<BASE HREF="http://www.odg.cat/butlleti.php">
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>ODG</title>
<style type="text/css">
<!--
.Estilo1 {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 9px;
}
-->
</style>
</head>
        <body>
<table width="770" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td><style type="text/css">
<!--
.Estilo_idioma {color: #CCCCCC}
-->
</style>

<table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td height="10"><img src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="10"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><img src="http://www.odg.cat/ct/imatges/rocos_00.jpg" width="770" height="67" border="0" usemap="#Map"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td background="http://www.debtwatch.org/imatges/rocosbar_fons.gif"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr>
          <td><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <td width="10"><img src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="10" height="17"></td>
                <td align="left">
                  <table  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td class="data"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: #666666; text-decoration:none; ">06 | 05 | 2013</font></td>
                      <td width="25">&nbsp;</td>
                      <td class="data">&nbsp;</td>
                    </tr>
                  </table>
                </td>
              </tr>
          </table></td>
                            
          <td width="1%">&nbsp;</td>
          <td width="1%">&nbsp;</td>
          <td width="1%">&nbsp;</td>
          <td width="1%">&nbsp;</td>
          <td width="1%">&nbsp;</td>
        </tr>
    </table></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="10"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
</table>
</td>
  </tr>
  <tr>
    <td><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
        <td valign="top"><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
          <tr>
            <td><table width="100%"  border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr>
                <td class="tit_1_3"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;        font-size:20px;        color: #E9B919;        font-weight: bold; text-decoration:none; ">Butllet&iacute;&nbsp;Març-Abril&nbsp;2013</font></td>
              </tr>
              <tr>
                <td height="1" bgcolor="#CCCCCC"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="1"></td>
              </tr>
              <tr>
                <td height="10"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="10"></td>
              </tr>
              <tr>
                <td height="15" class="tit_1"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"><font style=" font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color:#466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Deutes i globalitzaci&oacute;</font></td>
              </tr>
        <tr>
          <td height="15" class="submenu">&nbsp;</td>
          </tr>
              
