<br><div class="gmail_quote"><div class="gmail_quote">

  
    
  
  <div bgcolor="#ffffff" text="#000000"><div class="im">
     <b><span lang="CA"><big><font color="#3333ff">(en castellano más abajo)</font></big><br>
        <br>
        <i><big>Gràcies per difondre!!</big></i><br>
        <br>
        <img alt="" src="cid:part1.01020700.04020703@odg.cat" align="left" height="158" width="275"><br>
      </span></b> <br>
    <b><span lang="CA"> </span></b><br>
    <big><big><b><span lang="CA"><font color="#006600">J</font><font color="#006600">ORNADES INTERNACIONALS prèvies a RÍO+20</font></span></b></big></big>
    <div align="center"><font color="#006600"><big><big> </big></big></font></div>
    <font color="#006600"><big><big><b><span lang="CA"></span></b><b><span lang="CA">BARCELONA // 1-3.juny 2012</span></b></big></big></font>
    <div align="left"><font color="#006600"><big><big><b><span lang="CA"> <small>Lloc: Nova- Centre per a la Innovació
                  Social (Plaça Catalunya, núm. 9, 4t-2a - cantonada
                  Rambla de Catalunya)</small></span></b></big></big></font><br>
    </div>
    <div align="center"> </div>
    <div align="center"><b><span lang="CA"></span></b></div>
    <p class="MsoNormal"><b><span lang="CA"> </span></b><span lang="CA"><br>
      </span></p>
    <div align="justify"><span lang="CA">La propera <b>Cimera
          de la Terra, Rio+20</b>, anomenada oficialment <a href="http://www.uncsd2012.org/rio20/index.html" target="_blank">Conferència de les Nacions Unides sobre el
          Desenvolupament Sostenible</a>, es celebrarà del 20 al 22 de
        juny de 2012 a Rio de Janeiro, Brasil. En oposició a la seva
        Economia Verda i com a procés d’articulació històrica i
        convergent de lluites locals, regionals i globals davant els
        processos de mercantilització i privatització del planeta, la
        societat civil global organitza la <a href="http://rio20.net/events/cumbre-de-los-pueblos-por-la-justicia-social-y-ambiental/" target="_blank">Cimera dels Pobles Río+20 per la Justicia
          Social i Ambiental </a> (15-23 de juny).</span> <span lang="CA">Aquesta cimera paral·lela pretén transformar
        Rio+20 en una oportunitat estratègica per denunciar els greus
        problemes del planeta i demostrar les alternatives per seguir
        ampliant la força política de la ciutadania organitzada. <br><br>En
        aquest marc de mobilització social global, organitzacions i
        xarxes de l’Estat espanyol<b> hem constituït l’Aliança</b> <b>¿ECONOMIA

          VERDA? ¡FUTUR NEGRE!, Aliança per una alternativa ecològica,
          social i urgent al Capitalisme (<a href="http://alianzaeconomiaverdefuturonegro.wordpress.com/manifiest/" target="_blank"><u>vegeu

              el Manifest en aquest enllaç</u></a>). </b>Per aprofundir
        en el debat sobre la crisis global i el concepte d’Economia
        Verda, desenvolupar estratègies per enfortir les lluites comunes
        i ampliar l’articulació social a l’Estat espanyol de cara a
        Rio+20 i més enllà, <font color="#006600">l’<b>Aliança convoca
            a unes JORNADES INTERNACIONALS prèvies, així com una
            assemblea de mobilització i estratègies de l’1 al 3 de juny
            a Barcelona</b>.</font> A les jornades comptarem amb la
        participació d’activistes i organitzacions, tant de l’ Estat com
        internacionals, amb qui es compartiran les crítiques, les
        resistències i les alternatives al concepte d’economia verda i a
        favor de la justícia social i ambiental </span>(<b><a href="https://alianzaeconomiaverdefuturonegro.files.wordpress.com/2012/05/programa_jornadas.pdf" target="_blank"><u>vegeu el          programa a            aquest enllaç</u></a>)</b><br>


