<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <br>
    <div class="moz-forward-container"><br>
      <br>
      <big><i><b>us invitem a la xerrada -debat de Carlos Jim&eacute;nez
            Villarejo, ex-fiscal anticorrupci&oacute;, el dimecres 13 de febrer
            de 2013 a les 19 hores, al Centre C&iacute;vic La Sedeta</b></i><i><b>,
            carrer Sic&iacute;lia 321, Barcelona</b></i></big><i><b><br>
        </b></i>
      <table class="moz-email-headers-table" border="0" cellpadding="0"
        cellspacing="0">
        <tbody>
          <tr>
            <th nowrap="nowrap" valign="BASELINE" align="RIGHT"><i><br>
              </i></th>
            <td><br>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <th nowrap="nowrap" valign="BASELINE" align="RIGHT"><br>
            </th>
            <td><br>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <th nowrap="nowrap" valign="BASELINE" align="RIGHT"><br>
            </th>
            <td><br>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <th nowrap="nowrap" valign="BASELINE" align="RIGHT"><br>
            </th>
            <td><br>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
      <br>
      <br>
      <br>
      <div class="gmail_quote">
        <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tbody>
            <tr>
              <td style="font:inherit" valign="top">
                <blockquote style="border-left:2px solid
                  rgb(16,16,255);margin-left:5px;padding-left:5px">
                  <p><br>
                    <img src="cid:part1.00000406.09060703@gmail.com"
                      alt="xerrada_villarejo cartel_A4.jpg" height="660"
                      hspace="12" width="466" align="left"></p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p> &nbsp;</p>
                  <p>[Esta es la zona donde va la despedida, firma u lo
                    que sea]</p>
                </blockquote>
              </td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </div>
      <br>
      <br>
    </div>
    <br>
  </body>
</html>