<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <br>
    <div class="moz-forward-container">
      <div class="moz-forward-container">
        <div class="moz-forward-container">
          <div class="moz-forward-container">
            <div class="moz-forward-container"><br>
              <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
                charset=UTF-8">
              <meta name="language" content="ca">
              <title>Butlletí d´Ecologistes en Acció de Catalunya</title>
              <style type="text/css" media="screen">
/*--------- links ---------*/
body {
background-color: #eeeeee;
}
a img {
border: none;
}
table.bg1 {
background-color: #eeeeee;
}
table.bg2 {
background-color: #ffffff;
}
td.permission {
background-color: #eeeeee;
padding: 10px 20px 10px 20px;
}
td.permission p {
font-family: Arial;
font-size: 11px;
font-weight: normal;
color: #333333;
margin: 0;
padding: 0;
}
td.permission p a {
font-family: Arial;
font-size: 11px;
font-weight: normal;
color: #333333;
}
td.body {
padding: 0 20px 20px 20px;
background-color: #ffffff;
}
td.sidebar h3 {
font-family: Arial;
font-size: 15px;
font-weight: bold;
color: #333333;
margin: 0;
padding: 0;
}
td.sidebar ul {
font-family: Arial;
font-size: 13px;
font-weight: normal;
color: #333333;
margin: 6px 0 14px 24px;
padding: 0;
}
td.sidebar ul li a {
font-family: Arial;
font-size: 13px;
font-weight: normal;
color: #680606;
}
td.sidebar h4 {
font-family: Arial;
font-size: 13px;
font-weight: bold;
color: #680606;
margin: 6px 0 0 0;
padding: 0;
}
td.sidebar h4 a {
font-family: Arial;
font-size: 13px;
font-weight: bold;
color: #680606;
text-decoration: none;
}
td.sidebar p {
font-family: Arial;
font-size: 12px;
font-weight: normal;
color: #333333;
margin: 0 0 10px 0;
padding: 0;
}
td.sidebar p a {
font-family: Arial;
font-size: 12px;
font-weight: normal;
color: #680606;
text-decoration: none;
}
td.buttons {
padding: 20px 0 0 0; 
}
td.mainbar h2 {
font-family: Arial;
font-size: 16px;
font-weight: bold;
color: #005C49;
margin: 0;
padding: 0;
}
td.mainbar h2 a {
font-family: Arial;
font-size: 16px;
font-weight: bold;
color: #005C49;
text-decoration: none;
margin: 0;
padding: 0;
}
td.mainbar img.hr {
margin: 0;
padding: 0 0 10px 0;
}
td.mainbar p {
font-family: Arial;
font-size: 13px;
font-weight: normal;
color: #333333;
margin: 0 0 14px 0;
padding: 0;
}
td.mainbar p a {
font-family: Arial;
font-size: 13px;
font-weight: normal;
color: #680606;
}
td.mainbar p.more a {
font-family: Arial;
font-size: 13px;
font-weight: normal;
color: #680606;
text-decoration: none;
}
td.mainbar ul {
font-family: Arial;
font-size: 13px;
font-weight: normal;
color: #333333;
margin: 0 0 14px 24px;
padding: 0;
}
td.mainbar ul li a {
font-family: Arial;
font-size: 13px;
font-weight: normal;
color: #680606;
}
td.footer {
padding: 0 20px 0 20px;
background-image: url('<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.ecologistasenaccion.org/boletin/pie_fed.gif">http://www.ecologistasenaccion.org/boletin/pie_fed.gif</a>');
background-repeat: no-repeat;
background-position: top center;
background-color: #333333;
height: 61px;
vertical-align: middle;
}
td.footer p {
font-family: Arial;
font-size: 11px;
font-weight: normal;
color: #ffffff;
line-height: 16px;
margin: 0;
padding: 0;
}
</style>
              <div class="body" style="background:
                #fff;font-family:'Trebuchet MS', Tahoma, Arial,
                Verdana,sans-serif;font-size: 0.9em;text-align: left;">
                <table class="bg1" width="100%" border="0"
                  cellpadding="0" cellspacing="0">
                  <tbody>
                    <tr>
                      <td align="center">
                        <table class="bg2" width="600" border="0"
                          cellpadding="0" cellspacing="0">
                          <tbody>
                            <tr>
                              <td class="permission" align="left">
                                <p>Si vols <a moz-do-not-send="true"
                                    href="mailto:catalunya@ecologistesenaccio.org">Subscriure't
                                    / Esborrar-te</a> de la llista</p>
                              </td>
                            </tr>
                            <tr>
                              <td class="header" align="left"> <img
                                  moz-do-not-send="true"
                                  src="http://www.ecologistasenaccion.org/boletin/cap_butlleti.gif"
                                  alt="cabecera" width="600"
                                  height="105"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                              <td class="body" valign="top">
                                <table width="100%" border="0"
