[Quideuaquitarragona] [Qui-deu-a-qui] Impunitat S.A. (nuevo informe con mapa interactivo)

Cecilia Panisello Mangrane ceciliapanisello a yahoo.es
dis feb 2 16:28:09 CET 2013 

________________________________
 De: Monica - ODG <monica.vargas a odg.cat>
Para: qui-deu-a-qui a llistes.moviments.net 
Enviado: Jueves 31 de enero de 2013 13:27
Asunto: [Quideuaquitarragona] [Qui-deu-a-qui] Impunitat S.A. (nuevo informe con mapa interactivo)
 

(en castellano más abajo)

Nou informe: Impunitat S.A. Eines de reflexió sobre els "súper drets" i els "súper poders" del capital corporatiu (amb Mapa interactiu)

Publicació conjunta de l'Observatori del Deute en la Globalització i del Transnational Institute, Barcelona, gener 2013


L´informe Impunitat S.A., emprès en el marc de la Campanya Desmantellem el poder corporatiu i posem fi a la impunitat! , té l´objectiu de brindar, mitjançant tres estudis de cas, eines de reflexió sobre els "súper" drets i "súper poders "de les empreses transnacionals. Registra els abusos i violacions dels drets laborals fonamentals que es produeixen quotidianament en les fàbriques de peces de vestir del Marroc, destacant la responsabilitat de la transnacional espanyola Inditex. Evidència una situació similar a Nicaragua, assenyalant el paper de Pescanova. I en tots dos casos ressalta com tot això ocorre en el marc dels Acords d´Associació imposats per la Unió Europea (UE), en un context en què la Lex Mercatoria i la protecció dels interessos corporatius segueixen primant sobre els éssers humans. 

L´informe també es concentra en el metabolisme social europeu, examinant les conseqüències de la dependència de la UE de matèries primeres cada vegada més estratègiques i situades en els països empobrits . Mitjançant els casos de l´explotació de zinc a Bolívia, carbó a Colòmbia i cobalt a la República Democràtica del Congo, soja i canya de sucre a Argentina i Brasil s´il·lustren els nefastos impactes de Glencore i s´analitza fins a quin punt els acords comercials asseguren la impunitat de les grans corporacions. També s´assenyala la participació d´aquesta empresa en l´especulació financera sobre les matèries primeres. Impunitat S.A. proposa alhora una mirada sobre les "venes físiques" de la liberalització comercial, considerant els avenços dels mega-projectes d´infraestructures a Amèrica del Sud (IIRSA-COSIPLAN), ressaltant el cas de la responsabilitat del capital europeu en les infraestructures i en la seva
 financiarització. Es dedica un apartat especial al cas de les mega-preses amazòniques que es construeixen sobre el Riu Madera, amb la participació del Banc Santander, GDF-Suez, Abengoa, Voith, Siemens i altres empreses europees...
 

Esperem que Impunitat S.A. contribueixi a les campanyes contra els
   impactes de les transnacionals, els tractats de lliure comerç, els
   megaprojectes i l'especulació financera.


Resum executiu (castellà)

Es pot descarregar l’informe sencer (80 pàgines, 4 MB, castellà) a aquest enllaç, o bé per capítols aquí. 
 


Com a novetat, l´informe disposa a més d´un MAPA INTERACTIU  


 

Gràcies per difondre: 
- Penjant l'informe a les vostres pàgines web i blocs (ho teniu
    en format pdf a aquest enllaç: http://www.odg.cat/documents/publicacions/IMPUNIDAD_SA.pdf)
- Reenviant aquest correu
- Per facebook

Més informació:  http://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es

-----

Nuevo Informe: Impunidad S.A. Herramientas de reflexión sobre los “súper derechos” y los “súper poderes” del capital corporativo 
(con Mapa interactivo)

Publicación conjunta del Observatorio de la Deuda en la Globalización y del Transnational Institute, Barcelona, enero de 2013


El informe Impunidad S.A., emprendido en el marco de la Campaña ¡Desmantelemos el poder corporativo y pongamos fin a la impunidad! , tiene el objetivo de brindar, mediante tres estudios de caso, herramientas de reflexión sobre los “súper” derechos y “súper poderes” de las empresas transnacionales. Registra losabusos y violaciones de los derechos laborales fundamentales que se producen cotidianamente en las fábricas de prendas de vestir de Marruecos, destacando la responsabilidad de la transnacional española Inditex. Evidencia una situación similar en Nicaragua, señalando el papel de Pescanova. Y en ambos casos resalta cómo todo esto ocurre en el marco de los Acuerdos de Asociación impuestos por la Unión Europea (UE) , en un contexto en el que la Lex Mercatoria y la protección de los intereses corporativos siguen primando sobre los seres humanos. 

El informe también se concentra en el metabolismo social europeo, examinando las consecuencias de la dependencia de la UE de cara a materias primas crecientemente estratégicas y situadas en los países empobrecidos. Mediante los casos de la explotación de zinc en Bolivia, carbón en Colombiay cobalto en la República Democrática del Congo, soja y caña de azúcar en Argentina y Brasil se ilustran los nefastos impactos de Glencore y se analiza hasta qué punto los acuerdos comerciales aseguran la impunidad de las grandes corporaciones. También se señala la participación de esta empresa en la especulación financiera sobre las materias primas. Impunidad S.A. propone a la vez una mirada sobre las “venas físicas” de la liberalización comercial, considerando los avances de losmegaproyectos de infraestructuras en América del Sur (IIRSA-COSIPLAN), resaltando el caso de la responsabilidad del capital europeo en las infraestructuras y en
 su financiarización. Se dedica un apartado especial al caso de las megarepresas amazónicas que se construyen sobre el Río Madera, con la participación del Banco Santander, GDF-Suez, Abengoa, Voith, Siemens y otras empresas europeas…

Esperamos que Impunidad S.A. contribuya a las campañas contra los
   impactos de las transnacionales, los tratados de libre comercio,
   los megaproyectos y la especulación financiera. 

Resumen ejecutivo

Se puede descargar la totalidad del informe (80 páginas, 4 MB, castellano) en este enlace, o bien por capítulos: 

 

Como novedad, el informe cuenta con un MAPA INTERACTIVO 

Gracias por difundir:  
- Colgando el informe en sus páginas web y blogs (lo tienen en
    formato pdf en este enlace: http://www.odg.cat/documents/publicacions/IMPUNIDAD_SA.pdf)
- Reenviando este correo
- Por facebook

Más información:  http://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es-- 
Observatori del Deute en la Globalització (ODG) http://www.odg.cat/  
_________________________________________
web de la campaña :
www.quiendebeaquien.org
Qui-deu-a-qui mailing list
_______________________________________________
para modificar o dar de alta o baja tu subscripción :
https://llistes.moviments.net/listinfo/qui-deu-a-qui

_______________________________________________
Quideuaquitarragona mailing list
Quideuaquitarragona a llistes.moviments.net
https://llistes.moviments.net/listinfo/quideuaquitarragona
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.moviments.net/pipermail/quideuaquitarragona/attachments/20130202/6f8007bf/attachment-0001.htm>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: no disponible
Type: image/jpeg
Size: 91294 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.moviments.net/pipermail/quideuaquitarragona/attachments/20130202/6f8007bf/attachment-0001.jpeg>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: no disponible
Type: image/png
Size: 102990 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.moviments.net/pipermail/quideuaquitarragona/attachments/20130202/6f8007bf/attachment-0001.png>


More information about the Quideuaquitarragona mailing list