<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;
      charset=ISO-8859-1">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <b>(en castellano m&aacute;s abajo)<br>
    </b><br>
    <i><b><font color="#000099">Gr&agrave;cies per difondre!</font></b></i><br>
    <br>
    <div align="center"><font color="#006600"><b>JORNADES &#8211; Sobirania
          Aliment&agrave;ria a la Universitat: somni o realitat?<br>
          15 - 16 novembre 2013, Barcelona<br>
        </b></font></div>
    <br>
    El mon avan&ccedil;a, les societats avancen. Ja no s&#8217;hi val tot a l&#8217;hora de
    produir aliments. No s&#8217;hi val oblidar-se de les persones, dels
    pobles, dels territoris, de la cultura, de la biodiversitat.&nbsp;
    Per&ograve;&#8230;aix&ograve; s&#8217;explica a la Universitat? S&#8217;expliquen altres maneres de
    fer les coses?<br>
    <br>
    Amb l&#8217;ajuda de persones que treballen cada dia per la Sobirania
    Aliment&agrave;ria des de la mateixa universitat, centres d&#8217;investigaci&oacute;,
    grups d&#8217;estudiants i&nbsp; des del mateix camp,&nbsp; d&#8217;aix&ograve; en parlarem a
    fons a les Jornades Sobirania Aliment&agrave;ria a la Universitat: somni o
    realitat?&nbsp; Els propers 15 i 16 de novembre a la Universitat Aut&ograve;noma
    de Barcelona.<br>
    <br>
    I si sou una entitat que treballeu per la Sobirania Aliment&agrave;ria,
    veniu a explicar-ho al Mercat d&#8217;Idees. Tindreu un espai per a que
    tothom us pugui con&egrave;ixer<br>
    <br>
    Trobareu tota la informaci&oacute; i el <a
      href="http://universitatdelaterra.wordpress.com/inscripcions/">formulari

      d&#8217;inscripcions</a> a:&nbsp; <a
      href="http://universitatdelaterra.wordpress.com/">universitatdelaterra.wordpress.com</a><br>
    <br>
    No us adormiu, queden poques places!<br>
    <br>
    <div align="center"><a
        href="http://universitatdelaterra.wordpress.com/"><img alt=""
          src="cid:part3.09040006.06080705@odg.cat" border="2"
          height="360" width="480"></a><br>
    </div>
    <br>
    --<br>
    <div align="center"><font color="#006600"><b>JORNADAS &#8211; Soberan&iacute;a
          Alimentaria en la Universidad: &iquest;sue&ntilde;o o realidad? </b></font><br>
      <font color="#006600"><b> 15 - 16 de noviembre 2013, Barcelona</b></font><br>
    </div>
    <i><b><font color="#000099">Gracias por difundir!</font></b></i><br>
    &nbsp;<br>
    El mundo avanza, las sociedades avanzan. Ya no se vale todo en la
    producci&oacute;n de alimentos. No se vale olvidarse de las personas, de
    los Pueblos, de los territorios, de la cultura, de la
    biodiversidad.&nbsp; Pero.. &iquest;hasta qu&eacute; punto esto se explica en la
    Universidad? &iquest;Se explican otras maners de hacer las cosas? <br>
    <br>
    Con el apoyo de personas que trabajan cada d&iacute;a por la Soberan&iacute;a
    Alimentaria desde la misma universidad, desde centros de
    investigaci&oacute;n, desde grupos de estudiantes y desde el propio campo,
    reflexionaremos a fondo sobre estas tem&aacute;ticas en las Jornadas
    Soberan&iacute;a Alimentaria en la Universidad: &iquest;sue&ntilde;o o realidad? El 15 y
    16 de noviembre, en la Universidad Aut&oacute;noma de Barcelona. <br>
    <br>
    Y si pertenece a una entidad que trabaja por la Soberan&iacute;a
    Alimentaria, vengan a explicarlo en el Mercado de Ideas. Tendr&aacute;n un
    espacio en el cual darse a conocer. <br>
    <br>
    Encontrar&aacute;n toda la informaci&oacute;n y el <a
      href="http://universitatdelaterra.wordpress.com/inscripcions/">formulario

      de inscripciones</a> en: <a
      href="http://universitatdelaterra.wordpress.com/">universitatdelaterra.wordpress.com</a><br>
    <br>
    No se nos duerman, que quedan pocas plazas!<br>
    <br>
    &nbsp; <br>
    <br>
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Observatori del Deute en la Globalitzaci&oacute; (ODG)
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.odg.cat">http://www.odg.cat</a>

</pre>
  </body>
</html>