<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html charset=windows-1252"><base href="http://odg.cat/butlleti.php">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>ODG</title>
<style type="text/css">
<!--
.Estilo1 {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 9px;
}
-->
</style>
<style type="text/css"></style></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; "><div style="text-align: center;"><span class="Apple-Mail-URLShareWrapperClass" style="text-align: -webkit-auto; "><span class="Apple-Mail-URLShareUserContentTopClass" applecontenteditable="true" style="font-size: 12px !important; line-height: 14px !important; text-align: left !important; "><span style="font-size: medium; line-height: normal; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(255, 255, 255); ">Si no veieu bé aquest missatge, feu click&nbsp;</span></span></span><span lang="ES" style="text-align: -webkit-auto; "><a href="http://odg.cat/butlleti.php" style="text-align: -webkit-auto; ">aquí</a></span></div><div style="text-align: center;"><a href="http://odg.cat/butlleti.php"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">http://</span><span class="il" style="background-color: rgb(255, 255, 255); ">odg</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">.cat/</span><span class="il" style="background-color: rgb(255, 255, 255); ">butlleti</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">.php</span></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><span class="Apple-Mail-URLShareWrapperClass" contenteditable="false"><span class="Apple-Mail-URLShareSharedContentClass" style="position: relative !important; " applecontenteditable="true"><base href="http://odg.cat/butlleti.php"><div>
<table width="770" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tbody><tr>
    <td><style type="text/css">
<!--
.Estilo_idioma {color: #CCCCCC}
-->
</style>

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tbody><tr>
    <td height="10"><img src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="10"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><img src="http://www.odg.cat/ct/imatges/rocos_00.jpg" width="770" height="67" border="0" usemap="#Map"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td background="http://www.debtwatch.org/imatges/rocosbar_fons.gif"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tbody><tr>
          <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tbody><tr>
                <td width="10"><img src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="10" height="17"></td>
                <td align="left">
                  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tbody><tr>
                      <td class="data"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: #666666; text-decoration:none; ">21 | 12 | 2012</font></td>
                      <td width="25">&nbsp;</td>
                      <td class="data">&nbsp;</td>
                    </tr>
                  </tbody></table>
                </td>
              </tr>
          </tbody></table></td>
                            
          <td width="1%">&nbsp;</td>
          <td width="1%">&nbsp;</td>
          <td width="1%">&nbsp;</td>
          <td width="1%">&nbsp;</td>
          <td width="1%">&nbsp;</td>
        </tr>
    </tbody></table></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
</tbody></table>
</td>
  </tr>
  <tr>
    <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tbody><tr>
        <td valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
          <tbody><tr>
            <td><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tbody><tr>
                <td class="tit_1_3"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;        font-size:20px;        color: #E9B919;        font-weight: bold; text-decoration:none; ">Butlletí&nbsp;Novembre - Desembre&nbsp;2012</font></td>
              </tr>
              <tr>
                <td height="1" bgcolor="#CCCCCC"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="1"></td>
              </tr>
              <tr>
                <td height="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="10"></td>
              </tr>
              <tr>
                <td height="15" class="tit_1"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"><font style=" font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color:#466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Deutes i globalització</font></td>
              </tr>
        <tr>
          <td height="15" class="submenu">&nbsp;</td>
          </tr>
              
