<div dir="ltr"><div class="gmail_quote"><div dir="ltr">
      <div class="gmail_quote"><div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF"><div class="m_7299870326830984044m_-3603192800755935855moz-forward-container"><div class="m_7299870326830984044m_-3603192800755935855WordSection1">
        <h2><span style="font-size:14.0pt"><a href="http://www.entrepueblos.org/index.php/agenda/2905-extractivisme-canviclimatic-3" target="_blank">Barcelona 13 i 14 de juny: Gira
              Europea per Standing Rock. Defensem la terra, l’aigua i el
              clima</a><u></u><u></u></span></h2>
        <p class="MsoNormal"><a href="http://www.entrepueblos.org/index.php/agenda/2905-extractivisme-canviclimatic-3" target="_blank"><span style="color:windowtext;text-decoration:none"><img id="m_7299870326830984044m_-3603192800755935855Imagen_x0020_1" src="cid:part2.04317754.84DD23F6@tni.org" alt="http://www.entrepueblos.org/images/standing_rock3.jpg" width="338" border="0" height="336"></span></a><u></u><u></u></p>
        <p class="MsoNormal"><b><i><u></u> <u></u></i></b></p>
        <p class="MsoNormal"><b><i>Més informació sobre el tema:<u></u><u></u></i></b></p>
        <h2 style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:12.0pt"><a href="http://www.entrepueblos.org/index.php/2839-ddhh-extractivismo-6" target="_blank">Respostes dels 17 bancs finançadors
              de l’oleoducte de Dakota del Nord a la carta de més de 500
              organitzacions</a><u></u><u></u></span></h2>
        <h2 style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:12.0pt"><a href="http://www.entrepueblos.org/index.php/2808-ddhh-extractivismo-5" target="_blank">Protesta y resistencia Sioux a
              oleoducto en Dakota del Norte</a><u></u><u></u></span></h2>
        <p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
        <p class="MsoNormal"><u></u><u></u></p>
        <p class="MsoNormal"><u></u>  </p></div></div></div><br></div><br></div>
</div><br></div>