<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <h3 style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif;
      font-size: 12.8px; font-variant-ligatures: normal;
      font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing:
      normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none;
      white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255,
      255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color:
      initial;"><font color="red"><strong>PROU IMPUNITAT: BOICOT ISRAEL</strong></font></h3>
    <p><font color="#3333ff">dijous 19 d'abril a les 19h a Plaça Sant
        Jaume, Barcelona<br>
      </font></p>
    <p><font color="#3333ff"><i>Convocants:  CPCI </i> (Coalición Prou
        Complicitat amb Israel) <em>i Plataforma </em><i> Aturem la
          Guerra</i>"</font></p>
    <p><font color="#3333ff"><br>
      </font></p>
    <p>
      <style type="text/css">p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; }a:link { color: rgb(5, 99, 193); }</style>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font
        style="font-size: 12pt" size="3"><span lang="ca-ES"><b>ATUREM
            LA MASSACRE A GAZA: BOICOT ISRAEL</b></span></font></p>
    <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%" align="justify"><span
        lang="ca-ES">33
        palestines han estat assassinades i milers han estat ferides des
        del
        30 de març quan va començar la Gran Marxa del Retorn a Gaza. </span>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><span
        lang="ca-ES">A
        través d'inspiradores manifestacions populars, la població
        palestina a Gaza està protestant contra el bloqueig imposat per
        Israel des de fa més de 12 anys, i exigint el seu dret de retorn
        a
        les seves llars, dret reconegut per les Nacions Unides. </span>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><span
        lang="ca-ES">Les
        manifestacions duraran fins al 15 de maig quan serà la 70º
        commemoració de de la Nakba, la catàstrofe, quan més de 750.000
        palestines van ser expulsades de les seves cases. Des de
        llavors,
        Israel ha imposat un règim de neteja ètnica a la població
        palestina: un règim d’apartheid, de colonització i d’ocupació.
      </span>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><span
        lang="ca-ES">Estem
        sent testimonis de la contínua massacre d'Israel contra població
        palestina desarmada protestant pels seus drets. Un portaveu de
        l'exèrcit israelià ha proporcionat accidentalment evidències que
        la massacre està sent premeditada, ja que va afirmar amb orgull
        que
        "<a
href="https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/israel-admits-then-deletes-responsibility-gaza-killings">res
          es va dur a terme sense control; tot era precís i mesurat.
          Sabem on
          va aterrar cada bala</a>".</span></p>
    <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%" align="justify"><span
        lang="ca-ES">La
        impunitat d’Israel està sustentada per la complicitat i la
        passivitat de la comunitat internacional. Les nostres
        institucions
        són còmplices d’aquestes massacres per part de l’estat d’Israel
        i exigim que es posicionin davant tant flagrants injustícies. </span>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%" align="justify"><span
        lang="ca-ES">En
        concret demanem:</span></p>
    <ul>
      <li>
        <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"
          align="justify"> <span lang="ca-ES">A l’Ajuntament de
            Barcelona que recolzi plenament la campanya de Boicot,
            Desinversions i Sancions a Israel, i per conseqüent trenqui
            l’agermanament amb Tel Aviv</span></p>
      </li>
      <li>
        <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"
          align="justify"> <span lang="ca-ES">Al Govern de la
            Generalitat i al Govern de l’Estat Espanyol que <a
href="http://www.odhe.cat/informe-drets-humans-al-marge-les-relacions-economiques-catalunya-israel/">trenquin
              les relacions econòmiques i institucionals amb Israel</a>,
            que expulsin al cònsol i l’ambaixador israelians tal i com
            s’ha anunciat que es farà a les ciutats irlandeses de Cork i
            Dublin i que apliquin un embargament militar a Israel </span>
        </p>
      </li>
    </ul>
    <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%" align="justify"><span
        lang="ca-ES">Gaza
        no estàs sola! Prou impunitat a Israel! </span>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%" align="justify"><font
        style="font-size: 14pt" size="4"><span lang="ca-ES"><b>Visca
            Palestina Lliure!</b></span></font></p>
    <p><img src="cid:part3.C305B56C.9429B622@moviments.net" alt=""></p>
    <p><br>
    </p>
    <div class="moz-signature">-- <br>
      <b>NOS REGALAN MIEDO ... PARA VENDERNOS SEGURIDAD</b>
      <p>
        “Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los
        trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan
        héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada
        de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde,
        las lecciones se olvidan." </p>
    </div>
  </body>
</html>