<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD><TITLE>ERROR104.com ERROR EN EL SISTEMA - SETEM - FINANZAS ÉTICAS</TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<STYLE type=text/css media=screen>BODY {
        PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px; BACKGROUND-COLOR: #de8703
}
#setem A:link {
        COLOR: #000; TEXT-DECORATION: underline
}
#setem A:visited {
        COLOR: #000; TEXT-DECORATION: underline
}
#Box {
        BACKGROUND: #000; MARGIN: 0px auto; COLOR: #666
}
#Box H1 {
        PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 15px; FONT: 27px/32px Helvetica, Arial, sans-serif; COLOR: #fff; PADDING-TOP: 70px; TEXT-ALIGN: left
}
#Box P {
        PADDING-RIGHT: 20px; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #fff; LINE-HEIGHT: 18px; TEXT-ALIGN: justify
}
#Box IMG {
        PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: left
}
#ssmenu {
        BACKGROUND: #fff; FONT: bold 13px Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: #000
}
#ssmenu A {
        COLOR: #000; TEXT-DECORATION: none
}
#ssmenu A:hover {
        COLOR: #000; TEXT-DECORATION: underline
}
#uns {
        MARGIN: 0px auto; COLOR: #666
}
#uns P unsubscribe {
        TEXT-DECORATION: underline
}
#setem {
        MARGIN: 0px; COLOR: #999
}
#setem {
        MARGIN: 0px; COLOR: #000
}
#uns P {
        PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: center
}
#setem P {
        PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: center
}
#uns P A {
        COLOR: #000; TEXT-DECORATION: underline
}
.Estilo5 {
        FONT-SIZE: 24px
}
.Estilo6 {
        FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif
}
.Estilo7 {
        COLOR: #ffffff
}
.Estilo8 {
        FONT-SIZE: 16px
}
</STYLE>

<META content="MSHTML 6.00.2800.1619" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY 
style="PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0pt; BACKGROUND-COLOR: rgb(222,135,3)" 
text=#ffffff bgColor=#de8703>
<DIV><FONT face=Arial color=#000000 size=2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=10 width="100%" align=center bgColor=#de8703 
border=0>
  <TBODY>
  <TR>
    <TD align=middle bgColor=#de8703>
      <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=10 width=561 align=center border=0>
        <TBODY>
        <TR>
          <TD 
          style="FONT-SIZE: 12px; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: Helvetica,Arial,sans-serif" 
          align=middle>
            <DIV align=center><A class=Estilo7 
            href="http://www.setem.cat/mailings/error104.htm">Si no pots veure 
            aquest missatge, si us plau fes clic 
      aquí</A></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
      <TABLE id=Box 
      style="MARGIN: 0px auto; COLOR: rgb(102,102,102); BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)" 
      cellSpacing=0 cellPadding=0 width=561 align=center border=0>
        <TBODY>
        <TR>
          <TD vAlign=top>
            <P><A 
            href="http://setemmadrid.cmail1.com/t/y/l/hrlikj/fpurnh/r"><IMG 
            style="PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; MARGIN: 0pt; PADDING-TOP: 0pt; TEXT-ALIGN: left" 
            height=300 alt="error104 :: Te atreves a cambiar el sistema?" 
            src="cid:035301c9b132$00d24070$8100a8c0@catalunya.setem.org" 
            width=300 border=0></A></P>
            <P><A href="http://www.error104.com/"><IMG height=243 
            src="cid:035401c9b132$00d24070$8100a8c0@catalunya.setem.org" 
            width=299 border=0></A><BR></P></TD>
          <TD>&nbsp;</TD>
          <TD 
          style="FONT-SIZE: 27px; COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: Helvetica,Arial,sans-serif" 
          vAlign=top>
            <P>&nbsp;</P>
            <P>&nbsp;</P>
            <P>&nbsp;</P>
            <DIV class=Estilo5 align=left>
            <H5 class=Estilo8>ET CANVIARÀ EL SISTEMA O EL CANVIARÀS TU? 
            </H5></DIV>
            <P>La crisi econòmica i financera és una oportunitat única per 
            mobilitzar-nos i aconseguir una reforma profunda del sistema 
            financer. Ara és el moment de donar suport a les Finances Ètiques i 
            així crear un món més just, més sostenible i més humà. </P>
            <P>Les ONG portem anys alertant sobre els perills de la visió a curt 
            termini, els excessos dels alts directius i la manca de 
            transparència dels bancs. Tot això ens està passant factura. </P>
            <P>SETEM llença la campanya “ERROR104.com, error en el sistema”. 
