<div dir="auto"><div><div class="gmail_quote"><div dir="ltr"><br></div><div dir="auto"><div class="gmail_quote" dir="auto"><div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF"><div class="m_8703793941426247908m_-6647968463573702923moz-forward-container">
      
      
        <h1 class="m_8703793941426247908m_-6647968463573702923node-title"> <a href="https://www.odg.cat/ca/blog/gastivists-tour-barcelona" rel="bookmark noreferrer noreferrer" target="_blank">El Gastivists Tour
            arriba a Barcelona</a> </h1>
      
      <em>Dijous 24 de maig 19h · </em><em>LaFede – C/ Tàpies 1-3
        (Barcelona)</em><br>
      <em></em>
      <p><em>El <span class="m_8703793941426247908m_-6647968463573702923hiddenSpellError">Gastivists</span> Tour
          recorre diverses ciutats europees duent a terme esdeveniments
          per connectar la resistència al gas. La taula a Barcelona
          comptarà amb periodistes i activistes de Mèxic, Argentina,
          Catalunya i França que explicaran els efectes del negoci del
          gas.</em></p>
      <p>La parada a Barcelona del <a href="https://unitedbeyondgas.org/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"><strong>Gastivists Tour</strong></a>,
        una caravana que recorre Europa des del 4 de maig al 2 de juny
        per conscienciar els ciutadans de les conseqüències de les
        extraccions de gas i realitzar sinergies internacionals, <strong>arribarà
          a Barcelona el pròxim 24 de maig</strong>. L'acte se celebrarà
        el <strong><span class="m_8703793941426247908m_-6647968463573702923hiddenSpellError">LaFede</span></strong>
        i comptarà amb la participació d'activistes, periodistes i
        investigadors d'Amèrica Llatina, França i Catalunya que
        mostraran els impactes de les extraccions de gas i construccions
        d'infraestructures en les seves comunitats i territoris.</p>
      <p>El gas natural va escalant posicions i guanyant rellevància en
        l'escenari energètic mundial. Sense deixar enrere el consum del
        carbó i del petroli, el gas s'ha imposat en la retòrica oficial
        com l'"amic climàtic", per les seves menors emissions en la
        combustió, i el "combustible de transició" cap a les energies
        renovables. Però els efectes climàtics del gas poden ser encara
        pitjors que els del petroli i el carbó a curt termini, i la seva
        extracció afecta greument el medi ambient i a les comunitats que
        viuen en aquests territoris.</p>
      <p>Per parlar-ne, a La<span class="m_8703793941426247908m_-6647968463573702923hiddenSpellError">Fede</span>
        es reuniran diversos ponents com <strong><span class="m_8703793941426247908m_-6647968463573702923hiddenSpellError">Carlos</span> Juárez</strong>,
        periodista mexicà beneficiari del Programa d'Acollida Temporal
        de persones defensores de Drets Humans i periodistes de la <a href="https://www.taulapermexic.org/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"><strong>Taula per Mèxic</strong></a>,
        que parlarà sobre les trames de corrupció i vulneració dels
        drets humans que pesen sobre les empreses d'extracció de gas
        mitjançant fracking. Així mateix, també es comptarà amb la
        presència de l'argentí <strong><span class="m_8703793941426247908m_-6647968463573702923hiddenSpellError">Fernando</span>
          Cabrera</strong>, de l'<a href="http://www.opsur.org.ar/blog/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"><strong>Observatorio
            Petrolero del Sur</strong></a> per tractar les xarxes de
        lluita i les alternatives energètiques de la regió.</p>
      <p>També des de Mèxic, <strong><span class="m_8703793941426247908m_-6647968463573702923hiddenSpellError">Oliveira</span>
          <span class="m_8703793941426247908m_-6647968463573702923hiddenGrammarError">Montes</span></strong>,
        activista mexicana de <a href="http://www.rosalux.es/eventdetail/event/united-beyond-gas-voces-de-resistencia-de-america-latina-y-europa/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">Puebla contra el
          gasoducte de Tuxpan-Tula</a>, infraestructura que forma part
        d'una dotzena de nous gasoductes que es construeixen a Mèxic per
        importar gas <span class="m_8703793941426247908m_-6647968463573702923hiddenGrammarError">de fracking</span>
        des dels Estats Units. El gasoducte, que té una forta
        resistència per part de les comunitats originàries, està