              <tr>
                <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                   <tbody><tr>
                    <td><a href="http://www.odg.cat/ct/inicio/comunicacio/5_deute.php?id_pagina=5&amp;id_butlleti=&amp;id_deutes=359" class="tit_2"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Del desenvolupament al postdesenvolupament: una altra cooperació és possible i desitjable</font></a></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="tit_3"><font style=" font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; "></font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">A la 'Cooperació al desenvolupament', el concepte de "desenvolupament" no li dóna només la meitat de la seva denominació sinó, i sobretot, gran part de la seva identitat. Consagrat el 1949 de la mà de Truman-el llavors president dels Estats Units qui li va promoure com a contribució "a la millora i al creixement de les àrees subdesenvolupades" -, el desenvolupament es veu avui profundament qüestionat per la crisi socioecològica que sacseja les bases de la civilització industrial. Aquest article de Florent Marcellesi proposa revisar el concepte de desenvolupament per construir una altra cooperació.</font></td>
                  </tr>                                                                    <tr>
                    <td><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                  </tr>
                                  <tr>
                    <td class="txt"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tbody><tr>
                        <td width="15"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="20" height="1"></td>
                        <td width="15" valign="top"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/document.gif" width="20" height="35"></td>
                        <td width="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="10" height="1"></td>
                        <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">Del desenvolupament al postdesenvolupament: una altra cooperació és possible i desitjable<br>
                                                <a href="http://www.odg.cat/documents/deutes/b101_postdesarrollo_fm.pdf" target="_blank" class="link">b101_postdesarrollo_fm.pdf</a><br>
                          Florent Marcellesi<br>
30 d´octubre de 2012<br>
Publicat a la Revista Pueblos<br>
4 pàgs (en castellà)</font></td>
                      </tr>
                    </tbody></table>
                      </td>
                  </tr>
                                                                                                              <tr>
                    <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tbody><tr>
                        <td height="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td height="1" bgcolor="#CCCCCC"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="1"></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td height="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                      </tr>
                    </tbody></table></td>
                  </tr>                  <tr>
                    <td><a href="http://www.odg.cat/ct/inicio/comunicacio/5_deute.php?id_pagina=5&amp;id_butlleti=&amp;id_deutes=358" class="tit_2"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Pressupostos 2013: tot el que amaga la deutecràcia</font></a></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="tit_3"><font style=" font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; "></font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">El rescat també es pressuposta: prop de 40.000 milions d'euros per pagar els interessos del deute en els nous pressupostos generals. Què més amaguen els pressupostos del 2013? Aquest article, publicat a l'octubre al Setmanari La Directa, analitza algunes de les xifres més destacades i de les realitats després de la deute espanyol.</font></td>
                  </tr>                                                                    <tr>
                    <td><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                  </tr>
                                  <tr>
                    <td class="txt"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tbody><tr>
                        <td width="15"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="20" height="1"></td>
                        <td width="15" valign="top"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/document.gif" width="20" height="35"></td>
                        <td width="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="10" height="1"></td>
                        <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">Pressupostos 2013: tot el que amaga la deutecràcia<br>
                                                <a href="http://www.odg.cat/documents/deutes/b101_deutecraciapressupostos_if.pdf" target="_blank" class="link">b101_deutecraciapressupostos_if.pdf</a><br>
                          Iolanda Fresnillo, ODG i PACD<br>
10 d´octubre de 2012<br>
Publicat a <a href="http://www.setmanaridirecta.info/noticia/pressupostos-2013-tot-que-amaga-deutecracia">La Directa</a><br>
5 pàgs</font></td>
                      </tr>
                    </tbody></table>
                      </td>
                  </tr>
                                                                                                              <tr>
