<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <br>
    <div class="moz-forward-container"><br>
      <div class="moz-forward-container">
        <div class="moz-forward-container">
          <div class="moz-forward-container">
            <div class="moz-forward-container">
              <div class="moz-forward-container">
                <div class="moz-forward-container">
                  <div class="moz-forward-container">
                    <div class="moz-forward-container">
                      <h1 class="title-header"><span>Demà 23F: Totes al
                          carrer!!</span></h1>
                      <h3> <strong>Uneix-te a la columna ecologista i
                          pel decreixement!</strong></h3>
                      <h3><strong> Defensem la terra per viure millor !<br>
                        </strong></h3>
                      <h3><strong> Defensem els aliments, l'aigua, la
                          natura per tenir un futur !!!</strong> </h3>
                      <p>
                        <title></title>
                        <meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org
                          3.3 (Win32)">
                        <style type="text/css">
        <!--
                @page { margin: 2cm }
                P { margin-bottom: 0.21cm }
        -->
        </style> </p>
                      <p>Des de diferents grups sectorials (educació,
                        sanitat, laboral, antirrepressiu, ecologistes,
                        etc.) i territorials (algunes assemblees de
                        barris i altres llocs) convoquem a la
                        mobilització del 23F a Barcelona amb el lema
                        “Fem-los fora! Juntes podem!” que coincideix amb<a
                          moz-do-not-send="true"
                          href="http://mareaciudadana.blogspot.com.es/">
                          <b>manifestacions arreu l’estat</b></a><b>. </b>Aquesta
                        jornada serà el començament d’una setmana de
                        lluita en la que diversos sectors es
                        mobilitzaran. Hi haurà 3 columnes temàtiques
                        previstes que sortiran de tres llocs diferents
                        per confluir a Plaça Catalunya a les 18:30.<br>
                      </p>
                      <b><br>
                        <u>Us convoquem a un front unitari dels
                          moviments ecologistes i pel decreixement</u><u>.</u>
                        <br>
                      </b>Als moviments antinuclear,  de lluita per la
                      sobirania alimentària, de decreixement, de defensa
                      de l'aigua , antifracking, ambientalistes... a
                      totes les organitzacions i col.lectius que
                      defensem la terra i una societat justa i
                      sostenible. <br>
                      <b><br>
                        Hora i lloc : </b>17 hores a Pl. De Pau Vila, 1
                      (Metro Barceloneta) , anirem amb la columna de<font
                        color="#993300"> Drets Socials i Serveis Públics</font>.
                      <br>
                      Porteu les pancartes de les vostres lluites i el
                      que penseu als vostres col.lectius. <br>
                      <small><br>
                        Evidentment tothom està convidat a afegir-se a
                        la que estimi més adient o a organitzar la seva
                        pròpia columna per confluir amb una de les 5
                        previstes o directament a Plaça Catalunya a les
                        18h30  (informació a </small><small><a
                          moz-do-not-send="true" rel="nofollow"
                          target="_blank"
                          href="http://23flluitesalcarrer.wordpress.com/">http://23flluitesalcarrer.wordpress.com/</a>
                        )</small><br>
                      <p style="margin-bottom: 0cm"><small>Resta de
                          convocatòries a Catalunya: </small><small><br>
                        </small></p>
                      <ul>
                        <li><small> 18:30h Pl Catalunya (Barcelona)</small></li>
                        <li><small> 18:00h Rambla Vella (Tarragona)</small></li>
                        <li><small> 17:00h Pl Ricard Vinyes (Lleida)</small></li>
                      </ul>
                      <p style="margin-bottom: 0cm"><b><br>
                          Som-hi! Fem-los fora! Juntes podem!!</b><br>
                      </p>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
              <a moz-do-not-send="true" rel="nofollow" target="_blank"
                href="http://23flluitesalcarrer.wordpress.com/">http://23flluitesalcarrer.wordpress.com/</a>
              <br>
            </div>
            #23F<br>
            #yovoy23F<br>
          </div>
          <br>
        </div>
        <br>
        <br>
      </div>
      <br>
      <br>
    </div>
    <br>
  </body>
</html>