<br><br><div class="gmail_quote">---------- Forwarded message ----------<br>From: <b class="gmail_sendername">Plataforma Delta Viu</b> <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:info@deltaviu.org">info@deltaviu.org</a>&gt;</span><br>
Date: 2013/2/28<br>Subject: [Delta viu] Delta Viu llança la campanya “Pagesia per al Futur”<br>To: <a href="mailto:deltaviu@googlegroups.com">deltaviu@googlegroups.com</a>, <a href="mailto:interna-delta-viu@googlegroups.com">interna-delta-viu@googlegroups.com</a><br>
<br><br><div class="gmail_quote"><div class="gmail_quote"><u></u>

    
        

        
        

        
                
        
    <div marginwidth="0" marginheight="0" style="margin:0;padding:0;background-color:#bd1414;width:100%!important">
            <center>
                <table style="margin:0;padding:0;background-color:#bd1414;min-height:100%!important;width:100%!important" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%" width="100%">
                    <tbody><tr>
                        <td style="border-collapse:collapse" align="center" valign="top">
                        
                        <table style="background-color:#fafafa" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0" width="600">
                            <tbody><tr>
                                <td style="border-collapse:collapse" valign="top">

                                        
                                    <table border="0" cellpadding="10" cellspacing="0" width="100%">
                                            <tbody><tr>
                                                <td style="border-collapse:collapse" valign="top">
                                                    <div style="color:#505050;font-family:Arial;font-size:10px;line-height:100%;text-align:left">Butlletí digital amb notícies i novetats de la Plataforma Delta Viu</div>
                                            </td>
                                            
                                                                                        <td style="border-collapse:collapse" valign="top" width="190">
                                                    <div style="color:#505050;font-family:Arial;font-size:10px;line-height:100%;text-align:left">No veieu correctament aquest correu?<br>
<a href="http://us6.campaign-archive1.com/?u=28891f1c71b52a32288c71f79&amp;id=1d7dfef0b4&amp;e=972edb0599" style="color:#336699;font-weight:normal;text-decoration:underline" target="_blank">Feu click aquí!</a> </div>
                                            </td>
                                                                                        
                                        </tr>
                                    </tbody></table>
                                        

                                </td>
                            </tr>
                        </tbody></table>
                        
                            <table style="border:1px solid #dddddd;background-color:#ffffff" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600">
                                <tbody><tr>
                                    <td style="border-collapse:collapse" align="center" valign="top">
                                    
                                        <table style="background-color:#ffffff;border-bottom:0" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600">
                                        <tbody><tr>
                                            <td style="border-collapse:collapse;color:#202020;font-family:Arial;font-size:34px;font-weight:bold;line-height:100%;padding:0;text-align:center;vertical-align:middle">

                                                    
                                                    <a href="http://deltaviu.us6.list-manage.com/track/click?u=28891f1c71b52a32288c71f79&amp;id=9060a56b6b&amp;e=972edb0599" style="color:#336699;font-weight:normal;text-decoration:underline" target="_blank"><img src="" alt="" border="0" height="165" width="583"></a>
                                                    

                                            </td>
                                        </tr>
                                    </tbody></table>
                                    
                                </td>
                            </tr>
                                <tr>
                                    <td style="border-collapse:collapse" align="center" valign="top">
                                    
                                        <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600">
                                            <tbody><tr>
                                                <td colspan="4" style="border-collapse:collapse;background-color:#ffffff" valign="top">

