<div dir="ltr"><div class="gmail_quote"><div dir="ltr"><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">Benvolgut/des,</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">Dins del programa del Fòrum Social Català (el qual está
plé d&rsquo;activitats importants i interessants</span><span style="font-size:11pt;font-family:Wingdings"><span>:)</span></span><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">, des de l&rsquo;ODG us convidem a assistir a les
següents activitats, organitzades per Plataformes i col·lectius afins amb els
quals col·laborem.<span>&nbsp; </span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">&nbsp;</span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri;color:rgb(255,51,0)">1. Reunió
informativa i de treball oberta a organitzacions i col·lectius per la Campanya
contra el Tractat de Lliure Comerç i Inversions entre la Unió Europea i els
Estats Units (TTIP)</span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri;color:rgb(255,51,0)">Día: Dissabte 12
abril </span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri;color:rgb(255,51,0)">Lloc: La Capella
de Universitat de Barcelona (Pça. Universitat)</span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri;color:rgb(255,51,0)">Horari:
&nbsp;&nbsp;12h &ndash; 14h</span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:14pt 0cm;text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">Al juliol del 2013, la
Unió Europea (UE) i els Estats Units (EUA) van iniciar les negociacions per a
establir un <b>Tractat de Lliure Comerç,</b> el <b>Partenariat Transatlàntic
per al Comerç i la Inversió (TTIP</b> <i>en
les seves sigles en anglès</i>).&nbsp; Atès que les barreres aranzelàries entre
aquestes dues potències econòmiques no són molt significatives, les
negociacions, sota una enorme pressió del gran capital, s&#39;estan centrant en la
privatització i en el desmantellament-encara més si és possible-de la protecció
laboral, ambiental i social.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:14pt 0cm;text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">&nbsp;El Tractat
&nbsp;suposaria una nova volta de rosca en el procés de liberalitzacions i
privatitzacions que ja està patint la població europea amb les polítiques
d&#39;ajust estructural de la troika, i les conseqüències que es tradueixen en
retallades, acomiadaments, pèrdua de drets i de qualitat dels serveis, en posar
la rendibilitat econòmica per sobre de tota la resta. Les conseqüències no
poden ser altres que l&#39;augment de l&#39;atur i de la precarietat de la població, i
de la càrrega per a les classes amb menys ingressos, especialment per a les
dones, que solen ser les encarregades de cobrir les cures més bàsics quan
l&#39;Estat es desentén d&#39;ells , el que aprofundeix una societat patriarcal i desigual.
&nbsp;El TTIP afectarà una gran multitud d&#39;àmbits de la nostra vida:
agricultura i alimentació, serveis públics, drets laborals, energia, medicina,
sanitat, regulació financera, medi ambient, cultura , etc . Al que s&#39;afegeix un
capítol de &quot;protecció de les inversions&quot; ( o sigui els drets
superiors dels inversors ) que dificultarà revertir en el futur les polítiques
neoliberals que pretenen apuntalar.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:14pt 0cm;text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">L&#39;objectiu d&#39;aquesta reunió és
conèixer les línies bàsiques del Tractat, informar del que s&#39;està fent a nivell
estatal - internacional per fer-hi front, i consensuar un pla d&#39;acció per al
nostre context local &ndash; regional.<b><i><span style="color:blue"></span></i></b></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:14pt 0cm;text-align:justify"><b><i><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">Es convida a participar en
aquesta reunió a totes les persones, i a tots els col·lectius i organitzacions,
que ho desitgin. </span></i></b><b><i><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri"></span></i></b></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><i><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri;color:blue">Convoquen:</span></i></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><i><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri;color:blue">Aliança per la Sobirania Alimentària de Catalunya,
ATTAC-Acordem, Ecologistes en Acció-Catalunya, Educació per l&rsquo;Acció Crítica,
Enginyeria Sense Fronteres, Entrepobles, Iniciativa per Catalunya-Verds,
Justícia Alimentària Global-VSF, Marxa Mundial de Dones &ndash; Catalunya, Medicus
Mundi-Catalunya, Observatori DESC, Observatori del Deute en la Globalització,
Observatorio por la Autonomía y Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia,
