[Quideuaquitarragona] [Qui-deu-a-qui] Fwd: Deute al Nord: documents i reunions

audrey.esnault a odg.cat audrey.esnault a odg.cat
dll abr 11 14:16:37 CEST 2011


Hola,

Nomès per confirmar que demà vindré a la reunió i podria arribar a les 19h.

un petonet i fins demà!

Audrey


> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
> <html>
>  <head>
>   <meta http-equiv="content-type" content="text/html;
>    charset=ISO-8859-1">
>  </head>
>  <body text="#000000" bgcolor="#ffffff">
>   Hola a tots i totes, <br>
>   <br>
>   Nom&eacute;s recordar-vos que dem&agrave; tenim una trobada de
> formaci&oacute; sobre
>   deute al Nord. A les 19.30 h a l'ODG (Girona 25 principal).
>   Comen&ccedil;arem puntuals, ja que el tema &eacute;s complex i no
> volem acabar a
>   les tantes (si podeu arribar abans, cap a les 19 h, millor que
>   millor). <br>
>   <br>
>   Us torno a passar els articles que vam passar fa un parell de
>   setmanes, m&eacute;s un de nou sobre la situaci&oacute; a
> Isl&agrave;ndia i el refer&egrave;ndum
>   d'aquest cap de setmana que ha refrendat el NO pagament del deute
>   extern. Recordeu que heu de venir amb preguntes, ja que no ser&agrave;
> una
>   formaci&oacute; planificada, sin&oacute; que tractarem de respondre
> les preguntes
>   a mesura que vagin sorgint. El Dani de l'ODG no hi podr&agrave; ser,
> per&ograve;
>   em passa totes les dades que t&eacute;...<br>
>   <br>
>   A m&eacute;s, al final del mail trobareu informaci&oacute; sobre els
> <a
>    href="#PLANS_EUROPA">plans de mobilitzaci&oacute;</a> a diversos
> pa&iuml;sos
>   europeus i la <a href="#TASQUES">llista de tasques</a> que ens hem
>   de repartir entre les diferents zones de Qui deu a Qui? a nivell
>   estatal per la preparaci&oacute; de la trobada que tindr&agrave; lloc
> el 8 i 9
>   d'octubre a Madrid (adjunta la proposta de programa). <br>
>   <br>
>   Apa, ens veiem dem&agrave;!<br>
>   <br>
>   Petonets,<br>
>   <br>
>   Iolanda<br>
>   <br>
>   -------- Missatge original --------
>   <table class="moz-email-headers-table" border="0" cellpadding="0"
>    cellspacing="0">
>    <tbody>
>     <tr>
>      <th valign="BASELINE" align="RIGHT" nowrap="nowrap">Assumpte:
>      </th>
>      <td>[Qui-deu-a-qui] Deute al Nord: documents i reunions</td>
>     </tr>
>     <tr>
>      <th valign="BASELINE" align="RIGHT" nowrap="nowrap">Data: </th>
>      <td>Mon, 28 Mar 2011 13:06:45 +0200</td>
>     </tr>
>     <tr>
>      <th valign="BASELINE" align="RIGHT" nowrap="nowrap">De: </th>
>      <td>Iolanda Fresnillo <a class="moz-txt-link-rfc2396E"
> href="mailto:iolanda.fresnillo a odg.cat"><iolanda.fresnillo a odg.cat></a></td>
>     </tr>
>     <tr>
>      <th valign="BASELINE" align="RIGHT" nowrap="nowrap">Empresa:
> </th>
>      <td>Observatori del Deute en la Globalitzaci&oacute;</td>
>     </tr>
>     <tr>
>      <th valign="BASELINE" align="RIGHT" nowrap="nowrap">A: </th>
>      <td><a class="moz-txt-link-abbreviated"
> href="mailto:qui-deu-a-qui a llistes.moviments.net">qui-deu-a-qui a llistes.moviments.net</a></td>
>     </tr>
>    </tbody>
>   </table>
>   <br>
>   &nbsp;Hola a tots i totes,<br>
>   <br>
>   El dimarts passat vam fer reuni&oacute; de qui deu a qui per definir
> com
>   volem treballar el tema del deute al Nord (ja fa unes reunions vam
>   decidir que aquesta seria una prioritat per a nosaltres aquest any).
