<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
      http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <br>
    <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
      http-equiv="Content-Type">
    <a moz-do-not-send="true"
href="mailbox:///C:/Documents%20and%20Settings/user1/Datos%20de%20programa/Thunderbird/Profiles/br8ep9r4.default/Mail/Local%20Folders/auditoria%20esp?number=188011790#13702e98166beea1_esp">(en      castellano a continuaci&oacute;n)</a><br>
    <big><big><b><span><br>
            Tot el que sempre has volgut saber sobre el BCE i que cap
            pol&iacute;tic ha gosat explicar.</span></b></big></big><br>
    <i><b><span>Xerrades (in)formatives sobre el BCE a Barcelona, perqu&egrave;
          Felip Puig no ens convoca</span></b></i><br>
    <span>2 de maig, 19 h, Parc Joan Mir&oacute;. <br>
      3 de maig, 18.45 h Pla&ccedil;a Orfila + 19 h Parc Joan Mir&oacute;<br>
      Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute i 15M<br>
    </span><br>
    <span><br>
      Els dies 2, 3 i 4 de maig, es realitzar&agrave; a Barcelona la cimera del
      Banc Central Europeu (BCE). Juntament amb la Comissi&oacute; Europea i el
      FMI el BCE forma el que es coneix com la Troika, i est&agrave; jugant un
      paper clau a la crisi del deute que afecta mitja europa. <br>
      <br>
      El conseller d&#8217;Interior de la Generalitat, Felip Puig, ha convocat
      repetidament el que ell espera sigui una protesta violenta davant
      la visita del BCE. La seva esperan&ccedil;a &eacute;s poder prosseguir i
      justificar aix&iacute; l&#8217;estrat&egrave;gia repressiva intensificada greument
      despr&eacute;s de la vaga general, a m&eacute;s de desviar l&#8217;atenci&oacute; sobre el
      transfons de les reunions del BCE.<br>
      <br>
      Resulta evident que <a moz-do-not-send="true"
href="http://acampadadebarcelona.org/index.php/es/acampadabcn/item/682-no-acudirem-a-la-convocat%C3%B2ria-de-felip-puig-comunicat-de-lassemblea-drets-socials-de-l%E2%80%99eixample"
        target="_blank">no assistirem a una convocat&ograve;ria del sr. Puig</a>.
      Ni els banquers reunits a la cimera del BCE, ni la conselleria
      d&#8217;Interior ens representen, ni ens convoquen. De la mateixa manera
      que ens oposem radical i frontalment a les pol&iacute;tiques del BCE,
      perqu&egrave; s&oacute;n il&middot;leg&iacute;times i profundament antisocials, volem fer-ho
      el m&eacute;s allunyats d&#8217;ells i sense respondre a les provacions del Sr.
      Puig. I ho farem com millor sabem fer-ho, amb arguments i di&agrave;leg.<br>
      <br>
      <b>Per aix&ograve; convoquem unes jornades de debat i creativitat al parc
        Joan Mir&oacute;, per a seguir construint entre totes el m&oacute;n que volem
        per a totes. </b><br>
      <br>
      En aquestes jornades coneixerem con funciona el BCE, reflexionarem
      col&middot;lectivament sobre les seves funcions, sobre quin hauria de ser
      el paper de la Uni&oacute; Europea i el seu Banc Central, sobre el futur
      de l&#8217;euro, sobre quin sistema bancari volem, sobre qu&egrave; fer amb el
      deute... Tamb&eacute; aprofitarem la trobada per realitzar tallers per
      preparar la nostra propera data de mobilitzaci&oacute; global: el 12 de
      maig.<br>
      <br>
      <b>Programa:</b><br>
      <br>
      &nbsp;&nbsp;&nbsp; dimecres 2&nbsp; de maig, 19 h, Parc Joan Mir&oacute;: <b>Xerrada-debat
        sobre el BCE </b>a c&agrave;rrec de la Plataforma Auditoria Ciutadana
      del Deute </span><span lang="es"><span title="dimecres 2 de maig,
        19 h, Parc Joan Mir&oacute;: Xerrada-debat sobre el BCE a c&agrave;rrec de la
        Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute que ens ajudar&agrave; a
        entendre millor com funciona el BCE i quin paper juga a la crisi
        del deute.">i Seminari d'Economia Cr&iacute;tica Taifa </span></span><span>que

      ens ajudar&agrave; a entendre millor com funciona el BCE i quin paper
      juga a la crisi del deute.<br>
      <br>
      &nbsp;&nbsp;&nbsp; dijous 3&nbsp; de maig, 19 h, Parc Joan Mir&oacute;: <b>Tallers 12m15m:</b>
      El grup de reflectants i la comissi&oacute; de gr&agrave;fics de BCN ens
      mostraran la tasca creativa que s&#8217;est&agrave; preparant per a la