                                  cellpadding="0" cellspacing="0">
                                  <tbody>
                                    <tr>
                                      <td class="mainbar" valign="top"
                                        align="left">
                                        <h2><a moz-do-not-send="true"
                                            href="http://www.ecologistasenaccion.org/rubrique65.html">Ecologistes
                                            en Acció de Catalunya</a></h2>
                                        <br>
                                        <div
                                          style="margin-bottom:.5em;border:
                                          1px solid #ccc;padding:.5em;">
                                          <p>Hola,<br>
                                            Us enviem la informació de
                                            les activitats d'Ecologistes
                                            en Acció de Catalunya. I com
                                            sempre, us agraïm la difusió
                                            d'aquestes convocatòries.<br>
                                            <br>
                                            <small>Si no desitges seguir
                                              rebent informació, respon
                                              aquest missatge amb el
                                              text "BAIXA" en
                                              l'assumpte.</small></p>
                                        </div>
                                        <div
                                          style="margin-bottom:.5em;border:
                                          1px solid #ccc;padding:.5em;">
                                          <br>
                                        </div>
                                        <h2>Properes convocatòries</h2>
                                        <div
                                          style="margin-bottom:.5em;border:
                                          1px solid #ccc;padding:.5em;">
                                          <div style="font-weight:bold"><a
                                              moz-do-not-send="true"
                                              href="http://www.ecologistasenaccion.org/article28214.html"
style="text-decoration:none">Alcanar: Presentació Xarxa per la Sobirania
                                              Energètica</a></div>
                                          <div
                                            style="color:#999999;font-size:90%;padding-bottom:.5em">
                                            <p>5 de juliol, 10:15 h.</p>
                                          </div>
                                          <p>Presentació Xarxa per la
                                            Sobirania Energètica a les
                                            Terres de l’Ebre i del
                                            Sénia.  Local del serveis
                                            Agraris d’Alcanar Av.
                                            Catalunya 64 Alcanar
                                            Centre.  Dissabte 5 de
                                            juliol de 2014 (...) [<a
                                              moz-do-not-send="true"
                                              href="http://www.ecologistasenaccion.org/article28214.html"
style="text-decoration:none;font-size:90%;color:#666666">Llegir més...</a>]</p>
                                        </div>
                                        <div
                                          style="margin-bottom:.5em;border:
                                          1px solid #ccc;padding:.5em;">
                                          <div style="font-weight:bold"><a
                                              moz-do-not-send="true"
                                              href="http://www.ecologistasenaccion.org/article28224.html"
style="text-decoration:none">Granollers: presentació grup Ecologistes en
                                              Acció del Vallès</a></div>
                                          <div
                                            style="color:#999999;font-size:90%;padding-bottom:.5em">
                                            <p>7 de juliol, 19:00 h.</p>
                                          </div>
                                          <p>Presentació d’Ecologistes
                                            en Acció del Vallès Dilluns
                                            7 de juliol, a les 19:00 h.
