[Quideuaquitarragona] [Qui-deu-a-qui] Comunicat -LA GENERALITAT CONTRA LA GENERALITAT

Coordinació Ecologistes en Acció de Ca Coordinació Ecologistes en Acció de Ca
dll gen 7 14:47:56 CET 2013


[cat-cast]


   *El nou Govern de Catalunya portarà davant els tribunals a la
   pròpia Generalitat*


*Els últims esdeveniments sobre Aigües Ter Llobregat amb què ens ha 
obsequiat el govern de la Generalitat no ens treuen de l'estupefacció. 
Hem passat del que ja vam qualificar en el seu dia d'**/Autonomia 
Bananera/ 
<http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/2012/10/31/videos-mira-la-rdp-la-generalitat-ja-no-governa-laigua-ara-ho-fan-els-mercats/>** a 
la passada legislatura a una espècie de **/Govern de Pandereta/** que és 
capaç de portar, gràcies al propi Departament de Presidència, la 
Generalitat davant dels tribunals, en una maniobra insòlita i 
preocupant, molt preocupant.*

Durant l'/Autonomia Bananera/ vèiem amb incredulitat com l'autoanomena't 
"Govern dels millors" ballava al so dels mercats i les multinacionals; 
així si el passat 17 d'octubre 
<http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/10/mas_presiona_a_recoder_para_adjudicar_aigues_ter_llobregat_34051.php> s'havia 
d'adjudicar la licitació d'Aigües Ter Llobregat (ATLL) a corre-cuita, el 
26 d'octubre 
<http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/10/mas_frena_la_adjudicacion_de_aigues_ter_llobregat_34394.php> presidència 
deixava en evidència a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i 
retardava el procés al·legant que calia una anàlisis completa de les 
dues ofertes presentades per ACCIONA i AGBAR, per finalment, el 6 de 
novembre 
<http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/privatizacion-gestion-del-agua-2243993>, 
adjudicar la concessió a ACCIONA; ridícul.

Tampoc oblidem que l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de 
Catalunya (OARCC) ja va suspendre l'adjudicació a ACCIONA el passat 30 
de novembre 
<http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/2012/12/05/noticia-la-generalitat-frena-ladjudicacio-daigues-ter-llobregat-i-la-repren-el-mateix-dia/>, 
però tanmateix al cap d'unes hores aixecava la suspensió cautelar. Ja 
era evident aleshores que o bé són els mercats o bé són els interessos 
de la multinacionals qui governen l'aigua, però qui segur que no ho feia 
és el govern de Catalunya.

Canviar de Conseller de Territori i Sostenibilitat era d'esperar, com 
també ho era la submissió del Govern de Catalunya als interessos 
privats. El que no era d'esperar és que la situació pogués degradar-se 
encara més; avui 4 de gener 
<http://www.naciodigital.cat/ecodiari/noticia/8561/govern/recorrera/contra/si/mateix/afer/aigues/ter-llobregat> sabem 
que la Generalitat portarà als tribunals a la Generalitat, demostrant 
que ja no només ens venem les estructures d'Estat com era ATLL sinó que 
ara posem en entre dit al propi Estat. Sincerament... de quina sobirania 
i dret a decidir ens parlen? Si seguim així no quedarà cap Estat per 
reclamar ni governar.

Davant d'aquests fets veiem amb preocupació el paper de la gran majoria 
de forces polítiques que conformen el Parlament de Catalunya. Ens trobem 
amb un primer partit de l'oposició que calla i atorga. I un partit 
socialista que ara ens parla de la defensa dels serveis públics però que 
a l'Àrea Metropolitana de Barcelona han acceptat la privatització de 
l'aigua i el sanejament 
<http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/2012/11/07/noticia-el-area-metropolitana-regulariza-la-concesion-del-suministro-de-agua-de-agbar/> seguint 
un procés encara més improcedent i opac que la privatització d'ATLL, per 
cert també avalat per PP i ERC. Que no ens maregin amb jocs de paraules, 
ambigüitats o brindis al sol, ja que el que compten de veritat són els 
fets i la coherència: no valen excuses; no només son responsables els 
que fan sinó també els que podent evitar-ho, deixen fer.

