<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14.0pt;">El
          FSCAT crida a la mobilitzaci&oacute;, maig de 2012</span> <br>
      </strong></p>
    <p class="MsoNormal">Davant la submissi&oacute; del poder pol&iacute;tic al poder
      financer,</p>
    <p class="MsoNormal">davant la p&egrave;rdua de drets socials, econ&ograve;mics i
      laborals,</p>
    <p class="MsoNormal">davant d&#8217;una neta involuci&oacute; de les llibertats
      civils,</p>
    <p class="MsoNormal">davant la progressiva criminalitzaci&oacute; del dret
      ciutad&agrave; a la protesta i la resist&egrave;ncia: <br>
    </p>
    <p class="MsoNormal">Significant tot aix&ograve; una disminuci&oacute; de la
      qualitat de la democr&agrave;cia al nostre pa&iacute;s que afecta el lliure
      exercici del drets de les persones, que no podem ni devem tolerar.
      <br>
    </p>
    <p class="MsoNormal">Per tant, el F&ograve;rum Social Catal&agrave; crida a la
      ciutadania a prendre els carrers i participar en les accions
      organitzades pels dies 12, 13, 14 i 15 de maig, emmarcades en el
      conjunt d&#8217;accions de mobilitzaci&oacute; global en commemoraci&oacute; del
      primer aniversari del 15M. <br>
    </p>
    <p class="MsoNormal">Mobilitzem-nos pels nostres drets, reivindiquem
      nostres llibertats, per un altre m&oacute;n on prevalguin els valors de
      solidaritat, just&iacute;cia i llibertat.</p>
    <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
    <p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><strong>Assemblea
        general del F&ograve;rum Social Catal&agrave;</strong></p>
  </body>
</html>