<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <big><b><font color="#cc33cc">SETMANA INTERNACIONAL DEL DEUTE</font></b></big><br>
    <b>DEL 8 AL 15 D&#8217;OCTUBRE DE 2012</b><b><br>
    </b><b>
      AUDITORIA CIUTADANA</b><b><big> </big></b><b>DEL DEUTE</b><br>
    <b>Un proc&eacute;s d&#8217;apoderament ciutad&agrave; que obre nous camins cap a la
      just&iacute;cia</b><b> </b><b>social i econ&ograve;mica.</b><br>
    <br>
    <b>Primer acte:</b><br>
    <i><b>Maria Lucia Fatorelli y Myrian Ayala, dues auditores amb
        llarga</b></i><i><b><br>
      </b></i><i><b>experi&egrave;ncia, tant al seu treball professional com en
        les auditories de l&#8217;Equador i del Brasil.</b></i><i><b><br>
      </b></i><i><b>Ens guiaran a trav&eacute;s dels processos equatori&agrave; i
        brasileri ens mostraran les</b></i><i><b> </b></i><i><b>possibilitats
        i avantatges d&#8217;engegar un proc&eacute;s similar a l&#8217;Estat espanyol.</b></i><b><br>
      <br>
      Us hi esperem!</b><b><br>
    </b><b>Dimarts 2 d&#8217;octubre a les 19h,</b><b><br>
    </b><b>Centre C&iacute;vic Pati Llimona</b><b><br>
    </b><b>Carrer de Regomir 3, Ciutat Vella (Barcelona).</b><b><br>
    </b><b>Metro l&iacute;nea 4, Jaume I</b><br>
    <br>
    <b><big>Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute</big></b><br>
    <b>NO DEVEM, NO PAGUEM.</b><b><br>
    </b><b>DE NOSALTRES DEP&Egrave;N.</b>
  </body>
</html>