[Quideuaquitarragona] [Qui-deu-a-qui] Correcció... "La Ir-Responsabilitat Unión Fenosa a Nicaragua, Colòmbia i Guatemala" en un nou informe ODG / "La Ir-Responsabilidad de Unión Fenosa en Nicaragua, Colombia y Guatemala" en un nuevo informe ODG

Jesús jesus.carrion a odg.cat
dic jun 8 10:46:47 CEST 2011


Perdoneu... el link a l'informe estava malament... moltes gràcies per 
avisar de l'errada
Perdonad... el link al informe estaba equivocado... muchas gracias por 
avisar del error

-------- Missatge original --------

	

	

	

	

(en castellà) 
<#esp><http://www.odg.cat/ct/inicio/publicacions/11.php?id_pagina=11&id_noticia=&id_agenda=&publicacions=8&id_publicacions=36&categorialink=&id_butlleti=&any_but=&id_nota=&id=>

*La Ir-Responsabilitat d'Unión Fenosa*
*Nicaragua, Colòmbia i Guatemala**
Informe ODG *
/Jesús Carrión Rabasco (ODG)/

*De què va...*

En els darrers anys, des de moviments socials i ONGDs s'ha assenyalat a 
les empreses transnacionals com un actor vulnerador dels Drets Humans a 
partir de les múltiples denúncies rebudes de les poblacions afectades de 
països empobrits. Des d'aquest enfocament,*les empreses transnacionals 
són considerades com un actor clau de l'empobriment del Sud* i, per 
tant, un actor d'Anticooperació 
<http://www.odg.cat/ct/inicio/publicacions/11.php?id_pagina=11&id_noticia=&id_agenda=&publicacions=3&id_publicacions=24&categoria>, 
ja que afecten al dret a tenir una vida digna i un medi ambient sa a 
milions de persones. En aquest marc, l'informe "*La Ir-Responsabilitat 
d'Unión Fenosa* 
<http://www.odg.cat/navega.php?id_pagina=11&id_publicacions=36&publicacions=8>" 
té com a objectiu, en primer lloc, mostrar com la transnacional com a 
actor i la inversió estrangera directa (IED) com a mecanisme principal 
d'internacionalització d'aquest actor, són elements clau 
d'anticooperació a través de la vulneració sistemàtica dels drets humans 
en els països empobrits en els que operen. L'informe inclou els 
resultats de la recerca sobre el comportament d'Unión Fenosa a 
*Nicaragua*, que va ser ampliat als casos de *Colòmbia i Guatemala*.

A la vegada, aquest informe tracta de mostrar com Unión Fenosa no actua 
sola. Existeixen altres mecanismes i actors d'anticooperació 
responsables, que faciliten l'actuació impune d'aquesta transnacional. 
Per això s'analitza el procés de privatització del sector elèctric a 
Nicaragua, el paper del deute extern, el Fons Monetari Internacional, el 
Banc Mundial, els diferents Governs nicaragüencs i espanyols i els 
accionistes, propietaris de l'empresa.

Esperem que els resultats d'aquesta investigació puguin ser utilitzats 
per a donar suport a aquells grups que denuncien els abusos de les 
empreses transnacionals i el règim polític-legal que els hi permet 
actuar amb total impunitat. Aquest informe, més que el resultat d'una 
recerca, *és el fruit d'un procés de resistència, lluita i denúncia 
col·lectiva entre el Movimiento Social Nicaragüense "Otro Mundo Es 
Posible" <http://otromundoesposiblenic.codigosur.net/> i la Xarxa 
Birregional Europa, Amèrica Llatina i el Carib "Enlazando Alternativas 
<http://www.enlazandoalternativas.org>", de la qual l'ODG 
<http://www.odg.cat> en forma part.*

Tot i ser una recerca que s'ha allargat durant tres anys, és de rabiosa 
actualitat, ja que la publicació d'aquest informe per part de l'ODG, 
coincideix amb l'anunci que va fer *Gas Natural (actual propietari 
d'Unión Fenosa) 
<http://portal.gasnatural.com/servlet/ContentServer?gnpage=1-10-1&centralassetname=1-NOT-20110520-GUATEMALA&centralassettype=Noticia> 
*el 19 de maig, on s'informava de la*venda de la seva filial a 
Guatemala* per 345 milions de dòlars més 104 milions de dòlars de deute 
pendent de consolidar al *controvertit fons d'inversió anglès ACTIS*. 
Aquesta operació ens deixa en l'aire moltes preguntes: /*qui assumirà el 
**deute social *que Gas Natural -  Unión Fenosa han provocat amb les 
seves actuacions irresponsables a Guatemala?/ /venent la filial 
s'aconsegueix *la impunitat*  per l'*assassinat de les 8 activistes* 
<http://www.diagonalperiodico.net/Ocho-activistas-opuestos-a-Union.html> 
ocorregudes al departament de San Marcos entre 2009 i 2010? què en pensa 
de tot això *La Caixa, accionista de referència a Gas Natural*? és això 
*l'ànima de La Caixa*?/
*
Podeu descarregar l´informe aquí 
<http://www.odg.cat/ct/inicio/publicacions/11.php?id_pagina=11&id_noticia=&id_agenda=&publicacions=8&id_publicacions=36&categorialink=&id_butlleti=&any_but=&id_nota=&id=>* 


---
<http://www.odg.cat/es/inicio/publicacions/11.php?id_pagina=11&id_noticia=&id_agenda=&publicacions=8&id_publicacions=36&categorialink=&id_butlleti=&any_but=&id_nota=&id=>
*La Ir-Responsabilidad de Unión Fenosa
Nicaragua, Colombia y Guatemala
Informe ODG *
/Jesús Carrión Rabasco (ODG)/
///
/De que va...


