<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1252">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Molt interessant, petons <br>
    <br>
    <div>
      <div>
        <div>
          <blockquote type="cite">
            <div bgcolor="#FFFFFF">
              <div><br>
                Inici del missatge reenviat:<br>
              </div>
              <blockquote type="cite">
                <div><b>De:</b> "Centre de Treball i Documentació " &lt;<a
                    moz-do-not-send="true" href="mailto:mail@cetede.org">mail@cetede.org</a>&gt;<br>
                  <b>Data:</b> 24 de mayo de 2012 09:16:11 GMT+02:00<br>
                  <b>Per a:</b> <a moz-do-not-send="true"
                    href="mailto:mail@cetede.org">mail@cetede.org</a><br>
                  <b>Tema:</b> <b>CTD: Xerrada (Cicle crisi):
                    Fiscalitat, crisi i frau. Dj 31/05</b><br>
                  <b>Respondre a:</b> <a moz-do-not-send="true"
                    href="mailto:mail@cetede.org">mail@cetede.org</a><br>
                  <br>
                </div>
              </blockquote>
              <blockquote type="cite">
                <div><span>Dia i hora: dijous, 31 de maig, a les 19 h</span><br>
                  <span>Lloc: Sala de Conferències del Centre Cívic Pati
                    Llimona (C/ Regomir, 3,</span><br>
                  <span>Barcelona)</span><br>
                  <span></span><br>
                  <span></span><br>
                  <span>Hi participaran:</span><br>
                  <span></span><br>
                  <span>José Ángel Mayo, tècnic d’Hisenda a l’àrea
                    d’Inspecció, pèrit judicial en</span><br>
                  <span>delictes econòmics, economista i auditor de
                    comptes, coordinador a</span><br>
                  <span>Catalunya del Sindicat de Tècnics d’Hisenda
                    (GESTHA) i membre de la</span><br>
                  <span>Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i
                    Solidaria.</span><br>
                  <span></span><br>
                  <span>Moderarà l’acte en Tomás Jiménez Araya, membre
                    del CTD.</span><br>
                  <span></span><br>
                  <span>Dins el seguit de xerrades organitzades als
                    darrers anys pel CTD sobre la</span><br>
                  <span>“Crisi”, ens ha semblat escaient dedicar una
                    sessió a tractar aspectes</span><br>
                  <span>relacionats amb la necessària reforma fiscal des
                    d'una perspectiva</span><br>
                  <span>integral. Això és, que tingui en compte
                    conjuntament els requisits de</span><br>
                  <span>suficiència i equitat pel que fa als ingressos,
                    i de redistribució i</span><br>
                  <span>solidaritat quant a la despesa. Al capdavall, es
                    tracta d'anar més enllà</span><br>
                  <span>del debat reduccionista centrat en les
                    polítiques d’ajustos, basades casi</span><br>
                  <span>exclusivament en retallades de la despesa
                    pública. És evident, per</span><br>
                  <span>exemple, que la captació d’una part
                    significativa del considerable frau</span><br>
                  <span>fiscal (estimat en uns 80.000 milions d’euros) i
                    l'establiment d’un</span><br>
                  <span>sistema impositiu progressiu de debò (rendes del
                    treball i del capital)</span><br>
                  <span>reforçaria de forma important els ingressos de
                    l’Estat (central, autonòmic</span><br>
                  <span>i local), distribuiria la càrrega dels ajustos
                    de forma més equitativa i</span><br>
                  <span>augmentaria el marge de maniobra de les
                    polítiques públiques.</span><br>
                  <span></span><br>
                  <span>En definitiva, tot i que la reducció de
                    l'excessiu dèficit fiscal sembla</span><br>
                  <span>inevitable, caldria debatre sobre les
                    alternatives de com aconseguir-ho i</span><br>
                  <span>en quins terminis, intentant conjuminar amb
                    certa harmonia les mesures</span><br>
                  <span>d’austeritat amb les mesures de veritable
                    política econòmica. L'objectiu</span><br>
                  <span>bàsic és clar: impulsar els treballs productius
                    i assegurar un “estat del</span><br>
                  <span>benestar” sostenible.</span><br>
                  <span></span><br>
                  <span>Per continuar promovent aquest debat, el CTD ha
                    convidat a José Ángel</span><br>
                  <span>Mayo, inspector fiscal i membre de la Plataforma
                    Fiscalitat Justa, que ens</span><br>
                  <span>presentarà els aspectes més destacats de la
                    reforma fiscal pendent en el</span><br>
                  <span>procés de sortida de la crisi.</span><br>
                  <span></span><br>
                  <span>Organitza: Centre de Treball i Documentació
                    (CTD)</span><br>
                  <span></span><br>
                  <span>Us hi esperem!!!</span><br>
                  <span></span><br>
                  <span><a moz-do-not-send="true"
                      href="http://www.cetede.org">www.cetede.org</a></span><br>
                  <span><a moz-do-not-send="true"
                      href="mailto:mail@cetede.org">mail@cetede.org</a></span><br>
                  <span>656842655</span><br>
                  <span></span><br>
                  <span></span><br>
                  <span></span><br>
                </div>
              </blockquote>
            </div>
          </blockquote>
        </div>
        <br>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>