>   <br>
>   <br>
>   Una de les conclusions a les que vam arribar va ser la necessitat de
>   fer una mica de formaci&oacute; interna abans de decidir exactament
> qu&egrave;
>   volem. &Eacute;s a dir, ens sembla que hem de saber millor de
> qu&egrave; parlem
>   per veure com ho volem treballar i per a qu&egrave; (quins objectius
> podem
>   perseguir). En aquest sentit hem quedat el proper 12 d'abril per fer
>   una din&agrave;mica formativa interna. Alg&uacute; de l'ODG
> (probablement el dani
>   o jo mateixa) dinamitzar&agrave; una sessi&oacute;
> d'auto-formaci&oacute;. La idea &eacute;s que
>   us pogueu llegir tota o part de la documentaci&oacute; adjunta i que
>   vingueu a la sessi&oacute; amb preguntes. Al llarg de la sessi&oacute;
> anirem
>   definint un esquema de document de formaci&oacute;, tipus preguntes i
>   respostes, que podr&agrave; servir de material formatiu tamb&eacute;
> per altres
>   grups. <br>
>   <br>
>   Aqu&iacute; us envio, doncs, la proposta de documents de lectura:<br>
>   -<b> Del Norte al Sur del planeta: la deuda en todos sus estados</b>
>   (Eric Toussaint, CADTM): &eacute;s el document m&eacute;s llarg (22
> p&agrave;gines), molt
>   complert, amb una visi&oacute; general sobre l'estat del deute arreu
> (nord
>   i sud). T&eacute; dos parts, la segona (a partir p&agrave;g. 8) tracta
> de la
>   problem&agrave;tica del deute al nord, molt centrat en el problema del
>   deute a Europa (sobretot Gr&egrave;cia i Irlanda). <br>
>   <br>
>   - <b>La revoluci&oacute;n silenciada</b> (Luis Picazo): dues
> p&agrave;gines sobre
>   el cas d'isl&agrave;ndia, per a les qui no ho conegueu, molt
> il&middot;lustratiu
>   del que es pot arribar a fer des de la ciutadania.<br>
>   <br>
>   - <b>La deuda exterior de Espa&ntilde;a pulveriza otro r&eacute;cord
> pese al
>    ajuste</b> (cotizalia.com): dues p&agrave;gines, d'un blog financer
> no
>   alternatiu, explicant les dades de deute extern espanyol<br>
>   <br>
>   - <b>Situaci&oacute;n de la deuda privada, p&uacute;blica y externa en
> Espa&ntilde;a</b>
>   (rankia.com): tres p&agrave;gines, d'un blog/f&ograve;rum financer
> tamb&eacute; bastant
>   liberal, partint de l'evoluci&oacute; del deute espanyol i la realitat
> rera
>   la bombolla immobili&agrave;ria, dibuixa un futur no massa positiu (no
> apte
>   per a pessimistes)<br>
>   <br>
>   Per a completar aquesta informaci&oacute;, us copio al final un resum
>   d'algunes coses que s'estan fent a nivell europeu (&eacute;s en
> castell&agrave; pq
>   ho he utilitzat per enviar info a la gent que est&agrave; preparant la
>   trobada de Madrid a l'Octubre, tamb&eacute; sobre deute al Nord).
