<html><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; "><br><div><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; "><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; "><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; ">Si us plau, ajudeu-nos a fer difusió!<div><br></div><div><div style="text-align: center; "><div style="font-family: Arial; font-size: 18px; "><span style="font-style: italic; ">Dimarts 19 de Març a les 19h</span></div><div style="font-family: Arial; font-size: 18px; "><span style="font-style: italic; ">Casal Pou de la Figuera&nbsp;</span></div><div style="font-family: Arial; font-size: 18px; "><span style="font-size: 14px; ">(C. Sant Pere més Baix 70, Barcelona. Metro Urquinaona/Arc de Triomf)</span></div><div style="font-family: Arial; font-size: 18px; "><span style="font-size: 14px; "><br></span></div></div><div style="text-align: center; "><font face="Arial" style="font-size: 16px; ">Des de la Comissió de gènere de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute (<a href="http://www.auditoriaciudadana.net/">PACD</a>), juntament amb&nbsp;<a href="http://www.acsur.org/-ACSUR-Catalunya-">ACSUR</a>&nbsp;i&nbsp;<a href="http://www.odg.cat/">l'ODG</a>, us convidem a participar a la Taula rodona</font></div><div><br></div><div style="text-align: center; "><b style="font-family: Arial; font-size: 24px; ">El deute és amb les dones, no amb els bancs!</b></div><div><span style="font-family: Arial; font-size: 16px; "><br></span></div><div><div style="text-align: center; "><span style="font-size: 18px; font-family: Arial; ">Amb</span><span style="font-size: 18px; font-family: Arial; ">&nbsp;Magdalena León</span><span style="font-size: 18px; font-family: Arial; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 18px; font-family: Arial; ">(</span><span style="font-size: 18px; font-family: Arial; ">Equador</span><span style="font-size: 18px; font-family: Arial; ">) i Raquel Romero (</span><span style="font-size: 18px; font-family: Arial; ">Bolívia</span><span style="font-size: 18px; font-family: Arial; ">) de la</span></div><font face="Arial" style="font-size: 18px; "><div style="text-align: center; "><span style="font-style: italic; ">Red&nbsp;</span><span style="font-style: italic; ">Latinoamericana</span><span style="font-style: italic; ">&nbsp;</span><span style="font-style: italic; ">Mujeres</span><span style="font-style: italic; ">&nbsp;</span><span style="font-style: italic; ">Transformando</span><span style="font-style: italic; ">&nbsp;la&nbsp;</span><span style="font-style: italic; ">Economía</span></div><div style="text-align: center; ">i la&nbsp;<i>Comissió de Gènere de la</i>&nbsp;<i>PACD</i></div></font></div><div><span style="font-family: Arial; font-size: 16px; "><br></span></div><div><font face="Arial" style="font-size: 14px; ">La taula rodona serà una oportunitat per conèixer no només els impactes de la deutecràcia sobre les dones&nbsp;en el nostre entorn&nbsp;i aprofundir en el concepte de deute de gènere, sino també conèixer les experiències a Ecuador i Bolivia. Magdalena León i Raquel Romero treballen a la&nbsp;<a href="http://www.movimientos.org/es/remte"><font>Red latinoamericana Mujeres Transformado la Economía</font></a>&nbsp;i&nbsp;la seva investigació i el seu treball giren actualment al voltant de la proposta del&nbsp;<i>Bon viure&nbsp;</i>des d'una perspectiva feminista. A més, Magdalena León va participar al procés d'Auditoria del Deute a Equador, aportant-hi la perspectiva de gènere.&nbsp;</font></div><div><font face="Arial" style="font-size: 14px; "><br></font></div><div><font face="Arial" style="font-size: 14px; ">Serà el&nbsp;<b>dimarts 19 de març a les 19 h</b>, al Casal Pou de la Figuera (C. Sant Pere més Baix 70, Barcelona. Metro Urquinaona/Arc de Triomf). La PACD no realitzarà la seva assemblea aquest dimarts 19 de març ja que en el seu lloc participarem en la taula rodona.