                                                
                                                <table border="0" cellpadding="20" cellspacing="0" width="100%">
                                                    <tbody><tr>
                                                        <td style="border-collapse:collapse" valign="top">
                                                            <div style="color:#505050;font-family:Arial;font-size:14px;line-height:150%;text-align:left"><h1 style="text-align:center;color:#202020;display:block;font-family:Arial;font-size:34px;font-weight:bold;line-height:100%;margin-top:0;margin-right:0;margin-bottom:10px;margin-left:0">         </h1>
<h2 style="text-align:center;color:#202020;display:block;font-family:Arial;font-size:30px;font-weight:bold;line-height:100%;margin-top:0;margin-right:0;margin-bottom:10px;margin-left:0">
        <span style="font-size:32px"><span><b>Delta Viu llança la campanya “Pagesia per al Futur”</b></span></span></h2>
<div style="text-align:center;color:#505050;font-family:Arial;font-size:14px;line-height:150%">
         </div>
<h4 style="text-align:center;color:#202020;display:block;font-family:Arial;font-size:22px;font-weight:bold;line-height:100%;margin-top:0;margin-right:0;margin-bottom:10px;margin-left:0">
        <span style="font-size:18px"><span><span style="color:rgb(105,105,105)"><i>Recuperem l’economia del Baix Llobregat, potenciant la pagesia i l’agroecologia!</i></span></span></span></h4>
<h4 style="text-align:left;color:#202020;display:block;font-family:Arial;font-size:22px;font-weight:bold;line-height:100%;margin-top:0;margin-right:0;margin-bottom:10px;margin-left:0">
        <span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(128,128,128)"> </span></span></h4>
<div style="text-align:left;color:#505050;font-family:Arial;font-size:14px;line-height:150%">
        <span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0,0,0)">Durant el mes de març i fins el 17 d’abril (Dia de la Lluita Camperola), la Plataforma per la Recuperació dels Espais Agraris i Naturals del Delta del Llobregat DELTA VIU (abans Aturem Eurovegas), du a terme una <b>campanya per a coordinar les peticions d’accés als terrenys agrícoles del Delta del Llobregat que actualment estan en desús</b>. Amb el títol “Pagesia pel Futur: Recuperem l’economia del Delta del Llobregat, potenciem la pagesia i l’agroecologia” ens dirigim a aquelles persones que vulguin iniciar un projecte de producció agrícola o a aquelles que ja l’estan duent a terme i estan patint la precarietat de l’accés a la terra. </span></span></div><div style="text-align:center;color:#505050;font-family:Arial;font-size:14px;line-height:150%">
        <span style="font-size:14px"><i><span style="color:rgb(0,0,0)">Contra l’especulació immobiliaria, preservem el territori, l’economia sostenible i el teixit rural!<br>
        Garantim l’accés a la terra pel futur de la pagesia al Delta del Llobregat !</span></i></span></div>
<div style="text-align:left;color:#505050;font-family:Arial;font-size:14px;line-height:150%">
        <span style="font-size:14px"><i><span style="color:rgb(0,0,0)"> </span></i></span>
        <h1 style="text-align:center;color:#202020;display:block;font-family:Arial;font-size:34px;font-weight:bold;line-height:100%;margin-top:0;margin-right:0;margin-bottom:10px;margin-left:0">
                <img src="" style="width:640px;min-height:182;border:0;line-height:100%;outline:none;text-decoration:none;display:inline" align="none" height="252" width="640"></h1>


</div>
<div style="text-align:left;color:#505050;font-family:Arial;font-size:14px;line-height:150%">
        <span style="font-size:14px"><i><span style="color:rgb(0,0,0)"><b>Com pots implicar-te?</b><br>
        Si estàs buscant terres per iniciar un projecte de producció agrícola o ramadera o si vols oferir el teu suport a aquestes iniciatives, pots participar en la campanya “Pagesia per al futur” adreçant-te al <a href="http://deltaviu.us6.list-manage.com/track/click?u=28891f1c71b52a32288c71f79&amp;id=7e7038a204&amp;e=972edb0599" style="color:#336699;font-weight:normal;text-decoration:underline" target="_blank">nostre web</a> on trobaràs un petit formulari per omplir i on podràs imprimir un<a href="http://deltaviu.us6.list-manage1.com/track/click?u=28891f1c71b52a32288c71f79&amp;id=6376323f0f&amp;e=972edb0599" style="color:#336699;font-weight:normal;text-decoration:underline" target="_blank"> model de carta adreçada</a> al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat per reclamar l’accés a terres del Delta del Llobregat que estiguin en desús.</span></i></span></div><div style="text-align:center;color:#505050;font-family:Arial;font-size:14px;line-height:150%">
        <b><span style="font-size:14px">  </span></b></div>
<div style="text-align:left;color:#505050;font-family:Arial;font-size:14px;line-height:150%">
        <b><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0,0,0)">Més informació</span></span></b><br>
        <a href="http://deltaviu.us6.list-manage1.com/track/click?u=28891f1c71b52a32288c71f79&amp;id=e0b0d8bca1&amp;e=972edb0599" style="color:#336699;font-weight:normal;text-decoration:underline" target="_blank">Delta Viu llança la campanya &quot;Pagesia per al Futur”</a><br>        <a href="http://deltaviu.us6.list-manage1.com/track/click?u=28891f1c71b52a32288c71f79&amp;id=919ce94c79&amp;e=972edb0599" style="color:#336699;font-weight:normal;text-decoration:underline" target="_blank">Projecte &quot;Pagesia per al Futur”</a><br>         </div>
</div>
                                                                                                                </td>
                                                    </tr>
                                                </tbody></table>
                                                

