank" style="word-wrap:break-word;color:rgb(109,198,221)">aquí</a></span></span><span style="font-family: tahoma, verdana, segoe, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">.&nbsp;</span><br>

&nbsp;</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td><td align="left" valign="top" class="" width="50%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="" style="border-collapse:collapse">

<tbody><tr><td valign="top" class=""><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="" style="border-collapse:collapse"><tbody class=""><tr><td class="" valign="top" style="padding:9px"><table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="" width="false" style="border-collapse:collapse">

<tbody><tr><td class="" align="left" valign="top" style="padding:0px 9px 9px"><img alt="" src="https://gallery.mailchimp.com/d7b32bb77b3cb44ceb51ec406/images/969331_10152271146352118_1328485920_n.jpg" width="264" class="" style="border: 0px; outline: none; vertical-align: bottom; max-width: 960px;"></td>

</tr><tr><td class="" valign="top" width="264" style="color:rgb(96,96,96);font-family:Helvetica;font-size:15px;line-height:22px;padding:0px 9px"><strong style="font-family: tahoma, verdana, segoe, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">12&nbsp;d'Abril de 16 a 18h. Aula 3.4</strong><br style="font-family: tahoma, verdana, segoe, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">

<span style="font-family: tahoma, verdana, segoe, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">Els&nbsp;<a href="http://ocmunicipal.net/" target="_blank" style="word-wrap:break-word;color:rgb(109,198,221)"><strong>Observatoris Ciutadans Municipals</strong></a>(OCMs) són grups de persones del mateix municipi dedicades a fomentar la transparència i la participació ciutadana en la seva localitat. Des de la PACD, els entenem com a espais oberts, organitzats i autogestionats. Els considerem útils per impulsar auditories ciutadanes municipals perquè potencien&nbsp;<strong>el control des de la base, des de la ciutadania</strong>, especialment en temes pressupostaris i en tot el que es refereix al deute públic. En el taller presentarem l'eina que podeu consultar&nbsp;</span><a href="http://demo.ocax.net/" target="_blank" style="word-wrap:break-word;color:rgb(109,198,221);font-family:tahoma,verdana,segoe,sans-serif;font-size:12px;text-align:justify">aquí</a><span style="font-family: tahoma, verdana, segoe, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;i les experiències d'OCMs a diferents localitats.</span></td>

</tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td align="center" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600" id="templateFooter" style="border-collapse:collapse;background-color:rgb(255,255,255);border-top-width:0px;border-bottom-width:0px">

<tbody><tr><td valign="top" class="" style="padding-bottom:9px"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="" style="border-collapse:collapse"><tbody class=""><tr><td valign="top" class="" style="padding:9px">

<table align="left" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="" style="border-collapse:collapse"><tbody><tr><td class="" valign="top" style="padding:0px 9px"><a href="http://fscat.blog.pangea.org/fscat2014/programa-del-fscat2014/" title="" class="" target="_blank" style="word-wrap:break-word"><img align="left" alt="" src="https://gallery.mailchimp.com/d7b32bb77b3cb44ceb51ec406/images/Poster_FSCat2014_def.jpg" width="564" class="" style="border: 0px; outline: none; text-decoration: none; vertical-align: bottom; max-width: 1169px; padding-bottom: 0px; display: inline !important;"></a></td>

</tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="" style="border-collapse:collapse"><tbody class=""><tr><td valign="top" class=""><table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600" class="" style="border-collapse:collapse">

<tbody><tr><td valign="top" class="" style="color:rgb(96,96,96);font-family:Helvetica;font-size:11px;line-height:13px;padding:9px 18px"><div style="text-align:center"><a href="http://fscat.blog.pangea.org/fscat2014/" target="_blank" style="word-wrap:break-word;color:rgb(96,96,96)">http://fscat.blog.pangea.org/fscat2014/<br>

@</a><a href="https://twitter.com/FSCat2014" target="_blank" style="word-wrap:break-word;color:rgb(96,96,96)">fscat2014</a><br><a href="https://www.facebook.com/forumsocialcatala" target="_blank" style="word-wrap:break-word;color:rgb(96,96,96)">https://www.facebook.com/forumsocialcatala</a></div>

</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="" style="border-collapse:collapse"><tbody class=""><tr><td class="" valign="top" style="padding:9px 18px">

<table align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="" width="100%" style="border-collapse:collapse;border:1px solid rgb(153,153,153)"><tbody><tr><td class="" align="left" valign="top" style="padding:0px">

