<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
      http-equiv="Content-Type">
    <title></title>
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#ffffff">
    Hola a totes<br>
    <br>
    Si podeu arribar a les 19 h, millor que millor, anirem avan&ccedil;ant
    cosetes!<br>
    <br>
    Petonets<br>
    <br>
    iolanda<br>
    <br>
    Al 12/04/2011 13:22, En/na <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:audrey.esnault@odg.cat">audrey.esnault@odg.cat</a> ha escrit:
    <blockquote
      cite="mid:3047.212.49.131.210.1302607331.squirrel@mail.odg.cat"
      type="cite">
      <pre wrap="">Hola,

Al final quedem avui a les 19h o a les 19h30??
Gr&agrave;cies!
un petonet i fins despr&eacute;s.

Audrey

-----------------------------------------------------------------
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">Hola

Jo dem&agrave;, tal i com ja he comentat amb alguns de vosaltres, no podr&eacute; venir
a la reuni&oacute; QDQ perqu&egrave; ser&eacute; fora. Qu&egrave; vagi b&eacute;. Recomano la lectura dels
articles enviats, sobretot abans de la reuni&oacute;/formaci&oacute;. Tot llegint
aquests articles em van sorgir algunes preguntes, temes interessants a
aprofundir...etc...per&ograve; ja trobarem altres moments per compartir-ho.

Nom&eacute;s demanar-vos que deixeu uns min per parlar de dos punts pendents
relacionats amb el Deute al Nord;

a) Quines tasques podem assumir com a QDQ-Barcelona pel que fa a
l&#8217;organitzaci&oacute; /difusi&oacute; de la jornada/trobada que es far&agrave; a Madrid el mes
d&#8217;octubre?. Mireu, si us plau, m&eacute;s avall del mail. All&agrave; trobarem les
tasques (ho vaig enviar fa uns dies). Com a QDQ-BCN ja formem part, de
moment, d&#8217;un equipillo de treball (Jerome (Valencia), Merche (Madrid) i
Gemma (Barcelona)) que  hem assumit la preparaci&oacute; del contingut del
programa . QU&Egrave; M&Eacute;S podem/volem assumir?...

b) Fresni, si us plau, pots fer 5 c&egrave;ntims a la reuni&oacute; QDQ del
seminari/reuni&oacute; d&#8217;Atenes sobre Deute al Nord (i auditoria de Gr&egrave;cia)?. &Eacute;s
interessant que tothom estigui al cas, no?...

Aix&ograve; &eacute;s tot de moment. Qu&egrave; vagi molt b&eacute;.

Petonets, Gemma:)--------------------------- Missatge original ----------------------------
Assumpte: Seminario QDQ - Deuda en el Norte
De:       <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:gemma.tarafa@odg.cat">gemma.tarafa@odg.cat</a>
Data:     Tue, Mar&ccedil; 29, 2011 6:00 pm
A:        QDQ-Barcelona
--------------------------------------------------------------------------

Hola a tothom...:)

Continuant amb els mail sobre Deute al Nord que s&#8217;han enviat aquests dies
i tenint en compte que avui no hi ha reuni&oacute; QDQ i segur que enyoreu el
tema:), informar-vos que durant el mes d&#8217;octubre es celebrar&agrave; a Madrid un
seminari sobre Deute al Nord organitzat per QDQ. A la darrera reuni&oacute;
estatal es va decidir que aquest seria &#8220;l&#8217;acte central&#8221; de QDQ aquest any
i que el tema del Deute al Nord seria prioritari. Un seguit de persones
d&#8217;arreu de l&#8217;estat; Bilbao, Cordov&agrave;, Ast&uacute;ries, BCN, Valencia i Madrid ens
hem posat &#8220;manos a la obra&#8221;.  La veritat &eacute;s que hi ha moltes ganes de
tirar el tema endavant.