> Gemma, tu
>   envies la informaci&oacute; sobre aix&ograve; de l'octubre, oi?<br>
>   <br>
>   Recordeu: dimarts 12 d'abril, a les 19.30 h, reuni&oacute; formativa
> qui
>   deu a qui / deuta al nord a l'ODG (Girona 25 principal) ... veniu
>   amb preguntes i entre totes buscarem les respostes!!!<br>
>   <br>
>   Petonets<br>
>   <br>
>   Iolanda<br>
>   <b><br>
>    <u><a name="PLANS_EUROPA"></a>Lo que est&aacute; pasando en Europa
> sobre
>     la deuda europea</u><br>
>   </b><br>
>   - <b>Grecia</b>: han lanzado ya la campa&ntilde;a para recoger firmas
> para
>   pedir la creaci&oacute;n de la comisi&oacute;n de auditoria de la
> deuda (ahora
>   recogen firmas por esta web: <a moz-do-not-send="true"
>    class="moz-txt-link-freetext"
>    href="http://www.gopetition.com/petition/43171.html">http://www.gopetition.com/petition/43171.html</a>
>   - en ingl&eacute;s despu&eacute;s del griego). La presentaci&oacute;n
> en Atenas la semana
>   pasada parece que fue un exito a nivel griego y ha sido recogida en
>   varios medios a nivel europeo. Adem&aacute;s estan coordinando con
> otras
>   organizaciones (<a moz-do-not-send="true"
>    href="http://www.eurodad.org">eurodad</a>, <a
>    moz-do-not-send="true" href="http://www.cadtm.org">cadtm</a>, <a
>    moz-do-not-send="true"
> href="http://www.brettonwoodsproject.org">brettonwoodsproject
>   </a>(UK), <a moz-do-not-send="true"
>    href="http://www.jubileedebtcampaign.org.uk/">Jubilee Debt
>    Campaign</a> (UK), <a moz-do-not-send="true"
>    href="http://www.debtireland.org/">Debt and Development
> Coalition</a>
>   - DDC (irlanda), <a moz-do-not-send="true"
>    href="http://www.afri.ie/">Afri-Action from Ireland</a> (irlanda))
>   la celebraci&oacute;n de un encuentro de 2 dias el 6 y 7 de mayo en
> Atenas.
>   Se est&aacute; hablando con sindicatos, pol&iacute;ticos, ONGs y
> movimientos
>   sociales para que participen en el encuentro. A tener tambi&eacute;n
> muy en
>   cuenta el movimiento "Yo no pago", que est&aacute; cogiendo fuerza en
>   Grecia:
>   <a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext"
> href="http://www.kaosenlared.net/noticia/grecia-movimiento-yo-no-pago-hace-fuerte">http://www.kaosenlared.net/noticia/grecia-movimiento-yo-no-pago-hace-fuerte</a><br>
>   <br>
>   - <b>Irlanda</b>: La gente de Debt and Development Coalition (DDC)
>   ha realizado formaciones y documentos sobre la deuda irlandesa,
>   entre los que destaca este informe sobre el cr&eacute;dito del FMI a
>   Irlanda
>   8http://www.debtireland.org/images/downloads/eu_imf_loan_final.pdf).
>   Adem&aacute;s, AFRI, una ONG irlandesa ha preparado un excelente
> informe
>   titluado "El FMI e Irlanda, lo que podemos aprender de la deuda del
>   Sur" (<a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext"
> href="http://www.dublinopinion.com/downloads/Afri_Report_on_EU_IMF_Loan_Deal.pdf">http://www.dublinopinion.com/downloads/Afri_Report_on_EU_IMF_Loan_Deal.pdf</a>).