              <tr>
                <td><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                   <tr>
                    <td><a href="http://www.odg.cat/ct/inicio/comunicacio/5_deute.php?id_pagina=5&id_butlleti=&id_deutes=369" class="tit_2"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Segle XXI. L’emergència dels titans invisibles de les matèries primeres. </font></a></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="tit_3"><font style=" font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; "></font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">Comercialitzar amb matèries primeres és una activitat que es porta a terme de tota la vida, però mai havia tingut una importància ni un creixement tan gran com l’assolit en l’última dècada, fins el punt que està canviant la configuració del sector extractiu i del consum global, així com les pròpies normes del comerç internacional. Qui són els principals comerciants de matèries primeres mundials? Quina evolució han tingut? Quin rol juguen en l’actualitat? </font></td>
                  </tr>                                                                    <tr>
                    <td><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                  </tr>
                                  <tr>
                    <td class="txt"><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tr>
                        <td width="15"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="20" height="1"></td>
                        <td width="15" valign="top"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/document.gif" width="20" height="35"></td>
                        <td width="10"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="10" height="1"></td>
                        <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">Segle XXI. L’emergència dels titans invisibles de les matèries primeres.<br>
                                                <a href=http://www.odg.cat/documents/deutes/b103_Fluxos_Materies_Miquel_Moni_Oli_CAT.pdf target="_blank" class="link">b103_Fluxos_Materies_Miquel_Moni_Oli_CAT.pdf</a><br>
                          Miquel Ortega, Monica Vargas i Olivier Chantry<br> 
23 d´abril de 2013<br> 
6 pàgs</font></td>
                      </tr>
                    </table>
                      </td>
                  </tr>
                                                                                                              <tr>
                    <td><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tr>
                        <td height="10"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td height="1" bgcolor="#CCCCCC"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="1"></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td height="10"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                      </tr>
                    </table></td>
                  </tr>                  <tr>
                    <td><a href="http://www.odg.cat/ct/inicio/comunicacio/5_deute.php?id_pagina=5&id_butlleti=&id_deutes=371" class="tit_2"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Universitats, fàbriques de persones proletàries precàries?</font></a></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="tit_3"><font style=" font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; "></font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">Les empreses transnacionals han vist des de fa ja molt de temps que és imprescindible tenir vincles amb les universitats i la generació tant de coneixement com de capital humà. Per a optimitzar la generació de coneixement útil per a les empreses, aquestes estan fent servir la seva capacitat per a influir en els governs a fi i efecte de forçar canvis legislatius que derivin en una reestructuració total de les universitats així com en la política de finançament de les mateixes. La situació de manca de recursos econòmics que algunes pateixen, està generant les condicions idònies per a finançar a grups de recerca que enfoquin el seus projectes a qüestions estratègiques per a les pròpies empreses i no per a l’interès general de la població.</font></td>
                  </tr>                                                                    <tr>
                    <td><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                  </tr>
                                  <tr>
                    <td class="txt"><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tr>
                        <td width="15"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="20" height="1"></td>
                        <td width="15" valign="top"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/document.gif" width="20" height="35"></td>
                        <td width="10"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="10" height="1"></td>
                        <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">Universitats, fàbriques de persones proletàries precàries?<br>
                                                <a href=http://www.odg.cat/documents/deutes/b103_Universitats_Fernando_Jesus_CAT.pdf target="_blank" class="link">b103_Universitats_Fernando_Jesus_CAT.pdf</a><br>
                          Fernando Fernández y Jesús Carrión<br> 
10 d´abril de 2013<br> 
Publicat a Quaderns d´Illacrua 145<br> 
5 pàgs<br> </font></td>
                      </tr>
                    </table>
                      </td>
                  </tr>
                                                                                                              <tr>
                    <td><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tr>
                        <td height="10"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td height="1" bgcolor="#CCCCCC"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="1"></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td height="10"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                      </tr>
                    </table></td>
                  </tr>                  <tr>
                    <td><a href="http://www.odg.cat/ct/inicio/comunicacio/5_deute.php?id_pagina=5&id_butlleti=&id_deutes=372" class="tit_2"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Xipre, la crisi de qui?</font></a></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="tit_3"><font style=" font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; "></font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">En aquest article Petros Kosmas, membre de la Iniciativa Xipriota per un Comitè Auditor del Deute, ens explica amb profunditat quines són les causes de la crisi del deute de Xipre, quins actors hi ha darrere, i quin ha estat el procés a través del qual el país ha estat intervingut.</font></td>
                  </tr>                                                                    <tr>
                    <td><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                  </tr>
                                  <tr>
                    <td class="txt"><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tr>
                        <td width="15"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="20" height="1"></td>
                        <td width="15" valign="top"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/document.gif" width="20" height="35"></td>
                        <td width="10"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="10" height="1"></td>
                        <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">Xipre, la crisi de qui?<br>
                                                <a href=http://www.odg.cat/documents/deutes/b103_Xipre_La_crisi_de_qui_Petros_Kosmas_CAT.pdf target="_blank" class="link">b103_Xipre_La_crisi_de_qui_Petros_Kosmas_CAT.pdf</a><br>
                          Petros Kosmas<br> 
4 d´abril de 2013<br>
Publicat a la pàgina web de Bretton Woods Project<br> 
http://www.brettonwoodsproject.org/art-572285<br> 
3 pàgs
</font></td>
                      </tr>
                    </table>
                      </td>
                  </tr>
                                                                                                      <tr><td>&nbsp;</td></tr>
                </table></td>
              </tr>
              <tr>
                <td>&nbsp;</td>
              </tr>
              <tr>
                <td><font style=" font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color:#466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Novetats ODG</font></td>
              </tr>
              <tr>
                <td>&nbsp;</td>
              </tr>
              <tr>
                <td><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                                                        <tr>
                    <td class="tit_2"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">1r de maig a Bangla Desh: que sembli un accident</font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="tit_3"><font style=" font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; "></font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">                        La tragèdia ocorreguda la setmana passada a Bangla Desh, en què van morir més de 500 persones, no va ser un accident. Aquesta tragèdia, com altres anteriors, és conseqüència d´un sistema de producció fonamentat en l´explotació i la violència. La Responsabilitat Social Empresarial de les grans empreses (El Corte Inglés, Benetton, Mango, Wal-Mart, Carrefour o C&A) no evita aquestes tragèdies ni altres tipus d´explotació laboral, però sí que permet obtenir les xifres de beneficis que anualment apareixen en els seus comptes de resultats.<br>