      manifestaci&oacute; del 12 de maig.&nbsp; (<a moz-do-not-send="true"
        href="http://reflectantes.wordpress.com" target="_blank">http://reflectantes.wordpress.com</a>).    </span><span lang="es"><span
        title="(http://reflectantes.wordpress.com)">Uneix-te al bloc <a
          moz-do-not-send="true"
          href="http://reflectantes.wordpress.com/">reflectante</a><a
          moz-do-not-send="true"
          href="http://reflectantes.wordpress.com/">s</a>, apren a fer
        els teus propis p&ograve;sters, plantilles i pancartes, pintura en viu
        ... porta pintura, cartrons grans, teles i tot tipus de
        reflectants (paper alumini i altres materials platejats). </span></span><span
      lang="es"><span title="(http://reflectantes.wordpress.com)"><br>
      </span></span><br>
    <span> <br>
    </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; dijous 3&nbsp; de maig, 18.45 h, </span><span>Pla&ccedil;a
      Orfila. </span><span><b>Xerrada-debat sobre el BCE.</b> Amb
      l'Assemblea de Sant Andreu i la Plataforma Auditoria Ciutadana del
      Deute, parlarem dels mecanismes il&middot;leg&iacute;tims en els quals participa
      el BCE.</span><br>
    <blockquote><span></span></blockquote>
    <span><br>
      <b>On?:</b><br>
      <a moz-do-not-send="true"
href="http://maps.google.es/maps?q=parque+Joan+Mir%C3%B3+Barcelona&amp;hl=es&amp;ie=UTF8&amp;sll=40.396764,-3.713379&amp;sspn=8.848649,19.753418&amp;hq=parque+Joan+Mir%C3%B3&amp;hnear=Barcelona,+Catalu%C3%B1a&amp;t=m&amp;z=14"
        target="_blank">Parc Joan Mir&oacute;</a><br>
      <br>
    </span><span
style="vertical-align:baseline;font-size:13px;background-color:transparent;font-family:Arial;font-weight:bold"></span><b>+
      info</b><br>
    <a moz-do-not-send="true"
      href="mailto:auditoriadeuda.bcn15m@gmail.com" target="_blank">auditoriadeuda.bcn15m@gmail.com</a><br>
    <a moz-do-not-send="true" href="http://www.auditoria15m.org/"
      target="_blank">http://www.auditoria15m.org/</a><br>
    twitter <a moz-do-not-send="true"
      href="http://twitter.com/AuditoriaBCN" target="_blank">@AuditoriaBCN</a><br>
    #BienvenidoMrBCE<a moz-do-not-send="true"
href="http://acampadadebarcelona.org/index.php/es/acampadabcn/item/684-xerrades-informatives-bce"
      target="_blank"><br>
      <br>
http://acampadadebarcelona.org/index.php/es/acampadabcn/item/684-xerrades-informatives-bce</a><br>
    <br>
    <big><big><b><a moz-do-not-send="true" name="13702e98166beea1_esp"></a>Todo


          lo que siempre has querido saber sobre el BCE y ning&uacute;n
          pol&iacute;tico se ha atrevido a explicar.</b></big></big><span
      lang="es"><b><span title="Tot el que sempre has volgut saber sobre
          el BCE i que cap pol&iacute;tic ha gosat explicar."><br>
        </span></b><span title="Xerrades (in)formatives sobre el BCE a
        Barcelona, perqu&egrave; Felip Puig no ens convoca"><i><b>Charlas
            (in)formativas obre el BCE em Barcelona, &#8203;&#8203;porque Felip Puig
            no nos convoca</b></i><br>
      </span><span title="2 de maig, 19 h, Parc Joan Mir&oacute;.">2 de mayo,
        19 h en el Parc Joan Mir&oacute;.<br>
      </span></span><span>3 de mayo, 18.45 h Pla&ccedil;a Orfila + 19 h Parc
      Joan Mir&oacute;</span><br>
    <span lang="es"><span title="2 de maig, 19 h, Parc Joan Mir&oacute;."> </span><span
        title="Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute i 15M">Plataforma

        Auditor&iacute;a Ciudadana de la deuda y 15M<br>
        <br>
        Los dias 2, 3 i 4 de mayo, se realizar&aacute; en Barcelona la cumbre
        del Banco Central Europeo (BCE).&nbsp;&nbsp;</span><span title="Els dies
        2, 3 i 4 de maig, es realitzar&agrave; a Barcelona la cimera del Banc
        Central Europeu (BCE)."></span><span title="Juntament amb la
        Comissi&oacute; Europea i el FMI el BCE forma el que es coneix com la
        Troika, i est&agrave; jugant un paper clau a la crisi del deute que
        afecta mitja europa."></span></span><span lang="es"><span
        title="Juntament amb la Comissi&oacute; Europea i el FMI el BCE forma
        el que es coneix com la Troika, i est&agrave; jugant un paper clau a la
        crisi del deute que afecta mitja europa.">Junto con la Comisi&oacute;n