                                            </td>
                                        </tr>
                                            <tr>
                                                <td style="border-collapse:collapse;background-color:#ffffff" valign="top" width="130">

                                                
                                                <table border="0" cellpadding="20" cellspacing="0" width="100%">
                                                    <tbody><tr>
                                                        <td style="border-collapse:collapse" valign="top">
                                                            <img src="" alt="" border="0" height="110" width="110">
                                                            <div style="color:#505050;font-family:Arial;font-size:12px;line-height:150%;text-align:left"><h3 style="color:#202020;display:block;font-family:Arial;font-size:22px;font-weight:bold;line-height:100%;margin-top:0;margin-right:0;margin-bottom:10px;margin-left:0;text-align:left">        <span style="font-size:18px">Llista informativa</span></h3>
<b>Vols continuar rebent el nostre butlletí?</b> Mantindrem la llista de correu informativa d&#39;Aturem Eurovegas; si vols donar-te&#39;n de baixa, clica <a href="http://deltaviu.us6.list-manage.com/track/click?u=28891f1c71b52a32288c71f79&amp;id=7204cf7b9d&amp;e=972edb0599" style="color:#336699;font-weight:normal;text-decoration:underline" target="_blank">aquí</a> o escriu un correu a <a href="mailto:info@deltaviu.org" style="color:#336699;font-weight:normal;text-decoration:underline" target="_blank">info@deltaviu.org</a>. </div>                                                        </td>
                                                    </tr>
                                                </tbody></table>
                                                

                                            </td>
                                                <td style="border-collapse:collapse;background-color:#ffffff" valign="top" width="130">

                                                
                                                <table border="0" cellpadding="20" cellspacing="0" width="100%">
                                                    <tbody><tr>
                                                        <td style="border-collapse:collapse" valign="top">
                                                            <a href="http://deltaviu.us6.list-manage2.com/track/click?u=28891f1c71b52a32288c71f79&amp;id=c663e9c3cb&amp;e=972edb0599" target="_blank"><img src="" alt="" border="0" height="153" width="110"></a>
                                                            <div style="color:#505050;font-family:Arial;font-size:12px;line-height:150%;text-align:left"><h3 style="color:#202020;display:block;font-family:Arial;font-size:22px;font-weight:bold;line-height:100%;margin-top:0;margin-right:0;margin-bottom:10px;margin-left:0;text-align:left">        <span style="font-size:18px">Vols coneixer el Delta?</span></h3>
<b>Participa de les activitats i sortides de S.O.S. Delta del Llobregat.</b> Entra al <a href="http://deltaviu.us6.list-manage.com/track/click?u=28891f1c71b52a32288c71f79&amp;id=9a4df51953&amp;e=972edb0599" style="color:#336699;font-weight:normal;text-decoration:underline" target="_blank">web</a>.</div>                                                        </td>
                                                    </tr>
                                                </tbody></table>
                                                

                                            </td>
                                                <td style="border-collapse:collapse;background-color:#ffffff" valign="top" width="130">

                                                
                                                <table border="0" cellpadding="20" cellspacing="0" width="100%">
                                                    <tbody><tr>
                                                        <td style="border-collapse:collapse" valign="top">
                                                            <a href="http://deltaviu.us6.list-manage1.com/track/click?u=28891f1c71b52a32288c71f79&amp;id=a3c1673349&amp;e=972edb0599" target="_blank"><img src="" alt="" border="0" height="82" width="110"></a>
                                                            <div style="color:#505050;font-family:Arial;font-size:12px;line-height:150%;text-align:left"><h3 style="color:#202020;display:block;font-family:Arial;font-size:22px;font-weight:bold;line-height:100%;margin-top:0;margin-right:0;margin-bottom:10px;margin-left:0;text-align:left">        <span style="font-size:18px">Jornades sobre el Llobregat</span></h3>
<b>Quin riu volem?</b> Delta Viu parlarà del seu tram final, a les xerrades organitzades per Llobregat SOStenible per demanar&quot; 2013, Any del Llobregat&quot;. <a href="http://deltaviu.us6.list-manage.com/track/click?u=28891f1c71b52a32288c71f79&amp;id=ae295ed814&amp;e=972edb0599" style="color:#336699;font-weight:normal;text-decoration:underline" target="_blank">Més info</a>.</div>                                                        </td>
                                                    </tr>
                                                </tbody></table>
                                                