A continuaci&oacute; us passo;

a) En adjunt una primera proposta de seminari (estem valorant si afegir
tamb&eacute; Portugal). En principi est&agrave; previst que duri tot un dia (dissabte)
perqu&egrave; el diumenge farem reuni&oacute; estatal de QDQ. Ara, partint d&#8217;aquesta
proposta ho acabarem de treballar a la comissi&oacute; que s&#8217;ha creat i despr&eacute;s
ho obrirem a la llista QDQ. Si alg&uacute; te algun comentari o b&eacute; em fa arribar
un mail o b&eacute; ho comentem a la propera reuni&oacute; QDQ.


b) Al final d&#8217;aquest correu trobareu un llistat de tasques que vam definir
com necess&agrave;ries per tirar endavant el seminari. La idea &eacute;s que entre tots
els grups, nodes de QDQ anem assumint les diferents tasques. Us volia
demanar, si us plau, que hi doneu alguna volta. A la propera reuni&oacute; de QDQ
(on farem formaci&oacute;) hi dedicarem uns minuts per decidir que podem/volem
assumir com a QDQ-BCN. D&#8217;acord?.

Aix&ograve; &eacute;s tot de moment.

Petonets, Gemma


---------- Forwarded message ----------
TAREAS SEMINARIO DEUDA EN EL NORTE

To: <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:iolanda.fresnillo@odg.cat">iolanda.fresnillo@odg.cat</a>, berta <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:bertaiglesias@yahoo.es">&lt;bertaiglesias@yahoo.es&gt;</a>, merche
valls <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:merchevalls@gmail.com">&lt;merchevalls@gmail.com&gt;</a>, Gemma Tarafa <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:gemma.tarafa@odg.cat">&lt;gemma.tarafa@odg.cat&gt;</a>, JEROME
DUVAL <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:djino68@gmail.com">&lt;djino68@gmail.com&gt;</a>, Luc&iacute;a Nosti Sierra <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:lnostisierra@hotmail.com">&lt;lnostisierra@hotmail.com&gt;</a>,
itsaso crespo oyarzabal <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:orion3003@hotmail.com">&lt;orion3003@hotmail.com&gt;</a>, <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:mayte_hern@yahoo.com">mayte_hern@yahoo.com</a>

Tareas pendientes (preparaci&oacute;n seminario deuda en el Norte - Octubre) a
asumir entre las diferentes zonas:

- Contenidos y programa: se crea un grupo formado por Merche, Jerome y
alguien del ODG para hacer una propuesta, que luego se pasar&aacute; a este grupo
y a revisi&oacute;n del Grupo de Econom&iacute;a Cr&iacute;tica Taifa.

- Actos culturales (viernes): se ocupa madrid?

- Ponentes (invitaci&oacute;n, gesti&oacute;n de billetes/alojamiento, agenda y gira de
ponentes):

- Logistica (espacio, equipos traducci&oacute;n, comidas y alojamiento): madriz,
claro

- Traductores (si al final hace falta, habr&aacute; que buscar traductor@s
voluntari@s):

- Difusi&oacute;n (esto lo divido en diferentes tareas, a ver si as&iacute; es m&aacute;s facil
de repartir):

+ Difusi&oacute;n - Dise&ntilde;o y maquetaci&oacute;n materiales difusi&oacute;n (logo, carteles,
tripticos, banners para web, pegatinas, ...):
+ Difusi&oacute;n impresi&oacute;n carteles (pocos, como para decorar y ambientar el
espacio cercano al acto) y otros materiales (camisetas, pegatinas,
tr&iacute;pticos ...):
+ Difusi&oacute;n por internet (webs y blogs, correos de difusi&oacute;n, redes sociales
y twitter):
+ Difusi&oacute;n a medios (art&iacute;culos previos al acto, notas de prensa, contacto
con periodistas, entrevistas, difusi&oacute;n durante el acto ...):
+ Difusi&oacute;n en la calle - acciones previas de difusi&oacute;n medi&aacute;tica : tod@s
+ Difusi&oacute;n multimedia - elaboraci&oacute;n de v&iacute;deos:

- Financiaci&oacute;n: madrid hace el presupuesto, pero todas tenemos que hacer
para conseguir los recursos

- Dinamizar el encuentro estatal (orden del d&iacute;a para el encuentro interno
de domingo por la ma&ntilde;ana y moderaci&oacute;n/actas encuentro)
_________________________________________
web de la campa&ntilde;a :
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.quiendebeaquien.org">www.quiendebeaquien.org</a>
Qui-deu-a-qui mailing list
_______________________________________________
para modificar o dar de alta o baja tu subscripci&oacute;n :
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://llistes.moviments.net/listinfo/qui-deu-a-qui">https://llistes.moviments.net/listinfo/qui-deu-a-qui</a>