SETEM, Som Lo que Sembrem. </span></i></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><i><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri;color:blue">&nbsp;</span></i></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><i><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">Més informació: </span></i></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><i><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri"><a href="http://bilaterals.org/?-TTIP-&amp;lang=es" target="_blank">http://bilaterals.org/?-TTIP-&amp;lang=es</a>
</span></i></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><i><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri"><a href="http://noalttip.blogspot.com.es/" target="_blank">http://noalttip.blogspot.com.es/</a></span></i></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><i><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri;color:blue">&nbsp;</span></i></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><i><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri;color:blue">&nbsp;</span></i></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri;color:rgb(255,51,0)">2. Taller:
&ldquo;Estratègies globals contra el deute i l&rsquo;austeritat: Auditoria Ciutadana i
altres lluïtes&rdquo;.<span>&nbsp; </span></span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri;color:rgb(255,51,0)">Día: Dissabte 12
abril </span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri;color:rgb(255,51,0)">Lloc: Aula 2.3, Universitat
de Barcelona (Pça. Universitat)</span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri;color:rgb(255,51,0)">Horari:
&nbsp;&nbsp;12h &ndash; 14h</span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">Des de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute
- PACD hem inscrit un seminari al Fòrum Social Català pel proper 12 d&#39;abril.
Volíem aprofitar aquesta ocasió per fer una mica de pinya i veure fins a quin
punt es pot avançar en la definició d&#39;estratègies comuns. Enlloc d&#39;utilitzar
l&#39;espai per fer propaganda de l&#39;auditoria, hem pensat que es pot aprofitar per
juntar-nos i fer un mapa d&#39;actors de resistència, actors de
retallades/endeutament, drets amenaçats o retallats, polítiques públiques en
perill, i estratègies de resistència. Estem convidant a gent de diferents
sectors com sanitat, educació, pobresa energètica, mediambient, vivenda, banca,
antimilitarisme, transparència, democràcia i desenvolupament al Sud Global.
L&#39;esquema del taller seria el següent:</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">- Presentació del taller i introducció a deute i
austeritat com a amenaces globals</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">- Dinàmica on tots els grups presents identifiquem /
construïm un mural/mapa d&#39;actors, amenaces i resistències:</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">QUI: actors de resistència i lluita, actors d&#39;aplicació
d&#39;austeritat/endeutament</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">QUÈ: drets amenaçats o retallats</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">COM: polítiques públiques (quines reformes, lleis,
estratègies amenacen o retallen drets) , estratègies sector privat,</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">RESISTÈNCIA: Estratègies de resistència realitzades fins
ara i propostes de futur</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">- Lectura en comú del mapa, identificació punts de trobada
(actors, drets, polítiques i estratègies) i debat sobre estratègies futures</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><i><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri;color:blue">Convoca:
Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute &ndash; PACD</span></i></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><i><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">Més informació: </span></i></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><i><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri"><a href="http://auditoriaciudadana.net/tag/barcelona/" target="_blank">http://auditoriaciudadana.net/tag/barcelona/</a>
</span></i></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri;color:rgb(255,51,0)">3. Presentació
Projecte Observatoris Ciutadans Municipals </span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri;color:rgb(255,51,0)">Día: Dissabte 12
abril </span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri;color:rgb(255,51,0)">Lloc: Aula 3.4 Universitat
de Barcelona (Pça. Universitat)</span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri;color:rgb(255,51,0)">Horari: 16h-18h</span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri;color:rgb(255,51,0)">&nbsp;</span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">Es
proposa fer una presentació del projecte d&#39;Observatoris Ciutadans Municipals.