<br>Si vols llegir l'article <a href="http://albertsales.wordpress.com/2013/04/30/1r-de-maig-a-bangla-desh-que-sembli-un-accident/">clicka aquí</a>.</font></td>
                  </tr>
                                                                                                          <tr>
                    <td><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td height="10"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="1" bgcolor="#CCCCCC"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="1"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="10"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                    </table></td>
                  </tr>
                                    <tr>
                    <td class="tit_2"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Desmentint els mites sobre el sistema de comerç d´emissions de la Unió Europea</font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="tit_3"><font style=" font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; "></font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">                        Atesa la urgent necessitat de mantenir l´escalfament global sobre 1,5 graus o menys, és de vital importància que la Unió Europea (UE) utilitzi les millors eines per reduir les emissions de gasos d´efecte hivernacle. L´any 2005, la UE va posar en marxa la seva "política fonamental" per reduir les emissions - el Sistema de Transaccions d´Emissions de la Unió Europea (EU ETS). No obstant això, des de l´adopció del ETS de la UE, les emissions han augmentat, hi ha un increment de la dependència del carbó, el preu de l´energia per als consumidors ha augmentat juntament amb els guanys de molts actors industrials (com a resultat directe de l´ETS) i milions d´euros de diners públics han deixat de ser recaptats per pràctiques de frau fiscal. Aquest informe mostrarà que lluny de ser el "millor instrument" per lluitar contra el canvi climàtic, l´ETS és intrínsecament massa dèbil per impulsar la transformació cap al model energètic sostenible que la UE necessita per tal de mantenir-se dins dels límits de l´escalfament global. És sistemàticament deficient i no es pot arreglar.

Si vols llegir l´informe <a href="http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/myths_internet.pdf">clicka aquí</a>.


</font></td>
                  </tr>
                                                                                                          <tr>
                    <td><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td height="10"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="1" bgcolor="#CCCCCC"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="1"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="10"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                    </table></td>
                  </tr>
                                    <tr>
                    <td class="tit_2"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Vídeo disponible de la Taula Rodona ¿Energia per a què i per a qui?, organitzada per l´ODG i ECA-Watch</font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="tit_3"><font style=" font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; "></font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">                        El passat 18 de març es va organitzar la Taula Rodona ¿Energia per a què i per a qui? Financiarització, despossessió i polítiques europees per a l´acaparament energètic ("energy grabbing"), en què van participar Nicholas Hildyard (The Cornerhouse), Antonio Tricarico (Re: Common), Regine Richter (Urgewald), Josep Prat, (Som Energia). Ja tenim el video del streaming disponible al blog de l´ODG. 

Si vols veure el video <a href="http://bloc.odg.cat/?p=1011">clicka aquí</a>.</font></td>
                  </tr>
                                                                                                          <tr>
                    <td><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td height="10"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="1" bgcolor="#CCCCCC"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="1"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="10"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                    </table></td>
                  </tr>
                                    <tr>
                    <td class="tit_2"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Declaració de la Assemblea del Deute a Tunísia, 29 de març de 2013 (FSM)</font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="tit_3"><font style=" font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; "></font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">                        Durant l´últim Fòrum Social Mundial, celebrat a Tunísia els dies 26-30 de març, les diferents organitzacions i moviments socials van treballar sobre el Deute com un dels eixos principals del Fòrum. Compartim la Declaració Final de l´Assemblea de Deute, en que es rebutgen les polítiques d´austeritat aplicades arreu, i es dóna suport a la creació d´auditories ciutadanes que siguin capaçes d´identificar la part del deute que correspon a un deute il·legítim. 

Si vols llegir la Declaració <a href="http://auditoriaciudadana.net/2013/04/01/declaracio-deute-tunis-29-03-2013-fsm/">clicka aquí</a>.</font></td>
                  </tr>
                                                                                                          <tr>
                    <td><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td height="10"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="1" bgcolor="#CCCCCC"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="1"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="10"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                    </table></td>
                  </tr>
                                    <tr>
                    <td class="tit_2"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">L´ALBA crearà observatori per lluitar contra abusos de transnacionals</font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="tit_3"><font style=" font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; "></font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">                        L´Aliança Bolivariana per als Pobles d´Amèrica (ALBA) va acordar crear un observatori internacional per combatre el que s´anomena "abusos de les empreses transnacionals" després d´una reunió ministerial al port equatorià de Guayaquil, en la qual també va participar República Dominicana. El principal objectiu de l´observatori serà donar compte de l´estat dels litigis internacionals sobre inversions entre nacions i multinacionals. Així mateix, es va resoldre que l´observatori "proposi mecanismes per a la reforma de les instàncies arbitrals" en què es dirimeixen aquests casos.

