[Quideuaquitarragona] [Qui-deu-a-qui] Ecologistes en Acció de Catalunya denuncia que la posició de la Generalitat de Catalunya sobre la Política Pesquera Europea

Coordinació Ecologistes en Acció de Ca Coordinació Ecologistes en Acció de Ca
div abr 27 17:48:46 CEST 2012


27 d'abril de 2012*
*


  *Ecologistes en Acció de Catalunya denuncia que la posició de la
  Generalitat de Catalunya sobre la Política Pesquera Comuna no està
  consensuada, sinó imposada*


*El Govern de la Generalitat de Catalunya ha anunciat el passat 25 
d'Abril que ha consensuat el posicionament de Catalunya a l'entorn de la 
Reforma de la Política Pesquera Comuna. Enfront aquesta situació 
Ecologistes en Acció de Catalunya volem denunciar el següent:*

*El posicionament anunciat no s'ha consensuat, s'ha imposat. *El procés 
de participació en l'elaboració del posicionament presentat per la 
Generalitat ha estat del tot insuficient. Les ONGs ambientals catalanes 
només han pogut reunir-se en una ocasió amb l'Administració catalana per 
explicar els seus posicionaments enfront la Reforma, i no han pogut 
discutir cap esborrany del posicionament fins que s'ha presentat el 
document final. El teòric fòrum electrònic a través del qual es va 
pretendre vehicular la participació es va posar en marxa únicament una 
setmana abans de la presentació final del posicionament, i no s'ha 
activat mai el procés de discussió. *Ecologistes en Acció vol denunciar 
que no s'ha produït un veritable procés participatiu, i vol remarcar la 
confusió total del Govern de la Generalitat entre processos d'informació 
i de participació. *

Al nostre entendre, la proposta presentada conté deficiències 
importants, a més d'una redacció que no reflecteix la realitat del 
sector pesquer català i una manca de propostes coherents que permetin 
una explotació sostenible dels recursos a llarg termini i la 
supervivència del sector pesquer de baix impacte, és a dir la flota 
artesanal. Algunes d'aquestes deficiències son:

   o *Equivoca radicalment la diagnosi***en no comprendre que el
    principal marge de millora pel sector passa per una millor
    gestió ambiental, i que per tant no ens trobem en una situació
    de confrontació entre les tres dimensions de sostenibilitat:
    ambiental, social i econòmica. El deteriorament dels estocs
    marins (el 91,7% dels estocs Mediterranis estan sobreexplotats^1
    <imap://miquel%2Eortega%40ocean2012%2Eeu@imap.googlemail.com:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E4385#sdfootnote2sym>)
    i la sobrecapacitat existent, és el que està afectant la
    sostenibilitat econòmica i social del sector. *El posicionament
    del Govern de Catalunya no menciona quins canvis són necessaris
    en el marc de la gestió dels recursos per a millorar la situació
    dels estocs i ajustar la capacitat en el marc de la reforma de
    la PPC. *
   o *La proposta realitzada ignora aspectes claus de la reforma, i
    adopta una aproximació negativa maximalista impròpia d'un govern
    que vol contribuir a un procés de desenvolupament d'una política
    europea*. El Govern considera inadequada la gestió mitjançant
    concessions de pesca transferibles, però no presenta cap
    alternativa en l'àmbit de la gestió dels recursos; igualment no
    menciona res sobre la importància i característiques dels plans
    pluriannuals, la cogestió pesquera, ni la participació; tampoc
    no afronta com resoldre el problema de la sobrecapacitat per
    aconseguir fer l'ajust amb un mínim impacte social i
    l'optimització dels recursos naturals; de la mateixa manera no
    específica si les recomanacions científiques han de constituir
    un límit en l'establiment de quotes.
   o *La generalitat menysprea la pesca artesanal i selectiva, doncs
    considera que tota la flota present a Catalunya és artesanal.*En
    aquest sentit és alarmant que la Generalitat no distingeixi
    entre la pesca de baix impacte -que utilitza diferents arts de
    pesca en funció de la temporada i l'espècie objectiu, que
    consumeix poc gasoil, etc.-, de la resta de la flota catalana
    composta per embarcacions de caràcter industrial i de gran
    impacte ambiental. De seguir amb aquest plantejament, la
    Generalitat estarà apostant per la desaparició progressiva de la
    pesca artesanal de baix impacte ambiental i d'elevat valor
    social i cultural.
   o *Les propostes relacionades amb el Fons Europeu Marítim i
    Pesquer no presenten un anàlisi mínim necessari. *El document no
    aporta cap anàlisi de les conseqüències dels mecanismes de
    modernització i d'ajust de capacitat realitzats a Catalunya,
    així com els problemes de control sobre l'ús dels recursos
    públics, ni sobre la repartició dels recursos públics entre la
    flota catalana, etc. Això fa que les propostes realitzades no
    tinguin la profunditat d'anàlisi suficient i no es facin
    propostes per solucionar cap d'aquestes temàtiques. Igualment no
    aborda la necessitat de reforçar el finançament dels serveis
    públics per garantir els bens comuns, ni aporta els canvis
    necessaris en el context legislatiu per garantir un bon ús del
    finançament públic.
   o *El posicionament presentat ha minusvalorat el coneixement
    acumulat per Ecologistes en Acció i les altres entitats
    catalanes que formen part de la Coalició OCEAN2012*. Ecologistes
    en Acció forma part del grup directiu de la coalició OCEAN2012.
    Aquesta coalició creada expressament per fer aportacions al
    procés de reforma de la Política Pesquera Comuna està formada
    per més de 150 entitats (ecologistes, pescadors artesanals,
    professionals en l'àmbit marí, etc.) de tota Europa, i s'ha
    posicionat de forma clara i propositiva respecte a tots els
    aspectes claus de la reforma. *El Govern de Catalunya, vist els
    continguts del document presentat, ha menyspreat bona part del
    coneixement expert d'aquesta coalició. Estem convençuts que la
    nostra participació de manera contínua en el procés d'elaboració
    del posicionament, conjuntament amb la de la resta d'entitats,
    hauria permès enriquir la proposta d'una manera clara. *