Davant d'un Govern de la Generalitat que improvisa, actua amb 
negligència i defuig de les seves funcions com ara vetllar pels serveis 
púbics d'aigua, que són garantia dels drets fonamentals de la 
ciutadania, demanem al Parlament de Catalunya que aturi aquest trist 
espectacle i que recuperi el seny:

 * que mantingui de forma definitiva Aigües Ter -- Llobregat com
  empresa pública atès que l'aigua és essencial per a la vida i perquè
  no hi ha cap motiu ni tècnic, ni econòmic, ni molt menys ambiental
  o social per seguir amb la seva privatització;
 * que no permeti que un bé essencial com l'aigua és converteixi en un
  impost recaptatori que serveixi per pagar els interessos bancaris i
  eixugar el malbaratament de l'administració pública; i
 * que, en definitiva, la Generalitat abandoni la seva submissió als
  mercats i els interessos privats pel bé del poble que l'ha escollit.

De no ser així serà la societat catalana qui haurà de recuperar les 
funcions que ha delegat a uns representants polítics que en defugen. 
Serà el propi poble qui haurà de gestionar els serveis d'aigua de forma 
directa, transparent i participativa, qui vetllarà per l'interès general 
de la ciutadania.

La *Plataforma Aigua és Vida* 
<http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/> i les entitats que en 
formen part continuarem el nostre treball envers una gestió de l'aigua 
pública, transparent i participativa i pel bon estat ecològic de les 
masses d'aigua de Catalunya. La nostra activitat pretén ser proactiva i 
dialogant. Informarem de tot el que coneguem sobre l'aigua. Tanmateix, 
emprarem tots els recursos administratius i legals que estiguin al 
nostre abast quan vegem objectivament que es vulneren els principis de 
la justícia ambiental i/o social, així com treballarem en la construcció 
d'un moviment social que amb arguments sòlids aconsegueixi recuperar 
pacíficament el que per llei i sentit comú ens pertoca.


*Aigües Ter Llobregat ni d'ACCIONA ni d'AGBAR, Aigües Ter Llobregat 
PÚBLICA !*
**

*************
[cast]


   *El nuevo Gobierno de Cataluña llevará ante los tribunales a la
   propia Generalitat*

*Los últimos acontecimientos sobre Aguas Ter Llobregat con los que nos 
ha obsequiado el gobierno de la Generalitat no nos sacan de la 
estupefacción. Hemos pasado del que ya calificamos en su día de 
**Autonomía Bananera 
<http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/2012/10/31/videos-mira-la-rdp-la-generalitat-ja-no-governa-laigua-ara-ho-fan-els-mercats/>**en 
la pasada legislatura a una especie de Gobierno de Pandereta que es 
capaz de llevar, gracias al propio Departamento de Presidencia, a la 
Generalitat ante los tribunales, en una maniobra insólita y preocupante, 
muy preocupante.*

Durante /la Autonomía Bananera/ veíamos con incredulidad como el 
autonominado "Gobierno de los mejores" bailaba al son de los mercados y 
las multinacionales. Así si el pasado 17 de octubre 
<http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/10/mas_presiona_a_recoder_para_adjudicar_aigues_ter_llobregat_34051.php> 
se tenía que adjudicar la licitación de Aguas Ter Llobregat (ATLL) 
deprisa y corriendo, el 26 de octubre 
<http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/10/mas_frena_la_adjudicacion_de_aigues_ter_llobregat_34394.php> 
presidencia dejaba en evidencia a la Consellería de Territorio y 
Sostenibilidad y retrasaba el proceso alegando que hacía falta un 
análisis completo de las dos ofertas presentadas por ACCIONA y AGBAR, 
para finalmente, el 6 de noviembre 
<http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/privatizacion-gestion-del-agua-2243993>, 
adjudicar la concesión a ACCIONA; ridículo.

Tampoco olvidamos que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales 
de Cataluña (OARCC) ya suspendió la adjudicación a ACCIONA el pasado 30 
de noviembre 
<http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/2012/12/05/noticia-la-generalitat-frena-ladjudicacio-daigues-ter-llobregat-i-la-repren-el-mateix-dia/>, 
pero aun así al cabo de unas horas levantaba la suspensión cautelar. Ya 
era evidente entonces que o bien son los mercados o bien son los 
intereses de la multinacionales quienes gobiernan el agua, pero quien 
seguro que no lo hacía es el gobierno de Cataluña.

