<div dir="ltr"><br><div class="gmail_quote">---------- Forwarded message ----------<br>From: <b class="gmail_sendername">Topo Sudaka</b> <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:sudakatopo@laquimera.org">sudakatopo@laquimera.org</a>&gt;</span><br>
Date: 2014-02-13 20:57 GMT+01:00<br>Subject: [Delta viu] Per un consum responsable i una alternativa al mercat actual de les  telecomunicacions... @SomConnexio PRESENTACIÓ DEL PROJECTE A BARCELONA<br>To: <br><br><br><u></u>
<div style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">
<h2><a href="http://associaciosalutiagroecologia.wordpress.com/2014/02/17/per-un-consum-responsable-i-una-alternativa-al-mercat-actual-de-les-telecomunicacions-somconnexio-presentacio-del-projecte-a-barcelona/">Per  un consum responsable i una alternativa al mercat actual de les  telecomunicacions&hellip; @SomConnexio PRESENTACIÓ DEL PROJECTE A&nbsp;BARCELONA</a></h2>
<span class="HOEnZb"><font color="#888888">
<div>-- <br>
<pre><b><span style><a title="ASiA" href="https://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Salut-i-Agroecologia-ASiA/415852668510212?ref=stream" target="_blank"><span style="color:#800080">&nbsp;Salud, alegría y agroecología</span></a><br>
<a title="Topo" href="https://n-1.cc/pg/blog/new/Sudakatopo/" target="_blank">Topo</a></span></b><br><img style="width:278px;min-height:48px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:0px" src="https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQuh6Vn0JGEVulDxEzilzO_i0SguuP3iPtvRS--pWQJBEiEElKy" alt=""><a href="https://twitter.com/TopoSudaka" target="_blank"><img title="portadas para twitter, ecabezados de twitter" src="http://www.encabezadostwitter.com/encabezadostwitterlogo.png" alt="encabezados para twitter, fotos para la portada de twitter" align="absmiddle"></a><img style="width:120px;min-height:152px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:0px" src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRneS9J-FluXOQCpKvZoW2xzM8IY3gR9d7Tpbdx0EG6R5JyvlPR-g" alt=""><br>
<img style="width:133px;min-height:44px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:0px" src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQKWXt2lNvPGmFqMtQpgI9bTI0WEh-LI52DEgae6MPwMcoJdf33" alt=""><br><br><span style="font-size:small;color:#0000ff"><i><b style="font-family:georgia,serif"></b></i></span><i><b></b></i><b> </b><a href="http://sudakatopo.wordpress.com/" target="_blank">http://sudakatopo.wordpress.com/</a><br>
<b><br>&nbsp;</b><br></pre>
</div>
</font></span></div><span class="HOEnZb"><font color="#888888">

<p></p>

-- <br>
Heu rebut aquest missatge perquè esteu subscrit al grup &quot;Comunicació interna Delta viu&quot; de Google Grups.<br>
Per donar-vos de baixa d&#39;aquest grup i deixar de rebre els missatges, envieu un correu electrònic a <a href="mailto:interna-delta-viu%2Bunsubscribe@googlegroups.com" target="_blank">interna-delta-viu+unsubscribe@googlegroups.com</a>.<br>

Visiteu aquest grup a <a href="http://groups.google.com/group/interna-delta-viu" target="_blank">http://groups.google.com/group/interna-delta-viu</a>.<br>
Per veure més opcions, visiteu <a href="https://groups.google.com/groups/opt_out" target="_blank">https://groups.google.com/groups/opt_out</a>.<br>
</font></span></div><br><br clear="all"><br>-- <br>Observatori del Deute en la Globalització (ODG)<br><a href="http://www.odg.cat" target="_blank">http://www.odg.cat</a><br>
</div>