<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-1" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.18904">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT size=2 face=Arial><FONT size=2>
<P><U><FONT color=#800000 size=5>DEFENSAR TERRITORIS DEFENSAR LA VIDA, 
</FONT></U></P>
<P><U><FONT color=#800000 size=5>CONSUM, BENS NATURALS I SOBIRANIA 
ALIMENTARIA</FONT></U></P>
<P><U><FONT color=#800000 size=5></FONT></U>&nbsp;</P>
<P><FONT color=#008080 size=4>DIMECRES 19 DE MAIG</FONT></P>
<P><FONT color=#008080 size=4>19 HORES</FONT></P>
<P><FONT color=#008080 size=4>SALA DE GRAUS, CAMPUS CATALUNYA URV</FONT></P>
<P><FONT color=#800080 size=5></FONT>&nbsp;</P>
<P><FONT color=#800000 size=4>PARTICIPEN: </FONT></P>
<P><FONT color=#800000 size=4>ROSA CATALINA ALVARADO, PRESIDENTA DEL COMITE DE 
DERECHOS HUMANOS DE ORELLANA, ECUADOR.</FONT></P>
<P><FONT color=#800000 size=4>MELIDA ADRIANA PUMALPA, REPRESENTANT DE LA 
FUNDACION REGIONAL DE ASESORIA EN DERECHOS HUMANOS, ECUADOR.</FONT></P>
<P><FONT color=#800000 size=4>MAGDIEL CARRION, VICEPRESIDENTE DE LA 
CONFEDERACION NACIONAL DE COMUNIDADES AFECTADAS POR LA MINERIA, PERU.</FONT></P>
<P>&nbsp;</P>
<P><FONT color=#008000 size=4>ORGANITZEN:</FONT></P>
<P><FONT color=#008000 size=4>Enginyeria Sense Fronteres</FONT></P>
<P><FONT color=#008000 size=4>EntrePobles</FONT></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P></FONT></FONT></DIV></BODY></HTML>