        Europea y el FMI el BCE forma lo que se conoce como la Troika, y
        est&aacute; jugando un papel clave en la crisis de la deuda que afecta
        media europa.<br>
        <br>
      </span><span title="El conseller d'Interior de la Generalitat,
        Felip Puig, ha convocat repetidament el que ell espera sigui una
        protesta violenta davant la visita del BCE.">El consejero de
        Interior de la Generalitat, Felip Puig, ha convocado
        repetidamente lo que &eacute;l espera sea una protesta violenta ante la
        visita del BCE. </span><span title="La seva esperan&ccedil;a &eacute;s poder
        prosseguir i justificar aix&iacute; l'estrat&egrave;gia repressiva
        intensificada greument despr&eacute;s de la vaga general, a m&eacute;s de
        desviar l'atenci&oacute; sobre el transfons de les reunions del BCE.">Su

        esperanza es poder proseguir y justificar as&iacute; la estrategia
        represiva intensificada gravemente tras la huelga general,
        adem&aacute;s de desviar la atenci&oacute;n sobre el trasfondo de las
        reuniones del BCE.<br>
        <br>
      </span><span title="Resulta evident que no assistirem a una
        convocat&ograve;ria del sr.">Resulta evidente que <a
          moz-do-not-send="true"
href="http://acampadadebarcelona.org/index.php/es/acampadabcn/item/682-no-acudirem-a-la-convocat%C3%B2ria-de-felip-puig-comunicat-de-lassemblea-drets-socials-de-l%E2%80%99eixample"
          target="_blank">no asistiremos a una convocatoria del Sr. </a></span><span
        title="Puig."><a moz-do-not-send="true"
href="http://acampadadebarcelona.org/index.php/es/acampadabcn/item/682-no-acudirem-a-la-convocat%C3%B2ria-de-felip-puig-comunicat-de-lassemblea-drets-socials-de-l%E2%80%99eixample"
          target="_blank">Puig</a>. </span><span title="Ni els banquers
        reunits a la cimera del BCE, ni la conselleria d'Interior ens
        representen, ni ens convoquen.">Ni los banqueros reunidos en la
        cumbre del BCE, ni la conselleria de Interior nos representan,
        ni nos convocan. </span><span title="De la mateixa manera que
        ens oposem radical i frontalment a les pol&iacute;tiques del BCE,
        perqu&egrave; s&oacute;n il&middot;leg&iacute;times i profundament antisocials, volem fer-ho
        el m&eacute;s allunyats d'ells i sense respondre a les provacions del
        Sr.">De la misma manera que nos oponemos radical y frontalmente
        a las pol&iacute;ticas del BCE, porque son ileg&iacute;timas y profundamente
        antisociales, queremos hacerlo lo m&aacute;s alejados de ellos y sin
        responder a las provocacions del Sr. </span><span title="Puig.">Puig.      </span><span title="I ho farem com millor sabem fer-ho, amb
        arguments i di&agrave;leg.">Y lo haremos como mejor sabemos hacerlo,
        con argumentos y di&aacute;logo.<br>
        <br>
      </span><span title="Per aix&ograve; convoquem unes jornades de debat i
        creativitat al parc Joan Mir&oacute;, per a seguir construint entre
        totes el m&oacute;n que volem per a totes."><b>Por eso convocamos unas
          jornadas de debate y creatividad en el parque Joan Mir&oacute;, para
          seguir construyendo entre todas el mundo que queremos para
          todas.</b><br>
        <br>
      </span><span title="En aquestes jornades coneixerem con funciona
        el BCE, reflexionarem col&middot;lectivament sobre les seves funcions,
        sobre quin hauria de ser el paper de la Uni&oacute; Europea i el seu
        Banc Central, sobre el futur de l'euro, sobre quin sistema
        bancari volem, sobre">En estas jornadas conoceremos c&oacute;mo
        funciona el BCE, reflexionaremos colectivamente sobre sus
        funciones, sobre cu&aacute;l deber&iacute;a ser el papel de la Uni&oacute;n Europea y
        su Banco Central, sobre el futuro del euro, sobre qu&eacute; sistema
        bancario queremos, sobre </span><span title="qu&egrave; fer amb el
        deute...">qu&eacute; hacer con la deuda ... </span><span title="Tamb&eacute;
        aprofitarem la trobada per realitzar tallers per preparar la
        nostra propera data de mobilitzaci&oacute; global: el 12 de maig.">Tambi&eacute;n

        aprovecharemos el encuentro para realizar talleres para preparar