                    <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tbody><tr>
                        <td height="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td height="1" bgcolor="#CCCCCC"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="1"></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td height="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                      </tr>
                    </tbody></table></td>
                  </tr>                  <tr>
                    <td><a href="http://www.odg.cat/ct/inicio/comunicacio/5_deute.php?id_pagina=5&amp;id_butlleti=&amp;id_deutes=360" class="tit_2"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Quan l’ocupació de Palestina esdevé un negoci suculent</font></a></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="tit_3"><font style=" font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; "></font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">Diverses companyies israelianes i moltes grans multinacionals s’enriqueixen produint a les colònies hebrees il·legals dels territoris ocupats, espoliant-ne els recursos naturals i construint el mur de l’apartheid i punts de control militar. Moltes d’elles són presents als Països Catalans, on venen productes i tenen fàbriques o delegacions pròpies.</font></td>
                  </tr>                                                                    <tr>
                    <td><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                  </tr>
                                  <tr>
                    <td class="txt"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tbody><tr>
                        <td width="15"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="20" height="1"></td>
                        <td width="15" valign="top"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/document.gif" width="20" height="35"></td>
                        <td width="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="10" height="1"></td>
                        <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">Quan l’ocupació de Palestina esdevé un negoci suculent<br>
                                                <a href="http://www.odg.cat/documents/deutes/b101_negocispalestina.pdf" target="_blank" class="link">b101_negocispalestina.pdf</a><br>
                          Marc Font, Setmanari Directa<br>
21 de novembre de 2012 
Publicat a <a href="http://www.setmanaridirecta.info/noticia/negoci-l’ocupacio-palestina">La Directa</a><br>
2 pàgs.</font></td>
                      </tr>
                    </tbody></table>
                      </td>
                  </tr>
                                                                                                              <tr>
                    <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tbody><tr>
                        <td height="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td height="1" bgcolor="#CCCCCC"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="1"></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td height="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                      </tr>
                    </tbody></table></td>
                  </tr>                  <tr>
                    <td><a href="http://www.odg.cat/ct/inicio/comunicacio/5_deute.php?id_pagina=5&amp;id_butlleti=&amp;id_deutes=363" class="tit_2"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">El deute, les "retallades" i la sanitat</font></a></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="tit_3"><font style=" font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; "></font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">La intenció d'aquest article és aclarir algunes de les idees falses sobre aquest tema que veiem repetides una i altra vegada als mitjans de comunicació al mateix temps que descobrir altres aspectes que habitualment queden ocults. L'article planteja la definició de deute, la irrupció a Europa del deute (tant en el sector públic com en el privat), el seu impacte general a la sanitat (prenent com a exemple Catalunya), així com la proposta de realitzar una Auditoria Ciutadana de Deute.</font></td>
                  </tr>                                                                    <tr>
                    <td><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                  </tr>
                                  <tr>
                    <td class="txt"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tbody><tr>
                        <td width="15"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="20" height="1"></td>
                        <td width="15" valign="top"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/document.gif" width="20" height="35"></td>
                        <td width="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="10" height="1"></td>
                        <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">El deute, les "retallades" i la sanitat<br>
                                                <a href="http://www.odg.cat/documents/deutes/b101_salut_deute.pdf" target="_blank" class="link">b101_salut_deute.pdf</a><br>
                          Inés Marco y Gemma Tarafa, ODG i PACD<br>
30 d´octubre de 2012<br>
Publicat a la revista <a href="http://www.mientrastanto.org/boletin-107/notas/observatorio-de-salud-7">Mientras Tanto</a>, Observatori de Salut 7<br>
6 pàgs (en castellà)

