<div class="gmail_quote">---------- Mensaje reenviado ----------<br>De: &quot;MARIA TERESA SIRERA GONZALEZ&quot; &lt;<a href="mailto:msirera@ub.edu">msirera@ub.edu</a>&gt;<br>Fecha: 17/10/2013 18:28<br>Asunto: L&#39;actualitat de la sobirania alimentària: nous desafiaments en un context canviant<br>
Para: <br>Cc: <br><br type="attribution">
<div lang="CA" link="blue" vlink="purple">
<div>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES">Benvolguts,</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES">Us recordem que el proper dilluns s’inicia el monogràfic
<b><i>L’actualitat de la sobirania alimentària: nous desafiaments en un context canviant</i></b>. Els membres de la vostra entitat rebran el mateix descompte que els nostres col.laboradors en el preu de la matrícula. Us agrairíem en féssiu difusió. Ben cordialment,</span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="ES">Maite Sirera</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES">Fundació Món-3</span></p>
</div>
<br>
<br>
<font color="#999999" size="1" face="Arial">Aquest correu electrònic i els annexos poden contenir informació confidencial o protegida legalment i està adreçat exclusivament a la persona o entitat destinatària. Si no sou el destinatari final o la persona encarregada
 de rebre’l, no esteu autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni a revelar-ne el contingut. Si heu rebut aquest correu electrònic per error, us preguem que n’informeu al remitent i que elimineu del sistema el missatge i el
 material annex que pugui contenir. Gràcies per la vostra col·laboració. <br>
<br>
Este correo electrónico y sus anexos pueden contener información confidencial o legalmente protegida y está exclusivamente dirigido a la persona o entidad destinataria. Si usted no es el destinatario final o la persona encargada de recibirlo, no está autorizado
 a leerlo, retenerlo, modificarlo, distribuirlo, copiarlo ni a revelar su contenido. Si ha recibido este mensaje electrónico por error, le rogamos que informe al remitente y elimine del sistema el mensaje y el material anexo que pueda contener. Gracias por
 su colaboración. <br>
<br>
This email message and any documents attached to it may contain confidential or legally protected material and are intended solely for the use of the individual or organization to whom they are addressed. We remind you that if you are not the intended recipient
 of this email message or the person responsible for processing it, then you are not authorized to read, save, modify, send, copy or disclose any of its contents. If you have received this email message by mistake, we kindly ask you to inform the sender of
 this and to eliminate both the message and any attachments it carries from your account. Thank you for your collaboration.
</font>
<p></p>
</div>

</div>