>
>   Parece que la idea de auditoria de deuda irlandesa est&aacute;
> calando. DDC
>   i AFRI tienen reuniones con un grupo de sindicalistas y abogados
>   para ver la posibilidad de iniciar una auditoria ciudadana de la
>   deuda. <br>
>   <br>
>   - <b>Inglaterra</b> . En Londres estan convocando una&nbsp; <a
>    moz-do-not-send="true"
> href="http://www.coalitionofresistance.org.uk/2011/02/european-conference-against-austerity-cuts-and-privatisation/">Conferencia
>
>    Europea contra los planes de Austeridad</a>, que tenga lugar
>   provisionalmente el s&aacute;bado 1 de octubre con delegaciones y
>   representantes de los sindicatos, los movimientos sociales, y las
>   organizaciones progresistas de toda Europa. "Esperamos que esta
>   conferencia sea un paso adelante en la coordinaci&oacute;n de las
>   resistencias mediante el acuerdo de un d&iacute;a a nivel europeo de
> acci&oacute;n
>   contra la austeridad, los recortes y la privatizaci&oacute;n y en
> defensa
>   de nuestro Estado del Bienestar" (la convocatoria inicial es de
>   Coalition for resistance y la informaci&oacute;n est&aacute;
> aqu&iacute;: <a
>    moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext"
> href="http://www.coalitionofresistance.org.uk/2011/02/european-conference-against-austerity-cuts-and-privatisation/">http://www.coalitionofresistance.org.uk/2011/02/european-conference-against-austerity-cuts-and-privatisation/</a>).
>
>   Aparte, el movimiento contra los recortes presupuestario est&aacute;
>   cogiendo fuerza (<a moz-do-not-send="true"
>    class="moz-txt-link-freetext"
>    href="http://www.ukuncut.org.uk/about/cuts">http://www.ukuncut.org.uk/about/cuts</a>
>   ... la gente de UK uncut realiza ocupaciones de sedes de empresas
>   que evaden impuestos, por ejemplo) y se han organizado masivas
>   manifestaciones el fin de semana pasado (<a moz-do-not-send="true"
>    class="moz-txt-link-freetext"
>    href="http://marchforthealternative.org.uk/">http://marchforthealternative.org.uk/</a>).
>   Ver aqu&iacute; un mapa de los grupos superdiversos que se congregaron
> en
>   la manifestaci&oacute;n de londres: <a moz-do-not-send="true"
>    class="moz-txt-link-freetext"
> href="http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/25/anti-cuts-march-protest-groups?intcmp=239">http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/25/anti-cuts-march-protest-groups?intcmp=239</a>.
>   Finalmente, los compa&ntilde;eros de la Jubilee Debt Campaign han
>   conseguido publicar en The Guardian un art&iacute;culo sobre la
> necesidad
>   de auditar las deudas en europa (<a moz-do-not-send="true"
>    class="moz-txt-link-freetext"
>    href="http://www.guardian.co.uk/business/2011/mar/28/europe-debt-relief">http://www.guardian.co.uk/business/2011/mar/28/europe-debt-relief</a>)<br>
>   <br>
>   - <b>Bruselas</b>. el 31 de mayo habr&aacute; en Bruselas una
>   conferencia/reuni&oacute;n de estrategias en el parlamento europeo,
>   co-organizada por CADTM, Foro Social Europeo. GUE, Transform ...
>   Seria la continuaci&oacute;n de la reuni&oacute;n que ya se
> realiz&oacute; en Bruselas en
>   septiembre 2010 de la que Jerome nos envi&oacute; un buen resumen.