      <span lang="CA"></span><br>
    </div>
    <p class="MsoNormal"><b><span lang="CA"><big>==&gt; Per
            inscripcions, gràcies per omplir <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dENTcnhlNk9pdkhVdHpYQWtwaGFwS1E6MQ" target="_blank">aquest formulari</a></big><br>
        </span></b><span lang="CA"><br>
        A més, us volem convidar a sumar-vos a aquest procés a través de
        diverses opcions:</span></p>
    </div><ul>
      <li><span lang="CA"> <b>adherir-se a l’Aliança que
            organitza les jornades</b>, consulteu <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFNVbDA1RnkwYmdicVJSemxpb25rQXc6MQ" target="_blank">aquest enllaç</a> o envieu un correu a <a href="mailto:educacion@acsur.org" target="_blank">educacion@acsur.org</a>;</span></li>
<div class="im">

      <li><b>recolzar la convocatòria de les jornades</b>, també enviant
        un correu a <a href="mailto:educacion@acsur.org" target="_blank">educacion@acsur.org</a>;</li>
      <li><b>difondre el programa</b> entre els vostres contactes;</li>
      <li><b>participar a les jornades</b>, i molt especialment a
        l’assemblea de mobilització i estratègies el 3 de juny.<br>
      </li>
    </div></ul><div class="im">
    <p class="MsoNormal"><span lang="CA"> <br>
        Esperem comptar amb vosaltres. Per qualsevol pregunta, no dubteu
        en contactar-nos .<br>
        <br>
        <b>¿ECONOMIA VERDA? ¡FUTUR NEGRE!</b></span><b><span lang="CA"><br>
          Aliança per una alternativa ecològica, social i urgent al
          Capitalisme.<br>
        </span></b></p>
    <p class="MsoNormal"><b><span lang="CA">Més informació: <a href="http://alianzaeconomiaverdefuturonegro.wordpress.com/" target="_blank">http://alianzaeconomiaverdefuturonegro.wordpress.com/</a><br>
        </span></b></p>
    <p class="MsoNormal"><span style="color:rgb(136,136,136)" lang="CA"><br>
        ----</span></p>
    <p class="MsoNormal"> </p>
    <h2 style="margin:0cm 0cm 0.0001pt"><b><span lang="CA"><img alt="" src="cid:part1.01020700.04020703@odg.cat" align="left" height="158" width="275"></span><big><big><big><big><span style="font-size:12pt" lang="ES"></span></big></big></big></big></b></h2>


    <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><big><big><b><span lang="ES"><font color="#006600">JORNADAS INTERNACIONALES
                previas a Rio+20<br>
                BARCELONA // 1-3 de junio 2012</font><br>
              <font color="#006600"><small>Lugar: Nova- Centre per a la
                  Innovació Social (Plaza Cataluña, núm. 9, 4t-2a , esq.
                  Rambla de Catalunya)</small></font></span></b></big></big></p>
    <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="ES"><br>
        La próxima <b>Cumbre de la Tierra Río+20</b>, llamada
        oficialmente <a href="http://www.uncsd2012.org/rio20/index.html" target="_blank">Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
          Desarrollo Sostenible</a>, se celebrará del 20 al 22 de junio
        de 2012 en Río de Janeiro, Brasil. En oposición a su Economía
        Verde y como proceso de articulación histórica y convergente de
        luchas locales, regionales y globales frente a los procesos de
        mercantilización y privatización del planeta, la sociedad civil
        global organiza la <a href="http://rio20.net/events/cumbre-de-los-pueblos-por-la-justicia-social-y-ambiental/" target="_blank">Cumbre de los Pueblos Río+20 por la Justicia
          Social y Ambiental </a> (15-23 de junio). <span> </span>Esta

        cumbre paralela pretende transformar Río+20 en una oportunidad
        estratégica para denunciar los graves problemas del planeta y
        demostrar las alternativas y seguir ampliando la fuerza política
        de la ciudadanía organizada. <br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="ES"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="ES">En este marco de movilización
        social global, organizaciones (y redes) del Estado español<b>
          hemos constituido</b> <b>la Alianza ¿ECONOMÍA VERDE? ¡FUTURO
          NEGRO!, Alianza por una alternativa ecológica, social y
          urgente al Capitalismo (<a href="http://alianzaeconomiaverdefuturonegro.wordpress.com/manifiest/" target="_blank"><u>véase

