<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <font color="#000099"><span lang="CA"><font size="4"><u><i>Dedica un
              minut i podràs contribuir a defensar la pesca artesanal i
              sostenible ! </i><br>
          </u></font></span><b><span lang="CA"></span></b><strong
        style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial,
        sans-serif; font-size: 10px; font-style: normal; font-variant:
        normal; letter-spacing: normal; line-height: 12px; orphans: 2;
        text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform:
        uppercase; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;
        -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;
        background-color: rgb(255, 255, 255); ">QUEDEN pocs dies per
        aconseguir-ho !</strong></font><b><span lang="CA"><font
          color="#000099" size="4"><strong><br>
          </strong></font></span></b>
    <h2><b><span lang="CA"><font color="#000099" size="4"><strong></strong>SENSE
            MALA ESPINA! GUIA DE CONSUM RESPONSABLE DE PRODUCTES DEL
            MAR. </font></span></b></h2>
    <div class="gmail_quote">
      <div>
        <div class="gmail_quote">
          <div>
            <h2><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana,
                Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px;
                font-style: normal; font-variant: normal; font-weight:
                normal; letter-spacing: normal; line-height: normal;
                orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px;
                text-transform: none; white-space: normal; widows: 2;
                word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto;
                -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color:
                rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float:
                none; "></span></h2>
          </div>
        </div>
        <p style="margin-bottom: 0cm"><b>Ecologistes en Acció  llança
            una proposta que canviarà els hàbits del consum de peix.   </b><b><br>
          </b></p>
        <p style="margin-bottom: 0cm;">Dècades de sobrepesca i
          pràctiques pesqueres destructives, combinades amb un creixent
          consum de productes del mar, estan buidant els nostres mars i
          oceans. Preocupades per aquesta situació, Ecologistes en Acció
          s'ha proposat elaborar una Guia de consum responsable de
          productes del mar.  La Guia, coneguda pel seu títol Sense Mala
          Espina!, pretén alertar sobre l'estat en què es troben mars,
          oceans i poblacions de peixos. Així mateix, proposarà opcions<b>
          </b>que compatibilitzen el consum de productes del mar amb la
          conservació del medi ambient.</p>
        <b><span style="font-weight: normal;"></span></b>
        <p style="margin-bottom: 0cm;">Com vosaltres, creiem que les
          persones tenim dret a consumir amb tranquil·litat i sense
          causar perjudicis sobre un medi ambient cada vegada més
          fràgil. Però per poder tirar endavant aquest projecte,
          necessitem la vostra col·laboració.<br>
        </p>
        <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span
              lang="CA">Com hi pots contribuir?</span></b></p>
        <ul>
          <li><span lang="CA"> </span><span lang="CA">CLICA SOBRE AQUEST
              ENLLAÇ </span><a moz-do-not-send="true"
href="http://www.verkami.com/projects/1602-sin-mala-espina-guia-de-consumo-responsable-de-productos-del-mar"
              target="_blank">http://www.verkami.com/projects/1602-sin-mala-espina-guia-de-consumo-responsable-de-productos-del-mar</a><span> <b>LLEGEIX
                LA PROPOSTA I FES    LA TEVA APORTACIÓ A TRAVÉS DE
                VERKAMI!</b></span></li>
          <li><span>REENVIA AQUEST CORREU A TOTS ELS TEUS CONTACTES.
              TENIM POCS DIES PER ACONSEGUIR 6000 EUROS!</span></li>
          <li><span>SEGUEIX-NOS A TWITTER (@SinMalaEspina) i FACEBOOK
              (Pesca Sostenible)</span></li>
        </ul>
        <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span
              lang="CA">Tres passes senzilles que poden ajudar a que el
              mar torni a estar ple de peixos…!!</span></b><br>
        </p>
        <br>
        Moltes GRÀCIES, <br>
        <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html;
          charset=UTF-8">
        <p style="margin-bottom: 0cm"><b><a moz-do-not-send="true"
              href="http://www.ecologistasenaccion.org/"><span
                style="text-decoration: none">Ecologistes en Acció</span></a></b></p>
        <b><br>
        </b>
        <title></title>
        <meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 3.3 (Win32)">
        <style type="text/css">
        <!--
                @page { margin: 2cm }
                P { margin-bottom: 0.21cm }
                A:link { so-language: zxx }
        -->
        </style><br>
        <b><br>
        </b>
        <p style="margin-bottom: 0cm"> </p>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>