<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;
      charset=ISO-8859-1">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <div align="center">Si no veieu b&eacute; aquest missatge, feu click <a
        href="http://odg.cat/butlleti.php">aqu&iacute;</a><br>
      <a class="moz-txt-link-freetext"
        href="http://odg.cat/butlleti.php">http://odg.cat/butlleti.php</a><br>
      <br>
    </div>
  </body>
</html>