</font></td>
                      </tr>
                    </tbody></table>
                      </td>
                  </tr>
                                                                                                              <tr>
                    <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tbody><tr>
                        <td height="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td height="1" bgcolor="#CCCCCC"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="1"></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td height="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                      </tr>
                    </tbody></table></td>
                  </tr>                  <tr>
                    <td><a href="http://www.odg.cat/ct/inicio/comunicacio/5_deute.php?id_pagina=5&amp;id_butlleti=&amp;id_deutes=364" class="tit_2"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Salut i mercat: algunes dades</font></a></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="tit_3"><font style=" font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; "></font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">En aquests temps d'austeritat pressupostària, molts pensen que el nostre sistema públic de salut és massa car (més d'un terç del total de les despeses dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya el 2012). Se'ns diu que ens hem dotat d'una assistència sanitària pública que no ens podem permetre donat el nostre nivell de renda. Alguns creuen que la solució més important i general, pot venir de la privatització del sistema o de l'establiment de formes de gestió que apropin la gestió pública de la nostra sanitat a formes privades basades en els indicadors que proporciona el mercat.</font></td>
                  </tr>                                                                    <tr>
                    <td><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                  </tr>
                                  <tr>
                    <td class="txt"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tbody><tr>
                        <td width="15"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="20" height="1"></td>
                        <td width="15" valign="top"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/document.gif" width="20" height="35"></td>
                        <td width="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="10" height="1"></td>
                        <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">Salut i mercat: algunes dades<br>
                                                <a href="http://www.odg.cat/documents/deutes/b101_saludymercado.pdf" target="_blank" class="link">b101_saludymercado.pdf</a><br>
                          Lucas van Wunnik i Antonio Salamero<br>
Departament d’Organització d’Empreses, Universitat Politècnica de Catalunya<br>
5 d´Octubre de 2012<br>
5 pàgs. (en castellà)</font></td>
                      </tr>
                    </tbody></table>
                      </td>
                  </tr>
                                                                                                      <tr><td>&nbsp;</td></tr>
                </tbody></table></td>
              </tr>
              <tr>
                <td>&nbsp;</td>
              </tr>
              <tr>
                <td><font style=" font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color:#466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Novetats ODG</font></td>
              </tr>
              <tr>
                <td>&nbsp;</td>
              </tr>
              <tr>
                <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                                                        <tbody><tr>
                    <td class="tit_2"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Interferències, un any després</font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="tit_3"><font style=" font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; "></font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">                        Un any ha passat des de l´estrena d´Interferències. Un centenar de projeccions, amb milers d´espectadors (unes 2000 persones en les diferents projeccions), més de 24.000 visualitzacions a internet (a més de 13.700 visualitzacions dels capítols a <a href="http://www.interferencies.cc">www.interferencies.cc</a>), la projecció a 5 festivals, i <a href="http://www.quepoblog.blogspot.com.es/2012/12/interferencies-festivales-premios-y.html">dos premis</a> que hem recollit recentment (Festival de DDHH de Santa Coloma de Gramanet i el Cimameriche Film Festival de Gènova), avalen el treball de <a href="http://www.quepo.org">Quepo</a> i l´ODG, que segueix sent tant vigent com quan fa un any vam estrenar. Fa uns dies fins i tot el blog 3500Millones de El País ens va publicar un <a href="http://blogs.elpais.com/3500-millones/2012/12/audiovisuales-que-nos-mueven-por-dentro.html">article sobre la vigència d´Interferències</a>. I acabem d´estrenar la <a href="http://www.interferencies.cc/en" versió="" amb="" subtítols="" en="" anglès="">&lt;="" a=""&gt; a la web! ajudeu-nos si podeu a fer difusió a nivell internacional. <br><br>
Us recordem que ja podeu </a><a href="http://www.quepo.org/es/proyectos/interferencias/index.html">obtenir el DVD</a>, que seguim fent projeccions, i que la podeu veure sempre que volgueu (i difondre) a <a href="http://www.interferencies.cc">www.interferencies.cc </a></font></td>
                  </tr>
                                                                                                          <tr>
                    <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tbody><tr>
                          <td height="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="1" bgcolor="#CCCCCC"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="1"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                    </tbody></table></td>
                  </tr>
                                    <tr>
                    <td class="tit_2"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Les ONG en defensa d’una Política Pública de Cooperació per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament</font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="tit_3"><font style=" font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; "></font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">                        El passat mes de novembre les ONG catalanes van emetre un manifest en defensa d´una Política Pública Catalana de Cooperació, a lliurar a la Presidència del nou Parlament català, reclamant que aquest assumeixi la responsabilitat col·lectiva en defensa del dret a la pau, dels drets humans i del desenvolupament dels pobles. El podeu llegir <a href="http://www.confederacio.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=87:en-defensa-duna-politica">aquí</a>.
</font></td>
                  </tr>
                                                                                                          <tr>
                    <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tbody><tr>
                          <td height="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="1" bgcolor="#CCCCCC"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="1"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                    </tbody></table></td>
