<html><head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body dir="auto"><div><br></div><blockquote type="cite"><div><br></div></blockquote><blockquote type="cite">

<style><!--
.hmmessage P
{
margin:0px;
padding:0px
}
body.hmmessage
{
font-size: 12pt;
font-family:Calibri
}
--></style>
<div dir="ltr"><div dir="ltr"><div class="ecxgmail_quote"><div dir="ltr"><div class="ecxgmail_quote"><font size="4">Aquí teniu la nova versió (corregida i millorada) de l'Expo "VIURE EN DEUTECRÀCIA". <b>DESCARREGUEU-LA</b>&nbsp;i digueu-nos què us sembla.&nbsp;</font></div>
<div><div class="h5"><div class="ecxgmail_quote">
<br><div dir="ltr"><div class="ecxgmail_quote"><div><table style="border:none;border-collapse:collapse;"><colgroup><col width="256"><col width="368"></colgroup><tbody><tr style="height:0px;"><td style="vertical-align:top;padding:7px;">


<p style="line-height:1.15;text-align:center;"><span style="font-size:24px;font-family:Arial;font-weight:bold;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Viure en deutecràcia</span></p><p style="line-height:1.15;text-align:center;">


<span style="font-size:17px;color:rgb(102,102,102);font-style:italic;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Una exposició sobre el que suposa viure sota la dictadura del deute i l'austeritat</span></p><p style="line-height:1.15;text-align:center;">


<span style="vertical-align:baseline;font-size:13px;white-space:pre-wrap;font-family:Arial;">Des de la</span><span style="font-size:13px;font-family:Arial;color:rgb(80,0,80);vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;"> </span><a style="text-decoration:none;" href="http://www.auditoriaciudadana.net/" target="_blank"><span style="font-size:13px;font-family:Arial;color:rgb(56,110,255);text-decoration:underline;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute No Devem! No Paguem!</span></a><span style="font-size:13px;font-family:Arial;color:rgb(80,0,80);vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;"> - PACD - amb el suport de l'</span><a style="text-decoration:none;" href="http://www.odg.cat/" target="_blank"><span style="font-size:13px;font-family:Arial;color:rgb(56,110,255);text-decoration:underline;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Observatori del Deute en la Globalització</span></a><span style="vertical-align:baseline;font-size:13px;white-space:pre-wrap;font-family:Arial;"> - ODG - hem preparat una exposició sobre el deute, el seu origen, els seus impactes i les alternatives, una exposició amb voluntat pedagògica i mobilitzadora.</span></p>


<br><span style="vertical-align:baseline;font-size:15px;white-space:pre-wrap;background-color:transparent;font-family:Arial;"></span><br><span style="vertical-align:baseline;font-size:15px;white-space:pre-wrap;background-color:transparent;font-family:Arial;"></span>
<p style="line-height:1.15;text-align:center;"><span style="font-size:15px;font-family:Arial;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Mira i descarrega’t l’exposició:</span></p><p style="line-height:1.15;text-align:center;">


<span style="font-size:15px;font-family:Arial;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">versió </span><a style="text-decoration:none;" href="http://auditoriaciudadana.net/wp-content/uploads/2013/11/Expo_Deute_web.pdf" target="_blank"><span style="font-size:15px;font-family:Arial;text-decoration:underline;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">per visualitzar al web</span></a><span style="font-size:15px;font-family:Arial;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;"> [8,73MB]</span></p>


<p style="line-height:1.15;text-align:center;"><span style="font-size:15px;font-family:Arial;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">versió </span><a style="text-decoration:none;" href="http://auditoriaciudadana.net/wp-content/uploads/2013/11/Expo_Deute_imp.pdf" target="_blank"><span style="font-size:15px;font-family:Arial;text-decoration:underline;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">per imprimir</span></a><span style="font-size:15px;font-family:Arial;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;"> [106 MB]</span><span style="vertical-align:baseline;font-size:15px;white-space:pre-wrap;background-color:transparent;font-family:Arial;"></span></p>


</td><td style="vertical-align:top;padding:7px;"><img style="border:0px solid transparent;" src="https://lh6.googleusercontent.com/1XMSYw2HuLv1fVhfTceNC9sO12SnAYrSXDce3AzCTiSB8OLKTrG-HPj1C115alaUB5gpYacIXiIPR_hdhAj-ewuYoRgBypwrgsR8c2Js_MNgbZ2uiYUI0i9Emw" alt="" width="358px;" height="365px;">*<span style="font-size:13px;font-family:Arial;color:rgb(80,0,80);vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;"></span><br>


<span style="font-size:13px;font-family:Arial;color:rgb(80,0,80);vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;"></span></td></tr></tbody></table><br></div><table style="border:none;border-collapse:collapse;width:624px;"><colgroup><col width="*"></colgroup><tbody><tr style="height:0px;">