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=5rd_ZjYAa94" title="" class="" target="_blank" style="word-wrap:break-word"><img alt="" src="https://gallery.mailchimp.com/d7b32bb77b3cb44ceb51ec406/images/Captura_de_pantalla_2014_04_10_a_les_0.19.26.png" width="564" class="" style="border: 0px; outline: none; text-decoration: none; vertical-align: bottom; max-width: 639px;"></a></td>

</tr><tr><td class="" valign="top" width="546" style="color:rgb(96,96,96);font-family:Helvetica;font-size:11px;line-height:13px;padding:9px 18px"><div style="text-align:center">[Vídeo]&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/watch?v=5rd_ZjYAa94" target="_blank" style="word-wrap:break-word;color:rgb(96,96,96)">Per què has de venir al Fòrum Social Català?</a></div>

</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="" style="border-collapse:collapse"><tbody class=""><tr><td class="" valign="top" style="padding:9px 18px">

<table align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="" width="100%" style="border-collapse:collapse;border:1px solid rgb(153,153,153)"><tbody><tr><td class="" align="center" valign="top" style="padding:18px 18px 0px">

<a href="http://auditoriaciudadana.net/" title="" class="" target="_blank" style="word-wrap:break-word"><img alt="" src="https://gallery.mailchimp.com/d7b32bb77b3cb44ceb51ec406/images/logoBcnTWcc089e0cb827.jpg" width="200" class="" style="border: 0px; outline: none; text-decoration: none; vertical-align: bottom; max-width: 200px;"></a></td>

</tr><tr><td class="" valign="top" width="528" style="color:rgb(96,96,96);font-family:Helvetica;font-size:11px;line-height:13px;padding:9px 18px"><div style="text-align:center"><a href="http://www.auditoriaciudadana.net/" target="_blank" style="word-wrap:break-word;color:rgb(96,96,96)">http://www.auditoriaciudadana.net</a><br>

<a href="http://twitter.com/AuditoriaBCN" target="_blank" style="word-wrap:break-word;color:rgb(96,96,96)">@AuditoriaBCN</a><br><a href="http://facebook.com/AuditoriaCiudadanaDeuda" target="_blank" style="word-wrap:break-word;color:rgb(96,96,96)">http://facebook.com/AuditoriaCiudadanaDeuda</a></div>

</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="" style="border-collapse:collapse"><tbody class=""><tr><td valign="top" class="" style="padding:9px">

<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="" style="border-collapse:collapse"><tbody><tr><td align="center" style="padding:9px 9px 0px"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="" style="border-collapse:collapse">

<tbody><tr><td valign="top" class=""><table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse"><tbody><tr><td valign="top" class="" style="padding-right:10px;padding-bottom:9px"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="" class="" style="border:1px solid rgb(204,204,204);border-top-left-radius:5px;border-top-right-radius:5px;border-bottom-right-radius:5px;border-bottom-left-radius:5px">

<tbody><tr><td align="left" valign="middle" style="padding:5px 10px 5px 9px"><table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="" style="border-collapse:collapse"><tbody><tr><td align="center" valign="middle" width="18" class="">

<a href="http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FSk7kT" target="_blank" style="word-wrap:break-word"><img src="https://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block/color-facebook-128.png" height="18" width="18" class="" style="border: 0px; outline: none; text-decoration: none; display: block;"></a></td>

<td align="left" valign="middle" class="" style="padding-left:5px"><a href="http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FSk7kT" target="" style="word-wrap:break-word;color:rgb(80,80,80);font-family:Arial;font-size:12px;text-decoration:none;line-height:12px;text-align:center">Share</a></td>

</tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse"><tbody><tr><td valign="top" class="" style="padding-right:10px;padding-bottom:9px">

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="" class="" style="border:1px solid rgb(204,204,204);border-top-left-radius:5px;border-top-right-radius:5px;border-bottom-right-radius:5px;border-bottom-left-radius:5px">

<tbody><tr><td align="left" valign="middle" style="padding:5px 10px 5px 9px"><table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="" style="border-collapse:collapse"><tbody><tr><td align="center" valign="middle" width="18" class="">

<a href="http://twitter.com/intent/tweet?text=La+PACD+al+F%C3%B2rum+Social+Catal%C3%A0+-+Ens+veiem+el+%2312A%21:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FSk7kT" target="_blank" style="word-wrap:break-word"><img src="https://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block/color-twitter-128.png" height="18" width="18" class="" style="border: 0px; outline: none; text-decoration: none; display: block;"></a></td>

<td align="left" valign="middle" class="" style="padding-left:5px"><a href="http://twitter.com/intent/tweet?text=La+PACD+al+F%C3%B2rum+Social+Catal%C3%A0+-+Ens+veiem+el+%2312A%21:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FSk7kT" target="" style="word-wrap:break-word;color:rgb(80,80,80);font-family:Arial;font-size:12px;text-decoration:none;line-height:12px;text-align:center">Tweet</a></td>

</tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse"><tbody><tr><td valign="top" class="" style="padding-right:0px;padding-bottom:9px">

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="" class="" style="border:1px solid rgb(204,204,204);border-top-left-radius:5px;border-top-right-radius:5px;border-bottom-right-radius:5px;border-bottom-left-radius:5px">

<tbody><tr><td align="left" valign="middle" style="padding:5px 10px 5px 9px"><table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="" style="border-collapse:collapse"><tbody><tr><td align="center" valign="middle" width="18" class="">

<a href="http://us6.forward-to-friend1.com/forward?u=d7b32bb77b3cb44ceb51ec406&amp;id=c3848e3123&amp;e=[UNIQID]" target="_blank" style="word-wrap:break-word"><img src="https://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block/color-forwardtofriend-128.png" height="18" width="18" class="" style="border: 0px; outline: none; text-decoration: none; display: block;"></a></td>

<td align="left" valign="middle" class="" style="padding-left:5px"><a href="http://us6.forward-to-friend1.com/forward?u=d7b32bb77b3cb44ceb51ec406&amp;id=c3848e3123&amp;e=[UNIQID]" target="" style="word-wrap:break-word;color:rgb(80,80,80);font-family:Arial;font-size:12px;text-decoration:none;line-height:12px;text-align:center">Forward to Friend</a></td>

</tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="" style="border-collapse:collapse">

<tbody class=""><tr><td align="center" valign="top" class="" style="padding:9px"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="" style="border-collapse:collapse"><tbody><tr><td align="center" style="padding-left:9px;padding-right:9px">

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="" style="border-collapse:collapse"><tbody><tr><td valign="top" style="padding-top:9px;padding-right:9px;padding-left:9px"><table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse">

<tbody><tr><td valign="top" class="" style="padding-right:10px;padding-bottom:9px"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="" style="border-collapse:collapse"><tbody><tr><td align="left" valign="middle" style="padding:5px 10px 5px 9px">

<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="" style="border-collapse:collapse"><tbody><tr><td align="center" valign="middle" width="18" class=""><a href="https://www.facebook.com/AuditoriaCiudadanaDeuda" target="_blank" style="word-wrap:break-word"><img src="https://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block/color-facebook-128.png" height="24" width="24" class="" style="border: 0px; outline: none; text-decoration: none; display: block;"></a></td>

</tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse"><tbody><tr><td valign="top" class="" style="padding-right:10px;padding-bottom:9px">

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="" style="border-collapse:collapse"><tbody><tr><td align="left" valign="middle" style="padding:5px 10px 5px 9px"><table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="" style="border-collapse:collapse">

<tbody><tr><td align="center" valign="middle" width="18" class=""><a href="http://www.twitter.com/auditoriabcn" target="_blank" style="word-wrap:break-word"><img src="https://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block/color-twitter-128.png" height="24" width="24" class="" style="border: 0px; outline: none; text-decoration: none; display: block;"></a></td>

</tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse"><tbody><tr><td valign="top" class="" style="padding-right:10px;padding-bottom:9px">

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="" style="border-collapse:collapse"><tbody><tr><td align="left" valign="middle" style="padding:5px 10px 5px 9px"><table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="" style="border-collapse:collapse">

<tbody><tr><td align="center" valign="middle" width="18" class=""><a href="https://www.youtube.com/channel/UCWo3SBUa01Kp8RU0r-FBk-g?feature=mhee" target="_blank" style="word-wrap:break-word"><img src="https://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block/color-youtube-128.png" height="24" width="24" class="" style="border: 0px; outline: none; text-decoration: none; display: block;"></a></td>

</tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse"><tbody><tr><td valign="top" class="" style="padding-right:10px;padding-bottom:9px">

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="" style="border-collapse:collapse"><tbody><tr><td align="left" valign="middle" style="padding:5px 10px 5px 9px"><table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="" style="border-collapse:collapse">

<tbody><tr><td align="center" valign="middle" width="18" class=""><a href="http://auditoriaciudadana.net/" target="_blank" style="word-wrap:break-word"><img src="https://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block/color-link-128.png" height="24" width="24" class="" style="border: 0px; outline: none; text-decoration: none; display: block;"></a></td>

</tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse"><tbody><tr><td valign="top" class="" style="padding-right:0px;padding-bottom:9px">

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="" style="border-collapse:collapse"><tbody><tr><td align="left" valign="middle" style="padding:5px 10px 5px 9px"><table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="" style="border-collapse:collapse">