                  </tr>
                                    <tr>
                    <td class="tit_2"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Curs Online: Estratègies per a la transformació social</font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="tit_3"><font style=" font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; "></font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">                        El curs "Estratègies per a la transformació social", co-organitzat per l´Observatori DESC i l´ODG, i que versarà sobre Drets Socials, Culturals, i Ambientals (DESCA) i relacions Nord/Sud, té com a principal objectiu promoure els drets socials i ambientals com a drets fonamentals de les persones i dels pobles que suposen límits a la transnacionalització de l´economia controlada per grups d´interès i en general a les polítiques neoliberals que imperen en l´actual context de crisi econòmica mundial. Us podeu inscriure <a href="http://ves.cat/bUR-">aquí</a> fins al 31 de gener i el curs s´impartirà del 18 de febrer al 18 d´abril. Consulteu el programa i preus a la <a href="http://ves.cat/bUR-">web de l´Observatori DESC</a></font></td>
                  </tr>
                                                                                                          <tr>
                    <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tbody><tr>
                          <td height="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="1" bgcolor="#CCCCCC"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="1"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                    </tbody></table></td>
                  </tr>
                                    <tr>
                    <td class="tit_2"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">La nostra democràcia, contra la seva austeritat. La fulla de ruta de Firenze 10+10</font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="tit_3"><font style=" font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; "></font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">                        Del 8 al 11 de novembre va tenir lloc a Florència el fòrum social Firenze10+10, una dècada després del primer Fòrum Social Europeu. Més de 4.000 participants, 300 xarxes i organitzacions de 28 països de tota Europa i més enllà, es van reunir per debatre i elaborar estratègies conjuntes per construir una altra Europa. De Firenze10+10 va sorgir una crida a l´acció comuna i una proposta de fulla de ruta, que podeu consultar <a href="http://auditoriaciudadana.net/2012/11/12/firenze-1010-ends-call-for-action-and-road-map/">aquí</a>.</font></td>
                  </tr>
                                                                                                          <tr>
                    <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tbody><tr>
                          <td height="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="1" bgcolor="#CCCCCC"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="1"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                    </tbody></table></td>
                  </tr>
                                    <tr>
                    <td class="tit_2"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Contra el tractat de lliure comerç de la UE amb Colombia i Perú</font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="tit_3"><font style=" font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; "></font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">                        La xarxa birregional Enlazando Alternativas, juntament amb altres xarxes com l´Aliança Social Continental, OIDHACO i Seattle-to-Brussels Network, va llançar els últims mesos una campanya per lluitar per la suspensió del procés de ratificació del tractat de lliure comerç de la Unió Europea amb Colòmbia i Perú. <br><br>
Malgrat l´alta participació en la campanya, el passat 11 de desembre el Parlament va ratificar el tractat de lliure comerç amb Colòmbia, suposant una ocasió perduda per a la protecció dels drets humans en aquest país. Podeu consultar la informació de la campanya a la web de <a href="http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article1083">Enlazando Alternativas</a>.</font></td>
                  </tr>
                                                                                                          <tr>
                    <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tbody><tr>
                          <td height="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="1" bgcolor="#CCCCCC"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="1"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                    </tbody></table></td>
                  </tr>
                                    <tr>
                    <td class="tit_2"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Cimera dels Pobles d´Amèrica Llatina, el Carib i Europa a Santiago de Xile</font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="tit_3"><font style=" font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; "></font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">                        Entre els dies 26 i 28 de gener de 2013 farà a Santiago de Xile la Cimera Unió Europea - CELAC. Les organitzacions socials, sindicals i polítiques que hem estat compromeses en diverses cimeres anteriors i múltiples fòrums socials, ens hem coordinat perquè al costat de les reunions oficials, en una <b>Cimera dels Pobles</b>, s´escoltin les demandes i propostes dels pobles mobilitzats en les dues regions que lluiten contra les polítiques neoliberals que colpegen a les nostres societats i pretenen aniquilar els seus drets. <a href="http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article1071">Aquí teniu la convocatòria</a> a la Cimera dels Pobles d´Amèrica Llatina, el Carib i Europa per la Justícia Social, la Solidaritat Internacional i la Defensa dels béns comuns.</font></td>
                  </tr>
                                                                                        <tr>
                    <td><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                  </tr>
                </tbody></table></td>
              </tr>
              <tr>
                <td>&nbsp;</td>
              </tr>
              <tr>
                <td><font style=" font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color:#466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Agenda</font></td>
              </tr>
              <tr>
                <td>&nbsp;</td>
              </tr>
              <tr>
                <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                                                        <tbody><tr>
                    <td class="tit_2"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Primera edició del Màster i Postgrau on line</font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="tit_3"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Primer semestre 2013</font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">                        Primera edició del Màster i Postgrau on line "Educació, Globalització i Transformació Social" que està organitzat per la Fundació UB Solidària, l´ICE de la UB, la Fundació Món 3, i que a més compta amb l´estreta col·laboració de la FCONGD.<br>