> <br>
>   <br>
>   - <b>Portugal </b>.... no tenemos not&iacute;cias de mobilizaciones ni
>   contactos que trabajen la deuda en Portugal ... <br>
>   <hr width="100%" size="2"><br>
>   <b><a name="TASQUES"></a>TASQUES A DISTRIBUIR PER LA TROBADA QDQ
>    (MADRID, 8 I 9 OCTUBRE 2011)</b><br>
>   <br>
>   - Contenidos y programa: se crea un grupo formado por Merche, Jerome
>   y alguien del ODG para hacer una propuesta, que luego se pasar&aacute;
> a
>   este grupo y a revisi&oacute;n del Grupo de Econom&iacute;a
> Cr&iacute;tica Taifa.<br>
>   <br>
>   - Actos culturales (viernes): se ocupa madrid?<br>
>   <br>
>   - Ponentes (invitaci&oacute;n, gesti&oacute;n de billetes/alojamiento,
> agenda y
>   gira de ponentes):<br>
>   <br>
>   - Logistica (espacio, equipos traducci&oacute;n, comidas y
> alojamiento):
>   madriz, claro<br>
>   <br>
>   - Traductores (si al final hace falta, habr&aacute; que buscar
> traductor a s
>   voluntari a s):<br>
>   <br>
>   - Difusi&oacute;n (esto lo divido en diferentes tareas, a ver si
> as&iacute; es m&aacute;s
>   facil de repartir):<br>
>   <br>
>   + Difusi&oacute;n - Dise&ntilde;o y maquetaci&oacute;n materiales
> difusi&oacute;n (logo,
>   carteles, tripticos, banners para web, pegatinas, ...):<br>
>   + Difusi&oacute;n impresi&oacute;n carteles (pocos, como para decorar
> y ambientar
>   el espacio cercano al acto) y otros materiales (camisetas,
>   pegatinas, tr&iacute;pticos ...):<br>
>   + Difusi&oacute;n por internet (webs y blogs, correos de
> difusi&oacute;n, redes
>   sociales y twitter):<br>
>   + Difusi&oacute;n a medios (art&iacute;culos previos al acto, notas de
> prensa,
>   contacto con periodistas, entrevistas, difusi&oacute;n durante el acto
>   ...):<br>
>   + Difusi&oacute;n en la calle - acciones previas de difusi&oacute;n
> medi&aacute;tica :
>   tod a s <br>
>   + Difusi&oacute;n multimedia - elaboraci&oacute;n de
> v&iacute;deos:<br>
>   <br>
>   - Financiaci&oacute;n: madrid hace el presupuesto, pero todas tenemos
> que
>   hacer para conseguir los recursos<br>
>   <br>
>   - Dinamizar el encuentro estatal (orden del d&iacute;a para el
> encuentro
>   interno de domingo por la ma&ntilde;ana y moderaci&oacute;n/actas
> encuentro)<br>
>   <br>
>   <br>
>   -- <br>
>   <div class="moz-signature">
>    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
>     charset=ISO-8859-1">
>    <meta name="ProgId" content="Word.Document">
>    <meta name="Generator" content="Microsoft Word 10">
>    <meta name="Originator" content="Microsoft Word 10">
>    <link rel="File-List" href="iolanda_files/filelist.xml">
>    <title>Iolanda Fresnillo</title>
>    <!--[if gte mso 9]><xml>
> <o:DocumentProperties>
>  <o:Author>ODG</o:Author>
>  <o:LastAuthor>ODG</o:LastAuthor>
>  <o:Revision>2</o:Revision>
>  <o:TotalTime>0</o:TotalTime>
>  <o:Created>2010-10-28T11:22:00Z</o:Created>
>  <o:LastSaved>2010-10-28T11:22:00Z</o:LastSaved>
>  <o:Pages>1</o:Pages>
>  <o:Words>60</o:Words>
>  <o:Characters>332</o:Characters>
>  <o:Company>ODG</o:Company>
>  <o:Lines>2</o:Lines>
>  <o:Paragraphs>1</o:Paragraphs>
>  <o:CharactersWithSpaces>391</o:CharactersWithSpaces>
>  <o:Version>10.2625</o:Version>
> </o:DocumentProperties>
> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
> <w:WordDocument>
>  <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
>  <w:Compatibility>
>  <w:BreakWrappedTables/>
>  <w:SnapToGridInCell/>
>  <w:WrapTextWithPunct/>
>  <w:UseAsianBreakRules/>
>  </w:Compatibility>
>  <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