Cambiar de Conseller de Territorio y Sostenibilidad era de esperar, como 
también lo era la sumisión del Gobierno de Cataluña a los intereses 
privados. El que no era de esperar es que la situación pudiera 
degradarse todavía más; hoy 4 de enero 
<http://www.naciodigital.cat/ecodiari/noticia/8561/govern/recorrera/contra/si/mateix/afer/aigues/ter-llobregat> 
sabemos que la Generalitat llevará a los tribunales a la Generalitat, 
demostrando que ya no sólo vendemos las estructuras de Estado como era 
ATLL , sino que ahora ponemos entre dicho al propio Estado. 
Sinceramente... ¿de qué soberanía y derecho a decidir nos hablan?. Si 
seguimos así no quedará ningún Estado para reclamar ni gobernar.

Ante estos hechos vemos con preocupación el papel de la gran mayoría de 
fuerzas políticas que conforman el Parlamento de Cataluña. Nos 
encontramos con un primer partido de la oposición que calla y otorga. Y 
un partido socialista que ahora nos habla de la defensa de los servicios 
públicos pero que en el área Metropolitana de Barcelona han aceptado la 
privatización del agua y el saneamiento 
<http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/2012/11/07/noticia-el-area-metropolitana-regulariza-la-concesion-del-suministro-de-agua-de-agbar/> 
siguiendo un proceso todavía más improcedente y opaco que la 
privatización de ATLL, por cierto también avalado por el PP y ERC. Que 
no nos mareen con juegos de palabras, ambigüedades o brindis al sol, 
puesto que el que cuentan de verdad son los hechos y la coherencia: no 
valen excusas, no sólo son responsables los que hacen sino también los 
que pudiendo evitarlo, dejan hacer.

Ante un Gobierno de la Generalitat que improvisa, actúa con negligencia 
y rehuye de sus funciones como por ejemplo velar por los servicios 
púbicos de agua, que son garantía de los derechos fundamentales de la 
ciudadanía, pedimos al Parlamento de Cataluña que pare este triste 
espectáculo y que recupere la cordura:

 * que mantenga de forma definitiva Aguas Ter Llobregat como empresa
  pública dado que el agua es esencial para la vida y porque no hay
  ningún motivo ni técnico, ni económico, ni mucho menos ambiental o
  social para seguir con su privatización;

 * que no permita que un bien esencial como el agua es convierta en un
  impuesto recaudatorio que sirva para pagar los intereses bancarios y
  pagar el derroche de la administración pública; y que,

 * en definitiva, la Generalitat abandone su sumisión a los mercados y
  a los intereses privados por el bien del pueblo que lo ha escogido.

De no ser así será la sociedad catalana quién tendrá que recuperar las 
funciones que ha delegado a unos representantes políticos que rehuyen. 
Será el propio pueblo quién tendrá que gestionar los servicios de agua 
de forma directa, transparente y participativa, quien velará por el 
interés general de la ciudadanía.

La *Plataforma Aigua és Vida* 
<http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/> y las entidades que forman 
parte continuaremos nuestro trabajo por una gestión del agua pública, 
transparente y participativa y por el buen estado ecológico de las masas 
de agua de Cataluña. Nuestra actividad pretende ser proactiva y 
dialogante. Informaremos de todo lo que conozcamos sobre el agua. Aun 
así, emplearemos todos los recursos administrativos y legales que estén 
a nuestro alcance cuando veamos objetivamente que se vulneran los 
principios de la justicia ambiental y/o social, y seguiremos trabajando 
en la construcción de un movimiento social amplio que con argumentos 
sólidos consiga recuperar pacíficamente el que por ley y sentido común 
nos corresponde.

*Aguas Ter Llobregat ni de ACCIONA ni de AGBAR, Aguas Ter Llobregat 
PÚBLICA !*

-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.moviments.net/pipermail/quideuaquitarragona/attachments/20130107/a8038cec/attachment-0001.htm>
-------------- part següent --------------
_________________________________________
web de la campaña :
www.quiendebeaquien.org
Qui-deu-a-qui mailing list
_______________________________________________
para modificar o dar de alta o baja tu subscripción :
https://llistes.moviments.net/listinfo/qui-deu-a-qui


More information about the Quideuaquitarragona mailing list