</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">

_________________________________________
web de la campa&ntilde;a :
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.quiendebeaquien.org">www.quiendebeaquien.org</a>
Qui-deu-a-qui mailing list
_______________________________________________
para modificar o dar de alta o baja tu subscripci&oacute;n :
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://llistes.moviments.net/listinfo/qui-deu-a-qui">https://llistes.moviments.net/listinfo/qui-deu-a-qui</a>

</pre>
    </blockquote>
    <br>
    <br>
    <div class="moz-signature">-- <br>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
        charset=ISO-8859-1">
      <meta name="ProgId" content="Word.Document">
      <meta name="Generator" content="Microsoft Word 10">
      <meta name="Originator" content="Microsoft Word 10">
      <link rel="File-List" href="iolanda_files/filelist.xml">
      <title>Iolanda Fresnillo</title>
      <!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:DocumentProperties>
  <o:Author>ODG</o:Author>
  <o:LastAuthor>ODG</o:LastAuthor>
  <o:Revision>2</o:Revision>
  <o:TotalTime>0</o:TotalTime>
  <o:Created>2010-10-28T11:22:00Z</o:Created>
  <o:LastSaved>2010-10-28T11:22:00Z</o:LastSaved>
  <o:Pages>1</o:Pages>
  <o:Words>60</o:Words>
  <o:Characters>332</o:Characters>
  <o:Company>ODG</o:Company>
  <o:Lines>2</o:Lines>
  <o:Paragraphs>1</o:Paragraphs>
  <o:CharactersWithSpaces>391</o:CharactersWithSpaces>
  <o:Version>10.2625</o:Version>
 </o:DocumentProperties>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:WordDocument>
  <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
  <w:Compatibility>
   <w:BreakWrappedTables/>
   <w:SnapToGridInCell/>
   <w:WrapTextWithPunct/>
   <w:UseAsianBreakRules/>
  </w:Compatibility>
  <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
 </w:WordDocument>
</xml><![endif]-->
      <style>
<!--
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {mso-style-parent:"";
        margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        mso-pagination:widow-orphan;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman";
        mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
        mso-ansi-language:CA;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {color:blue;
        text-decoration:underline;
        text-underline:single;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {color:purple;
        text-decoration:underline;
        text-underline:single;}
p.MsoPlainText, li.MsoPlainText, div.MsoPlainText
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        mso-pagination:widow-orphan;
        font-size:10.0pt;
        font-family:"Courier New";
        mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
        mso-ansi-language:CA;}
@page Section1
        {size:595.3pt 841.9pt;
        margin:70.85pt 57.6pt 70.85pt 57.6pt;
        mso-header-margin:35.4pt;
        mso-footer-margin:35.4pt;
        mso-paper-source:0;}
div.Section1
        {page:Section1;}
-->
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
        {mso-style-name:"Table Normal";
        mso-tstyle-rowband-size:0;
        mso-tstyle-colband-size:0;
        mso-style-noshow:yes;
        mso-style-parent:"";
        mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
        mso-para-margin:0cm;
        mso-para-margin-bottom:.0001pt;
        mso-pagination:widow-orphan;
        font-size:10.0pt;
        font-family:"Times New Roman";}
</style>
<![endif]-->
      <div class="Section1">
        <p class="MsoPlainText"><span lang="CA">Iolanda Fresnillo<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoPlainText"><span lang="CA">Observatori del Deute en
            la Globalitzaci&oacute;<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoPlainText"><span lang="CA"><a
              href="http://www.odg.cat/">www.odg.cat<o:p></o:p></a></span></p>
        <p class="MsoPlainText"><span lang="CA"><a
              href="mailto:iolanda.fresnillo@odg.cat">iolanda.fresnillo@odg.cat<o:p></o:p></a></span></p>
        <p class="MsoPlainText"><span lang="CA">93 301 17 93<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoPlainText"><span lang="CA">C. Girona 25 principal<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoPlainText"><span lang="CA">08010 Barcelona<o:p></o:p></span></p>
        <p class="MsoPlainText"><span lang="CA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
        <p class="MsoPlainText"><span lang="CA"><a
              href="http://www.facebook.com/pages/ODG/298546866427">Segueix-nos
              a Facebook<o:p></o:p></a></span></p>
        <p class="MsoPlainText"><span lang="CA"><a
              href="http://twitter.com/twitt_odg">Segueix-nos
              a Twitter</a></span></p>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>