<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;
      charset=ISO-8859-1">
    <style type="text/css"><!-- DIV {margin:0px;} --></style>
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#ffffff">
    Recordeu que aquesta tarda teniu l'opci&oacute; de saber m&eacute;s sobre banca
    &egrave;tica (i banca criminal ...)<br>
    <br>
    iolanda<br>
    <br>
    <div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size:
      12pt;">
      <div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size:
        12pt;">
        <div style="font-family: times new roman,new york,times,serif;
          font-size: 12pt;">
          <div style="font-family: arial; font-size: 12pt;"><br>
            <span style="font-weight: bold;"><span style="font-size:
                small;">KAFETA BANQUERA A L'ATENEU ROSA DE FOC</span><br>
              <br>
              <span style="font-size: medium;">BANCA CRIMINAL VS BANCA
                &Egrave;TICA</span></span><br>
            <br>
            <span style="font-weight: bold;">Amb Jes&uacute;s Carri&oacute;n (</span><a
              moz-do-not-send="true" rel="nofollow" style="font-weight:
              bold;" target="_blank" href="http://www.odg.cat">ODG</a><span
              style="font-weight: bold;">) i Jordi Ib&aacute;&ntilde;ez (</span><a
              moz-do-not-send="true" rel="nofollow" style="font-weight:
              bold;" target="_blank" href="http://projectefiare.cat/">FIARE</a><span
              style="font-weight: bold;">) </span><br
              style="font-weight: bold;">
            <br>
            <span style="font-weight: bold;">Divendres 13 de maig, a les
              20 h a l'Ateneu Rosa de Foc</span><br>
            <br>
            T'has demanat algun cop qu&egrave; fa el teu banc o caixa amb els
            teus diners? Saps si els inverteix en fabricaci&oacute; o
            exportaci&oacute; d'armes? O si financia projectes que malmeten el
            medi? O si especula amb els preus dels aliments? O si
            blanqueja diners del tr&agrave;fic de drogues? O si paga les
            campanyes d'aquells partits que fan retallades socials?
            Creus que el teu banc fa b&eacute; al deixar families senceres
            sense casa? Creus que la banca t&eacute; massa poder en el nostre
            pa&iacute;s? Que tot i estar entre els principals responsables de
            la crisi econ&ograve;mica, no nom&eacute;s no pagar&agrave; els plats trencats
            sin&oacute; que en sortir&agrave; refor&ccedil;ada? I et preguntes com pot ser
            que tot aix&ograve; sigui possible? Si hi ha alternativa?<br>
            <br>
            El proper divendres, 13 de maig, a les 20 h, a l'Ateneu Rosa
            de Foc (C. Rob&iacute; 5, cantonada Topazi, Vila de Gr&agrave;cia),
            tractarem de donar resposta a algunes d'aquestes preguntes
            amb dues persones que sabem molt del que fan els bancs, els
            de sempre i la nova banca &egrave;tica. En <span
              style="font-weight: bold;">Jes&uacute;s Carri&oacute;n</span>, de l'<a
              moz-do-not-send="true" rel="nofollow" target="_blank"
              href="http://www.odg.cat">Observatori del Deute en la
              Globalitzaci&oacute; (ODG)</a>, i recercaire en diversos informes
            sobre caixes i bancs, activista de la campanya BBVA sense
            Armes, entre d'altres, ens parlar&agrave; de les estrat&egrave;gies i
            impactes de la banca tradicional. En <span
              style="font-weight: bold;">Jordi Ib&aacute;&ntilde;ez</span>,
            Coordinador de<a moz-do-not-send="true" rel="nofollow"
              target="_blank" href="http://projectefiare.cat/"> FIARE a
              Catalunya</a>, que fa temps que treballa per la banca
            &egrave;tica al nostre pa&iacute;s, ens explicar&agrave; les alternatives que
            tenim i com la banca &egrave;tica no cau en les irresponsabilitats
            i crims de la banca tradicional. <br>
            <br>
            T'ho perdr&agrave;s?<br>
            <br>
            Despr&eacute;s de la kafeta i la tert&uacute;lia hi haur&agrave; sopador preparat
            per la cooperativa de consum Verduretes i m&eacute;s tert&uacute;lia,
            musiqueta i bona companyia. <br>
            <br>
            Ateneu Rosa de Foc<br>
            <span><a moz-do-not-send="true" rel="nofollow"
                target="_blank"
                href="http://ateneurosadefoc.wordpress.com/">http://ateneurosadefoc.wordpress.com/</a></span></div>
          <div>
            <pre>


</pre>
            <br>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>