                                            a l’Anònims C/ Ricomà 57
                                            Granollers Xerrada
                                            L’ecologisme social, l’única
                                            sortida a la crisi global a
                                            càrrec de Maria Garcia,
                                            coordinadora Ecologistes en
                                            Acció de (...) [<a
                                              moz-do-not-send="true"
                                              href="http://www.ecologistasenaccion.org/article28224.html"
style="text-decoration:none;font-size:90%;color:#666666">Llegir més...</a>]</p>
                                        </div>
                                        <div
                                          style="margin-bottom:.5em;border:
                                          1px solid #ccc;padding:.5em;"><br>
                                        </div>
                                        <h2>Articles</h2>
                                        <div
                                          style="margin-bottom:.5em;border:
                                          1px solid #ccc;padding:.5em;">
                                          <div style="font-weight:bold">
                                            <meta
                                              http-equiv="CONTENT-TYPE"
                                              content="text/html;
                                              charset=UTF-8">
                                            <h3 class="western"><small><a
                                                  moz-do-not-send="true"
href="http://www.ecologistasenaccion.org/article28287.html">Aprovació
                                                  Parlament proposta de
                                                  resolució costes</a></small></h3>
                                            <br>
                                            <p>El Parlament de Catalunya
                                              aprova per unanimitat
                                              aplicar a les platges
                                              naturals la máxima
                                              protecció, una
                                              reivindicació
                                              d’Ecologistes en Acció.
                                              L’orígen d’aquesta
                                              proposta es troba en les
                                              al·legacions que
                                              Ecologistes en Acció va
                                              presentar al projecte de
                                              Reial decret pel qual
                                              s’aprova el Reglament
                                              General de Costes que
                                              revisa determinats
                                              aspectes del Reglament de
                                              l’any 1989 per adaptar-los
                                              a l’actual normativa.</p>
                                            <p style="margin-bottom:
                                              0cm"><br>
                                            </p>
                                            <title></title>
                                            <meta name="GENERATOR"
                                              content="OpenOffice.org
                                              3.3 (Win32)">
                                            <style type="text/css">
        <!--
                @page { margin: 2cm }
                P { margin-bottom: 0.21cm }
                H3 { margin-bottom: 0.21cm }
                H3.cjk { font-family: "SimSun" }
                H3.ctl { font-family: "Mangal" }
                A:link { so-language: zxx }
        -->
        </style><a moz-do-not-send="true"
                                              href="http://www.ecologistasenaccion.org/article28281.html"
style="text-decoration:none">El Govern de la Generalitat es ven el país
                                              i regala els impostos de
                                              l’aigua a Agbar</a></div>
                                          <p>El cost total de l’operació
                                            serà de 1.600 M€ que haurà
                                            de pagar la ciutadania. La
                                            viabilitat de l’Agència
                                            Catalana de l’Aigua en greu
                                            risc. [<a
                                              moz-do-not-send="true"
                                              href="http://www.ecologistasenaccion.org/article28281.html"
style="text-decoration:none;font-size:90%;color:#666666">Llegir més...</a>]</p>
                                        </div>
                                        <div
                                          style="margin-bottom:.5em;border:
                                          1px solid #ccc;padding:.5em;">
                                          <div style="font-weight:bold"><a
                                              moz-do-not-send="true"
                                              href="http://www.ecologistasenaccion.org/article28241.html"
style="text-decoration:none">Ens  sobra energía</a></div>
                                          <p>Aquest va ser el lema del
                                            dia d'acció global contra
                                            les prospeccions
                                            petrolíferas en el mar al
                                            que es va sumar Ecologistes
                                            en Acció. Sobra energía
                                            renovable, enfront els
                                            hidrocarburs bruts. [<a
                                              moz-do-not-send="true"
                                              href="http://www.ecologistasenaccion.org/article28241.html"
style="text-decoration:none;font-size:90%;color:#666666">Llegir més...</a>]<br>
                                          </p>
                                          <p><img
                                              src="cid:part13.03080509.04030806@ecologistesenaccio.cat"
                                              alt="" width="294"
                                              height="165"><br>
                                            Acció a la Barceloneta de
                                            recollida de signatures, el
                                            passat 28 de juny. <br>
                                          </p>
                                        </div>
                                        <div
                                          style="margin-bottom:.5em;border:
                                          1px solid #ccc;padding:.5em;">
                                          <h3 class="h3 entry-title"><small><a
                                                moz-do-not-send="true"
                                                href="http://www.ecologistasenaccion.org/article28274.html"
                                                rel="bookmark">Reclamen
                                                que s'endureixi la
                                                normativa per evitar
                                                incendis forestals</a></small></h3>
                                          <br>
                                          <p style="margin-bottom: 0cm">La

                                            millor forma de combatre els
                                            incendis forestals és evitar
                                            que es produeixin. Es tracta
                                            d'una obvietat que hauria de
                                            traduir-se a prioritzar la
                                            prevenció de focs durant tot
                                            l'any.</p>
                                          <title></title>
                                          <meta name="GENERATOR"
                                            content="OpenOffice.org 3.3
                                            (Win32)">
                                          <style type="text/css">
        <!--
                @page { margin: 2cm }
                P { margin-bottom: 0.21cm }
        -->
        </style><br>
                                        </div>
                                        <h2><br>
                                        </h2>
                                        <h2>Participa <br>
                                        </h2>
                                        <div
                                          style="margin-bottom:.5em;border:
                                          1px solid #ccc;padding:.5em;">
                                          <div style="font-weight:bold"><a
                                              moz-do-not-send="true"
                                              href="http://www.ecologistasenaccion.org/article28243.html"
style="text-decoration:none">Barcelona: Organització Park(ing) Day BCN</a></div>
                                          <div
                                            style="color:#999999;font-size:90%;padding-bottom:.5em">
                                            <p>Propera reunió preparació
                                              15 de juliol, 18:30 h.
                                              Participa!<br>
                                            </p>
                                          </div>
                                          <p>Trobada preparació: 15 de
                                            juliol, a les 18:30 a la Nau
                                            Ivanow (c/ Hondures 28,
                                            Barcelona, M Sagrera).
                                            PARK(ing) Day és una
                                            iniciativa anual a nivell
                                            mundial on la ciutadania
                                            transforma temporalment
                                            places d’aparcament per
                                            reivindicar l’espai públic
                                            lliure de cotxes i un model
                                            de mobiltat (...) [<a
                                              moz-do-not-send="true"
                                              href="http://www.ecologistasenaccion.org/article28243.html"
style="text-decoration:none;font-size:90%;color:#666666">Llegir més...</a>]</p>
                                          <p><img
                                              src="cid:part17.04020202.05020801@ecologistesenaccio.cat"
                                              class="attachment-thumbnail

                                              activeSlide"
                                              alt="parking_03"
                                              title="parking_03"
                                              width="300" height="200"><br>
                                          </p>
                                        </div>
                                        <p>
                                          <title></title>
                                          <meta name="GENERATOR"
                                            content="OpenOffice.org 3.3
                                            (Win32)">
                                          <style type="text/css">
        <!--
                @page { margin: 2cm }
                P { margin-bottom: 0.21cm }
        -->
        </style> </p>
                                        <p style="margin-bottom: 0cm"><font
                                            color="#2323dc"><font
                                              style="font-size: 13pt"
                                              size="3"><b>Petició a la
                                                defensora del poble
                                                perquè interposi un
                                                recurs
                                                d'inconstitucionalitat
                                                contra la Llei General
                                                de Comunicacions<br>
                                              </b></font></font>
                                          <meta
                                            http-equiv="CONTENT-TYPE"
                                            content="text/html;
                                            charset=UTF-8">
                                        </p>
                                        <p style="margin-bottom: 0cm">
                                          <title></title>
                                          <meta name="GENERATOR"
                                            content="OpenOffice.org 3.3
                                            (Win32)">
                                          <style type="text/css">
        <!--
                @page { margin: 2cm }
                P { margin-bottom: 0.21cm }
        -->
        </style> </p>
                                        <p style="margin-bottom: 0cm">La
                                          Llei 9/2014, General de
                                          telecomunicacions, que va
                                          entrar en vigor el passat dia
                                          11 de Maig de 2014, expropia
                                          la nostra salut, les nostres
                                          teulades i terrats i impedeix
                                          i suprimeix competències als
                                          nostres Ajuntaments i
                                          Comunitats Autònomes.