&nbsp;</font></div></div><div><font face="Arial" style="font-size: 14px; "><br></font></div><div style="text-align: center; "><font face="Arial"><b style="font-size: 16px; ">RECORDEU!</b></font></div><div><div style="text-align: center; "><div style="font-family: Arial; font-size: 18px; "><span style="font-style: italic; ">Dimarts 19 de Març a les 19h</span></div><div style="font-family: Arial; font-size: 18px; "><span style="font-style: italic; ">Casal Pou de la Figuera&nbsp;</span></div><div style="font-family: Arial; font-size: 18px; "><span style="font-size: 14px; ">(C. Sant Pere més Baix 70, Barcelona. Metro Urquinaona/Arc de Triomf)</span></div></div><div style="text-align: center; "><b style="font-family: Arial; font-size: 24px; ">El deute és amb les dones, no amb els bancs!</b></div><div><div style="text-align: center; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Arial; ">Amb</span><span style="font-family: Arial; ">&nbsp;Magdalena León</span><span style="font-family: Arial; ">&nbsp;</span><span style="font-family: Arial; ">(</span><span style="font-family: Arial; ">Equador</span><span style="font-family: Arial; ">) i Raquel Romero (</span><span style="font-family: Arial; ">Bolívia</span><span style="font-family: Arial; ">) de la</span></span></div><font face="Arial" style="font-size: 14px; "><div style="text-align: center; "><span style="font-style: italic; ">Red&nbsp;</span><span style="font-style: italic; ">Latinoamericana</span><span style="font-style: italic; ">&nbsp;</span><span style="font-style: italic; ">Mujeres</span><span style="font-style: italic; ">&nbsp;</span><span style="font-style: italic; ">Transformando</span><span style="font-style: italic; ">&nbsp;la&nbsp;</span><span style="font-style: italic; ">Economía</span></div><div style="text-align: center; ">i la&nbsp;<i>Comissió de Gènere de la</i>&nbsp;<i>PACD</i></div></font></div></div><div><span style="font-family: Arial; font-size: 16px; "><br></span></div><div><span style="font-family: Arial; font-size: 16px; ">Event a Facebook&nbsp;</span><a href="http://www.facebook.com/events/262978003837020/#">http://www.facebook.com/events/262978003837020/#</a>&nbsp;</div><div><span style="font-family: Arial; font-size: 16px; ">Cartell adjunt</span></div><div><span style="font-family: Arial; font-size: 16px; "><br></span></div><div style="text-align: center; "><a href="http://auditoriaciudadana.net/"><font face="Arial" style="font-size: 14px; ">www.auditoriaciudadana.net</font></a></div><div><div style="text-align: center; "><a href="http://www.facebook.com/AuditoriaCiudadanaDeuda" style="font-size: 14px; font-family: Arial; ">facebook.com/AuditoriaCiudadanaDeuda</a></div><font face="Arial" style="font-size: 14px; "><div style="text-align: center; "><a href="http://twitter.com/Auditoriabcn"></a><a href="http://twitter.com/Auditoriabcn"></a><a href="https://twitter.com/#!/AuditCiudadana">twitter.com/Audito</a>riabcn</div><div style="text-align: center; "><a href="mailto:auditoriabcn@gmail.com"></a><a href="mailto:auditoriabcn@gmail.com">auditoriabcn@gmail.com</a>&nbsp;</div></font></div></div></div></div><blockquote type="cite"><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; "><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; "><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; "><font face="Arial" style="font-size: 14px; "></font></div></div><blockquote type="cite"><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; "><blockquote type="cite"><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; "><div><font face="Arial" style="font-size: 14px; "></font></div><div></div></div></blockquote></div></blockquote><div></div></div></blockquote><div></div></div></body></html>