Si vols llegir més <a href="http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article1145">clicka aquí</a>.</font></td>
                  </tr>
                                                                                                          <tr>
                    <td><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td height="10"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="1" bgcolor="#CCCCCC"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="1"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="10"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                    </table></td>
                  </tr>
                                    <tr>
                    <td class="tit_2"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Un any més es presenta l´Anuaria MÈDIA.CAT </font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="tit_3"><font style=" font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; "></font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">                        Un any més es presenta l´Anuaria MÈDIA.CAT amb quinze reportatges sobre temàtiques que durant l´any 2012 van ser silenciades pels mitjans de comunicació. Novament, des de l´ODG hem col·laborat en la construcció d´alguns dels reportages aportant el nostre punt de vista i les nostres recerques, com amb "Els negocis catalans a les dictadures àrabs" i "Cooperació al Desenvolupament S.A."

Si vols descarregar-te l´Anuari <a href="http://www.media.cat/anuari/">clicka aquí</a>.
</font></td>
                  </tr>
                                                                                        <tr>
                    <td><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                  </tr>
                </table></td>
              </tr>
              <tr>
                <td>&nbsp;</td>
              </tr>
              <tr>
                <td><font style=" font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color:#466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Agenda</font></td>
              </tr>
              <tr>
                <td>&nbsp;</td>
              </tr>
              <tr>
                <td><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                                                        <tr>
                    <td class="tit_2"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Videofórum a Tarragona (Espai Kessel) del documental EL SEGUNDO DESEMBARCO</font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="tit_3"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Videofórum EL SEGUNDO DESEMBARCO</font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">                        Passi del documental El Segundo Desembarco, produït per l’Observatori de Multinacionals a Amèrica Llatina i Paz con Dignidad, i debat amb Jesús Carrión, de l'ODG. 

Dijous, 9 de maig (19h) 
Espai Jove Kesse
Tarragona<br>
                        <a href="" target="_blank"></a>                    </font></td>
                  </tr>
                                                                        <tr>
                    <td><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td height="10"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="1" bgcolor="#CCCCCC"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="1"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="10"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                    </table></td>
                  </tr>
                                    <tr>
                    <td class="tit_2"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Curs monogràfic sobre transformació ecològica de la cooperació al desenvolupament (20 hores) </font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="tit_3"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">10-11 i 17-18 de maig</font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">                        Us informem que properament es durà a terme el Curs monogràfic sobre transformació ecològica de la cooperació al desenvolupament, amb el suport del Govern de les Illes Balears i organitzat per l’OCDS.

Per a més informació sobre el curs i passos que heu de seguir per matricular-vos-hi, podeu <a href="http://cooperacio.uib.cat/Curs-monografic-sobre-transformacio-ecologica-de.cid290380">consultar la web de la OCDS.</a><br>
                        <a href="" target="_blank"></a>                    </font></td>
                  </tr>
                                                                        <tr>
                    <td><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td height="10"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="1" bgcolor="#CCCCCC"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="1"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="10"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                    </table></td>
                  </tr>
                                    <tr>
                    <td class="tit_2"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Manifestació 12M-15M</font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="tit_3"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">12 de maig de 2013</font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">                        Ens hem organitzat i estem construint alternatives i solucions amb les  nostres pròpies mans,  però davant la repressió i els bloquejos que se’ns imposen des de les institucions ens veiem en l’obligació de reivindicar uns punts mínims de supervivència, ja que s’està posant en perill la integritat de la població amb unes mesures inhumanes.
<a href="http://12m15m.acampadadebarcelona.org/12m-15m/">Llegir més</a><br>
                        <a href="" target="_blank"></a>                    </font></td>
                  </tr>
                                                                        <tr>
                    <td><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td height="10"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="1" bgcolor="#CCCCCC"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="1"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="10"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                    </table></td>
                  </tr>
                                    <tr>
                    <td class="tit_2"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Conferència Internacional: ALTERNATIVES I RESISTÈNCIES A LA CRISI DEL DEUTE</font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="tit_3"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">31 de maig de 2013</font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">                        El dia 31 de maig es realitzarà la Conferència Internacional: ALTERNATIVES I RESISTÈNCIES A LA CRISI DEL DEUTE, i durant la mateixa jornada es presentarà el document de consens "Mecanismes financers", en què l'ODG ha estat treballant en col·laboració amb organitzacions i ONGD estatals i internacionals. Per la Conferència Internacional ens acompanyaran representants de les organitzacions internacionals que han estat treballant històricament amb el deute al Sud, així com un membre de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute (PACD). El día 1 de juny tindrem la segona part de la Conferència a Sant Cugat del Vallés, on debatrem què podem aprendre de les diferents crisis del deute que s'han succeït arreu del món en els darrers 30 anys.