                                          <meta
                                            http-equiv="CONTENT-TYPE"
                                            content="text/html;
                                            charset=UTF-8">
                                        </p>
                                        <p style="margin-bottom: 0cm">
                                          <title></title>
                                          <meta name="GENERATOR"
                                            content="OpenOffice.org 3.3
                                            (Win32)">
                                          <style type="text/css">
        <!--
                @page { margin: 2cm }
                P { margin-bottom: 0.21cm }
                A:link { so-language: zxx }
        -->
        </style> </p>
                                        <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
                                          Adhesions entitats o
                                          particulars <a
                                            moz-do-not-send="true"
                                            href="http://www.peccem.org/LGTel.html">aqui</a>
                                        </p>
                                        <br>
                                        <br>
                                        <p style="margin-bottom: 0cm"><font
                                            color="#004586"><font
                                              style="font-size: 13pt"
                                              size="3"><b>Dona el pas,
                                                associa't a Ecologistes
                                                en Acció de Catalunya<br>
                                              </b></font></font></p>
                                        <p style="margin-bottom: 0cm"> </p>
                                        <p style="margin-bottom: 0cm">Necessitem
                                          el teu suport per continuar
                                          treballant per un món just i
                                          sostenible!</p>
                                        <p style="margin-bottom: 0cm"> </p>
                                        <small><a moz-do-not-send="true"
href="http://www.ecologistasenaccion.org/article20700.html#outil_sommaire_0"><span
                                              style="text-decoration:
                                              none"><b>Fer-te soci o
                                                sòcia</b></span></a></small><br>
                                        <br>
                                        <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
                                        </p>
                                        <h2>Altres <br>
                                        </h2>
                                        <div
                                          style="margin-bottom:.5em;border:
                                          1px solid #ccc;padding:.5em;">
                                          <h3><a moz-do-not-send="true"
href="http://www.ecologistasenaccion.org/article11714.html">Ecomarxa
                                              2014</a></h3>
                                          <p><img alt="cartel ecomarcha"
src="cid:part21.08070707.08050101@ecologistesenaccio.cat" vspace="10"
                                              width="300" height="180"
                                              hspace="10" align="left"
                                              border="0"></p>
                                          <p style="margin-bottom: 0cm">Encara                                            hi ets a temps d'apuntar-te
                                            a la 4ª Ecomarxa que
                                            organitzem des d'Ecologistes
                                            en Acció. De l'11 al 27 de
                                            juliol de 2014 entre
                                            Palència i Donosti,
                                            recorrent els paisatges
                                            amenaçats pel fracking en
                                            suport a les lluites per
                                            aturar aquests projectes i
                                            conèixer les alternatives de
                                            vida respectant el
                                            territori. </p>
                                          <span style="font-style:
                                            normal"></span>
                                          <p style="margin-bottom: 0cm"><span
                                              style="font-style: normal"><b><br>
                                                <a
                                                  moz-do-not-send="true"
href="http://www.ecologistasenaccion.org/article11714.html">Més
                                                  informació</a> </b></span><br>
                                            <a moz-do-not-send="true"
                                              href="http://www.ecologistasenaccion.org/article11714.html?artpage=2"><span
                                                style="font-style:
                                                normal">Inscripcions</span></a></p>
                                        </div>
                                        <p style="margin-bottom: 0cm"> </p>
                                        <p> </p>
                                        <h2><br>
                                        </h2>
                                        <h2>Informacions d'interès</h2>
                                        <div style="border: 1px solid
                                          #CCC;margin-bottom:.5em;padding:
                                          0.3em;">
                                          <ul>
                                            <li><a
                                                moz-do-not-send="true"
href="http://www.ecologistasenaccion.org/article20700.html?artpage=7-7#outil_sommaire_6"
style="text-decoration:none">Grups federats </a></li>
                                            <li><a
                                                moz-do-not-send="true"
href="http://www.ecologistasenaccion.org/article20700.html#outil_sommaire_0"
style="text-decoration:none">Fer-te soci o sòcia</a></li>
                                            <li><a