                                            </td>
                                                <td style="border-collapse:collapse;background-color:#ffffff" valign="top" width="130">

                                                
                                                <table border="0" cellpadding="20" cellspacing="0" width="100%">
                                                    <tbody><tr>
                                                        <td style="border-collapse:collapse" valign="top">
                                                            <img src="" alt="" style="margin:0;padding:0;border:0;min-height:auto;line-height:100%;outline:none;text-decoration:none;display:inline" border="0">
                                                            <div style="color:#505050;font-family:Arial;font-size:12px;line-height:150%;text-align:left"><h4 style="color:#202020;display:block;font-family:Arial;font-size:22px;font-weight:bold;line-height:100%;margin-top:0;margin-right:0;margin-bottom:10px;margin-left:0;text-align:left">        <span style="font-size:18px">Recull del bloc</span></h4>
<br>
<a href="http://deltaviu.us6.list-manage1.com/track/click?u=28891f1c71b52a32288c71f79&amp;id=daa9943560&amp;e=972edb0599" rel="bookmark" style="color:#336699;font-weight:normal;text-decoration:underline" title="Enllaç permanent a Marxa contra L’atur, la Precarietat I Per una Renda Garantida Ciutadana" target="_blank">Marxa contra L’atur, la Precarietat I Per una Renda Garantida Ciutadana</a><br><a href="http://deltaviu.us6.list-manage.com/track/click?u=28891f1c71b52a32288c71f79&amp;id=50067fce90&amp;e=972edb0599" rel="bookmark" style="color:#336699;font-weight:normal;text-decoration:underline" title="Enllaç permanent a Estudi dels ocells nidificants de la plana de Gavà" target="_blank">Estudi dels ocells nidificants de la plana de Gavà</a><br><a href="http://deltaviu.us6.list-manage.com/track/click?u=28891f1c71b52a32288c71f79&amp;id=3b4046cb30&amp;e=972edb0599" rel="bookmark" style="color:#336699;font-weight:normal;text-decoration:underline" title="Enllaç permanent a Delta Viu reivindica la inclusió del Delta al Conveni Ramsar | La Riuada" target="_blank">Delta Viu reivindica la inclusió del Delta al Conveni Ramsar | La Riuada</a><br>        <a href="http://deltaviu.us6.list-manage.com/track/click?u=28891f1c71b52a32288c71f79&amp;id=400a65c8ee&amp;e=972edb0599" rel="bookmark" title="Enllaç permanent a Una delegació de Delta Viu acompanya la manifestació contra Eurovegas a Madrid" style="color:#336699;font-weight:normal;text-decoration:underline" target="_blank">Una delegació de Delta Viu acompanya la manifestació contra Eurovegas a Madrid</a>
<br>
<br>
</div>
                                                        </td>
                                                    </tr>
                                                </tbody></table>
                                                

                                            </td>
                                        </tr>
                                    </tbody></table>
                                    
                                </td>
                            </tr>
                                <tr>
                                    <td style="border-collapse:collapse" align="center" valign="top">
                                    
                                        <table style="background-color:#ffffff;border-top:0" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0" width="600">
                                            <tbody><tr>
                                                <td style="border-collapse:collapse" valign="top">