            <STRONG>T'atreveixes a canviar el món?</STRONG></P></TD></TR>
        <TR>
          <TD colSpan=3><BR>
            <TABLE id=ssmenu 
            style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 13px; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: Arial,Helvetica,sans-serif; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)" 
            cellSpacing=0 cellPadding=4 width=500 align=center border=0>
              <TBODY>
              <TR>
                <TD align=right width="33%"><A 
                  style="COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-DECORATION: none" 
                  href="http://setemmadrid.forwardtomyfriend.com/y/fpurnh/7EAAD70E/hrlikj/l">Reenviar 
                  aquesta campanya</A></TD>
                <TD><IMG 
                  style="PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; MARGIN: 0pt; PADDING-TOP: 0pt; TEXT-ALIGN: left" 
                  height=29 
                  src="cid:035501c9b132$00d24070$8100a8c0@catalunya.setem.org" 
                  width=20></TD>
                <TD align=right width="30%"><A 
                  style="COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-DECORATION: none" 
                  href="http://setemmadrid.cmail1.com/t/y/l/hrlikj/fpurnh/j">Veure 
                  el vídeo</A></TD>
                <TD><IMG 
                  style="PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; MARGIN: 0pt; PADDING-TOP: 0pt; TEXT-ALIGN: left" 
                  height=29 
                  src="cid:02cc01c9b130$9b932c70$8100a8c0@catalunya.setem.or" 
                  width=20></TD>
                <TD align=right width="37%"><A 
                  style="COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-DECORATION: none" 
                  href="http://setemmadrid.cmail1.com/t/y/l/hrlikj/fpurnh/t">Enviar 
                  una carta<BR>a Zapatero</A></TD>
                <TD><IMG 
                  style="PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; MARGIN: 0pt; PADDING-TOP: 0pt; TEXT-ALIGN: left" 
                  height=29 
                  src="cid:02cc01c9b130$9b932c70$8100a8c0@catalunya.setem.or" 
                  width=20></TD>
                <TD><IMG 
                  style="PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; MARGIN: 0pt; PADDING-TOP: 0pt; TEXT-ALIGN: left" 
                  height=1 src="cid:part6.08070009.00080402@setem.org" 
                width=15></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR>
        <TR>
          <TD colSpan=3><IMG 
            style="PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; MARGIN: 0pt; PADDING-TOP: 0pt; TEXT-ALIGN: left" 
            height=25 src="cid:part6.08070009.00080402@setem.org" 
        width=1></TD></TR></TBODY></TABLE>
      <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=10 width=561 align=center border=0>
        <TBODY>
        <TR>
          <TD width=5>&nbsp;</TD>
          <TD 
          style="FONT-SIZE: 12px; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: Helvetica,Arial,sans-serif" 
          align=middle width=301>
            <DIV id=setem style="MARGIN: 0pt; COLOR: rgb(0,0,0)">
            <P 
            style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: center"><STRONG>Finances 
            Ètiques - Federació SETEM</STRONG><BR>T. (+ 34) 902 01 28 38<BR><A 
            style="COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-DECORATION: underline" 
            href="http://www.finanzaseticas.org" 
            target=_blank>www.finanzaseticas.org</A></P></DIV></TD>
          <TD align=right width=195>
            <P class=Estilo6 align=left><A href="http://www.setem.cat/"><IMG 
            height=35 
            src="cid:035601c9b132$00d24070$8100a8c0@catalunya.setem.org" 
            width=212 border=0></A></P>
            <P class=Estilo6 align=center><A class=Estilo7 
            href="http://www.setem.cat/generales.php?id=11&amp;ids=34&amp;lg=ca">Fes-te 
            soci o sòcia ara!</A></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
      <TABLE id=uns style="MARGIN: 0px auto; COLOR: rgb(102,102,102)" 
      cellSpacing=0 cellPadding=15 width="100%" align=center>
        <TBODY>
        <TR>
          <TD 
style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: Helvetica,Arial,sans-serif">
            <P 
            style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: center">Si 
            no desitges rebre més missatges de SETEM - Finances Ètiques, clica 
            <A style="COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-DECORATION: underline" 
            href="http://setemmadrid.cmail1.com/t/y/u/hrlikj/fpurnh/">aquí</A>. 
            Gràcies</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR></BODY></HTML>