En los últimos años desde movimientos sociales y ONGDs se ha señalado a 
las empresas transnacionales como un actor vulnerador de los Derechos 
Humanos a partir de las múltiples denuncias recibidas de las poblaciones 
afectadas de países empobrecidos. Desde este enfoque,*las empresas 
transnacionales son consideradas como un actor clave del empobrecimiento 
del Sur*, y por tanto, un actor de *Anticooperación* 
<http://www.odg.cat/es/inicio/publicacions/11.php?i>, ya que afectan al 
derecho a tener una vida digna y un medio ambiente sano a millones de 
personas.
En este marco, el informe "*La Ir-Responsabilidad de Unión Fenosa* 
<http://www.odg.cat/navegacas.php?id_pagina=11&id_publicacions=36&publicacions=8>" 
tiene como objetivo en primer lugar, mostrar como la transnacional como 
actor, y la inversión extranjera directa (IED) como mecanismo principal 
de internacionalización de dicho actor, son elementos clave de 
anticooperación a través de la vulneración sistemática de los derechos 
humanos en los países empobrecidos en los que operan. El informe incluye 
los resultados de la investigación sobre el comportamiento de *Unión 
Fenosa en Nicaragua*, que fue ampliado a los casos de *Colombia y 
Guatemala*.

A su vez, este informe trata de mostrar como Unión Fenosa no actúa sola. 
Existen otros mecanismos y actores de anticooperación responsables, que 
facilitan el actuar impune de dicha transnacional. Para ello se analiza 
el proceso de privatización del sector eléctrico en Nicaragua, el papel 
de la deuda externa, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, 
los diferentes Gobiernos nicaragüenses y españoles y los accionistas, 
propietarios de la empresa.

Esperamos que los resultados de esta investigación puedan ser utilizados 
para apoyar a aquellos grupos que denuncian los abusos de las empresas 
transnacionales y el régimen político-legal que les permite actuar con 
total impunidad. Este informe más que el resultado de una investigación, 
*es el fruto de un proceso de resistencia, lucha y denuncia colectiva 
entre **el Movimiento Social Nicaragüense "Otro Mundo Es Posible" 
<http://otromundoesposiblenic.codigosur.net/>**y la Red Birregional 
Europa, América Latina y el Caribe "Enlazando Alternativas 
<http://www.enlazandoalternativas.org>", de la que el **ODG 
<http://www.odg.cat> forma parte*.


Aunque la investigación se ha realizado durante los últimos tres años, 
es de rabiosa actualidad, ya que la publicación de este informe por 
parte del ODG, coincide con el anuncio  que hizo*Gas Natural (actual 
propietaria de Unión Fenosa) 
<http://portal.gasnatural.com/servlet/ContentServer?gnpage=1-10-1&centralassetname=1-NOT-20110520-GUATEMALA&centralassettype=Noticia> 
*el 19 de mayo, en el que se informaba de la*venta de su filial en 
Guatemala* por 345 millones de dólares más 104 millones de dólares de 
deuda pendiente de consolidar al *controvertido fondo de inversión 
ínglés ACTIS*. Esta operación deja en el aire muchas preguntas: /*¿quién 
asumirà la**deuda social *que Gas Natural -  Unión Fenosa han provocado 
con sus actuaciones irresponsables en Guatemala?/ /¿vendiendo la filial 
se consigue *la impunidad*  por el *asesinato de las 8 activistas* 
<http://www.diagonalperiodico.net/Ocho-activistas-opuestos-a-Union.html> 
ocurridos en departamento de San Marcos entre 2009 y 2010? ¿qué piensa 
de todo esto *La Caixa, accionista de referencia de Gas Natural*? ¿es 
esto *el alma de La Caixa?*/

*Podéis descargar el informe **aquí 
<http://www.odg.cat/es/inicio/publicacions/11.php?id_pagina=11&id_noticia=&id_agenda=&publicacions=8&id_publicacions=36&categorialink=&id_butlleti=&any_but=&id_nota=&id=>* -------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.moviments.net/pipermail/quideuaquitarragona/attachments/20110608/6f20ffd2/attachment-0001.htm>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: no disponible
Type: image/jpeg
Size: 17402 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.moviments.net/pipermail/quideuaquitarragona/attachments/20110608/6f20ffd2/attachment-0002.jpeg>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: no disponible
Type: image/jpeg
Size: 16864 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.moviments.net/pipermail/quideuaquitarragona/attachments/20110608/6f20ffd2/attachment-0003.jpeg>
-------------- part següent --------------
_________________________________________
web de la campaña :
www.quiendebeaquien.org
Qui-deu-a-qui mailing list
_______________________________________________
para modificar o dar de alta o baja tu subscripción :
https://llistes.moviments.net/listinfo/qui-deu-a-qui


More information about the Quideuaquitarragona mailing list