<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <br>
    <div class="moz-forward-container">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
      <i>[Participa i difon</i><i>]</i><br>
      <div class="moz-forward-container">
        <div class="moz-forward-container">
          <div class="moz-forward-container"> <br>
            <h2><b>Manifestació rebuig Pla Hidrològic de l’Ebre</b></h2>
            <b> </b>El Delta de l'Ebre és un espai reconegut
            internacionalment com a Reserva de la Biosfera. No obstant
            això, és un dels espais més vulnerables de Catalunya, un
            territori de gran valor natural però de gran vulnerabilitat
            on viuen més de 50.000 persones.<br>
            <br>
            El recent Pla Hidrològic de l'Ebre posa en perill el Delta
            de l'Ebre atès que reduirà substancialment l'arribada de
            cabal ecològic i sediments del riu que li <span
              class="hiddenGrammarError"
              onkeypress="SUBSTANTIUS_JUNTS---#---1---#---Reviseu: noms
              junts.---#------#---dona vida">dona vida</span>, els quals
            són essencials per impedir la seva regressió, subsidència i
            salinització. En definitiva aquest Pla Hidrològic deixa el
            riu i el seu Delta en greu risc de mort.<br>
            <br>
            La Plataforma de Defensa de l'Ebre amb motiu de la visita
            que el pròxim 8 de Febrer diversos eurodiputats/<span
              class="hiddenGrammarError"
              onkeypress="DES_DE---#---1---#---¿Volíeu dir 'des
              que'?---#---des que#des de#dels---#---des">des</span>
            faran al Delta de l'Ebre ha convocat una manifestació pel
            pròxim 7 de Febrer a les <span class="hiddenGrammarError"
              onkeypress="ESPAI_EN_UNITATS---#---1---#---Falta un
              espai.---#---12 h---#---12h">12h</span>. <span
              class="hiddenGrammarError"
              onkeypress="UPPERCASE_SENTENCE_START---#---null---#---Aquesta
              frase no comença amb majúscula---#---Amb---#---amb">amb</span>
            sortida des del Parc dels Xiribecs d<span
              class="hiddenGrammarError"
              onkeypress="CA_UNPAIRED_BRACKETS---#---null---#---Símbol
              sense parella: sembla que falta '‘'.---#------#---’">’</span>
            Amposta<span class="hiddenGrammarError"
              onkeypress="COMMA_PARENTHESIS_WHITESPACE---#---null---#---No
              deixeu cap espai abans del punt---#---.---#--- ."> .</span><br>
            <br>
            Ecologistes en Acció fa una crida a participar en aquesta
            convocatòria de la <span class="hiddenSpellError"
              onkeypress="MORFOLOGIK_RULE_CA_ES---#---null---#---Possible
              error
              ortogràfic---#---De#Ple#Pe#Pse#Pode#Ede#PDF#Poe---#---PDE">Plataforma
              en Defensa de l'Ebre </span>(PDE) que pensem que serà
            històrica i decisiva en la defensa d’aquest ecosistema
            emblemàtic tant per Catalunya com pel conjunt de l’Estat
            Espanyol. <br>
            <p><a moz-do-not-send="true"
                href="https://twitter.com/hashtag/PDE_7F?src=hash"
                data-query-source="hashtag_click" class="twitter-hashtag
                pretty-link js-nav" dir="ltr"><s>#</s><b>PDE_7F</b></a><br>
            </p>
            <b>Sortida des de Barcelona</b><br>
            <br>
            Aigua és Vida, Ecologistes en Acció, Enginyeria sense
            Fronteres i els Jóvens de les Terres de l'Ebre sota el lema
            #<span class="hiddenSpellError"
              onkeypress="MORFOLOGIK_RULE_CA_ES---#---null---#---Possible
              error ortogràfic---#------#---NatrosBaixem">NatrosBaixem</span>
            hem muntat autobusos per poder sumar-nos a la manifestació
            en defensa del Delta de l'Ebre i del nostre territori. <br>
            <ul>
              <li>Informació i <a moz-do-not-send="true"
href="https://docs.google.com/forms/d/1i01aFSCP7I8W4rAxu9x2MzP9600QOhCrPbrNV4Lug3I/viewform?c=0&w=1"
                  target="_blank">formulari d'inscripció per poder
                  viatjar amb nosaltres en defensa del Delta de l'Ebre.</a></li>
              <li>Hora i Lloc de sortida busos: 9.00 hores, molt
                puntuals. Estàtua del Drac, <span
                  class="hiddenGrammarError"
                  onkeypress="CARRER_MAJUSCULA---#---1---#---Els noms de
                  vies urbanes s'escriuen normalment en
<br/>minúscula.---#---plaça---#---Plaça---#---http://esadir.cat/entrades/fitxa/id/5074"
                  >plaça<="" span=""> de<span
                    class="hiddenGrammarError"
                    onkeypress="DET_GN---#---1---#---Error de
                    concordança.---#------#---l Països">l Països</span>
                  Catalans just al costat del Parc de l'Espanya
                  Industrial i l'Estació de Sants.</span><br>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
      <br>
    </div>
    <br>
  </body>
</html>