        nuestra pr&oacute;xima fecha de movilizaci&oacute;n global: el 12 de mayo.<br>
        <br>
      </span><span title="Programa:"><b>Programa</b>:<br>
        <br>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="dimecres 2 de maig, 19 h, Parc Joan
        Mir&oacute;: Xerrada-debat sobre el BCE a c&agrave;rrec de la Plataforma
        Auditoria Ciutadana del Deute que ens ajudar&agrave; a entendre millor
        com funciona el BCE i quin paper juga a la crisi del deute.">mi&eacute;rcoles

        2 de mayo, 19 h, Parque Joan Mir&oacute;: <b>Charla-debate sobre el
          BCE</b> a cargo de la Plataforma Auditor&iacute;a Ciudadana de la
        Deuda y Seminario de Economia Cr&iacute;tica Taifa que nos ayudar&aacute; a
        entender mejor c&oacute;mo funciona el BCE y qu&eacute; papel juega en la
        crisis de la deuda.<br>
        <br>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="dijous 3 de maig, 19 h, Parc Joan Mir&oacute;:
        Tallers 12m15m: El grup de reflectants i la comissi&oacute; de gr&agrave;fics
        de BCN ens mostraran la tasca creativa que s'est&agrave; preparant per
        a la manifestaci&oacute; del 12 de maig.">jueves 3 de mayo, 19 h,
        Parque Joan Mir&oacute;: <b>Talleres 12m15m:</b> El grupo de
        reflectantes y la comisi&oacute;n de gr&aacute;ficos de BCN nos mostrar&aacute;n la
        tarea creativa que se est&aacute; preparando para la manifestaci&oacute;n del
        12 de mayo. </span><span
        title="(http://reflectantes.wordpress.com)">(<a
          moz-do-not-send="true"
          href="Http://reflectantes.wordpress.com" target="_blank">Http://reflectantes.wordpress.com</a>).        &Uacute;nete al bloc <a moz-do-not-send="true"
          href="http://reflectantes.wordpress.com/">reflectante</a><a
          moz-do-not-send="true"
          href="http://reflectantes.wordpress.com/">s</a>, aprende a
        hacer tus propios p&oacute;sters, plantillas y pancartas, pintura en
        vivo ... trae pintura, cartones grandes, telas y todo tipo de
        reflectantes (papel aluminio y otros materiales plateados). </span></span><span
      lang="es"><span title="(http://reflectantes.wordpress.com)"><br>
        <br>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="dijous 3 de maig, 18.45 h, Pla&ccedil;a
        Orfila.">jueves 3 de mayo, 18.45 h, Plaza Orfila. </span><b><span
          title="Xerrada-debat sobre el BCE.">Charla-debate sobre el
          BCE. </span></b><span title="Amb l'Assemblea de Sant Andreu i
        la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute, parlarem dels
        mecanismes il&middot;leg&iacute;tims en els quals participa el BCE.">Con la
        Asamblea de Sant Andreu y la Plataforma Auditor&iacute;a Ciudadana de
        la Deuda, hablaremos de los mecanismos ileg&iacute;timos en los que
        participa el BCE.<br>
        <br>
        <br>
      </span><span title="On?:"><b>&iquest;D&oacute;nde?:</b><br>
      </span><span title="Parc Joan Mir&oacute;"></span></span><span><a
        moz-do-not-send="true"
href="http://maps.google.es/maps?q=parque+Joan+Mir%C3%B3+Barcelona&amp;hl=es&amp;ie=UTF8&amp;sll=40.396764,-3.713379&amp;sspn=8.848649,19.753418&amp;hq=parque+Joan+Mir%C3%B3&amp;hnear=Barcelona,+Catalu%C3%B1a&amp;t=m&amp;z=14"
        target="_blank">Parc Joan Mir&oacute;</a><br>
      <br>
    </span><span
style="vertical-align:baseline;font-size:13px;background-color:transparent;font-family:Arial;font-weight:bold"></span><b>+
      info</b><br>
    <a moz-do-not-send="true"
      href="mailto:auditoriadeuda.bcn15m@gmail.com" target="_blank">auditoriadeuda.bcn15m@gmail.com</a><br>
    <a moz-do-not-send="true" href="http://www.auditoria15m.org/"
      target="_blank">http://www.auditoria15m.org/</a><br>
    twitter <a moz-do-not-send="true"
      href="http://twitter.com/AuditoriaBCN" target="_blank">@AuditoriaBCN</a><br>
    #BienvenidoMrBCE<a moz-do-not-send="true"
href="http://acampadadebarcelona.org/index.php/es/acampadabcn/item/684-xerrades-informatives-bce"
      target="_blank"><br>
      <br>
http://acampadadebarcelona.org/index.php/es/acampadabcn/item/684-xerrades-informatives-bce</a><br>
    <br>
    <br>
    <br>
    <br>
    <div class="moz-signature"><br>
    </div>
  </body>
</html>