                                                
                                                <table border="0" cellpadding="10" cellspacing="0" width="100%">
                                                    <tbody><tr>
                                                        <td colspan="2" style="border-collapse:collapse;background-color:#fafafa;border:0" valign="middle">
                                                            <div style="color:#707070;font-family:Arial;font-size:12px;line-height:125%;text-align:center">Segueix-nos... <a href="http://deltaviu.us6.list-manage1.com/track/click?u=28891f1c71b52a32288c71f79&amp;id=0fe6c79b7e&amp;e=972edb0599" style="color:#336699;font-weight:normal;text-decoration:underline" target="_blank">Twitter</a> | <a href="http://deltaviu.us6.list-manage1.com/track/click?u=28891f1c71b52a32288c71f79&amp;id=6465d10bd4&amp;e=972edb0599" style="color:#336699;font-weight:normal;text-decoration:underline" target="_blank">Facebook</a> | <a href="http://us6.forward-to-friend.com/forward?u=28891f1c71b52a32288c71f79&amp;id=1d7dfef0b4&amp;e=972edb0599" style="color:#336699;font-weight:normal;text-decoration:underline" target="_blank">reeenvia</a>  </div>                                                        </td>
                                                    </tr>
                                                    <tr>
                                                        <td style="border-collapse:collapse" valign="top" width="350">
                                                            <div style="color:#707070;font-family:Arial;font-size:12px;line-height:125%;text-align:left"><div><span>Plataforma Delta Viu</span><div><div>Delta del Llobregat s/n</div>


<span>Barcelona</span>, <span>Barcelona</span>  <span>08001</span> <div>Spain</div><br><a href="http://deltaviu.us6.list-manage.com/vcard?u=28891f1c71b52a32288c71f79&amp;id=4dea353666" target="_blank">Add us to your address book</a></div>


 </div>
                                                        </div></td>
                                                        <td style="border-collapse:collapse" valign="top" width="190">
                                                            <div style="color:#707070;font-family:Arial;font-size:12px;line-height:125%;text-align:left">
 <a href="http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=monkey_rewards&amp;aid=28891f1c71b52a32288c71f79&amp;afl=1" target="_blank"><img src="" alt="Email Marketing Powered by MailChimp" title="MailChimp Email Marketing" border="0" height="54" width="139"></a>
                                                            </div>
                                                        </td>
                                                    </tr>
                                                    <tr>
                                                        <td colspan="2" style="border-collapse:collapse;background-color:#ffffff;border:0" valign="middle">
                                                            <div style="color:#707070;font-family:Arial;font-size:12px;line-height:125%;text-align:center">
                                                                 <a href="http://deltaviu.us6.list-manage.com/unsubscribe?u=28891f1c71b52a32288c71f79&amp;id=4dea353666&amp;e=972edb0599&amp;c=1d7dfef0b4" style="color:#336699;font-weight:normal;text-decoration:underline" target="_blank">unsubscribe from this list</a> | <a href="http://deltaviu.us6.list-manage1.com/profile?u=28891f1c71b52a32288c71f79&amp;id=4dea353666&amp;e=972edb0599" style="color:#336699;font-weight:normal;text-decoration:underline" target="_blank">update subscription preferences</a> 
                                                            </div>
                                                        </td>
                                                    </tr>
                                                </tbody></table>
                                                

                                            </td>
                                        </tr>
                                    </tbody></table>
                                    
                                </td>
                            </tr>
                        </tbody></table>
                        <br>
                    </td>
                </tr>
            </tbody></table>
        </center>
    <img src="" height="1" width="1"></div><span class="HOEnZb"><font color="#888888"><span><font color="#888888">
</font></span></font></span></div><span class="HOEnZb"><font color="#888888"><span><font color="#888888"></font></span><br>
</font></span></div><span class="HOEnZb"><font color="#888888">

<p></p>

-- <br>
Heu rebut aquest missatge perquè esteu subscrit al grup &quot;Comunicació interna Delta viu&quot; de Google Grups.<br>
Per donar-vos de baixa d&#39;aquest grup i deixar de rebre els missatges, envieu un correu electrònic a <a href="mailto:interna-delta-viu%2Bunsubscribe@googlegroups.com" target="_blank">interna-delta-viu+unsubscribe@googlegroups.com</a>.<br>

Visiteu aquest grup a <a href="http://groups.google.com/group/interna-delta-viu?hl=ca" target="_blank">http://groups.google.com/group/interna-delta-viu?hl=ca</a>.<br>
Per veure més opcions, visiteu <a href="https://groups.google.com/groups/opt_out" target="_blank">https://groups.google.com/groups/opt_out</a>.<br>
 <br>
 <br>
</font></span></div><br><br clear="all"><br>-- <br>Observatori del Deute en la Globalització (ODG)<br><a href="http://www.odg.cat" target="_blank">http://www.odg.cat</a><br>