(línia de treball de la Plataforma per l&#39;Auditoria Ciutadana Municipal)</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">Què
són aquests OCM?</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">Els
observatoris neixen amb la intenció de facilitar la participació ciutadana en
la gestió dels nostres organismes públics, començant pels més propers: els
ajuntaments. Entenem aquests observatoris com una estructura ciutadana
independent que faciliti una auditoria ciutadana municipal oberta i inclusiva,
pública, constant i descentralitzada. L&#39;objectiu és el de facilitar de forma
oberta els pressupostos aprovats per l&#39;ajuntament, modificacions i execucions,
a més de facilitar que la ciutadania realitzi consultes obertes i vinculades a
partides pressupostàries concretes al propi ajuntament, també incorporant de
manera pública la resposta de l&#39;administració. La nostra intenció és que
aquests observatoris siguin una prova per experimentar estructures realment
&ldquo;independents&rdquo; que assumeixin el control de les administracions públiques des
de la base, evitant Defensors del Pobles, Sindicatures de Comptes o Tribunal de
Comptes que ens els darrers anys han demostrat no ser independents com haurien
des ser.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">Us
convidem a buscar més informació del projecte a:</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">Web
demo: (primeres passes per provar projecte: provar web demo)</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri"><a href="http://demo.ocax.net/" target="_blank">http://demo.ocax.net/</a> </span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">Web
projecte mare: (Hi trobareu una presentació de l&#39;OCM, el manual de funcionament
del software amb l&#39;explicació de les funcions de la web i el software necessari
per instal·lar, etc...)</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri"><a href="http://ocmunicipal.net/" target="_blank">http://ocmunicipal.net/</a> </span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">Web
wiki:(aquesta web està pensada per explicar en múltiples idiomes com funciona
l&#39;eina OCA(x), com instalar-la?, com gestionar les consultes? com fer els
arxius csv...)</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri"><a href="http://ocax.net/" target="_blank">http://ocax.net</a> </span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">Per
si us pot interessar us afegim varis enllaços interessants:</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">- el
passat dissabte 22 de febrer de 2014, s&#39;ha parlat del projecte al telenotícies
de la Sexta. Adjuntem enllaç: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ch6erqgV6kU" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=ch6erqgV6kU</a>
</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">-
estem nomenats al premi OKFN Spain, concretament al premi de millor iniciativa
no pública de transparència.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri"><a href="http://premio.okfn.es/observatorio-ciudadano-municipal/" target="_blank">http://premio.okfn.es/observatorio-ciudadano-municipal/</a>
</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">- ens
van nomenar a l&#39;entrega de premis de cultura lliure dels oxcars 2013</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri"><a href="http://oxcars13.whois--x.net/programa/" target="_blank">http://oxcars13.whois--x.net/programa/</a>
</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><i><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri;color:blue">Convoca:
Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute - PACD</span></i></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri;color:rgb(255,51,0)">4. Acord Nacional
d&#39;Acció Exterior. Què és i com s&#39;ha fet?</span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri;color:rgb(255,51,0)">Día: Dissabte 12
abril </span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri;color:rgb(255,51,0)">Lloc: Aula 4.1 Universitat
de Barcelona (Pça. Universitat)</span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri;color:rgb(255,51,0)">Horari: 16h-18h</span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri;color:rgb(255,51,0)">&nbsp;</span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri">Es
vol presentar l&#39;experiència del procés participatiu que un conjunt d&#39;entitats
han dut a terme durant un any i escaig per tal d&#39;el·laborar un acord nacional
per l&#39;Acció exterior de Catalunya. El contingut, el procés de participació i
les conclusions de l&#39;acord centraran el debat. En format de taula rodona, hi
participaran, entre d&#39;altres, la Núria Camps, presidenta del consell de
Cooperació, Francesc Mateu, director d&#39;Intermón, David Llistar, de l&#39;ODG, i
Amor del Álamo, del Consell Nacional de Dones.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri;color:rgb(255,51,0)">&nbsp;</span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><i><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri;color:blue">Convoquen:
<span>&nbsp;</span>Entitats que formen part de la taula
d&#39;acció exterior (Intermón, Avaluem,ODG, Educo, CCOO, FOCIR)</span></i></p><span class="HOEnZb"><font color="#888888">&nbsp;

</font></span><br></div></div><br clear="all"><br>-- <br>Observatori del Deute en la Globalització (ODG)<br><a href="http://www.odg.cat" target="_blank">http://www.odg.cat</a><br>
</div>