1 
<imap://miquel%2Eortega%40ocean2012%2Eeu@imap.googlemail.com:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E4385#sdfootnote2anc> 
Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF). 
Consolidated Advice on Fish Stocks of Interest to the European Union 
(STECF 11-18).

*Documents de posicionament d'Ecologistes en Acció i OCEAN2012:*

 * Article referent a la reforma de Política Pesquera Comuna:
  _http://www.ecologistasenaccion.org/article_
 * Declaració firmada per més de 150 associacions i pescadors
  artesanals de tot Europa "Assegurant la Sostenibilitat a través de
  la reforma de la Política Pesquera Comuna", disponible a:
  _www.ecologistasenaccion.org/pesca
  <http://www.ecologistasenaccion.org/article21497.html>_
 * Ecologistes en Acció aposta per polítiques que afavoreixin a la
  flota artesanal i sostenible, amb un dret d'accés preferent als
  recursos pesquers i amb una zona de pesca exclusiva fins les 12
  milles, on no hagin de competir amb la flota industrial: Descarts,
  aqüicultura i altres temes en discussió en la reforma de la Política
  Pesquera Comuna (PPC)
  <http://www.ecologistasenaccion.org/article23104.html><http://www.ecologistasenaccion.org/article23100.html>
 * La proposta de OCEAN2012 es basa en el una distribució preferencial
  per la flota amb millors resultats sostenibles. Veure el document
  "Criterios de acceso para recompensar la pesca responsable",
  disponible a la secció de propostes de
  _http://ocean2012.eu/jointNGOpublications_
 * Els posicionaments d'OCEAN2012 respecte a tots aquests temes es
  poden trobar a: _http://ocean2012.eu/publications_-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.moviments.net/pipermail/quideuaquitarragona/attachments/20120427/e0fca05e/attachment.htm>
-------------- part següent --------------
_________________________________________
web de la campaña :
www.quiendebeaquien.org
Qui-deu-a-qui mailing list
_______________________________________________
para modificar o dar de alta o baja tu subscripción :
https://llistes.moviments.net/listinfo/qui-deu-a-qui


More information about the Quideuaquitarragona mailing list