<br>La preinscripció s'obre el 3 de setembre fins el 31 d'octubre.<br>

<br>El curs s'impartirà a partir del 7 de gener de 2013<br>

<br>Per a més informació us podeu dirigir a: <a href="mailto:educaglob@ub.edu">educaglob@ub.edu</a> i també en aquesta <a href="http://www.ub.edu/educaglob/">pàgina web</a>. <br>
                        <a href="" target="_blank"></a>                    </font></td>
                  </tr>
                                                                        <tr>
                    <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tbody><tr>
                          <td height="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="1" bgcolor="#CCCCCC"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="1"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                    </tbody></table></td>
                  </tr>
                                    <tr>
                    <td class="tit_2"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Acció contra la Financiarització de la vida i dels béns comuns</font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="tit_3"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">23 al 27 gener 2013</font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">                        En paral·lel a la celebració del Fòrum Econòmic Mundial de Davos, moviments i organitzacions socials d'arreu d'Europa es sumaran a les accions contra la Financiarització de la vida i dels béns comuns, amb accions contra les entitats bancàries. <br>
                        <a href="" target="_blank"></a>                    </font></td>
                  </tr>
                                                                        <tr>
                    <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tbody><tr>
                          <td height="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="1" bgcolor="#CCCCCC"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="1"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                    </tbody></table></td>
                  </tr>
                                    <tr>
                    <td class="tit_2"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Cimera Unió Europea - CELAC</font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="tit_3"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">26 a 28 de gener 2013</font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">                        Entre els dies 26 i 28 de gener de 2013 farà a Santiago de Xile la Cimera Unió Europea - CELAC. En el mateix marc es realitzarà la reunió del CELAC en què el Govern de Xile lliurarà la conducció del bloc regional al Govern de Cuba. Els governs participants han decidit posar com a tema central discussió de les reunions de Santiago a les inversions sota el títol de "Aliança per al Desenvolupament Sostenible: Promovent Inversions de Qualitat Social i Ambiental".<br>
                        <a href="" target="_blank"></a>                    </font></td>
                  </tr>
                                                                        <tr>
                    <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tbody><tr>
                          <td height="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="1" bgcolor="#CCCCCC"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="1"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                    </tbody></table></td>
                  </tr>
                                    <tr>
                    <td class="tit_2"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Cimera dels Pobles Xile 2013</font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="tit_3"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">26 a 28 de gener 2013</font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">                        Cimera dels Pobles d'Amèrica Llatina, el Carib i Europa per la Justícia Social, la Solidaritat Internacional i la Defensa dels Béns Comuns tindrà lloc en paral·lel a la Cimera UE-CELAC a Santiago de Xile. Convoquem a tots els moviments socials, populars i polítics de Xile i d'ambdós continents a sumar-se a la Cimera dels Pobles Llatinoamericans, Caribenys i Europeus al gener de 2013 a Santiago de Xile, perquè siguin escoltades les justes reivindicacions i perquè els seus lluites i resistències a les polítiques injustes que els són imposades trobin un espai per a l'articulació i la construcció d'alternatives.<br>
                        <a href="" target="_blank"></a>                    </font></td>
                  </tr>
                                                                        <tr>
                    <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tbody><tr>
                          <td height="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="1" bgcolor="#CCCCCC"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="1"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td height="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                        </tr>
                    </tbody></table></td>
                  </tr>
                                    <tr>
                    <td class="tit_2"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Curs Online: Drets Socials, Culturals, i Ambientals (DESCA) i relacions Nord/Sud</font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="tit_3"><font style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; ">Inscripcions fins 31GEN</font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td height="8"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="8"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="txt"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  font-size: 11px; color: #666666; text-decoration:none; list-style-image: url(/imatges/vinyeta.gif); list-style-position: outside; ">                        Aquest Curs té com a principal objectiu promoure els drets socials i ambientals com a drets fonamentals de les persones i dels pobles que suposen límits a la transnacionalització de l'economia controlada per grups d'interès i en general a les polítiques neoliberals que imperen en l'actual context de crisi econòmica mundial.