<tbody><tr><td align="center" valign="middle" width="18" class=""><a href="mailto:auditoriabcn@gmail.com" target="_blank" style="word-wrap:break-word"><img src="https://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block/color-forwardtofriend-128.png" height="24" width="24" class="" style="border: 0px; outline: none; text-decoration: none; display: block;"></a></td>

</tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="" style="border-collapse:collapse">

<tbody class=""><tr><td valign="top" class=""><table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600" class="" style="border-collapse:collapse"><tbody><tr><td valign="top" class="" style="color:rgb(96,96,96);font-family:Helvetica;font-size:11px;line-height:13px;padding:9px 18px">

<div style="text-align:center"><em style="background-color:rgb(242,242,242);font-family:helvetica">Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute</em><em>&nbsp;2014 Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute - PACD.</em><br>Ens has fet arribar el teu correu a alguna xerrada, debat, assemblea o plaça. Nos has hecho llegar tu correo en alguna charla, debate, asamblea o plaza.<br>

<br><strong>La nostra adreça és:</strong><br><div class=""><span class="">Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute - PACD</span><div class=""><div class="">Carrer de les Tàpies, Barcelona, Espanya</div><div class="">Seu de la Federació Catalana d'ONG</div>

<span class="">Barcelona</span>,&nbsp;<span class="">Catalunya</span>&nbsp;<span class="">08001</span><div class="">Spain</div><br><a href="http://auditoriaciudadana.us6.list-manage.com/vcard?u=d7b32bb77b3cb44ceb51ec406&amp;id=00bc78bd03" class="" style="word-wrap:break-word;color:rgb(96,96,96)">Add us to your address book</a></div>

<br><br><a class="" href="http://auditoriaciudadana.us6.list-manage.com/unsubscribe?u=d7b32bb77b3cb44ceb51ec406&amp;id=00bc78bd03&amp;e=[UNIQID]&amp;c=c3848e3123" style="word-wrap:break-word;color:rgb(96,96,96)">desusscribir-se</a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a class="" href="http://auditoriaciudadana.us6.list-manage.com/profile?u=d7b32bb77b3cb44ceb51ec406&amp;id=00bc78bd03&amp;e=[UNIQID]" style="word-wrap:break-word;color:rgb(96,96,96)">a</a><a href="http://auditoriaciudadana.us6.list-manage.com/profile?u=d7b32bb77b3cb44ceb51ec406&amp;id=00bc78bd03&amp;e=[UNIQID]" target="_blank" style="word-wrap:break-word;color:rgb(96,96,96)">ctualitzar les preferències de subscripció</a>&nbsp;</div>

</div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><div><div dir="ltr"><div><font color="#666666"><font face="arial, sans-serif"><b>_______________________________________________________<br>

<br>Plataforma Auditoria</b></font><b style="font-family:arial,sans-serif;font-size:13px">&nbsp;Ciudadana de la Deuda - PACD Barcelona.</b></font></div><div><font color="#666666"><b style="font-family:arial,sans-serif;font-size:13px">¡NO debemos, NO pagamos!</b></font></div>

<div><font color="#666666"><b style="font-family:arial,sans-serif;font-size:13px"><br></b></font></div><div><font color="#666666"><a href="https://www.google.com/calendar/embed?src=5ufg5a40bm45v7t77fvfft798g%40group.calendar.google.com&amp;ctz=Europe/Madrid" target="_blank">Agenda PACD Barcelona</a><br>

<br>Web:</font><span style="color:rgb(136,136,136)"> <span style="color:rgb(51,51,255)"><a href="http://www.auditoriaciudadana.net/" target="_blank">www.auditoriaciudadana.net</a><span style="color:rgb(204,0,0)"></span><br>

</span></span></div><div><font color="#666666">Facebook: </font><span style="color:rgb(102,0,204)"><a href="http://www.facebook.com/AuditoriaCiudadanaDeuda" target="_blank">www.facebook.com/AuditoriaCiudadanaDeuda</a></span></div>

<div><font color="#666666"><span style="color:rgb(102,0,204)"></span></font><span style="color:rgb(51,51,255)"></span></div><div><font color="#666666"><br></font></div><div><div style="color:rgb(102,102,102)">@AuditCiudadana</div>

<div style="color:rgb(102,102,102)">@AuditoriaBCN<br><br>Si no es necesario, no imprimas este correo electrónico en papel. Respetemos el planeta.<br></div></div></div></div>
</div></div><div><br class="webkit-block-placeholder"></div><br></div><blockquote type="cite"><div>
</div></blockquote></div><br></body></html>