<td style="vertical-align:top;padding:7px;"><div><p style="line-height:1.15;text-align:justify;"><span style="vertical-align:baseline;font-size:12px;white-space:pre-wrap;font-family:Arial;">L'objectiu és fer arribar al màxim de ciutadanes informació sobre l'endeutament al nostre país i els seus impactes sobre la població. </span><span style="vertical-align:baseline;font-size:12px;white-space:pre-wrap;font-family:Arial;font-weight:bold;">A través d’il·lustracions, explicacions senzilles però rigoroses, gràfics i dades,</span><span style="vertical-align:baseline;font-size:12px;white-space:pre-wrap;font-family:Arial;"> l'exposició "Viure en deutecràcia" repassa el procés d'endeutament a l'Estat espanyol, amb apunts sobre com es dóna aquest procés també a altres països del Sud, mostrant també alguns dels impactes d'aquest endeutament sobre la població, a través de l'austeritat i reformes que s'han aplicat per prioritzar el seu pagament. L'exposició finalitza amb una crida a fomentar alternatives i presenta la proposta d'Auditoria Ciutadana com una eina cap a aquestes alternatives. &nbsp;</span></p>


<br><span style="vertical-align:baseline;font-size:15px;white-space:pre-wrap;background-color:transparent;font-family:Arial;"></span>
<p style="line-height:1.15;text-align:justify;"><span style="vertical-align:baseline;font-size:12px;white-space:pre-wrap;font-family:Arial;">L'exposició consta de </span><span style="vertical-align:baseline;font-size:12px;white-space:pre-wrap;font-family:Arial;font-weight:bold;">30 plafons a color i mida DIN-A2</span><span style="vertical-align:baseline;font-size:12px;white-space:pre-wrap;font-family:Arial;">. A la PACD Barcelona disposem </span><span style="vertical-align:baseline;font-size:12px;white-space:pre-wrap;font-family:Arial;font-weight:bold;">d'una còpia impresa </span><span style="vertical-align:baseline;font-size:12px;white-space:pre-wrap;font-family:Arial;">de l'exposició i la podem cedir a aquells grups locals i entitats que estiguin interessades en exposar-la al seu poble, barri o ciutat. A més l'exposició, que compta amb llicència </span><span style="vertical-align:baseline;font-size:12px;white-space:pre-wrap;font-family:Arial;font-weight:bold;">Creative Commons</span><span style="vertical-align:baseline;font-size:12px;white-space:pre-wrap;font-family:Arial;">, és de lliure descàrrega. En els propers mesos disposarem també de la versió per a descàrrega traduïda al castellà.</span></p>


<br><span style="vertical-align:baseline;font-size:12px;white-space:pre-wrap;font-family:Arial;"></span>
<p style="line-height:1px;"><span style="vertical-align:baseline;font-size:21px;white-space:pre-wrap;">Informacions per la cessió de l'exposició "Viure en Deutecràcia":</span></p>


<br><span style="font-size:21px;color:rgb(80,0,80);vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;"></span>
</div><p style="line-height:1.15;text-align:justify;"><span style="font-size:12px;font-family:Arial;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Des de la PACD i l'ODG ens agradaria que l'exposició pogués exposar-se a diferents racons de Catalunya i l'Estat espanyol. Per això l'exposició està disponible a Internet per a descarregar-te-la lliurement. Tothom pot imprimir-ne un exemplar a mida DIN-A2 en color (disseny original), o en mides més petites (DIN-A3)</span><span style="vertical-align:baseline;font-size:12px;white-space:pre-wrap;font-family:Arial;"> i en versió Blanc i Negre</span><span style="font-size:12px;font-family:Arial;color:rgb(217,11,5);vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;"> </span><span style="font-size:12px;font-family:Arial;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">si no es disposa de tants recursos (properament estarà penjada al web).</span></p>


<p style="line-height:1.15;text-align:justify;"><span style="vertical-align:baseline;font-size:12px;white-space:pre-wrap;font-family:Arial;">A més, a la PACD disposem d'un exemplar imprès en plafons rígids de </span><span style="vertical-align:baseline;font-style:italic;font-size:12px;white-space:pre-wrap;font-family:Arial;">foam</span><span style="vertical-align:baseline;font-size:12px;white-space:pre-wrap;font-family:Arial;"> (30 plafons) per exposar-la a llocs públics. Per a disposar de la versió impresa en<i> foam</i> de l'exposició heu de tenir en compte el següent:</span></p>


<br><span style="vertical-align:baseline;font-size:12px;white-space:pre-wrap;font-family:Arial;"></span><ol style=""><li style="vertical-align:baseline;list-style-type:decimal;font-size:12px;font-family:Arial;">


<p style="line-height:1.15;text-align:justify;"><span style="vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">El grup o entitat local que la sol·licita s'encarrega de buscar l'espai i la logística per a exposar-la. El procés de </span><span style="font-weight:bold;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">penjar l'exposició </span><span style="vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">pot durar entre </span><span style="font-weight:bold;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">2 i 3 hores segons l'espai</span><span style="vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">. Per desmuntar l'exposició trigareu 1 hora.</span></p>