> </w:WordDocument>
> </xml><![endif]-->
>    <style>
> <!--
> /* Style Definitions */
> p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
> 	{mso-style-parent:"";
> 	margin:0cm;
> 	margin-bottom:.0001pt;
> 	mso-pagination:widow-orphan;
> 	font-size:12.0pt;
> 	font-family:"Times New Roman";
> 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
> 	mso-ansi-language:CA;}
> a:link, span.MsoHyperlink
> 	{color:blue;
> 	text-decoration:underline;
> 	text-underline:single;}
> a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
> 	{color:purple;
> 	text-decoration:underline;
> 	text-underline:single;}
> p.MsoPlainText, li.MsoPlainText, div.MsoPlainText
> 	{margin:0cm;
> 	margin-bottom:.0001pt;
> 	mso-pagination:widow-orphan;
> 	font-size:10.0pt;
> 	font-family:"Courier New";
> 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
> 	mso-ansi-language:CA;}
> @page Section1
> 	{size:595.3pt 841.9pt;
> 	margin:70.85pt 57.6pt 70.85pt 57.6pt;
> 	mso-header-margin:35.4pt;
> 	mso-footer-margin:35.4pt;
> 	mso-paper-source:0;}
> div.Section1
> 	{page:Section1;}
> -->
> </style><!--[if gte mso 10]>
> <style>
> /* Style Definitions */
> table.MsoNormalTable
> 	{mso-style-name:"Table Normal";
> 	mso-tstyle-rowband-size:0;
> 	mso-tstyle-colband-size:0;
> 	mso-style-noshow:yes;
> 	mso-style-parent:"";
> 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
> 	mso-para-margin:0cm;
> 	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
> 	mso-pagination:widow-orphan;
> 	font-size:10.0pt;
> 	font-family:"Times New Roman";}
> </style>
> <![endif]-->
>    <div class="Section1">
>     <p class="MsoPlainText"><span lang="CA">Iolanda
> Fresnillo<o:p></o:p></span></p>
>     <p class="MsoPlainText"><span lang="CA">Observatori del Deute en
>       la Globalitzaci&oacute;<o:p></o:p></span></p>
>     <p class="MsoPlainText"><span lang="CA"><a
>        moz-do-not-send="true"
> href="http://www.odg.cat/">www.odg.cat<o:p></o:p></a></span></p>
>     <p class="MsoPlainText"><span lang="CA"><a
>        moz-do-not-send="true"
>        href="mailto:iolanda.fresnillo a odg.cat">iolanda.fresnillo a odg.cat<o:p></o:p></a></span></p>
>     <p class="MsoPlainText"><span lang="CA">93 301 17
> 93<o:p></o:p></span></p>
>     <p class="MsoPlainText"><span lang="CA">C. Girona 25
> principal<o:p></o:p></span></p>
>     <p class="MsoPlainText"><span lang="CA">08010
> Barcelona<o:p></o:p></span></p>
>     <p class="MsoPlainText"><span
> lang="CA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
>     <p class="MsoPlainText"><span lang="CA"><a
>        moz-do-not-send="true"
>        href="http://www.facebook.com/pages/ODG/298546866427">Segueix-nos
>
>        a Facebook<o:p></o:p></a></span></p>
>     <p class="MsoPlainText"><span lang="CA"><a
>        moz-do-not-send="true"
> href="http://twitter.com/twitt_odg">Segueix-nos
>
>        a Twitter</a></span></p>
>    </div>
>   </div>
>  </body>
> </html>
> _________________________________________
> web de la campaña :
> www.quiendebeaquien.org
> Qui-deu-a-qui mailing list
> _______________________________________________
> para modificar o dar de alta o baja tu subscripción :
> https://llistes.moviments.net/listinfo/qui-deu-a-qui
>


_________________________________________
web de la campaña :
www.quiendebeaquien.org
Qui-deu-a-qui mailing list
_______________________________________________
para modificar o dar de alta o baja tu subscripción :
https://llistes.moviments.net/listinfo/qui-deu-a-qui


More information about the Quideuaquitarragona mailing list