S'aporten coneixements bàsics respecte a la concepció dels drets socials i ambientals des d'una perspectiva garantista. D'aquesta manera, s'analitzen les principals eines disponibles per a la seva defensa i exigibilitat en els diferents àmbits (internacional, regional i estatal). En segon terme, es duu a terme una formació específica sobre la relació entre transnacionalització de l'economia  i vulneració de drets humans.

Per acabar, es treballarà l'ús de l'enfocament de drets humans a partir de dos casos pràctics: un d'àmbit internacional, el Tribunal Permanent dels Pobles i, un altre espanyol, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.
<br>
                        <a href="" target="_blank"></a>                    </font></td>
                  </tr>
                                                      <tr>
                    <td><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
                  </tr>
                </tbody></table></td>
              </tr>
              <tr>
                <td>&nbsp;</td>
              </tr>
                          </tbody></table></td>
          </tr>
        </tbody></table></td>
        </tr>
    </tbody></table></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><style type="text/css">
<!--
.style1 {color: #666666}
-->
</style>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

  <tbody><tr>
    <td height="10"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tbody><tr>
        <td height="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="10"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td height="1" bgcolor="#CCCCCC"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="1"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td height="10"><input type="image" src="/imatges/espai.gif" width="1" height="15"></td>
      </tr>
    </tbody></table></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="10"><font style=" font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #466484; font-weight: bold; text-decoration:none; "><a href="http://www.odg.cat/navega.php?id_pagina=80" target="_self" class="style1">Per  a col·laborar amb el projecte de l'ODG visita aquesta pàgina web</a></font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="10"></td>
  </tr>
  <tr>

    <td height="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="10"></td>
  </tr>

  <tr>

    <td height="1" bgcolor="#CCCCCC"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="1"></td>
  </tr>

  
  <tr>

    <td bgcolor="#666666"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">

        <tbody><tr>

          <td class="data"><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: #FFFFFF; text-decoration:none; "><a href="mailto:butlleti@odg.cat">butlleti@odg.cat</a></font></td>
        </tr>

    </tbody></table></td>
  </tr>

  <tr>

    <td height="5"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="5"></td>
  </tr>

  <tr>

    <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

        <tbody><tr>

          <td class="peu" align="right"><font style=" font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: #666666; text-decoration:none; ">L'Observatori del Deute en la Globalització (ODG)<br>

Llicència de Creative Commons</font></td>

          <td width="10"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="10" height="1"></td>

          <td width="87"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/cc.gif" width="87" height="31"></td>
        </tr>

    </tbody></table></td>
  </tr>

  <tr>

    <td>&nbsp;</td>
  </tr>

  <tr>

    <td class="peu"><font style=" font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: #666666; text-decoration:none; ">Avís legal</font>

      <p><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: #666666; text-decoration:none; ">D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, L'Observatori del Deute en la Globalització (ODG) garanteix la confidencialitat i la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal (nom, cognom i adreça de correu electrònic), necessàries per poder formalitzar i enviar el butlletí Observatori del Deute en la Globalització (ODG).</font></p>

      <p><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: #666666; text-decoration:none; ">Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic a la bústia <a href="mailto:butlleti@odg.cat">butlleti @ odg.cat </a> o per mitjà d’un escrit adreçat a:</font></p>

      <p><font style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: #666666; text-decoration:none; ">L'Observatori   del Deute en la Globalització (ODG)<br>
        C/Girona 25, principal.&nbsp; 08010   Barcelona</font></p>    </td>
  </tr>

  <tr>

    <td height="5"><input type="image" src="http://www.odg.cat/imatges/espai.gif" width="1" height="5"></td>
  </tr>
</tbody></table></td>
  </tr>
</tbody></table>


</div></span><span class="Apple-Mail-URLShareUserContentBottomClass" style="font-family: Helvetica !important; font-size: 12px !important; line-height: 14px !important; color: black !important; text-align: left !important; " applecontenteditable="true"><br></span></span></body></html>