Dia: 31 maig 2013
Lloc: AUREA SOCIAL (C / Sardenya 263)
Hora: 18:30-20:30

Día: 1 de juny
Lloc: Casa de Cultura de Sant Cugat (Jardins del Monestir) 
Hora: de 10:30 a 14:00<br>
                        <a href="" target="_blank"></a>                    </font></td>
                  </tr>
                                                      <tr>
                    <td><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                  </tr>
                </table></td>
              </tr>
              <tr>
                <td>&nbsp;</td>
              </tr>
                          </table></td>
          </tr>
        </table></td>
        </tr>
    </table></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><style type="text/css">
<!--
.style1 {color: #666666}
-->
</style>
<table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

  <tr>
    <td height="10"><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
        <td height="10"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="10" /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td height="1" bgcolor="#CCCCCC"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="1" /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td height="10"><input type="image"src="/imatges/espai.gif" width="1" height="15" /></td>
      </tr>
    </table></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="10"><font style=" font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; "><a href="http://www.odg.cat/navega.php?id_pagina=80" target="_self" class="style1" >Per  a col&middot;laborar amb el projecte de l'ODG visita aquesta p&agrave;gina web</a></font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="10"></td>
  </tr>
  <tr>

    <td height="10"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="10"></td>
  </tr>

  <tr>

    <td height="1" bgcolor="#CCCCCC"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="1"></td>
  </tr>

  
  <tr>

    <td bgcolor="#666666"><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">

        <tr>

          <td class="data"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: #FFFFFF; text-decoration:none; ">butlleti@odg.cat</font></td>
        </tr>

    </table></td>
  </tr>

  <tr>

    <td height="5"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="5"></td>
  </tr>

  <tr>

    <td><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

        <tr>

          <td class="peu" align="right"><font style=" font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: #666666; text-decoration:none; ">L'Observatori del Deute en la Globalitzaci&oacute; (ODG)<br>

Llic&egrave;ncia de Creative Commons</font></td>

          <td width="10"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="10" height="1"></td>

          <td width="87"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/cc.gif" width="87" height="31"></td>
        </tr>

    </table></td>
  </tr>

  <tr>

    <td>&nbsp;</td>
  </tr>

  <tr>

    <td class="peu"><font style=" font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: #666666; text-decoration:none; ">Av&iacute;s legal</font>

      <p><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: #666666; text-decoration:none; ">D&rsquo;acord amb la Llei org&agrave;nica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci&oacute; de dades de car&agrave;cter personal, i de la Llei 34/2002, d&rsquo;11 de juliol, de serveis de la societat de la informaci&oacute; i de comer&ccedil; electr&ograve;nic, L'Observatori del Deute en la Globalitzaci&oacute; (ODG) garanteix la confidencialitat i la seguretat en el tractament de les dades de car&agrave;cter personal (nom, cognom i adre&ccedil;a de correu electr&ograve;nic), necess&agrave;ries per poder formalitzar i enviar el butllet&iacute; Observatori del Deute en la Globalitzaci&oacute; (ODG).</font></p>

      <p><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: #666666; text-decoration:none; ">Podeu exercir els drets d&rsquo;acc&eacute;s, rectificaci&oacute;, cancel&middot;laci&oacute; i oposici&oacute; mitjan&ccedil;ant un correu electr&ograve;nic a la b&uacute;stia <a href="mailto:butlleti@odg.cat">butlleti @ odg.cat </a> o per mitj&agrave; d&rsquo;un escrit adre&ccedil;at a:</font></p>

      <p><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: #666666; text-decoration:none; ">L'Observatori   del Deute en la Globalitzaci&oacute; (ODG)<br />
        C/Girona 25, principal.&nbsp; 08010   Barcelona</font></p>    </td>
  </tr>

  <tr>

    <td height="5"><input type="image"src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="5"></td>
  </tr>
</table></td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>