<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
  <meta content="text/html;charset=ISO-8859-1" http-equiv="Content-Type">
  <title></title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
<meta content="text/html;charset=ISO-8859-1" http-equiv="Content-Type">
<title></title>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA">Benvolguts/des amics/gues<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA">Us agraim per endavant la vostra col.laboraci&oacute; per difondre
aquesta informaci&oacute;
sobre la 2a Setmana d'Acci&oacute; Global contra le Deute Extern i les IFIs.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA">Us adjuntem el banner de la Setmana per si podeu penjar-lo a
la vostra web.
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA">Merci per endavant!<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA">2a setmana d'Acci&oacute; Global contra el Deute i les IFIs <o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA">"&Agrave;FRICA A L'AUXILI D'OCCIDENT"<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA">Del 16 al 18 d'octubre de 2008*<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA">Universitat de Barcelona (UB) - Pla&ccedil;a Universitat<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA">Falten ja pocs dies per a que comenci la 2a Setmana del
Deute. Responent a la
crida dels moviments socials reunits al F&ograve;rum Social Mundial de 2007 a
Nairobi,
les entitats, campanyes i moviments socials catalans ens hem mobilitzat
un cop
m&eacute;s per recordar que el greu problema del Deute Extern no s'ha acabat.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA">Malgrat totes les promeses i plans oferts pels governs
creditors i les institucions
financeres internacionals (IFIs), el deute continua exacerbant la
pobresa i
violant els drets humans dels pobles d'&Agrave;frica, Am&egrave;rica Llatina, el
Carib, &Agrave;sia
i el Pac&iacute;fic. &Eacute;s *immoral, abusiu i il&middot;leg&iacute;tim *que el m&oacute;n ric continu&iuml;
exigint
al Sud milers de milions de d&ograve;lars anuals en concepte de pagament de
"deutes" sorgits de les injustes relacions econ&ograve;miques que empobreixen
el Sud i enriqueixen el Nord.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA">&Agrave;frica</span></b><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA"> esdev&eacute; el paradigma dels impactes del Deute extern i
dels nous escenaris que s'estan creant des del Nord per a seguir amb el
model
invasiu, espoliador i generador de m&eacute;s pobresa. Un model que no deixa
de
generar <b>deutes socials i ecol&ograve;gics</b> des de les nostres societats
amb els
pobles d'&Agrave;frica.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA">Les <b>migracions, la sobirania aliment&agrave;ria, la
sobreexplotaci&oacute; dels
recursos naturals i el desenvolupament</b> social, econ&ograve;mic i cultural
de molts
pobles africans s'estan <span style="">&nbsp;</span>veient
perjudicats per la persist&egrave;ncia de deutes il&middot;leg&iacute;tims, aix&iacute; com per les
actuacions i pr&agrave;ctiques d'actors com les empreses transnacionals o els
governs
del Nord. Entre aquestes actuacions destaquen els nous <b>Tractats de
Lliure
Comer&ccedil;</b> que la UE<span class="moz-txt-tag"> </span>pret&eacute;n imposar
als pa&iuml;sos
africans.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA">Per&ograve; a &Agrave;frica tamb&eacute; estan sorgint iniciatives i <b>alternatives</b>
des
dels moviments socials, que s'organitzen i aixequen les seves veus de
forma unit&agrave;ria
contra les pol&iacute;tiques d'endeutament, contra les imposicions de les IFIs
i
contra els acords comercials de la UE.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA">&Eacute;s per tot aix&ograve; que enguany volem centrar la nostra mirada
en &Agrave;frica. I &eacute;s per
tots aquests motius que <b>et convidem a aprendre i lluitar</b> amb
nosaltres
participant a la <b>2a Setmana d'Accio Global contra el Deute i les
IFIs!</b><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA">PROGRAMA<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA">Universitat de Barcelona, Pla&ccedil;a Universitat<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA">16/10, 18:30 h, Aula Capella (UB):<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA">*"El Saqueig a &Agrave;frica: el deute extern i
l'espoliaci&oacute; dels recursos naturals"*<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA"><a href="http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?article1020">http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?article1020</a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA">17/10, 18:30 h, Aula Capella (UB):<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA">*"Comerciant amb &Agrave;frica o &Agrave;frica a la venda?"*<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA"><a href="http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?article1021">http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?article1021</a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA">18/10, 17:30 h, Aula Magna (UB):<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA">*"&Agrave;frica: quina cooperaci&oacute;? quines
resist&egrave;ncies?"*<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA"><a href="http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?article1022">http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?article1022</a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA">18/10, 20 h, Pati central (UB):<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA">*Concert de Percusi&oacute; Africana amb Chaqlal&agrave;*<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA"><a href="http://www.myspace.com/chaqlala">http://www.myspace.com/chaqlala</a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA">Us hi esperem!<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA">Tr&iacute;tpic: <a
 href="http://www.quiendebeaquien.org/IMG/pdf_2aSeDeutTriptic.pdf">http://www.quiendebeaquien.org/IMG/pdf_2aSeDeutTriptic.pdf</a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA">Cartell: <a
 href="http://www.quiendebeaquien.org/IMG/pdf_2aSeDeutCartell.pdf">http://www.quiendebeaquien.org/IMG/pdf_2aSeDeutCartell.pdf</a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA">Per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre la Setmana del Deute a l'Estat
espanyol, veure:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA"><a href="http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?rubrique81">http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?rubrique81</a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA">M&eacute;s informaci&oacute;:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA"><a href="http://www.quideuaqui.org">www.quideuaqui.org</a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"
 lang="CA"><a href="http://www.debtweek.org">www.debtweek.org</a><o:p></o:p></span></p>
<span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;" lang="CA"><a
 href="mailto:quideuaqui@moviments.net">quideuaqui@moviments.net</a></span>
</body>
</html>