<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html charset=iso-8859-1"></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; "><div><br></div><div><div><div><font size="4">(en castellano a continuación)</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">Benvolguts / benvolgudes companys i companyes,</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">Des de la&nbsp;<a href="http://www.auditoriaciudadana.net/">Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute</a>&nbsp;(PACD) us volem convidar a conèixer i ser partíceps de la&nbsp;<b>lluita contra la dictadura del Deute</b>. Com sabeu, darrera de la imposició de les retallades i reformes neoliberals que erosionen els nostres drets dia rera dia, trobem la prioritat del pagament del deute. Des de la PACD considerem que hi ha evidències suficients per&nbsp;<b>denunciar la il·legitimitat d'aquest deute i de les reformes i retallades que imposen a la població en nom de la deutecràcia</b>. Per això hem iniciat un procés d'<b>Auditoria Ciutadana del Deute</b>. Però aquest procés necessita de la participació de moltes de vosaltres, de totes si és possible!</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">Per això us volem convidar el proper&nbsp;<b>dimarts 22 de gener</b>, a les 19h al carrer Rivadeneyra 6 3r pis (edifici Justícia i Pau), a l'<b>assemblea oberta de la PACD</b>. Volem a donar a conèixer la feina feta i els plans que tenim per a 2013, compartir amb vosaltres objectius i estratègies, per enriquir el procés i fer-vos-en partíceps.&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">Si com nosaltres penses que el deute ha de ser abolit, perquè aquest deute no és nostre.&nbsp;</font></div><div><font size="4">Si com nosaltres penses que el dret a la sanitat o a l'educació ha d'estar per davant del pagament del deute a creditors especuladors.&nbsp;</font></div><div><font size="4">Si com nosaltres penses que el deute s'ha acumulat amb procesos il·legítims d'enriquiment d'uns pocs i que no ens ha beneficiat a la majoria, convertint-se en un deute il·legítim</font></div><div><font size="4">Si com nosaltres penses que hem de deixar d'estar governats pels mercats, trencant la dictadura del deute i construint un nou sistema econòmic, social i polític</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><b>T'esperem el proper dimarts 22 de gener!!!</b></font></div><div><font size="4"><b>(19h Rivadeneyra 6, 3r pis, al costat de Plaça Catalunya - Edifici Justícia i Pau)</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>Vine a posar-li fre al deute amb la PACD!</b></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">Més informació a&nbsp;<a href="mailto:auditoriabcn@gmail.com">auditoriabcn@gmail.com</a></font></div><div><a href="http://twitter.com/auditoriabcn"><font size="4">@auditoriabcn</font></a></div><div><a href="http://twitter.com/auditciudadana"><font size="4">@auditCiudadana</font></a></div><div><a href="http://facebook.com/AuditoriaCiudadanaDeuda"><font size="4">facebook.com/AuditoriaCiudadanaDeuda</font></a></div><div><font size="4"><br></font></div><div><a href="http://www.auditoriaciudadana.net/"><font size="4">www.auditoriaciudadana.net</font></a></div><div><font size="4"><br></font></div><div><b><font size="5">Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute</font></b></div><div><b><font size="5">No Devem! No Paguem!</font></b></div><div><b><font size="5"><br></font></b></div><div><div><font size="4">Estimados/estimadas compañeros y compañeras,</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">Desde la&nbsp;</font><a href="http://www.auditoriaciudadana.net/">Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda</a><font size="4">&nbsp;(PACD) queremos invitar a conocer y ser partícipes de la<b>&nbsp;lucha contra la dictadura de la Deuda</b>. Como sabéis, detrás de la imposición de los recortes y reformas neoliberales que erosionan nuestros derechos día tras día, encontramos la prioridad del pago de la deuda. Desde la PACD consideramos que hay evidencias suficientes para&nbsp;<b>denunciar la ilegitimidad de esta deuda y de las reformas y recortes</b>&nbsp;que imponen a la población en nombre de la deutecràcia. Por eso hemos iniciado un proceso de&nbsp;<b>Auditoría Ciudadana de la Deuda</b>. Pero este proceso requiere de la participación de muchas de vosotras, de todas si es posible!</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">Por eso os queremos invitar el próximo&nbsp;<b>martes 22 de enero, a las 19h&nbsp;</b>en la calle Rivadeneyra 6 3 º piso (edificio Justicia y Paz), en la&nbsp;<b>asamblea abierta de la PACD</b>. Queremos dar a conocer el trabajo realizado y los planes que tenemos para 2013, compartir con vosotros objetivos y estrategias, para enriquecer el proceso y haceros partícipes del mismo.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">Si como nosotras piensas que la deuda debe ser abolida, porque esta deuda no es nuestra.</font></div><div><font size="4">Si como nosotras piensas que el derecho a la sanidad o a la educación debe estar por delante del pago de la deuda a acreedores especuladores.</font></div><div><font size="4">Si como nosotras piensas que la deuda se ha acumulado con procesos ilegítimos de enriquecimiento de unos pocos y que no nos ha beneficiado a la mayoría, convirtiéndose en una deuda ilegítima.</font></div><div><font size="4">Si como nosotras piensas que debemos dejar de estar gobernados por los mercados, rompiendo la dictadura de la deuda y construyendo un nuevo sistema económico, social y político</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><b>Te esperamos el próximo martes 22 de enero!</b></font></div><div><font size="4"><b>(19h Rivadeneyra 6, 3 º piso, junto a Plaza Catalunya - Edificio Justicia y Paz)</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>Ven a ponerle freno a la deuda con la PACD!</b></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">Más información en&nbsp;</font><span style="font-size: large; ">&nbsp;</span><a href="mailto:auditoriabcn@gmail.com" style="font-size: large; ">auditoriabcn@gmail.com</a></div><div><a href="http://twitter.com/auditoriabcn"><font size="4">@auditoriabcn</font></a></div><div><a href="http://twitter.com/auditciudadana"><font size="4">@auditCiudadana</font></a></div><div><a href="http://facebook.com/AuditoriaCiudadanaDeuda"><font size="4">facebook.com/AuditoriaCiudadanaDeuda</font></a></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><a href="http://www.auditoriaciudadana.net/">www.auditoriaciudadana.net</a></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><b><font size="5">Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda</font></b></div><div><b><font size="5">No Debemos! No Pagamos!</font></b></div></div><div><img height="320" width="227" apple-width="yes" apple-height="yes" id="cd4d3f55-9d30-4ad1-b751-46042c002664" src="cid:404514C2-CE0F-4611-97BD-0763CA83BB73@local.lan"></div></div><br></div><br><br><div>
<div><a href="http://twitter.com/ifresnillo">@ifresnillo</a></div><div><a href="http://facebook.com/iolanda.fresnillo">facebook.com/iolanda.fresnillo</a>&nbsp;</div><div><a href="http://iolandafresnillo.wordpress.com">iolandafresnillo.wordpress.com</a>&nbsp;</div>

</div>
<br></body></html>