              el Manifiesto en este enlace</u></a>). </b>Para
        profundizar en el debate sobre la crisis global y el concepto de
        Economía Verde, desarrollar estrategias para fortalecer las
        luchas comunes y ampliar la articulación social en el Estado
        español de cara a Río+20 y más allá, <b>la Alianza convoca a
          unas <span>JORNADAS</span> INTERNACIONALES
          previas, así como una asamblea de movilización y estrategias
          de 1 al 3 de junio en Barcelona. </b>En las <span>jornadas</span>
        contaremos con la participación de activistas y organizaciones,
        tanto del Estado como internacionales, con quienes se compartirá
        las críticas, las resistencias y las alternativas al concepto de
        economía verde y en favor de la justicia social y ambiental (<u><b><a href="https://alianzaeconomiaverdefuturonegro.files.wordpress.com/2012/05/programa_jornadas.pdf" target="_blank">ver el              Programa en este enlace</a>).  </b></u><br>


        <br>
      </span></p>
    <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span lang="CA"><big>==&gt; Para las inscripciones, gracias por
            rellenar este <a href="http://goog_1897193444" target="_blank">formulario</a><a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dENTcnhlNk9pdkhVdHpYQWtwaGFwS1E6MQ" target="_blank"> </a> </big></span></b></p>

    <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="ES">
        Además, queremos invitaros a sumarse a este proceso de
        diferentes maneras:<br>
        <br>
      </span></p>
    </div><ul>
      <li><span lang="ES"> <b>adherirse a la Alianza que organiza las <span>jornadas</span></b>, consulten <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFNVbDA1RnkwYmdicVJSemxpb25rQXc6MQ" target="_blank">este enlace</a> o envien un correo a <a href="mailto:educacion@acsur.org" target="_blank">educacion@acsur.org</a>;</span></li>
<div class="im">

      <li><span lang="ES"><b>apoyar la convocatoria de las <span>jornadas</span></b>, también enviando un correo
          a <a href="mailto:educacion@acsur.org" target="_blank">educacion@acsur.org</a>;</span><span lang="ES"><span></span></span></li>
      <li><span lang="ES"><span></span></span><span dir="LTR"><span lang="ES"><b>difundir el programa entre vuestros contactos</b>;</span></span></li>
      <li><span dir="LTR"><span lang="ES"></span></span><span lang="CA"><span></span></span><span dir="LTR"><span lang="ES"><b>participar en las <span>jornadas</span></b>,
            y muy especialmente en la <b>asamblea de movilización y
              estrategias el 3 de junio.</b></span></span><span lang="CA"></span></li>
    </div></ul><div class="im">
    <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="ES">Esperamos

        contar con vosotras/os. Para cualquier pregunta, duda o
        sugerencia, no dudéis en contactarnos .</span></p>
    <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="ES"><br>
        <b>¿ECONOMÍA VERDE? ¡FUTURO NEGRO!<br>
          Alianza por una alternativa ecológica, social y urgente al
          Capitalismo.</b></span><span style="color:rgb(136,136,136)" lang="CA"><br clear="all">
      </span><span lang="CA"></span></p>
    <p class="MsoNormal"><b><span lang="CA">Más información: <a href="http://alianzaeconomiaverdefuturonegro.wordpress.com/" target="_blank">http://alianzaeconomiaverdefuturonegro.wordpress.com/</a></span></b><span><font color="#888888"><br>


      <span style="color:rgb(136,136,136)" lang="CA"> </span><span lang="CA"></span></font></span></p><span><font color="#888888">
    <p class="MsoNormal"><span lang="CA"> </span></p>
    <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12pt"><span lang="CA"><br>
        <br>
        <br>
      </span></p>
    <p class="MsoNormal"><span lang="CA"> </span><br></p></font></span></div></div></div></div><br clear="all"><br>-- <br>Observatori del Deute en la Globalització (ODG)<br><a href="http://www.odg.cat" target="_blank">http://www.odg.cat</a><br>
<br>