<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
  <meta content="text/html;charset=ISO-8859-1" http-equiv="Content-Type">
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
Hola a totes i tots<br>
<br>
Jo aquest dimarts ser&eacute; fora i no podr&eacute; venir a la reuni&oacute;, per&ograve; us
avan&ccedil;o un parell de cosetes de la setmana del deute a nivell
internacional, per si voleu discutir-ho:<br>
- Es torna a convocar internacionalment i les dates estan fixades entre
el 7 i el 17 d'octubre, coincideixen amb les reunions del BM/FMI, el
dia d'acci&oacute; global contra el canvi clim&agrave;tic (12 d'octubre) i el dia
contra la pobresa (17 d'octubre)<br>
- Els temes principals a nivell global seran el clima (deute clim&aacute;tic,
banc mundial fora del clima, ...) i la crisi (al sud i a europa, el
paper del fmi ... ). <br>
<br>
A m&eacute;s, de la fcongd m'han convocat el dia 7 de juny per parlar del dia
d'acci&oacute; global contra la pobresa, 17 d'octubre, perque en volen muntar
una de m&eacute;s grossa que l'any passat, millorant sobre tot a nivell de
comunicaci&oacute;. <br>
<br>
Intento enviar un resum de la reuni&oacute; que vam tenir amb jubileu i cadtm
despr&eacute;s d'enlazando, pero no s&eacute; si ho podr&eacute; fer abans de dimarts<br>
<br>
petonets<br>
<br>
iolanda<br>
<br>
En/na Nina Gonz&aacute;lez ha escrit:
<blockquote
 cite="mid:008101cafcbe$dbdbee90$7100a8c0@catalunya.setem.org"
 type="cite">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; ">
  <meta content="MSHTML 6.00.2800.1638" name="GENERATOR">
  <style></style>
  <div><font size="2">Hola!</font></div>
  <div>&nbsp;</div>
  <div><font size="2">Doncs informar-vos que finalment ahir no&nbsp;vam fer
la reuni&oacute; perqu&egrave; vam ser molt poquetes (concretament, la Griselda i jo)
i per tant vam decidir - per unanimitat - anar a prendre una cervesa...
  </font></div>
  <div>&nbsp;</div>
  <div><font size="2">Va coincidir que molta gent tenia
altres&nbsp;compromisos i a m&eacute;s que no vam fer un recordatori de la reuni&oacute;.
&Eacute;s per aix&ograve; que el fem ara: PROPERA REUNI&Oacute; SER&Agrave; EL PR&Ograve;XIM DIMARTS, DIA
1 DE JUNY.</font></div>
  <div>&nbsp;</div>
  <div><font size="2">Crec que estaria b&eacute; apuntar alguns punts d'ordre
del dia, com: </font></div>
  <div>&nbsp;</div>
  <ul>
    <li><font size="2">Valoraci&oacute; i properes passes despr&eacute;s d'Enlazando
Alternativas (tallers, assemblea d'acreedors) </font></li>
    <li><font size="2">(Re)pensar propera Setmana del Deute</font></li>
    <li><font size="2">Posada al dia comissi&oacute; de lleis</font></li>
    <li><br>
    </li>
    <li><br>
    </li>
  </ul>
  <div><font size="2">B&eacute;, ja direu altres punts... Una abra&ccedil;ada&nbsp;i fins
dimarts vinent!</font></div>
  <div>&nbsp;</div>
  <div><font size="2">Nina</font></div>
  <div>&nbsp;</div>
  <div>&nbsp;</div>
  <div>&nbsp;</div>
  <div>&nbsp;</div>
  <div><font size="2">----- Original Message ----- </font>
  <div><font size="2">From: &lt;</font><a moz-do-not-send="true"
 href="mailto:ariadna.isern@odg.cat"><font size="2">ariadna.isern@odg.cat</font></a><font
 size="2">&gt;</font></div>
  <div><font size="2">To: &lt;</font><a moz-do-not-send="true"
 href="mailto:qui-deu-a-qui@llistes.moviments.net"><font size="2">qui-deu-a-qui@llistes.moviments.net</font></a><font
 size="2">&gt;</font></div>
  <div><font size="2">Sent: Tuesday, May 25, 2010 10:40 PM</font></div>
  <div><font size="2">Subject: [Qui-deu-a-qui] S'ha fet reuni&oacute; avui?</font></div>
  </div>
  <div><font size="2"><br>
  </font></div>
  <br>
  <font size="2">Eip! S'ha fet reuni&oacute; avui? suposo que si no? m'hagues
agradat venir per&ograve;<br>
tenia un examen final de franc&egrave;s que ha acabat a les 21h, ja enviareu<br>
l'acta de la reuni&oacute; i Iolanda i Audrey ja em posareu al dia sobre el
tema<br>
de la radio de sants!<br>
  <br>
petonets<br>
  <br>
Ariadna<br>
  <br>
_________________________________________<br>
web de la campa&ntilde;a :<br>
  </font><a moz-do-not-send="true" href="http://www.quiendebeaquien.org"><font
 size="2">www.quiendebeaquien.org</font></a><font size="2">&nbsp; <br>
Qui-deu-a-qui mailing list<br>
_______________________________________________<br>
para modificar o dar de alta o baja tu subscripci&oacute;n :<br>
  </font><a moz-do-not-send="true"
 href="http://llistes.moviments.net/cgi-bin/mailman/listinfo/qui-deu-a-qui"><font
 size="2">http://llistes.moviments.net/cgi-bin/mailman/listinfo/qui-deu-a-qui</font></a>
  <pre wrap="">
<hr size="4" width="90%">
_________________________________________
web de la campa&ntilde;a :
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.quiendebeaquien.org">www.quiendebeaquien.org</a>  
Qui-deu-a-qui mailing list
_______________________________________________
para modificar o dar de alta o baja tu subscripci&oacute;n :
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://llistes.moviments.net/cgi-bin/mailman/listinfo/qui-deu-a-qui">http://llistes.moviments.net/cgi-bin/mailman/listinfo/qui-deu-a-qui</a>
  </pre>
</blockquote>
<br>
<br>
<pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Iolanda Fresnillo
Observatori del Deute en la Globalitzaci&oacute;
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.odg.cat">www.odg.cat</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:iolanda.fresnillo@odg.cat">iolanda.fresnillo@odg.cat</a>
93 301 17 93
C. Girona 25 principal
08010 Barcelona
</pre>
</body>
</html>