                                                moz-do-not-send="true"
                                                href="http://www.ecologistasenaccion.org/article20700.html"
style="text-decoration:none">Col·labora amb nosaltres </a></li>
                                            <li><a
                                                moz-do-not-send="true"
href="http://www.ecologistasenaccion.org/article20700.html?artpage=8-8#outil_sommaire_7"
style="text-decoration:none">Entitats col.laboradores </a></li>
                                            <li><a
                                                moz-do-not-send="true"
                                                href="mailto:catalunya@ecologistesenaccio.org"
style="text-decoration:none">Subscriure't / Esborrar-te de la llista</a></li>
                                          </ul>
                                        </div>
                                        <br>
                                        <h2><a moz-do-not-send="true"
                                            href="http://www.ecologistasenaccion.org/revista">Revista</a></h2>
                                        <div
                                          style="margin-bottom:.5em;border:
                                          1px solid #ccc;padding:.5em;">
                                          <a moz-do-not-send="true"
                                            href="http://www.ecologistasenaccion.org/article81.html"><img
                                              moz-do-not-send="true"
                                              class="spip_logos" alt=""
src="http://www.ecologistasenaccion.org/local/cache-vignettes/L71xH100/arton81-16150.jpg"
style="height:100px;width:71px;" width="71" height="100" align="left"></a>
                                          <div style="font-weight:bold"><a
                                              moz-do-not-send="true"
                                              href="http://www.ecologistasenaccion.org/article81.html"
style="text-decoration:none">El Ecologista nº 81</a></div>
                                          <p>Biodiversitat privatitzada,
                                            *mercantilizando la
                                            naturalesa. Amfibis. Camins.
                                            Valdecañas. TTIP i fracking.
                                            Horts urbans. Prospeccions
                                            marines...  [<a
                                              moz-do-not-send="true"
                                              href="http://www.ecologistasenaccion.org/article81.html"
style="text-decoration:none;font-size:90%;color:#666666">Llegir més...</a>]</p>
                                          <p>    <a
                                              moz-do-not-send="true"
                                              href="http://www.ecologistasenaccion.org/revista">Nombres
                                              anteriors</a> | <a
                                              moz-do-not-send="true"
                                              href="http://www.ecologistasenaccion.org/article1500.html">Índexs</a>
                                            | <a moz-do-not-send="true"
href="http://www.ecologistasenaccion.org/article679.html">Subscripció</a>
                                            | <a moz-do-not-send="true"
href="http://www.ecologistasenaccion.org/ebook">Edició digital</a></p>
                                        </div>
                                      </td>
                                    </tr>
                                  </tbody>
                                </table>
                              </td>
                            </tr>
                            <tr>
                              <td class="footer" valign="middle"
                                height="61" align="left">
                                <p>Ecologistes en Acció de Catalunya<br>
                                </p>
                                <p>Can Basté pg. Fabra i Puig, 274 -
                                  08031 Barcelona- T.: 648761199</p>
                                <p> Segueix-nos <a
                                    moz-do-not-send="true"
                                    href="https://www.facebook.com/ecologistesenacciocatalunya"
                                    style="text-decoration: underline"><img
                                      moz-do-not-send="true"
                                      style="padding: 0px 0px 5px 0px;
                                      vertical-align: middle;"
                                      src="http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/png/face.png"
                                      width="16" height="16" border="0"></a>
                                  <a moz-do-not-send="true"
                                    href="https://www.facebook.com/ecologistesenacciocatalunya"
                                    style="color: white;
                                    text-decoration: underline"><span
                                      style="color: white">Facebook</span></a>
                                  <a moz-do-not-send="true"
                                    href="https://twitter.com/ecologistes"
                                    style="text-decoration: underline"><img
                                      moz-do-not-send="true"
                                      style="padding: 0px 0px 5px 0px;
                                      vertical-align: middle;"
                                      src="http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/png/twitter.png"
                                      width="16" height="16" border="0"></a>
                                  <a moz-do-not-send="true"
                                    href="https://twitter.com/ecologistes"
                                    style="color: white;
                                    text-decoration: underline"><span
                                      style="color: white">Twitter</span></a>
                                </p>
                              </td>
                            </tr>
                          </tbody>
                        </table>
                      </td>
                    </tr>
                  </tbody>
                </table>
              </div>
              <br>
            </div>
            <br>
            <br>
          </div>
          <br>
          <br>
        </div>
        <br>
        <br>
      </div>
      <br>
      <br>
    </div>
    <br>
  </body>
</html>