<i><b>Gràcies per difondre!!</b></i><div class="gmail_quote"><div class="HOEnZb"><div class="h5"><i><b></b></i><div class="gmail_quote"><div class="gmail_quote"><div><div><br>
<br>
Dimarts, 8 De maig 2012<br>
ELS POBLES EN aïLLamENt VOLUNtaRI I L’amENaÇa DEL PEtROLI<br>
Projecció i col.loqui sobre l’avanç de la frontera extractiva a<br>
l’Amazonia peruana<br>
<br>
19h PRESENtacIó I EStRENa DEL DOcUmENtaL<br>
“Nahuas, 20 años después” d’Alerta Amazònica, 2012<br>
(<a href="http://alertamazonica.wordpress.com" target="_blank">http://alertamazonica.wordpress.com</a>)<br>
<br>
20h. TAULA RODONA sobre la situació dels pobles en aïllament voluntari amb<br>
<br>
- Octavio Rubio (Survival Internacional): “Campanya per la defensa<br>
dels pobles aïllats”<br>
- Marc Gavaldà (Campanya Repsolmata): “L’avanç del petroli a<br>
l’Amazonia: casos Projecte Camisea i bloc 39 i la responsabilitat de<br>
Repsol&quot;.<br>
<br>
Federació catalana d’ONGs (FcONG)<br>
c/ tàpies, 1-3 (sota Rambla Raval) &lt;m&gt; drassanes o Paral.lel<br>
<br>
CONVOQUEN:<br>
| Repsolmata | ODG Observatori del Deute en la Globalització |<br>
| alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes | Lliga pels Drets dels Pobles |<br>
| Entrepobles | Comité de Solidaritat amb els pobles indígenes | Survival |<br>
| Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI) |<br>
</div></div></div><span><font color="#888888"><br><br clear="all"> <br>
</font></span></div><br><br>
</div></div></div><br><br clear="all"><br>-- <br>Observatori del Deute en la Globalització (ODG)<br><a href="http://www.odg.cat" target="_blank">http://www.odg.cat</a><br><br>