        provocant fortes onades de criminalització i repressió cap als
        activistes.<br>
        <br>
        D'aquest costat de l'oceà, la taula comptarà amb la presència de
        <b>Carol Coll</b> de la <a href="http://gasoducte.blogspot.com/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"><strong>Plataforma en Resposta al
            MidCat</strong></a>, un gasoducte construït, amb fons
        públics, entre Catalunya i Occitània, que afecta greument els
        espais naturals i de conreu. Així mateix, <strong>Alfons Pérez</strong>,
        investigador de l'<strong>Observatori del Deute de la
          Globalització (<span class="m_8703793941426247908m_-6647968463573702923hiddenSpellError">ODG</span>)</strong>
        i autor <span class="m_8703793941426247908m_-6647968463573702923hiddenGrammarError">de "<a href="https://www.odg.cat/ca/publication/llibre-parany-global-gas" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">El</a></span><a href="https://www.odg.cat/ca/publication/llibre-parany-global-gas" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"> Parany Global del Gas</a>",
        farà una lectura crítica de les implicacions de l'aposta pel gas
        a escala global.</p>
      <p>L'esdeveniment es preveu com una jornada que servirà per
        establir vincles amb les resistències existents a Catalunya en
        resposta a aquest model i indagar en propostes per modificar les
        polítiques energètiques actuals, basant-se en solucions
        existents.</p>
      <p>Facebook: <a class="m_8703793941426247908m_-6647968463573702923moz-txt-link-freetext" href="https://www.facebook.com/events/2057972841120643/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">https://www.facebook.com/events/2057972841120643/</a><br>
        Twitter: <a class="m_8703793941426247908m_-6647968463573702923moz-txt-link-freetext" href="https://twitter.com/twitt_odg/status/996315482750939136" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">https://twitter.com/twitt_odg/status/996315482750939136</a><br>
      </p>
      <p>Us esperem!<br>
      </p>
      <p><br>
        <img alt="" height="984" width="697"></p>
      <p> </p>
      <div class="m_8703793941426247908m_-6647968463573702923moz-signature">-- <br>
        <p><strong>Emma Avilés<br>
            Comunicació i projectes</strong><br>
          <span style="color:rgb(153,0,0)"><strong>Observatori del
              Deute en la Globalització · ODG</strong></span><br>
          <a href="https://twitter.com/twitt_odg" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">@twitt_odg</a>
          · <a href="http://www.odg.cat/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">www.odg.cat</a><br>
          +34 640 745 025<br>
           </p>
      </div>
    </div>
  <div id="m_8703793941426247908m_-6647968463573702923DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2">
<br><br>
<hr style="border:none;color:#909090;background-color:#b0b0b0;height:1px;width:99%">
<table style="border-collapse:collapse;border:none">
        <tbody><tr>
                <td style="border:none;padding:0px 15px 0px 8px">
                        <a href="https://www.avast.com/antivirus" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">
                                <img border="0" src="http://static.avast.com/emails/avast-mail-stamp.png" alt="Avast logo">
                        </a>
                </td>
                <td>
                        <p style="color:#3d4d5a;font-family:"Calibri","Verdana","Arial","Helvetica";font-size:12pt">
                                El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
                                <br><a href="https://www.avast.com/antivirus" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">www.avast.com</a>
                        </p>
                </td>
        </tr>
</tbody></table>
<br>
<a href="#m_8703793941426247908_m_-6647968463573702923_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2" width="1" height="1" rel="noreferrer noreferrer"> </a></div></div>

_______________________________________________<br>
Debat mailing list -- <a href="mailto:debat@listas.odg.cat" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">debat@listas.odg.cat</a><br>
To unsubscribe send an email to <a href="mailto:debat-leave@listas.odg.cat" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">debat-leave@listas.odg.cat</a><br>
</div></div></div></div></div>