</li><li style="vertical-align:baseline;list-style-type:decimal;font-size:12px;font-family:Arial;"><p style="line-height:1.15;text-align:justify;"><span style="vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Es necessita una paret (o diverses parets) de 10 metres quadrats</span><span style="vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;"> i algun tipus de suport per penjar l'exposició amb fils de pescar (</span><span style="font-weight:bold;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">no s'enganxa a la paret ni té suports</span><span style="vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;"> per anar a terra).</span></p>


</li><li style="vertical-align:baseline;list-style-type:decimal;font-size:12px;font-family:Arial;"><p style="line-height:1.15;text-align:justify;"><span style="vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">El grup o entitat local s'encarrega de venir a buscar l'exposició a Barcelona i retornar-la quan s'hagi finalitzat l'activitat.</span></p>


</li><li style="vertical-align:baseline;list-style-type:decimal;font-size:12px;font-family:Arial;"><p style="line-height:1.15;text-align:justify;"><span style="vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Recomanem que com a mínim l'exposició estigui exposada </span><span style="font-weight:bold;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">dues setmanes</span><span style="vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;"> per que surti a compte la feina de penjar-la i despenjar-la.</span></p>


</li><div><li style="vertical-align:baseline;list-style-type:decimal;font-size:12px;font-family:Arial;"><p style="line-height:1.15;text-align:justify;"><span style="vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Recomanem que en </span><span style="font-weight:bold;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">paral·lel a l'exposició s'organitzi una xerrada</span><span style="vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;"> o debat al voltant del tema del deute. Des de la PACD us podem facilitar ponents o materials per a realitzar la xerrada.</span></p>


</li><li style="vertical-align:baseline;list-style-type:decimal;font-size:12px;font-family:Arial;"><p style="line-height:1.15;text-align:justify;"><span style="vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">El grup o entitat local s'encarrega de tota la difusió, tot i que des de la PACD podem donar suport en difondre per xarxes socials</span></p>


</li><li style="vertical-align:baseline;list-style-type:decimal;font-size:12px;font-family:Arial;"><p style="line-height:1.15;text-align:justify;"><span style="vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Tot i que la </span><span style="font-weight:bold;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">cessió és gratuïta</span><span style="vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">, s'agrairà que aquells grups que tinguin disponibilitat de recursos n'aportin per a </span><span style="font-weight:bold;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">poder cobrir possibles desperfectes i reimpressions</span><span style="vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;"> dels plafons que es puguin malmetre en el transport o durant el temps que estigui exposada.</span></p>


</li></div></ol><br><span style="vertical-align:baseline;font-size:12px;white-space:pre-wrap;font-family:Arial;"></span>
<p style="line-height:1.15;text-align:justify;"><span style="vertical-align:baseline;font-size:12px;white-space:pre-wrap;font-family:Arial;">Si esteu interessades en disposar de l'exposició per al vostre barri, poble o ciutat, ompliu aquest petit formulari al lloc:  </span><a href="https://docs.google.com/forms/d/1ZIifmfHqsqx3FajvD8NHGZ2JeuheMGfayx7exd1ANhg/viewform" style="line-height:normal;" target="_blank">Reserva de l'exposició "Viure en Deutecràcia"</a></p>

<div>
<br><span style="vertical-align:baseline;font-size:12px;white-space:pre-wrap;font-family:Arial;"></span>
<p style="line-height:1.15;text-align:justify;"><span style="vertical-align:baseline;font-size:12px;white-space:pre-wrap;font-family:Arial;">Esperem que trobeu aquest material interessant i d'utilitat.</span></p>


<br><span style="font-size:12px;font-family:Arial;color:rgb(80,0,80);vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;"></span>
<p style="line-height:1.15;text-align:justify;"><span style="vertical-align:baseline;font-size:12px;white-space:pre-wrap;font-family:Arial;font-weight:bold;">Per a més informació</span></p>


<p style="line-height:1.15;text-align:justify;"><span style="font-size:12px;font-family:Arial;color:rgb(17,85,204);vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;"><a href="mailto:auditoriabcn@gmail.com" target="_blank">auditoriabcn@gmail.com</a></span></p>


<p style="line-height:1.15;text-align:justify;"><a style="text-decoration:none;" href="http://twitter.com/auditoriabcn" target="_blank"><span style="font-size:12px;font-family:Arial;color:rgb(56,110,255);text-decoration:underline;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">@auditoriabcn</span></a></p>


<p style="line-height:1.15;text-align:justify;"><a style="text-decoration:none;" href="http://facebook.com/auditoriaciudadanadeuda" target="_blank"><span style="font-size:12px;font-family:Arial;color:rgb(56,110,255);text-decoration:underline;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">facebook.com/auditoriaciudadanadeuda</span></a></p>


<p style="line-height:1.15;text-align:justify;"><a style="text-decoration:none;" href="http://www.auditoriaciudadana.net/" target="_blank"><span style="font-size:12px;font-family:Arial;color:rgb(56,110,255);text-decoration:underline;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">www.auditoriaciudadana.net</span></a></p>


</div></td></tr></tbody></table><div><div class="ecxgmail_quote"><div><br></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></blockquote></body></html>